[m]PLATFORM Privacy Notice - Bulgarian

Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г.

[m]PLATFORM Известие за защита на личните данни

Настоящото Известие за защита на личните данни описва информацията, която [m]PLATFORM събира от уебсайтове, приложения и други дигитални собствености, които събирателно тук наричаме „Сайтове“. Ние обясняваме как използваме тази информация в нашата „Платформа” и за предоставяне на „Услуги” на нашите клиенти. Също така обясняваме как можете да управлявате вашите избори за защита на личните данни и да упражнявате вашите права във връзка с определени данни за вас, събрани и използвани от [m]PLATFORM.

Кои сме ние?

[m]PLATFORM е компания, която работи в глобален мащаб като част от групата компании GroupM. В Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и Швейцария, юридическото лице на [m]PLATFORM, отговорно за данните, които [m]PLATFORM събира, е [m]PLATFORM Ltd. Извън ЕИЗ и Швейцария отговорното юридическо лице е [m]PLATFORM, LLC.

[m]PLATFORM е решението за изследване и активиране на публика на GroupM, което изгражда персонализирани отношения с клиентите в големи мащаби. В допълнение към комплекта от технологии, това е глобална организация за услуги, която се състои от аналитици, стратези за данни, специалисти по търсене и социални медии и експерти по продукти и медии, фокусирани върху осигуряването на последователно предоставяне във всички пазари, където нашите клиенти извършват бизнес.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с това Известие за защита на личните данни, моля, вижте раздела „За връзка с нас“ накрая на настоящото Известие за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че това Известие за защита на личните данни е преведено от английски на различни езици. В случай на противоречия или непоследователности между разноезичните варианти на това Известие за защита на личните данни, вариантът на английски език има превес.

Какво представляват нашите Услуги?

[m]PLATFORM притежава и оперира технологична платформа („Платформата“), която предоставя различни услуги, свързани с реклама (събирателно „Услугите“) на своите клиенти, които се състоят от други агенции и бизнеси на GroupM, както и други компании в рамките на групата от компании WPP plc. [m]PLATFORM не предоставя услуги директно на крайни клиенти; нашите клиенти са корпоративни организации, които работят с агенциите на GroupM, за да планират и купуват медийни кампании (реклама).

Агенциите на GroupM използват нашите Платформа и Услуги за своите собствени клиенти, за да им помагат да разбират рекламите, които клиентите предоставят онлайн (например на кои сайтове са предоставени, кой ги е видял и дали някой си е взаимодействал с тях) и да подобряват ефективността на тези реклами, а също така им помагаме да се опитат да предоставят реклами на клиенти, които е по-вероятно да се интересуват от техните продукти и услуги.

Когато помагаме на клиентите да подберат аудитория, на която да предоставят своите реклами, ние използваме известна демографска информация (като възраст, пол, образование, доходи и състояние на домакинството (например брой деца)), география, интереси, занимания и подобна информация („Потребителска информация“). По-долу обясняваме откъде идва тази информация. Ние наричаме този тип реклама „Реклама на база на интересите“.

Каква информация се събира и използва от [m]PLATFORM?

Платформата е проектирана да събира и/или използва информация за видовете уеб страници, които лицата посещават, и за взаимодействията, които те имат със Сайтовете и рекламите на нашите клиенти. Ние също така събираме информация, която идентифицира браузърите и устройствата на лицата, които виждат рекламите на нашите клиенти. Тази информация включва следните категории данни:

Технически идентификатори

Те могат да се използват за идентифициране на браузъра, средата за мобилни реклами и/или устройството на дадено лице и обикновено включват:

 • ID на бисквитки
 • ID-та за мобилни реклами (например IDFA и ID за реклами от Google)
 • Прокси идентификаторът на [m]PLATFORM „[mP]ID“ за горепосочените ID-та

Допълнителна техническа информация

 • Адресът по интернет протокола („IP адрес“) и данните, извлечени от IP адрес, като непрецизни данни за географско местоположение, които посочват страната, региона, града и/или пощенския код на устройството
 • Вид интернет браузър, език на браузъра и операционна система
 • Вид връзка (жична или Wi-Fi), мрежа, към която е свързано устройството, и мобилен оператор (ако има такъв)
 • Географска ширина/дължина на (мобилно) устройство. За целите на настоящото Известие за защита на личните данни „мобилно устройство“ включва смартфони и таблети.

Информация за онлайн активност

[m]PLATFORM събира долупосочената информация за вашите дейности при онлайн браузване, за да установи какви видове дейности, услуги и продукти могат да заинтригуват вас и други потребители и как вие и други потребители си взаимодействате с определени реклами. Тази информация включва:

 • Записи за вида разглеждани сайтове и страници (например за установяване на интереси)
 • Сайт/страница, от които идвате и които посещавате след преглеждане на реклама
 • Дата и час на онлайн активност
 • Честота на посещения на Сайт
 • Термини за търсене, използвани в даден Сайт
 • Взаимодействие с реклама (например дали потребителят кликва върху реклама)

Потребителска информация, получена от трети лица

Също така получаваме онлайн и офлайн Потребителска информация, събрана от трети лица, включително информация за демография и интереси за използване в нашите Услуги. Третите лица включват нашите клиенти и внимателно подбрани доставчици на услуги. Когато получаваме офлайн Потребителска информация, тази информация ни се предоставя чрез доставчик на услуги в съчетание с ID на бисквитка, рекламно ID или подобно потребителско ID, което идентифицира даден клиенти или потребител пред нас, клиента или доставчика на услуги, но не получаваме никакви имена, пощенски адреси, телефонни номера, имейл адреси или подобни данни, които биха позволили идентифицирането на конкретно лице, свързано с тези ID-та.

Как събираме информация?

Ние събираме информация и получаваме информация за лица от името на нашите клиенти, когато посещавате онлайн собствеността на наши клиенти, за които [m]PLATFORM предоставя услуги, или трети страни издатели (например новинарски сайтове). За целта ние използваме бисквитки, рекламни ID-та, пиксели и други технологии. Ето някои пояснения за тези термини:

Бисквитката представлява малък буквено-цифров текстов файл, който се съхранява в браузъра от даден уебсайт или от рекламен сървър на трети лица или други трети лица и който позволява на въпросния уебсайт или трето лице да разпознава браузъра и да запомни Потребителска информация и друга информация. Нашите таргетиращи бисквитки, които се наричат „Mookie“ и работят в домейна mookie1.com, са постоянни бисквитки, които съдържат уникални произволно генерирани стойности, които позволяват на нашите Услуги да разпознават браузъри и устройства и са свързани с Потребителска и друга информация. Бисквитките Mookie, заедно с тази свързана информация, се използват при работата на нашите Услуги и в частност при дейности за базирана на интереси реклама. Повече информация за нашите бисквитки Mookies можете да видите в таблицата непосредствено след това пояснение на термините.
Рекламното ID е буквено-цифров идентификатор, направен достъпен от платформа или операционна система (като Apple iOS или Google Android), който позволява на разработчици на приложения и трети лица да разпознаят конкретно устройство в средата на дадено приложение. Той е свързан с Потребителска и друга информация и, заедно с тази свързана информация, се използва за работата на нашите Услуги и в частност при дейности за базирана на интереси реклама.
Пикселът е ред от код, който се използва от Сайт или трето лице, за да свързва онлайн дейности с устройство или браузър или по-конкретно с приложимата бисквитка или рекламно ID. Използването на пиксел ни позволява да записваме например, че дадено устройство или браузър е посетило конкретен Сайт или страница.

Следната таблица предоставя информация за нашите бисквитки Mookies, които са „постоянни“ бисквитки (което означава, че се съхраняват, докато изтекат или бъдат изтрити/премахнати от потребител) в домейна mookie1.com:

Име на бисквитка Способност за поведение на бисквитката Информация, съдържаща се в бисквитката Изтичане (дни)
Таргетиране (клиентски данни) Таргетиране и оптимизация (потребителски данни) Отчетност и приписване
id Да Да Да Уникален сериен номер 395 дни
mdata Да Не Не Уникален сериен номер, часова щампа на създаване, версия на бисквитката 395 дни
syncdata_<PARTNER> Да Не Не Уникален сериен номер, часова щампа на създаване, ID на посетител на партньор за данни 10 дни

Как използваме тази информация?

[m]PLATFORM обработва информацията, която събира и получава, с цел да предоставя Услугите на клиенти, както е обяснено по-горе, както и за целите на администрация, сигурност и регулаторно съответствие. По-конкретно извършваме следните дейности:

Подбор, предоставяне, отчитане на реклами

Ние анализираме събраната информация, когато клиентски реклами бъдат предоставени чрез [m]PLATFORM, и информацията, получена от нашите партньори. Ние организираме тази информация в колекция от ID-та (които наричаме сегменти), базирани на различни компоненти от Потребителската информация, както е обяснено по-горе. Например може да имаме сегменти от ID-та, които посещават спортни уебсайтове. Агенциите от GroupM после използват тези сегменти в рамките на нашата платформа, за да предоставят реклами, базирани на интереси, на своите клиенти, като използват нашите партньори и доставчици на услуги. Тези реклами може да се предоставят на компютри, телефони и други мобилни устройства.

Можем също така да интегрираме (и да използваме за същите цели) Потребителска информация, добита от други внимателно подбрани компании (включително собственици на Сайтове, доставчици на данни и агрегатори на данни).

Също така поддържаме наш собствен идентификатор, който наричаме „[mP]ID“. Ние използваме [mP]ID, за да свързваме информация, свързана с браузъри, среди и/или устройства, за които имаме причини да смятаме, че принадлежат на един и същ потребител. Това ни помага да предоставяме по-полезни и релевантни реклами на конкретен потребител, без значение какви са браузърът, устройството или средата.

Персонализиране

За да предоставяме нашите специфични за клиентите Услуги за персонализиране, ние:

 • събираме информация на всеки Сайт на клиента (това включва уебсайтове, приложения и други цифрови собствености) – както е описано по-горе в „Как събираме информация“;
 • упражняваме достъп до или съхраняваме тази информация на устройства (чрез ID-та на бисквитки и рекламни ID-та, както е приложимо); и
 • анализираме събраната информация, понякога заедно с друга информация, получена от клиента, и я организираме в сегменти от ID-та, базирани на разнообразната Потребителска информация, с която разполагаме.

Тогава нашите клиенти могат да използват тези сегменти, за да предоставят от свое име или от името на свои клиенти реклами, базирани на интереси, до потребителите на техните компютри, телефони и други мобилни устройства (чрез разнообразни средства).

Когато предоставяме тази специфична за клиента персонализация, сегментите, които изграждаме за един клиент, се отделят логично от сегментите и данните за други клиенти. Данните, събрани по този начин, и генерираните сегменти, могат да се използват само от името на този конкретен клиент.

Измерване

Ние обработваме Потребителска информация, за да предоставяме реклами и да измерваме доставката на тези реклами, да научаваме какви фактори правят рекламите успешни или неуспешни за рекламодателите и да генерираме доклади за разбиране и усъвършенстване на използването на Услугите и ефективността на рекламите.

Съхраняване и достъп до информация

За да предоставяме нашите Услуги, ние съхраняваме нашите бисквитки Mookies в браузъра/ите на лицата, на които предоставяме реклами, и след това разпознаваме бисквитките Mookies, когато браузърът ви се използва за достъп до уебсайтове на наши клиенти и издатели, с които работим.  Сайтовете, в които поставяме и/или четем, или искаме да поставяме и/или четем бисквитки Mookies, трябва да ви казват в рамките на самите Сайтове, че използват бисквитки на трети лица и в частност бисквитки Mookies, когато законът го изисква. В потока от данни, които получаваме от нашите партньори във връзка с предоставянето на цифрови реклами в мобилни приложни среди, ние също така получаваме рекламни ID-та, свързани с платформите на мобилни устройства/операционни системи, и разпознаваме тези рекламни ID-та.

Ние използваме събраната и получена информация за реклами, базирани на интерес, като например:

 • Съчетаване на данни с офлайн източници – както е описано по-горе в „Потребителска информация, получена от трети лица“:

o   Ние получаваме офлайн Потребителска информация, включително информация за демография и интереси, от други компании, включително наши клиенти, партньори и доставчици на услуги, която се събира извън Платформата и ни се предоставя за използване в нашите Услуги. Отговорност е на тези компании, събиращи данни, да го правят по подобаващ и законен начин и да позволят споделянето на тази информация с нас за нашите цели.

o   Когато получим офлайн Потребителска информация, тази информация ни се предоставя чрез доставчик на услуги в комбинация с ID за бисквитки, рекламно ID или подобно потребителско ID, което идентифицира краен клиент или потребител пред клиента или доставчика на услуги.

o   Ние не получаваме никакви имена, пощенски адреси, телефонни номера, имейл адреси или подобни данни, които биха позволили идентифицирането на конкретно лице, свързано с получените от нас ID-та.

 • Свързване на устройства – ние използваме нашия собствен идентификатор mP[ID] за свързване на информация, свързана с браузъри, среди и/или устройства, за които имаме причина да смятаме, че принадлежат на един и същ потребител, за да можем да предоставяме по-полезни и релевантни реклами без значение какви са браузърът, средата или устройството.
 • Данни за прецизно географско местоположение – когато имаме необходимите права за целта, може да получим и/или използваме данни за прецизното географско местоположение на потребителя във връзка с нашите Услуги. Когато събираме такъв тип данни, те се предоставят в потока от данни, който получаваме от нашите партньори във връзка с предоставянето на цифрови реклами.

С кого споделяме данни?

[m]PLATFORM споделя данни с агенции на GroupM и техни клиенти с цел предоставяне на реклами, базирани на интереси, анализи и другите Услуги, описани по-горе. Ние също така споделяме данни с трети лица доставчици на услуги и функции от наше име и/или от името на наши клиенти, за предоставянето на Услугите, като например компании, които отговарят за реалното предоставяне на реклами, базирани на интерес – включително платформи от страна на търсенето, рекламни мрежи, рекламни борси и рекламни сървъри.

Ако имаме основателна причина да смятаме, че сме задължени от закона или съдебни действия да разкрием информация пред трето лице (включително правоприлагащите институции), ще го направим. В допълнение можем да разкрием информация пред трето лице (включително одитор или друг доставчик на услуги), за да можем да разследваме, предотвратим или предприемем мерки срещу подозирани или реални забранени дейности и/или за да можем да разгледаме, оценим или обърнем внимание на интегритета или сигурността на нашите Платформа и Услуги.

Членства

Ние членуваме в Съюза за цифрови реклами (Digital Advertising Alliance, DAA), Европейския съюз за интерактивни цифрови реклами (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) и Съюза за цифрови реклами на Канада (Digital Advertising Alliance of Canada, DAAC). Във връзка с тези членства ние спазваме саморегулаторната рамка на DAA, Рамката за ЕС на IAB Европа за онлайн поведенчески реклами и Канадските саморегулаторни принципи за онлайн поведенчески реклами на DAAC, респективно на пазарите, където важи съответната саморегулаторна рамка, и поддържаме предоставянето на икони Advertising Option (AdChoices и, където са налични, AppChoices). Рекламите, които се предоставят от организации, участващи в тези рамки, показват иконата, посочена по-долу, когато е технологично възможно. Като кликнете върху иконата, ще получите информация за рекламите, базирани на интереси.

Когато бъде финализирана Рамката за прозрачност и съгласие на IAB Европа, планираме да участваме в рамката като „глобален доставчик“.

Отписване/Право за оттегляне на съгласие

Можете да се отпишете от рекламите, базирани на интерес, на [m]PLATFORM, чрез няколко механизма.

Можете да изберете да не получавате персонализирани реклами от трети лица чрез бисквитките за таргетиране на [m]PLATFORM в браузъра, който използвате, като кликнете по-долу. Ако го направите, бисквитките за таргетиране на [m]PLATFORM ще бъдат заместени с бисквитка за „отписване“. Всякакви данни за реклами, базирани на интереси, свързани със заместените бисквитки за таргетиране на [m]PLATFORM, няма да бъдат използвани за реклами, базирани на интереси, на никое устройство или браузър, които имаме основание да свържем с браузъра, където е била събрана информацията. В допълнение, ако имаме реална информация, че друго устройство или браузър са свързани с вашия отписан браузър, въпросното друго устройство или браузър също ще бъдат отписани от получаването на реклами, базирани на интереси, чрез [m]PLATFORM.

За да се отпишете от събирането на данни чрез бисквитки от [m]PLATFORM, моля, кликнете тук.

Нашите бисквитки за отписване са програмирани да изтичат десет години след първоначалното си издаване. Ако купите ново устройство, надградите или промените уеб браузъра си или изтриете тази бисквитка за отписване, ще трябва отново да извършите процеса за отписване. За да подейства процесът за отписване, браузърът ви трябва да е настроен да приема бисквитки от трети страни.

В браузърни среди можете също така да откажете или да отстраните бисквитките и от [m]PLATFORM, и от други доставчици на услуги, по следните начини:

 • Като регулирате настройките на браузъра ви така, че да отказва или премахва бисквитки, което ще доведе до прекратяване на рекламите, базирани на интерес, чрез бисквитки от [m]PLATFORM и други доставчици. Така обаче е възможно да не можете да използвате дадени функции на определени уебсайтове, или пък да не можете да се възползвате пълноценно от всички предложения на уебсайтове и реклами, базирани на интереси. Можете да откажете или премахнете бисквитките, като следвате указанията в настройките на вашия браузър. Допълнителна информация за бисквитките е налична на www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com и www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Промяна на настройките за бисквитки на ниво „собственик на уебсайт“, където сте ни дали съгласие да използваме бисквитки; опциите за настройка на бисквитки може да варират според собственика на уебсайта.
 • Отписването от реклами, базирани на интерес чрез нашите бисквитки за таргетиране, както и чрез бисквитките за таргетиране на други доставчици на услуги, на следните уебсайтове:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (като кликнете върху връзката „Вашите избори за реклами“ след избиране на съответната страна)

В среда на мобилно приложение можете да се отпишете от рекламите, базирани на интереси, само от [m]PLATFORM или и от [m]PLATFORM, и от други доставчици на услуги, по следните начини:

 • Като отидете в настройката за поверителност на устройството ви и изберете „Ограничаване на следенето за реклами“ от настройките на устройството, което ще доведе до елиминиране на рекламите, базирани на интереси, чрез приложимото рекламно ID от [m]PLATFORM и от други доставчици.
 • Отписване от рекламите, базирани на интерес, чрез приложимото рекламно ID от [m]PLATFORM и/или други доставчици чрез приложението AppChoices. Моля, имайте предвид, че за да работи правилно приложението AppChoices, настройката на устройството „Ограничаване на следенето за реклами“ не бива да бъде избрана. Данните за реклами, базирани на интереси, събрани или получени предходно във връзка със замененото рекламно ID, няма да се използват чрез [m]PLATFORM за реклами, базирани на интереси, на никое друго устройство или браузър, които с основание сме свързали със средата на мобилното приложение, където е била събрана информацията. В допълнение, ако имаме реална информация, че друго устройство или браузър са свързани с отписаната среда на мобилно приложение, въпросното друго устройство или браузър също ще бъдат отписани от получаването на реклами, базирани на интереси, чрез [m]PLATFORM. Допълнителна информация относно приложението AppChoices е налична на http://www.aboutads.info/consumers и http://www.youradchoices.ca/choices/.

Защита на личните данни на деца

Услугите на [m]PLATFORM не са насочени към деца (както са дефинирани в приложимото законодателство), нито към Сайтове, насочени основно към деца. [m]PLATFORM не събира умишлено информация от деца (преценява се в съответствие с възрастовото изискване за съответната страна). Ако смятате, че някое дете ни е предоставило лични данни и искате тази информация да бъде премахната, моля, свържете се с нас.

Прехвърляне на данни в случай на придобиване

В случай че друга компания придобие всички или съществено всички наши активи, или всички или съществено всички активи на нашия бизнес с Платформата, чрез консолидиране, сливане, покупка на активи, корпоративна реорганизация или друга трансакция, ние си запазваме правото да прехвърлим всичката информация или всичката информация от Платформата, както е приложимо, която притежаваме или е под наш контрол, на придобиващата страна.

Сигурност на информацията и глобални прехвърляния на данни

Ние следваме общоприетите стандарти на онлайн рекламната индустрия за защита от неупълномощен достъп до, незаконна обработка на, неупълномощено задържане на и неупълномощено разкриване на данни. Тези стандарти включват предприемане на съответните физически, електронни и управленски действия, необходими за защита на целостта, достъпа и използването на данните. Все пак ви молим да имате предвид, че въпреки тези усилия да защитаваме данните на нашите сървъри, никой метод на прехвърляне през интернет не е с гарантирана сигурност.

Услугите на [m]PLATFORM и Платформата се използват глобално и затова може да прехвърляме данни в страни по цял свят, включително страни извън вашата страна. Когато е необходимо, ще прилагаме съответните предпазни мерки да се уверим, че тези данни са защитени. Когато прехвърляме лични данни от ЕИЗ или Швейцария до наш филиал извън ЕИЗ или Швейцария, сключваме стандартни („примерни“) договорни клаузи с получателя, за да осигурим подобаващо ниво на защита на данните. Когато прехвърляме лични данни от ЕИЗ или Швейцария до организация, която не е наш филиал (например доставчик на услуги, извършваш услуги от наше име) извън ЕИЗ или Швейцария, ние или сключваме стандартни („примерни“) договорни клаузи, или съществено равностойни условия, или се грижим прехвърлянето да отговаря на друг валиден механизъм, като например доставчикът да бъде сертифициран по рамката Privacy Shield между ЕС и САЩ.

Запазване на данни

Ние запазваме информацията, която събираме чрез нашите Услуги, в неагрегирана форма за период, не по-дълъг от 13 месеца. Тези данни включват посетените Сайтове, прегледаното съдържание, взаимодействията с реклами, IP адреси, вид браузър и езикови настройки. Ние поддържаме тази информация за 13-месечен период, за да позволим на нашите клиенти да извършват анализи на годишна база. Например някой търговец на дребно може да иска да сравни ефективността на своите дейности за онлайн реклама по Коледа за текущата година спрямо ефективността от предходната година. 13-месечният период на задържане позволява на този клиент да извърши това сравнение.

Ние поддържаме информацията, която събираме чрез нашите Услуги, в агрегирана форма за период, по-дълъг от 13 месеца.

ЕИЗ и Швейцария

Законови основания за обработване на информация

Ние събираме, използваме, споделяме и/или прехвърляме лични данни на лица в ЕИЗ само когато имаме законово основание за целта, което обикновено включва потребителско съгласие или наш легитимен интерес.

Когато се изисква от приложимото законодателство, ние поставяме нашите бисквитки Mookies в браузърите на лица, които са предоставили съгласие за такива бисквитки, и предоставяме реклами, базирани на интереси, само на лица, които са дали съгласие за тази дейност.

До степента, до която разчитаме на вашето съгласие, което може да ни бъде предоставено или директно, или чрез трето лице (като „доставчик на управление на съгласия“), за използване на вашата информация по определени начини, ние винаги ще обработваме вашите лични данни спрямо позволеното от това съгласие.

По силата на споменатата по-горе в „Членства“ Рамка за прозрачност и съгласие на IAB Европа, в нашата роля на администратор на данни ние възнамеряваме да разчитаме на съгласието като законово основание за всички „Цели“, различни от „Измерване“ (която Цел включва измерване, анализ и докладване по отношение на приложимите лични данни). Във връзка с такава Цел, когато обработваме данни за измерване на доставянето на реклами или анализираме ефективността им, ние имаме легитимен интерес да разбираме, че нашите доставчици са доставили рекламата, която са се договорили да доставят. В допълнение ние вярваме, че рекламните клиенти имат легитимен интерес да разбират дали техните реклами са били доставени, или не, както и дали са ефективни. Ние вярваме, че тези дейности са от основополагащо значение за онлайн рекламата, но не водят до никакви решения, които засягат отделните лица.

Ако сте в Европейския съюз, имате правото да възразите към всяка част от това обработване. Ако искате да възразите, моля, кликнете тук.

Права на хората в ЕИЗ и Швейцария

Лицата в ЕИЗ и Швейцария имат определени права по отношение на своите лични данни, включително правото за достъп до своята информация. За тези потребители в много случаи, в които обработваме вашите лични данни, може да имате и право да ограничите начините, по които използваме тези лични данни.

При определени обстоятелства – например когато обработваме вашите лични данни за целите на директен маркетинг или във връзка с нашите легитимни интереси – вие също така имате правото да възразите срещу обработването на вашите лични данни от нас и можете също така да поискате да изтрием вашите лични данни. Също така имате право да се сдобиете с копие на вашите лични данни в лесно достъпен формат, а при определени обстоятелства, можете също така да поискате от нас да прехвърлим личните данни за вас на трети страни. Ние не запазваме и не съхраняваме реалната ви история на браузване във връзка с ID на бисквитка Mookie, ID за мобилна реклама или [mP]ID. Вместо това използваме методология за „агрегатно оценяване“, която категоризира Сайтовете, които браузвате, и след това използва комбинации от тези категоризации, за да създава сегменти и да предоставя реклами, базирани на интереси. В следствие от това ние не можем технически да предложим възможността да променяте индивидуални елементи от данните, които водят до заделянето на сегменти, тъй като просто не ги запазваме. Ако смятате, че имаме или пазим неточни елементи с лични данни за вас, моля, имайте предвид, че имате правото да оттеглите своето съгласие за нашата обработка на вашите лични данни по всяко време.

Ако имате въпроси за някое от тези права, моля, свържете се с нас на [email protected]. Също така следва да се свържете с нас на този имейл адрес, ако вашите лични данни или предпочитания се променят, ако не искате да ви изпращаме информацията, която преди това сте искали, или ако имате въпроси за това как използваме вашите лични данни.

Без да ограничава никакви други права, които може да имате, също така имате правото да подадете оплакване срещу нас в надзорна служба в страна членка на ЕС, където сте базирани или където сме базирани ние. Кликнете тук, за да намерите вашата местна надзорна служба.

Информация, получена от компании за пазарни проучвания в Холандия

Ако сте дали съгласие на компании за пазарни проучвания в Холандия да разкриват вашите данни на [m]PLATFORM, тогава, на базата на обхвата на това съгласие: ние може да получаваме Потребителска информация и друга информация, включително ID-та за панели, от подобни компании; и може да използваме тази информация само с цел изследвания и анализ, оптимизация на кампании, персонализиране на реклами и отчитане на ефективността на онлайн рекламни кампании.

Калифорния

По силата на член 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния, жителите на Калифорния могат да се сдобиват с определена информация за видовете лична информация, която компании, с които имат установени бизнес взаимоотношения, са споделили с трети страни за целите на директния маркетинг през предходната календарна година. За да поискате списък с компании, ако има такива, на които [m]PLATFORM е предоставила лична информация за свои собствени маркетингови цели, моля, изпратете ни имейл на [email protected] или ни пишете на Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, САЩ, Attn: Privacy. Моля, предвидете 30 дни за получаване на отговор.

Законите на Калифорния изискват от нас да разкрием как реагираме на сигнали „Do Not Track“ („Не проследявай“) или други механизми за избор във връзка с реклами, базирани на интереси. Ние още нямаме разработена реакция на сигнали „Do Not Track“ от браузъри и не променяме никоя от нашите практики за събиране на данни, когато получаваме такива сигнали. Ще продължаваме да оценяваме потенциалните реакции на сигнали „Do Not Track“ в светлината на развития в индустрията или промени в законите.

Наш ангажимент е да зачитаме изборите ви, свързани с лични данни. За повече информация относно отписване от реклами, базирани на интерес, моля, вижте подраздел „Отписване/Право за оттегляне на съгласие“ по-горе.

Изменения на настоящото Известие за защита на личните данни

Моля, имайте предвид, че поради променящото се естество на законите и регламентите за защита на личните данни, цифровите технологии и нашия бизнес, е възможно от време на време да променяме това Известие за защита на личните данни. Моля, преглеждайте периодично това Известие за защита на личните данни, за да се запознаете с всякакви промени, които може да са възникнали (ще актуализираме датата на влизане в сила най-отгоре на страницата, за да ви помогнем да разберете кога са направени промени).

За нас

Освен когато действа по инструкциите на клиенти или друго трето лице, [m]PLATFORM е администратор на данни, отговорен за вашите лични данни (както този или подобен термин е дефиниран от приложимото законодателство), когато взаимодействате с нашите Услуги.

За връзка с нас

Европа (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

По цял свят (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy