[m]PLATFORM Privacy Notice - Croatian

Datum stupanja na snagu: 25. svibnja 2018.

Obavijest o zaštiti privatnosti tvrtke [m]PLATFORM

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti opisuje informacije koje tvrtka [m]PLATFORM prikuplja s internetskih stranica, aplikacija i drugih digitalnih dobara, a koje sve skupa navodimo kao “Stranice”. Objašnjavamo kako koristimo ove informacije na našoj ”platformi” i kako pružamo ”usluge” našim klijentima. Također objašnjavamo kako možete upravljati svojim izborima zaštite privatnosti i ostvarivati svoja prava u svezi određenih podataka o vama koje prikuplja i koristi tvrtka [m]PLATFORM.

Tko smo mi?

Tvrtka [m]PLATFORM je poslovni subjekt koji djeluje na globalnom planu kao dio grupacije tvrtki društva GroupM. Na Europskom ekonomskom području (EEA) i u Švicarskoj, pravna osoba tvrtke [m]PLATFORM odgovorna za podatke koje [m]PLATFORM prikuplja je društvo [m]PLATFORM Ltd. Izvan EEA i Švicarske, odgovorna pravna osoba je mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM je sredstvo prikupljanja podataka od publike društva GroupM i aktivacijsko rješenje koje u pravoj mjeri izgrađuje personalizirane odnose s potrošačima. Pored tehnološkog okvira, to je organizacija za pružanje usluga diljem svijeta sastavljena od analitičara, stratega podataka, specijalista za pretragu i društvene mreže te stručnjaka za proizvode i medije, koji su usredotočeni na osiguravanje postojane isporuke na svim tržištima gdje naši klijenti posluju.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u svezi ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, pogledajte odjeljak ”Kontaktirajte nas” pri dnu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti. Napominjemo kako je ova Obavijest o zaštiti privatnosti prevedena s engleskog na više različitih jezika. Ako dođe do bilo kakvih suprotnosti ili nedosljednosti između različitih verzija na drugom jeziku ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, engleska verzija ima prednost.

Koje su naše usluge?

Tvrtka [m]PLATFORM je vlasnik i upravlja tehnološkom platformom (”Platforma”) koja pruža razne usluge vezane za oglašavanje (zajednički ”Usluge”) svojim klijentima koji se sastoje od drugih agencija i poslovnih subjekata društva GroupM kao i od drugih tvrtki unutar WPP plc grupacije tvrtki. [m]PLATFORM ne pruža usluge izravno korisnicima, naši klijenti su poslovne korporacije koje rade s agencijama društva GroupM kako bi isplanirale i kupile medijske kampanje (oglašavanje).

Agencije društva GroupM koriste našu platformu i usluge za svoje vlastite klijente kako bi im pomogli razumijeti oglašavanje koje klijenti dostavljaju preko interneta (prim. na kojim stranicama je postavljeno, tko ga je vidio i je li itko bio ili nije bio u interakciji s njim) i kako bi unaprijedili učinkovitost tog oglašavanja, a mi im također pomažemo isporučiti oglase potrošačima koji su vjerojatno više zainteresirani za njihove proizvode i usluge.

Kad pomažemo klijentima kod izbora publike kojoj dostavljaju svoje oglase, koristimo određene demografske informacije (kao što su starost, spol, obrazovanje, stanje prihoda i kućanstva (prim. broj djece), geografske podatke, interese, aktivnosti i slične informacije (”Korisničke informacije”). U nastavku objašnjavamo odakle te informacije dolaze. Ovu vrstu oglašavanja zovemo ,,Oglašavanje na temelju interesa”.

Koje informacije [m]PLATFORM prikuplja i koristi?

Platforma je dizajnirana za prikupljanje i/ili korištenje informacija o vrsti internetskih stranica koje pojedinci posjećuju i o interakcijama koje imaju sa stranicama i s oglasima naših klijenata. Također prikupljamo informacije koje identificiraju preglednike i uređaje pojedinaca koji su pregledali oglašavanje naših klijenata. Ove informacije uključuju sljedeće kategorije podataka:

Tehnički identifikatori

Oni se mogu koristiti za identificiranje preglednika, reklamnog okruženja na mobilnom telefonu, i/ili uređaju pojedinca, i obično uključuju:

 • ID-ove kolačića
 • ID-ove mobilnog oglašavanja (prim. IDFA-ove i ID-ove oglašavanja na Google-u)
 • “[mP]ID” proxy identifikatore [m]PLATFORM-e za gore navedene ID-ove

Dodatne tehničke informacije

 • Adresu internet protokola (,,IP adresa”) i podatke proistekle iz IP adrese, kao što su neprecizni podaci geo-lociranja koji ukazuju na državu, regiju, grad i/ili poštanski broj uređaja.
 • Tip internetskog preglednika, jezik preglednika i operativni sustav
 • Vrstu povezivanja (žični ili Wi-Fi), mrežu na koju je uređaj povezan i mobilnog operatera (ako je dostupan)
 • Zemljopisnu širinu/dužinu (mobilnog) uređaja.  U svrhe ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, izraz ,,mobilni uređaj” uključuje pametne telefone i tablet računala

Informacije o aktivnosti na mreži

[m]PLATFORM prikuplja informacije koje su objašnjene u daljem tekstu, o vašoj aktivnosti pregleda na mreži kako bi se utvrdilo za koju vrstu aktivnosti, usluga i proizvoda vi i drugi korisnici možete biti zainteresirani i na koji način vi i ostali korisnici imate interakciju s određenim oglašavanjima. Ove informacije uključuju:

 • Evidencije o vrsti pregledanih internetskih lokacija i stranica (tj. kako bi se ustanovili interesi)
 • Internetska lokacija/stranica sa koje ste prije došli i koju ste posjetili nakon pregledanja nekog oglasa.
 • Datum i vrijeme aktivnosti na mreži
 • Učestalost posjeta određenoj stranici
 • Izrazi korišteni za pretragu na stranici
 • Interakcija s nekim oglašavanjem (prim. je li korisnik kliknuo na određeni oglas)

Korisničke informacije primljene od trećih strana

Mi također primamo i mrežne i van-mrežne korisničke informacije koje su prikupile treće strane, uključujući demografske podatke i informacije o interesu za korištenje naših usluga. Treće strane uključuju naše partnere i pozorno odabrane pružatelje usluga.  Kada primamo van-mrežne korisničke informacije, te informacije dobijamo preko pružatelja usluga zajedno s ID-om kolačića, oglašavanja ili sličnim korisničkim ID-om koji nam identificira kupca ili potrošača, klijenta ili pružatelja usluga, ali ne dobijamo  bilo koja   imena, poštanske adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte ili slične podatke koji bi omogućili identifikaciju određenog pojedinca povezanog s tim ID-ima.

Kako prikupljamo informacije?

Mi prikupljamo informacije i primamo informacije u ime naših klijenata o pojedincima kad posjećujete internetske lokacije u vlasništvu naših klijenata kojima [m]PLATFORM pruža usluge, ili objavljivača koji su treće strane (primjerice, stranice s vijestima). Kako bismo to učinili, koristimo kolačiće, ID-e oglašavanja, piksele i druge tehnologije. Ovdje su neka objašnjenja ovih izraza:

Kolačić je mala slovno-brojčana tekstovna datoteka koja je pohranjena u pregledniku od strane internetske stranice ili poslužitelja oglasa treće strane ili ostale treće strane, koja omogućuje internetskoj stranici ili trećoj strani prepoznavanje tog preglednika i pamćenje korisničkih podataka i drugih informacija. Naši kolačići za targetiranje, koji se nazivaju ,,Mookie” i rade na domeni mookie1.com su trajni kolačići koji sadrže jedinstvene, nasumično generirane vrijednosti, što omogućuje našim uslugama razlikovanje preglednika i uređaja i povezano je s korisničkim podacima i drugim informacijama. Mookie kolačići, zajedno s povezanim informacijama, koriste se u izvršavanju naših usluga i za određene aktivnosti oglašavanja na temelju interesa. Više informacija o kolačićima Mookie je navedeno u tablici odmah ispod obješnjenja ovih izraza.
ID oglašavanja je alfanumerički identifikator koji dostupnim čini platforma ili operacijski sustav (kao što su Apple iOS ili Google Android), a koji omogućuje programerima aplikacije i trećim stranama prepoznavanje određenog uređaja u aplikacijskom okruženju. On je povezan s korisničkim podacima i drugim informacijama, a zajedno s tim povezanim informacijama se koristi kod izvršavanja naših usluga, a posebno za aktivnosti oglašavanja na temelju interesa.
Piksel je linija koda koju koristi stranica ili treća strana za dodijeljivanje mrežnih aktivnosti uređaju ili pregledniku, ili određenije, primjenjivom kolačiću ili ID-u oglašavanja. Korištenje piksela omogućuje nam evidentiranje, primjerice, da je uređaj ili preglednik posjetio određenu internetsku lokaciju ili stranicu.

Sljedeći grafikon daje informacije o našim Mookie kolačićima, od kojih su svi ,,trajni” kolačići (što znači kako su pohranjeni dok ne isteknu ili dok ih korisnik ne izbriše/ukloni) mapirani za domenu mookie1.com:

Naziv kolačića Sposobnost ponašanja kolačića Informacije sadržane u kolačiću Ističe za (dana)
Targetiranje (podaci klijenta) Targetiranje i optimalizacija (korisnički podaci) Izvješćivanje i pripisivanje
id D D D Jedinstveni serijski broj 395 dana
mdata D N N Jedinstveni serijski broj, vremenska oznaka kreiranja, verzija kolačića 395 dana
syncdata_<PARTNER> D N N Jedinstveni serijski broj, vremenska oznaka kreiranja, posjetiteljski id partnera podataka 10 dana

Kako koristimo ove informacije?

[m]PLATFORM obrađuje informacije koje prikuplja i prima u svrhe pružanja usluga klijentima koje smo prethodno objasnili, kao i u administracijske i sigurnosne svrhe te u svrhe usklađenosti. Točnije, mi obavljamo sljedeće aktivnosti:

Odabir oglasa, isporuka, izvješćivanje

Analiziramo informacije prikupljene kad se klijentovo oglašavanje isporuči kroz [m]PLATFORM i informacije primljene od naših partnera. Organiziramo te informacije u kolekcije ID-a (koje nazivamo segmentima), temeljeno na različitim komponentama korisničkih informacija koje smo prethodno objasnili.  Primjerice, možemo imati segmente ID-a koji posjećuju sportske stranice. Agencije društva GroupM koriste ove segmente unutar naše platforme kako bi klijentima isporučili oglašavanje temeljeno na interesima, koristeći naše partnere i pružatelje usluga. Ovo oglašavanje može biti isporučeno preko računala, telefona i drugih mobilnih uređaja.

Također možemo integrirati (i koristiti u iste svrhe) korisničke informacije nabavljene od drugih pozorno odabranih tvrtki (uključujući vlasnike stranica, poslužitelje podataka i agregatore podataka).

Također održavamo naš vlastiti interni identifikator, koji zovemo “[mP]ID”. [mP]ID koristimo kako bismo združili informacije koje se odnose na preglednik, okruženja, i/ili uređaje za koje razumno vjerujemo kako pripadaju istom korisniku. Ovo nam pomaže pružiti određenom korisniku korisnije i relevantnije oglašavanje, bez obzira na preglednik, uređaj ili okruženje.

Personalizacija

Kako bismo pružili uslugu personalizacije primjerene klijentu, mi:

 • prikupljamo informacije o svakoj klijentovoj internetskoj lokaciji (to uključuje internetske stranice, aplikacije i druga digitalna dobra) – kao što smo prethodno opisali u odlomku ,,Kako prikupljamo informacije”;
 • pristupamo ili pohranjujemo te informacije na uređaje (preko ID-a kolačića i ID-a oglašavanja, ako je primjenjivo); i
 • analiziramo prikupljene informacije, ponekad zajedno s drugim informacijama primljenim od klijenta i organiziramo ih u segmente ID-a na temelju različitih korisničkih informacija koje imamo

Naši klijenti onda mogu koristiti te segmente kako bi isporučili, u svoje vlastito ime ili u ime svojih klijenata, oglašavanje na temelju interesa korisnicima na njihova računala, telefone i druge mobilne uređaje (ovo se čini kroz mnoštvo sredstava).

Tamo gdje pružamo personalizaciju primjerenu klijentu, segmenti koje stvaramo za jednog klijenta su logično odvojeni od segmenata i podataka drugih klijenata. Podaci prikupljeni na ovaj način i proizvedeni segmenti mogu se koristiti isključivo u ime tog određenog klijenta.

Mjerenje

Mi obrađujemo korisničke podatke kako bismo isporučili oglašavanje i mjerimo isporuku tih oglašavanja kako bismo naučili koji čimbenici čine oglašavanje uspješnim ili neuspješnim za oglašivače i pravimo izvješća kako bismo razumjeli i poboljšali uporabu usluge i učinkovitost oglašavanja.

Pohrana i pristup informacijama

Kako bismo pružili našu uslugu, mi skladištimo naše Mookie kolačiće na preglednik(e) pojedinaca kojima smo isporučili oglašavanje, a onda prepoznajemo Mookie kolačiće kad se vaš preglednik koristi za pristup stranicama naših klijenata i objavljivača s kojima radimo.  Stranice na koje postavljamo i/ili očitavamo, ili pokušavamo postaviti i/ili očitati Mookie kolačiće bi vas trebale obavijestiti o korištenju kolačića treće strane na tim stranicama, a posebno Mookie kolačića za koje je to zakonska obveza. U opskrbi podacima koje primamo od naših partnera u svezi isporuke digitalnog oglašavanja u okruženjima mobilnih aplikacija, mi također primamo ID-e oglašavanja povezane s platformama/operacijskim sustavima korisnikovog mobilnog uređaja i prepoznajemo te ID-e oglašavanja.

Prikupljene i primljene informacije koristimo za oglašavanje na temelju interesa, kao što je:

 • Usklađivanje podataka s van-mrežnim izvorima – kao što je prethodno navedeno pod ”Korisničke informacije primljene od trećih strana”:

o   Mi primamo van-mrežne korisničke informacije, uključujući demografske podatke i informacije o interesima, od drugih tvrtki, uključujući naše klijente, partnere i pružatelje usluga, koji su prikupljeni izvan platforme i koji su nam dani na korištenje u našim uslugama.  Tvrtke koje prikupljaju te podatke odgovorne su činiti to na odgovarajući i zakonit način i dozvoliti dijeljenje tih podataka s nama za naše svrhe.

o   Kad primamo van-mrežne korisničke informacije, te informacije nam se daju preko pružatelja usluga zajedno s ID-em kolačića, ID-em oglašavanja ili sličnim korisničkim ID-em koji klijentu ili pružatelju usluga identificira kupca ili potrošača.

o   Mi ne primamo bilo kakva imena, poštanske adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte ili slične podatke koji bi omogućili identifikaciju određenog pojedinca povezanog s ID-ima koje dobijamo.

 • Uređaji za povezivanje – mi koristimo naš vlastiti [mP]ID identifikator za povezivanje informacija koje se odnose na preglednike, okruženja, i/ili uređaje za koje razumno vjerujemo kako pripadaju istom korisniku, kako bismo pomogli u pružanju korisnijeg i relevantnijeg oglašavanja bez obzira na preglednik, okruženje ili uređaj.
 • Precizni podaci o geografskoj lokaciji – kad imamo neophodna prava to činiti, možemo primati i/ili koristiti precizne podatke o korisnikovoj geografskoj lokaciji vezano za našu uslugu.  Tamo gdje koristimo ovu vrstu podataka, oni su dani u opskrbi podacima koju primamo od naših partnera u svezi isporuke digitalnog oglašavanja.

S kim dijelimo podatke?

[m]PLATFORM dijeli podatke s agencijama društva GroupM i njihovim klijentima u svrhe isporuke oglašavanja na temelju interesa, analiza i drugih prethodno opisanih usluga. Mi također dijelimo podatke s pružateljima usluga koji su treća strana, a koji pružaju usluge i vrše funkcije u naše ime i/ili u ime naših klijenata, kod pružanja usluga kao što su tvrtke koje su odgovorne za stvarnu isporuku oglašavanja na temelju interesa – uključujući platforme potražnje, mreže za oglašavanje, oglašivačku razmjenu i poslužitelje oglasa.

Ako razumno vjerujemo kako smo obvezni prema zakonu ili zbog pravnog postupka otkriti informacije trećoj strani (uključujući tijela za provođenje zakona), onda ćemo tako i učiniti. Pored toga, možemo otkriti informacije trećoj strani (uključujući revizora ili drugog pružatelja usluga) kako bi se istražilo, spriječilo ili djelovalo u svezi sumnjivih ili stvarnih zabranjenih aktivnosti i/ili kako bi se provjerio, procijenio ili ispitao integritet ili sigurnost naše platforme i usluga.

Članstva

Mi smo član Saveza za digitalno oglašavanje (DAA), Europskog saveza za digitalno oglašavanje (EDAA) i Saveza za digitalno oglašavanje Kanade (DAAC). U svezi ovih članstava, mi se pridržavamo samo-regulatornog okvira DAA, IAB Europe EU okvira za mrežno bihevioralno oglašavanje i kanadskih samo-regulatornih principa za mrežno bihevioralno oglašavanje od DAAC-a, na onim tržištima gdje se važeći samo-regulatorni okvir primjenjuje i podržavamo uvođenje ikonica za opciju oglašavanja (AdChoices i, gdje je dostupno, AppChoices). Oglasi koje postavljaju organizacije koje učestvuju u ovim okvirnim sporazumima prikazuju ikonicu prikazanu ispod kada je to tehnološki izvodljivo. Ako kliknete na tu ikonicu, dobijate informacije o oglašavanju na temelju interesa.

Kad se europski IAB okvirni sporazum o transparentnosti i suglasnosti dovrši, planiramo učestvovati u tom sporazumu kao ,,globalni dobavljač”.

Izlaz iz opcije/pravo povlačenja sugalsnosti

Na [m]PLATFORM možete izići iz opcije oglašavanja na temelju interesa pomoću nekoliko mehanizama:

Možete izabrati ne primati prilagođene oglase treće strane preko kolačića za targetiranje [m]PLATFORM-e na pregledniku koji koristite ako kliknete ispod. Ako to uradite, kolačići za targetiranje [m]PLATFORM-e bit će zamjenjeni kolačićem ,,izići iz opcije”. Svi podaci za oglašavanje na temelju interesa povezani sa zamijenjenim kolačićima za targetiranje [m]PLATFORM-e neće biti korišteni za oglašavanje na temelju interesa ni na jednom uređaju ili pregledniku koji smo razumno povezali s preglednikom na kojem su informacije prikupljene. Pored toga, ako imamo stvarno saznanje kako je drugi uređaj ili preglednik povezan s vašim preglednikom na kojem ste izišli iz ove opcije, na tom drugom uređaju ili pregledniku će se također izići iz opcije primanja oglašavanja na temelju interesa preko [m]PLATFORM-e.

Za odjavu iz opcije prikupljanja podataka preko kolačića sa [m]PLATFORM-e kliknite ovdje.

Naši kolačići za odjavu iz opcije programirani će isteći deset godina nakon prvog izdavanja. Ako kupite novi uređaj, nadogradite ili promijenite vaš mrežni preglednik ili izbrišete ovaj kolačić za izlaz iz opcije, morat ćete opet ponoviti postupak odjave iz opcije. Kako bi postupak za izlazak iz opcije radio, vaš preglednik mora biti podešen za primanje kolačića trećih strana.

U okruženjima preglednika, možete također odbiti ili ukloniti kolačiće i kod [m]PLATFORM-e i kod drugih pružatelja usluga preko sljedećih metoda:

 • Podešavanjem postavki vašeg preglednika na odbijanje ili uklanjanje kolačića, što će dovesti do prekida oglašavanja na temelju interesa preko kolačića na [m]PLATFORM-i i na drugim pružateljima. Međutim, ako to uradite možda nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcije na određenim internetskim stranicama ili iskoristiti sve prednosti ponuda svih internetskih stranica i oglašavanja na temelju interesa. Možete odbiti ili ukloniti kolačiće slijedeći upute dane u postavkama vašeg preglednika. Daljnje informacije o kolačićima dostupne su na www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com, i na www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Podešavanjem postavki kolačića na razini vlasnika internetske stranice gdje ste nam dali suglasnost za uporabu naših kolačića; opcije za postavke kolačića mogu se razlikovati od vlasnika do vlasnika internetske stranice.
 • Izlaženjem iz opcije oglašavanja na temelju interesa preko naših kolačića za targetiranje kao i kolačića za targetiranje drugih pružatelja usluga na sljedećim internetskim stranicama:

o   }www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   }www.youronlinechoices.com (ako kliknete na poveznicu ”Vaši izbori oglasa” nakon odabira odgovarajuće zemlje)

U okruženjima mobilnih aplikacija, možete izići iz opcije oglašavanja na temelju interesa samo sa [m]PLATFORM-e ili i sa [m]PLATFORM-e i drugih pružatelja usluga pomoću sljedećih metoda:

 • Odlaženjem na postavke privatnosti na vašem uređaju i odabirom ”Ograniči praćenje oglasa” preko postavki na vašem uređaju, što će dovesti do uklanjanja oglašavanja na temelju interesa preko važećeg ID-a oglašavanja sa [m]PLATFORM-e i sa drugih pružatelja usluge.
 • Izlaskom iz opcije oglašavanja na temelju interesa preko važećeg ID-a oglašavanja sa [m]PLATFORM-e i/ili drugih pružatelja preko aplikacije AppChoices. Trebate znati da, kako bi aplikacija AppChoices ispravno funkcionirala, postavka uređaja ”Ograniči praćenje oglasa” ne smije biti izabrana. Prethodno prikupljeni ili primljeni podaci za oglašavanje na temelju interesa koji su povezani sa uklonjenim ID-om oglašavanja neće biti korišteni preko [m]PLATFORM-e za oglašavanje na temelju interesa ni na kojem drugom uređaju ili pregledniku koji smo razumno povezali s okruženjem mobilne aplikacije gdje su te informacije prikupljene. Pored toga, ako imamo stvarno saznanje kako je drugi uređaj ili preglednik povezan s okruženjem mobilne aplikacije na kojoj ste izišli iz ove opcije, na tom drugom uređaju ili pregledniku će se također izići iz opcije primanja oglašavanja na temelju interesa preko [m]PLATFORM-e. Dodatne informacije u svezi aplikacije AppChoices dostupne su na http://www.aboutads.info/consumers i na http://www.youradchoices.ca/choices/.

Privatnost djece

Usluge [m]PLATFORM-e nisu namijenjene djeci (kako je propisano važećim zakonima) ili internetskim stranicama koje su prvenstveno namijenjene djeci. [m]PLATFORM ne prikuplja svjesno informacije od djece (određeno sukladno starosnim granicama za zemlju u kojoj se primjenjuje). Ako vjerujete kako nam je dijete dalo osobne podatke i željeli biste ukloniti te informacije kontaktirajte nas.

Prijenos podataka u slučaju preuzimanja

U slučaju gdje druga tvrtka preuzima svu ili značajno svu imovinu, ili sva ili značajno sva sredstva poslovanja naše platforme, kroz konsolidaciju, udruživanje, kupnju imovine, korporacijsku reorganizaciju ili drugu transakciju, zadržavamo pravo prijenosa strani koja vrši preuzimanje svih informacija ili svih informacija platforme, ovisno što je primjenjivo, koje su u našem posjedu ili pod našom kontrolom.

Sigurnost informacija i globalni prijenosi podataka

Mi se pridržavamo općeprihvaćenih standarda djelatnosti mrežnog oglašavanja, kako bismo se zaštitili od neovlaštenog pristupa podacima, njihove neovlaštene obrade, neovlaštenog zadržavanja i neovlaštenog otkrivanja podataka. Ovi standardi uključuju poduzimanje neophodnih fizičkih, elektronskih i upravnih aktivnosti potrebnih za zaštitu integriteta podataka, pristupa i uporabe. Međutim, treba imati na umu kako uprkos ovim naporima za zaštitu podataka na našim poslužiteljima, nema metode prijenosa preko interneta za koju se može jamčiti kako je sigurna.

Usluge [m]PLATFORM-e i platforma koriste se na globalnom planu i stoga možemo prenositi podatke u zemlje diljem svijeta, uključujući države izvan vaše zemlje. Mi ćemo, gdje je to neophodno, postaviti odgovarajuće zaštite kako bismo osigurali zaštićenost takvih podataka. Kad prenosimo osobne podatke iz EEA ili Švicarske partnerskoj tvrtki izvan EEA ili Švicarske, mi zaključujemo standardne (”obrazac”) ugovorne klauzule s primateljem kako bismo osigurali odgovarajuću razinu zaštite podataka.  Kad prenosimo osobne podatke iz EEA ili Švicarske pravnoj osobi koja nam nije partnerska tvrtka (kao što su pružatelji usluga koji izvode usluge u naše ime) izvan EEA ili Švicarske, mi ili zaključujemo standardne (”obrazac”) ugovorne klauzule, ili sadržajno jednake odredbe i uvjete ili osiguravamo prijenos sukladno drugim važećim mehanizmima, kao što je potvrda o ovlašćenosti pružatelja usluga sukladno EU-SADOkvirnom sporazumuo zaštiti privatnosti.

Zadržavanje podataka

Mi održavamo informacije koje smo prikupili kroz naše usluge u nesažetom obliku na period ne dulji od 13 mjeseci. Ovi podaci uključuju posjećene stranice, pregledani sadržaj, interakcije s oglasima, IP adrese, vrstu preglednika i postavke jezika.  Održavamo ove informacije kroz 13-mjesečni period, kako bismo omogućili našim klijentima analizu u odnosu na isto razdoblje godine. Primjerice, trgovac na malo može poželjeti usporediti učinkovitost svojih aktivnosti mrežnog oglašavanja tijekom Božića tekuće godine u odnosu na učinkovitost u prethodnoj godini. 13-mjesečni period zadržavanja omogućuje klijentu izvršiti takvu usporedbu.

Održavamo informacije koje prikupljamo kroz naše usluge u sažetom (agregiranom) obliku na period ne dulji od 13 mjeseci.

EEA i Švicarska

Pravno utemeljenje obrade informacija

Prikupljamo, koristimo, dijelimo i/ili prenosimo osobne podatke pojedinaca u EEA samo onda kada za to imamo zakonito utemeljenje, što obično podrazumijeva suglasnost korisnika ili legitimne interese.

Gdje je to obvezno prema važećem zakonu, mi postavljamo svoje Mookie kolačiće na preglednike pojedinaca koji su nam dali suglasnost za takve kolačiće i isporučujemo oglašavanje na temelju interesa samo pojedincima koji su nam dali suglasnost za tu aktivnost.

U mjeri u kojoj se oslanjamo na vašu suglasnost, koja može biti dana bilo izravno ili preko treće strane (kao što je ”pružatelj usluge upravljanja suglasnostima”) za korištenje vaših informacija na određene načine, mi ćemo obrađivati vaše osobne podatke u okviru te suglasnosti.

Sukladno Europskom IAB okvirnom sporazumu o transparentnosti i suglasnosti pomenutom prethodno pod ,,Članstvo”, u našem svojstu kontrolora podataka namjeravamo se oslanjati na suglasnost kao na zakonito utemeljenje za sve ”svrhe” osim za ”mjerenje” (čija svrha uključuje mjerenje, analizu i izvješćivanje u odnosu na konkretne osobne podatke).  U svezi takve svrhe, kad obrađujemo podatke za mjerenje isporuke oglašavanja ili analiziranje njegove učinkovitosti, mi imamo legitimni interes kroz poimanje kako su naši dobavljači isporučili oglašavanje za koje su se ugovorom obvezali isporučiti. Pored toga, vjerujemo kako klijenti koji se oglašavaju imaju legitimni interes u saznanju je li njihovo oglašavanje isporučeno ili nije i je li ono učinkovito. Vjerujemo kako su ove aktivnosti temeljne za mrežno oglašavanje, ali ne dovode ni do kakvih odluka koje pogađaju pojedince.

Ako se nalazite u Europskoj Uniji, imate pravo uložiti prigovor na bilo koje od ovih obrađivanja. Ako želite uložiti prigovor, klikniteovdje.

Prava ljudi u EEA i Švicarskoj

Pojedinci u EEA i Švicarskoj imaju brojna prava u svezi njihovih osobnih podataka, uključujući pravo pristupiti svojim informacijama. Za te korisnike, u mnogim slučajevima gdje obrađujemo vaše osobne podatke, vi također možete imati pravo zabraniti ili ograničiti načine na koje koristimo te osobne podatke.

U određenim okolnostima – primjerice, gdje obrađujemo vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe ili sukladno našim legitimnim interesima – vi također imate istopravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka s naše strane i također možete zahtijevati od nas brisanje vaših osobnih podataka.  Također imate pravo dobiti presliku vaših osobnih podataka u lako dostupnom formatu,a u određenim okolnostima možete takođertražiti od nas prijenos osobnih podataka o vama trećim stranama.  Mi ne zadržavamo i ne pohranjujemo vašu stvarnu povijest pregledavanja povezanu s ID-om Mookie kolačića, ID-om mobilnog oglašavanja ili s [mP]ID-om. Umjesto toga koristimo metodologiju ”skupnog rezultata” koja kategorizira stranice koje pregledate i onda koristi kombinacije tih kategorizacija za kreiranje segmenata i isporuku oglašavanja na temelju interesa.  Kao posljedica toga mi tehnički nismo u mogućnosti ponuditi vam mogućnost izmjene pojedinačnih elemenata podataka koji vode do dodjele segmenta, jednostavno zato što ih ne zadržavamo.  Ako vjerujete kako držimo ili smo koristili netočne elemente osobnih podataka o vama, napominjemo kako imate pravo povući svoju suglasnost na našu obradu vaših osobnih podataka bilo kada.

Ako imate pitanja u svezi bilo kojeg od ovih prava, kontaktirajte nas na [email protected]. Također nam se trebate obratiti na navedenu adresu e-pošte ako se vaši osobni podaci ili postavke promijene, ako neželite da vam šaljemo informacije koje ste prethodno tražili, ili ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako mi koristimo vaše osobne podatke.

Bez ograničavanja bilo kojih drugih prava, također možete imati pravo uložiti žalbu protiv nas kod nadzornih tijela u zemlji članici EU gdje se vi nalazite ili u kojoj mi imamo sjedište.  Kliknite ovdje za naći vaše lokalno nadzorno tijelo.

Informacije primljene od tvrtki za istraživanje tržišta u Nizozemskoj

Ako ste dali suglasnost tvrtkama za istraživanje tržišta u Nizozemskoj za otkrivanje vaših panel podataka  [m]PLATFORM-i, onda na temelju opsega takve suglasnosti: možemo primati korisničke informacije i druge informacije, uključujući panel ID-e, od takvih tvrtki; i možemo koristiti ove informacije samo u svrhe istraživanja i analize, optimalizacije kampanje, prilagodbe oglašavanja i izvješćivanja o učinkovitosti mrežnih kampanja oglašavanja.

Kalifornija

Sukladno članku 1798.83 Građanskog zakonika Kalifornije, stanovnici Kalifornije mogu dobiti određene informacije o vrsti osobnih informacija koje su tvrtke, s kojima su uspostavili poslovni odnos, podijelile s trećim stranama u izravne marketinške svrhe tijekom prethodne kalendarske godine. Za tražiti popis tvrtki, ako postoje, kojima je [m]PLATFORMdala osobne informacije za svoje vlastite marketinške svrhe pošaljite nam poruku e-poštom na [email protected] ili nam pišite na Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC,  New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy. Dajte nam 30 dana za odgovor.

Kalifornijski zakon od nas zahtijeva otkrivanje na koji način odgovaramo na signale preglednika ”Ne prati” ili druge mehanizme izbora koji se odnose na oglašavanje na temelju interesa. Mi još nismo razvili odgovor na signale preglednika ”Ne prati” i ne mijenjamo ni jednu od svojih praksi prikupljanja podataka kad primimo takve signale. Mi ćemo nastaviti procijenjivati moguće odgovore na signale ”Ne prati” u svjetlu razvoja industrije ili zakonskih promjena.

Mi smo opredijeljeni za poštivanje privatnih izbora. Za više informacija o izlasku iz opcije oglašavanja na temelju interesa, pogledajte gore navedeni pododjeljak ”Izlaz iz opcije/pravo povlačenja suglasnosti.

Izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti

Napominjemo kako zbog promjene prirode zakona i propisa o zaštiti privatnosti, digitalnih tehnologija i našeg poslovanja možemo povremeno izvršiti izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti. Stoga povremeno provjeravajte ovu Obavijest o zaštiti privatnosti kako biste se upoznali s bilo kakvim izmjenama koje se mogu desiti (mi ćemo ažurirati datum važenja na vrhu stranice kako bismo vam pomogli saznati kada su izmjene izvršene).

O nama

Osim kad djeluje po uputama klijenta ili ostale treće strane, [m]PLATFORM je kontrolor podataka odgovoran za vaše osobne podatke (kako su ovaj izraz ili drugi slični izrazi definirani po važećim zakonima) kad dolazite u dodir s našim uslugama.

Kontaktirajte nas

Europa (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

U svijetu  (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy