[m]PLATFORM Privacy Notice - Czech

Datum účinnosti: 25. května 2018

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti [m]PLATFORM

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje informace, které společnost [m]PLATFORM získává z webových stránek, aplikací a jiných digitálních prostředků, jež souhrnně označujeme jako „Prostředky“. Je v něm vysvětleno, jak tyto informace používáme v rámci své „Platformy“ a k poskytování „Služeb“ svým klientům. Obsahuje rovněž vysvětlení, jaké jsou vaše možnosti v oblasti ochrany osobních údajů a uplatnění vašich práv ve vztahu k určitým údajům o vaší osobě, které společnost [m]PLATFORM shromáždila a používá.

Kdo jsme?

[m]PLATFORM je společnost, který jako součást skupiny GroupM působí po celém světě. V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku je za údaje, které společnost [m]PLATFORM shromažďuje, odpovědná právnická osoba [m]PLATFORM Ltd. Mimo EHP a Švýcarska je za tyto údaje odpovědna právnická osoba mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM je informační a aktivační řešení skupiny GroupM pro její cílové klienty, které vytváří škálovatelné personalizované vztahy se spotřebiteli. Kromě samotného technologického řešení představuje [m]PLATFORM celosvětovou servisní organizaci složenou z analytiků, datových stratégů, specialistů na vyhledávání a sociální sítě a odborníků na produkty a média, jejichž úkolem je zajistit plynulé dodávky na všechny trhy, kde naši klienti podnikají.

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů viz sekce „Kontaktujte nás“ ve spodní části tohoto oznámení. Upozorňujeme vás, že toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo přeloženo z angličtiny do několika různých jazyků. V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi různými jazykovými verzemi tohoto oznámení je rozhodující anglická verze.

Jaké služby poskytujeme?

Společnost [m]PLATFORM vlastní a provozuje technologickou platformu (dále jen „Platforma“), která poskytuje různé služby související s reklamou (společně „Služby“) klientům, mezi něž patří další společnosti a podniky skupiny GroupM a další společnosti v rámci skupiny WPP plc. [m]PLATFORM neposkytuje služby přímo spotřebitelům; naši klienti jsou firmy, které spolupracují se společnostmi skupiny GroupM na plánování a nákupu mediálních kampaní (reklama).

Společnosti skupiny GroupM využívají naši Platformu a Služby k tomu, aby svým vlastním klientům pomohli porozumět reklamě, kterou klienti doručují online (např. na jaké weby byla reklama umístěna, kdo ji shlédl a zda s ní nějak interagoval či nikoli). Účelem Platformy a Služeb je rovněž zvýšit efektivitu této reklamy a pomoci klientům dostat reklamu k takovým spotřebitelům, u nichž existuje větší pravděpodobnost, že budou mít o uvedené produkty a služby zájem.

Když pomáháme klientům při volbě cílového publika, kterým se bude reklama doručovat, používáme určité demografické informace (např. věk, pohlaví, vzdělání, příjem a stav domácnosti (např. počet dětí), zeměpisnou polohu, zájmy, aktivity a podobné informace (dále jen „Uživatelské informace“). Níže je vysvětleno, odkud tyto informace pocházejí. Tento druh reklamy nazýváme „Reklama založená na zájmech“.

Jaké informace [m]PLATFORM shromažďuje a používá?

Platforma je navržena tak, aby shromažďovala anebo používala informace o typu webových stránek, které návštěvníci navštěvují, o jejich interakci s Prostředky a s reklamou našich klientů. Shromažďujeme také informace o prohlížečích a zařízeních osob, které si reklamu našich klientů prohlédly. Tyto informace zahrnují následující kategorie dat:

Technické identifikátory

Ty mohou být použity k identifikaci prohlížeče, mobilního reklamního prostředí anebo zařízení a obvykle zahrnují:

 • Identifikátory souborů cookie
 • Identifikátory mobilní reklamy (např. IDFA a reklamní ID Google)
 • Identifikátor proxy serveru „[mP]ID“ [m]PLATFORM pro výše uvedené identifikátory

Další technické informace

 • Adresa internetového protokolu („IP adresa“) a údaje odvozené od IP adresy, např. údaje o přibližném geolokačním umístění, které označuje stát, region, město a/nebo poštovní směrovací číslo zařízení
 • Typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče a operační systém
 • Typ připojení (přes kabel nebo Wi-Fi), síť, ke které je zařízení připojeno, a mobilní operátor (je-li k dispozici)
 • Zeměpisná šířka / délka (mobilního) zařízení. Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů zahrnuje termín „mobilní zařízení“ smartphony a tabletové počítače.

Informace o online aktivitě

Společnost [m]PLATFORM shromažďuje níže uvedené informace o vaší online aktivitě při prohlížení, aby zjistila, o jaké typy aktivity, služeb a produktů můžete vy a ostatní uživatelé mít zájem, a jak vy a ostatní uživatelé interagujete s určitými reklamami. Ty informace zahrnují:

 • Záznamy o typu zobrazených Prostředků a stránek (za účelem zjištění zájmů)
 • Prostředek/stránka, ze které(ho) jste přišli a který(kterou) jste navštívili po zhlédnutí reklamy
 • Datum a čas online aktivity
 • Četnost návštěv Prostředku
 • Termíny vyhledávání používané v rámci Prostředku
 • Interakce s reklamou (např. zda uživatel na reklamu klikne)

Uživatelské informace získané od Třetích stran

Obdržíme rovněž Uživatelské informace shromážděné třetími stranami online i offline, včetně demografických informací a informací o zájmech pro použití v našich Službách. Mezi třetí strany patří naši klienti a pečlivě vybraní poskytovatelé služeb. Pokud obdržíme Uživatelské informace offline, získáme tyto informace prostřednictvím poskytovatele služeb ve spojení s identifikátory souborů cookie, reklamními identifikátory nebo podobným uživatelským identifikátorem, které identifikují zákazníka či spotřebitele na straně klienta nebo poskytovatele služeb, ale nedostáváme žádná jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani podobné údaje, které by umožnily identifikaci konkrétního jednotlivce spojeného s těmito identifikátory.

Jak shromažďujeme informace?

Informace o fyzických osobách shromažďujeme a získáváme jménem našich klientů, když navštívíte on-line prostředky subjektů, kterým společnost [m]PLATFORM poskytuje služby, popř. vydavatelů třetích stran (například zpravodajské weby). K tomu slouží soubory cookie, reklamní identifikátory, pixely a další technologie. Níže uvádíme stručné vysvětlení těchto termínů:

Soubor cookie je malý alfanumerický textový soubor, který webová stránka nebo reklamní server třetí strany, popř. jiná třetí strana, uloží v prohlížeči a který této webové stránce nebo třetí straně umožňuje rozpoznat tento prohlížeč a zapamatovat si Uživatelské informace a jiné informace. Naše cílené soubory cookie, které se nazývají „Mookie“ a fungují na doméně mookie1.com, jsou permanentní soubory cookie, které obsahují unikátní náhodně vygenerované hodnoty, jež umožňují našim Službám rozlišit prohlížeče a zařízení a jsou spojeny s Uživatelskými informacemi a jinými informacemi. Soubory cookie typu Mookie se společně s těmito souvisejícími informacemi používají při poskytování našich Služeb, a zejména pak Reklamy založené na zájmech. Více informací o našich souborech cookie typu Mookie je uvedeno v tabulce bezprostředně pod tímto vysvětlením termínů.
Reklamní identifikátor je alfanumerický identifikátor zpřístupněný platformou nebo operačním systémem (např. Apple iOS nebo Google Android), který umožňuje vývojářům aplikací a třetím stranám rozpoznat konkrétní zařízení v aplikačním prostředí. Je spojen s Uživatelskými informacemi a jinými informacemi a společně s těmito souvisejícími informacemi se používá při poskytování našich Služeb, a zejména pak Reklamy založené na zájmech.
Pixel je řádek kódu, který používá Prostředek nebo třetí strana k přiřazení online aktivity k zařízení nebo prohlížeči, či přesněji k příslušnému souboru cookie nebo reklamnímu identifikátoru. Použití pixelu nám umožňuje zaznamenat například, že zařízení nebo prohlížeč navštívil určitý Prostředek nebo stránku.

Následující tabulka obsahuje informace o našich souborech cookie typu Mookie, které jsou „permanentními“ soubory cookie (což znamená, že jsou uloženy až do vypršení jejich platnosti nebo odstranění uživatelem) namapovanými na doménu mookie1.com:

NÁZEV SOUBORU COOKIE CHOVÁNÍ SOUBORU COOKIE INFORMACE UCHOVÁVANÉ V SOUBORU COOKIE VYPRŠENÍ PLATNOSTI (DNY)
ZACÍLENÍ (KLIENTSKÁ DATA) ZACÍLENÍ A OPTIMALIZACE (UŽIVATELSKÁ DATA) REPORTING A PŘIŘAZENÍ
ID A A A JEDINEČNÉ SÉRIOVÉ ČÍSLO 395 DNÍ
MDATA A N N JEDINEČNÉ SÉRIOVÉ ČÍSLO, ČASOVÁ ZNAČKA VYTVOŘENÍ, VERZE SOUBORU COOKIE 395 DNÍ
SYNCDATA_<PARTNER> A N N JEDINEČNÉ SÉRIOVÉ ČÍSLO, ČASOVÁ ZNAČKA VYTVOŘENÍ, IDENTIFIKÁTOR NÁVŠTĚVNÍKA DATOVÉHO PARTNERA 10 DNÍ

Jak tyto informace využíváme?

[m]PLATFORM zpracovává informace, které shromažďuje a přijímá za účelem poskytování Služeb klientům, jak jsme vysvětlili výše, jakož i pro administrativní a bezpečnostní účely a zajištění dodržování příslušných předpisů. Konkrétně provádíme následující činnosti:

Výběr a doručení reklamy a související reporting

Analyzujeme informace shromážděné při doručení reklamy klienta prostřednictvím platformy [m]PLATFORM a informace získané od našich partnerů. Tyto informace členíme na základě různých komponentů výše uvedených Uživatelských informací do tzv. sbírek identifikátorů (které nazýváme segmenty). Můžeme mít tedy například segmenty identifikátorů, které navštěvují sportovní webové stránky. Společnosti skupiny GroupM používají tyto segmenty v rámci své platformy k doručování Reklamy založené na zájmech svým klientům, a to prostřednictvím svých partnerů a poskytovatelů služeb. Tato reklama může být doručována mezi počítači, telefony a dalšími mobilními zařízeními.

Můžeme rovněž integrovat (a používat ke stejným účelům) Uživatelské informace získané od jiných pečlivě vybraných společností (včetně vlastníků Prostředků, poskytovatelů dat a agregátorů dat).

Používáme také náš vlastní interní identifikátor, který nazýváme „[mP]ID“. [mP]ID používáme k přidružení informací týkajících se prohlížečů, prostředí anebo zařízení, o kterých se přiměřeně domníváme, že patří stejnému uživateli. To nám pomáhá poskytovat užitečnější a relevantnější reklamu konkrétnímu uživateli bez ohledu na prohlížeč, zařízení nebo prostředí.

Personalizace

Abychom mohli poskytovat naše personalizační Služby konkrétním klientům:chc

 • shromažďujeme informace o Prostředcích každého klienta (včetně webových stránek, aplikací a dalších digitálních prostředků), jak je popsáno výše v části „Jak shromažďujeme informace“;
 • přistupujeme k těmto informacím nebo je ukládáme na různých zařízeních (např. prostřednictvím identifikátorů souborů cookie a reklamních identifikátorů); a
 • analyzujeme shromážděné informace, někdy s dalšími informacemi získanými od klienta, a členíme je do segmentů podle identifikátoru na základě různých Uživatelských informací, které máme

Naši zákazníci pak mohou využívat tyto segmenty k tomu, aby svým vlastním jménem nebo jménem svých klientů doručili uživatelům na jejich počítače, telefony a jiná mobilní zařízení (s využitím různých prostředků) Reklamu založenou na zájmech.

Pokud poskytujeme personalizaci pro konkrétního klienta, potom segmenty, které vytváříme pro jednoho klienta, jsou logicky odděleny od segmentů a dat ostatních klientů. Údaje shromážděné tímto způsobem a vytvořené segmenty mohou být použity pouze jménem tohoto konkrétního klienta.

Měření

Uživatelské informace zpracováváme, abychom mohli doručovat reklamu a měřit doručení této reklamy, abychom zjistili, jaké faktory činí reklamu úspěšnou nebo neúspěšnou, a abychom mohli generovat přehledy, které nám umožní lépe pochopit a zlepšit využití Služby a efektivitu reklamy.

Uložení informací a přístup k nim

Abychom mohli poskytovat své Služby, ukládáme své soubory cookie typu Mookie do prohlížeče (prohlížečů) fyzických osob, kterým jsme doručili reklamu, a při následném použití jejich prohlížeče k přístupu na webové stránky našich klientů a vydavatelů, s nimiž spolupracujeme, tyto soubory cookie typu Mookie rozpoznáváme. Prostředky, na kterých umisťujeme a/nebo čteme, či se snažíme umístit a/nebo číst, soubory cookie typu Mookie by vás měly informovat o používání souborů cookie třetích stran, a zejména souborů cookie typu Mookie, pokud to vyžaduje zákon. V datovém zdroji, který dostáváme od našich partnerů v souvislosti s doručením digitální reklamy do mobilních aplikačních prostředí, dostáváme také reklamní identifikátory přidružené k platformám/operačním systémům mobilních zařízení uživatelů a tyto reklamní identifikátory rozpoznáváme.

Shromážděné a získané informace používáme pro Reklamu založenou na zájmech, např.:

 • Spárování dat s offline zdroji – jak je uvedeno výše v části „Uživatelské informace získané od třetích stran“:

o   Dostáváme offline Uživatelské informace, včetně demografických informací a informací o zájmech, od jiných společností, včetně našich klientů, partnerů a poskytovatelů služeb, kteréžto informace jsou shromažďovány mimo Platformu a jsou nám poskytovány za účelem použití v našich Službách. Odpovědností těchto společností, které tyto údaje shromažďují, je činit tak vhodným a zákonným způsobem a sdílet s námi tyto informací pro naše potřeby.

o   Pokud obdržíme Uživatelské informace offline, získáme tyto informace prostřednictvím poskytovatele služeb ve spojení s identifikátory souborů cookie, reklamními identifikátory nebo podobným uživatelským identifikátorem, které identifikují zákazníka či spotřebitele na straně klienta nebo poskytovatele služeb.

o   Nezískáváme žádnájména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani podobné údaje, které by umožnily identifikaci konkrétní fyzické osoby spojené s identifikátory, které obdržíme.

 • Propojovací zařízení – používáme svůj vlastní identifikátor [mP]ID pro přidružení informací týkajících se prohlížečů, prostředí a/nebo zařízení, o kterých se přiměřeně domníváme, že patří stejnému uživateli, abychom byli schopni poskytovat užitečnější a relevantnější reklamu bez ohledu na prohlížeč, prostředí nebo zařízení.
 • Přesné geografické údaje o poloze – v případě, že vlastníme nezbytná oprávnění, můžeme v souvislosti s poskytováním svých Služeb dostávat a/nebo používat přesné geografické údaje o poloze uživatele. Pokud shromažďujeme tento typ dat, činíme tak na základě datového zdroje, který v souvislosti s doručováním digitální reklamy dostáváme od našich partnerů.

S kým data sdílíme?

[m]PLATFORM sdílí data se společnostmi skupiny GroupM a jejich klienty za účelem doručování Reklamy založené na zájmech, analytiky a dalších Služeb popsaných výše. Údaje sdílíme rovněž s poskytovateli služeb – třetími stranami, kteří poskytují služby a funkcionality naším jménem a/nebo jménem našich klientů, v rámci poskytování Služeb, jako jsou společnosti odpovědné za skutečné doručení Reklamy založené na zájmech – včetně platforem na straně poptávky, reklamních sítí, výměny reklam a reklamních serverů.

Pokud se budeme přiměřeně domnívat, že jsme podle zákona nebo právních předpisů povinni sdělit informace třetí osobě (např. včetně vymáhání práva), potom tak učiníme. Kromě toho můžeme sdělovat informace třetím stranám (včetně auditora nebo jiného poskytovatele služeb) s cílem prošetřit podezřelou nebo zakázanou činnost, zabránit jí či podniknout kroky týkající se takové činnosti, popř. za účelem přezkoumání, posouzení nebo stanovení integrity nebo zabezpečení naší Platformy a Služeb.

Členství

Jsme členem Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) a Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). V souvislosti s tímto členstvím se řídíme samoregulačním rámcem DAA, evropským rámcem IAB Europe pro online behaviorální reklamu a kanadskými samoregulačními zásadami DAAC pro online behaviorální reklamu, a to na trzích, pro které platí samoregulační rámec. Podporujeme rovněž použití ikon Reklamních možností (AdChoices a AppChoices, pokud jsou k dispozici). Pokud je to technicky možné, obsahuje reklama poskytovaná organizacemi, které jsou účastníky těchto rámců, níže uvedenou ikonu. Kliknutím na ikonu získáte informace o Reklamě založené na zájmech.

Po dokončení Rámce pro transparentnost a udílení souhlasů asociace IAB Europe se plánujeme tohoto rámce účastnit jako „globální dodavatel“.

Právo odhlásit se / odvolat souhlas

Z Reklamy založené na zájmech [m]PLATFORM se můžete odhlásit prostřednictvím několika mechanismů.

Nechcete-li nedostávat personalizovanou reklamu třetích stran prostřednictvím cílených souborů cookie [m]PLATFORM ve svém prohlížeči, klikněte níže. Pokud tak učiníte, budou soubory cookie [m]PLATFORM nahrazeny cílenými soubory cookie pro odhlášení (tzv. opt-out). Žádná data týkající se Reklamy založené na zájmech, která jsou propojena s nahrazenými cílenými soubory cookie [m]PLATFORM nebudou použita pro Reklamu založenou na zájmech v žádném zařízení ani prohlížeči, které jsou přiměřeným způsobem propojeny s prohlížečem, v němž byly informace shromážděny. Kromě toho, pokud si budeme vědomi, že k vašemu prohlížeči, v němž jste zvolili možnost pro odhlášení (opt-out), je připojeno jiné zařízení nebo prohlížeč, bude takové zařízení nebo prohlížeč rovněž odhlášen(o) od přijmu Reklamy založené na zájmech prostřednictvím [m]PLATFORM.

Chcete-li se odhlásit ze shromažďování dat u [m]PLATFORM prostřednictvím souborů cookie, klikněte zde.

Naše odhlašovací (opt-out) soubory cookie jsou naprogramovány tak, aby jejich platnost skončila deset let od vydání. Pokud si koupíte nové zařízení, upgradujete nebo změníte webové prohlížeče nebo smažete tyto odhlašovací (opt-out) soubory cookie, budete muset provést odhlášení znova. Aby proces odhlášení mohl fungovat, musí být váš prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie třetích stran.

V prostředí prohlížeče můžete rovněž odmítnout nebo odstranit soubory cookie z [m]PLATFORM a dalších poskytovatelů služeb s použitím následujících metod:

 • Změnou nastavení prohlížeče tak, aby tento odmítal nebo odstraňoval souborů cookie, což povede k ukončení Reklamy založené na zájmech prostřednictvím souborů cookie u  [m]PLATFORM a dalších poskytovatelů. Pokud tak ale učiníte, nebudete moci na určitých webových stránkách používat některé funkce nebo plně využívat možností takových webových stránek a Reklamy založené na zájmech. Soubory cookie můžete odmítnout nebo odstranit podle pokynů uvedených v nastavení prohlížeče. Další informace o souborech cookie jsou k dispozici na www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com a www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Změnou nastavení souborů cookie na úrovni vlastníka webových stránek v případě, že jste nám udělili souhlas s používáním souborů cookie; možnosti nastavení souborů cookie se mohou lišit podle vlastníka webové stránky.
 • Odhlášením z Reklamy založené na zájmech prostřednictvím našich cílených souborů cookie a cílených souborů cookie jiných poskytovatelů služeb na těchto webových stránkách:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (kliknutím na odkaz “Your ad choices” (Vaše možnosti reklamy) po výběru příslušné země).

V prostředích mobilních aplikací se můžete z Reklamy založené na zájmech odhlásit pouze u [m]PLATFORM, nebo u [m]PLATFORM a zároveň dalších poskytovatelů služeb takto:

 • Běžte do nastavení ochrany soukromí ve vašem zařízení a v jeho nastavení zvolte možnost “Limit Ad Tracking“ (Omezení sledování reklam), což bude mít pomocí příslušného reklamního identifikátoru za následek odstranění Reklamy založené na zájmech u [m]PLATFORM a dalších poskytovatelů.
 • Odhlášení z Reklamy založené na zájmech pomocí příslušného reklamního identifikátoru u [m]PLATFORM a/nebo jiných poskytovatelů prostřednictvím aplikace AppChoices. Vezměte prosím na vědomí, že pro správné fungování aplikace AppChoices nesmí být na zařízení nastaveno „Limit Ad Tracking“ (Omezení sledování reklam). Údaje pro Reklamu založené na zájmech, které byly shromážděny dříve nebo získány v souvislosti s náhradou reklamního identifikátoru nebudou prostřednictvím [m]PLATFORM použity pro Reklamu založenou na zájmech v žádném jiném zařízení nebo prohlížeči, které jsme přiměřeným způsobem spojili s prostředím mobilní aplikace, kde byly informace shromážděny. Kromě toho, pokud si budeme vědomi, že k prostředí mobilní aplikace, v němž jste zvolili možnost pro odhlášení (opt-out), je připojeno jiné zařízení nebo prohlížeč, bude toto zařízení nebo prohlížeč rovněž odhlášen(o) od přijmu Reklamy založené na zájmech prostřednictvím [m]PLATFORM. Další informace týkající se aplikace AppChoices jsou k dispozici na http://www.aboutads.info/consumers a http://www.youradchoices.ca/choices/.

Ochrana soukromí dětí

Služby [m] PLATFORM nejsou zaměřené na děti (jak jsou definovány platnými zákony) ani na Prostředky určené především dětem. [m]PLATFORM vědomě neshromažďuje informace od dětí (osob splňujících požadavky příslušné země na příslušnost k dané věkové kategorii). Pokud se domníváte, že nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, a přejete si, abychom tyto informace odstranili, kontaktujte nás.

Přenos dat v případě akvizice

V případě, že jiná společnost převezme veškerá naše aktiva nebo jejich podstatnou část, popř. veškerá aktiva nebo podstatnou část aktiv Platformy, prostřednictvím konsolidace, fúze, nákupu podílu, reorganizace podniku nebo jiné transakce, vyhrazujeme si právo na převod veškerých informací nebo veškerých informací Platformy, které jsou v našem držení nebo pod naší kontrolou, na nově vzniklou společnost.

Bezpečnost informací a globální přenos dat

Dodržujeme obecně uznávané normy v oblasti online reklamy, abychom se chránili před neoprávněným přístupem k údajům, jejich neoprávněným zpracováním, neoprávněným uchováváním a neoprávněným zveřejňováním. Mezi tyto normy patří provádění nezbytných fyzických, elektronických a řídících činností, které jsou nezbytné k ochraně integrity dat, přístupu k nim a jejich používání. Mějte však na paměti, že navzdory těmto snahám o ochranu dat na našich serverech neexistuje žádná zaručeně bezpečná metoda přenosu datum přes internet.

Služby [m]PLATFORM a Platforma se používají po celém světě, a proto můžeme provádět přenos dat do zemí v kterékoli části světa, i mimo vaši zemi. Budeme-li to nutné, přijmeme vhodná ochranná opatření, která zajistí ochranu těchto údajů. Při přenosu osobních údajů z EHP nebo Švýcarska do přidružené společnosti mimo EHP nebo Švýcarsko uzavíráme s příjemcem standardní („modelová“) smluvních ustanovení, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů. Při přenosu osobní údajů z EHP nebo Švýcarska do nepřidružené společnosti (např. subjekt, který poskytuje služby naším jménem) mimo EHP nebo Švýcarsko uzavíráme standardní („modelová“) smluvní ustanovení nebo v zásadě rovnocenné obchodní podmínky, popř. zajistíme, aby byl přenos proveden podle jiného platného mechanismu, např. na základě certifikace poskytovatele služeb podle Štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Uchovávání údajů

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb, uchováváme v neagregované podobě po dobu nejvýše 13 měsíců. Tato data zahrnují navštívené Prostředky, zobrazený obsah, interakci s reklamou, IP adresy, typ prohlížeče a nastavení jazyka. Tyto informace uchováváme po dobu 13 měsíců, abychom našim klientům umožnili provádět meziroční analýzy, když si např. prodejce bude chtít porovnat efektivitu svých online reklamních aktivit během Vánoc stávajícího roku v porovnání s efektivitou v předchozím roce. Třináctiměsíční období pro uchovávání údajů umožňuje tomuto klientovi takové srovnání provést.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb, uchováváme v agregované podobě po dobu delší než 13 měsíců.

EHP a Švýcarsko

Právní základy pro zpracování informací

Osobní údaje fyzických osob v EHP shromažďujeme, používáme, sdílíme a/nebo přenášíme pouze tehdy, existuje-li pro to odpovídající právní základ, což obvykle zahrnuje souhlas uživatelů nebo náš oprávněný zájem.

Pokud to vyžadují platné zákony, umisťujeme soubory cookie typu Mookie pouze do prohlížečů fyzických osob, které poskytly s těmito soubory cookie vyjádřily svůj souhlas, a Reklamu založenou na zájmech doručujeme pouze osobám, které k tomu poskytly svůj souhlas.

Zpracování vašich osobních údajů provádíme pouze v rozsahu a způsobem uvedených v souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, který nám můžete poskytnout buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany (např. „poskytovatele řízení souhlasů“).

Podle Rámce pro transparentnost a udílení souhlasů asociace IAB Europe uvedeného výše v části „Členství“ budeme jako správce údajů považovat udělený souhlas za dostatečný právní základ pro všechny „Účely“ jiné než „Měření” (jehož Účelem je měření, analýza a reporting příslušných osobních údajů). V souvislosti s tímto Účelem, když zpracováváme údaje pro měření doručené reklamy nebo analýzu její efektivity, máme oprávněný zájem na pochopení toho, zda naši dodavatelé doručili reklamu, kterou měli podle uzavřené smlouvy doručit. Navíc se domníváme, že klienti reklamních služeb mají oprávněný zájem na pochopení, zda jejich reklama byla doručena a zda je efektivní. Máme za to, že tyto činnosti jsou pro online reklamu zásadní, ale nevedou k žádnému rozhodnutí, které by mohlo mít dopad na konkrétní fyzickou osobu.

Pokud se nacházíte v Evropské unii, máte právo vznést proti jakémukoli takovému zpracování námitky. Pokud tak chcete učinit, kliknětezde.

Práva občanů EHP a Švýcarska

Fyzické osoby v EHP a ve Švýcarsku mají s ohledem na jejich osobní údaje řadu práv, včetně práva na přístup k informacím o jejich osobě. Pokud jste takovými uživateli, jejichž osobní údaje zpracováváme, můžete mít v mnoha případech také právo omezit způsob, kterým tyto osobní údaje používáme.

Za určitých okolností, např. pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo na základě našeho oprávněného zájmu, máte rovněž právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů na naší straně a můžete nás rovněž požádat, abychom vaše osobní údaje smazali. Máte také právo vyžádat s opis vašich osobních údajů ve snadno přístupném formátu, přičemž za určitých okolností nás můžete také požádat o přenos osobních údajů o vaší osobě na třetí stranu. Ve spojení s identifikátory souborů cookie typu Mookie, mobilními reklamními identifikátory ID ani [mP]ID neuchováváme a neukládáme vaši skutečnou historii prohlížení. Namísto toho používáme metodiku „agregovaného vyhodnocení“, která kategorizuje Prostředky, které procházíte, a poté používá kombinaci těchto kategorizací pro vytvoření segmentů a doručení Reklamy založené na zájmech. V důsledku toho nejsme technicky schopni vám umožnit změnu jednotlivých prvků dat, které vedou k přidělení do segmentu, protože je neuchováváme. Pokud si domníváte, že vlastníme nebo jsme použili nepřesné osobní údaje o vaší osobě, vezměte prosím na vědomí, že máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se těchto práv, kontaktujte nás prosím na [email protected]. Na této e-mailové adrese byste nás měli také kontaktovat v případě, že se vaše osobní údaje nebo preference změní, pokud nebudete chtít, abychom vám zasílali informace, o které jste předtím požádali, nebo budete-li mít nějaké dotazy ohledně použití vašich osobních údajů.

Bez omezení jakýchkoli vašich případných dalších práv máte také právo podat proti nám stížnost u dozorového úřadu v členském státě EU, ve kterém sídlíte nebo ve kterém sídlíme my. Chcete-li vyhledat svůj místní dozorový úřad, klikněte zde.

Informace získané od společností zabývajících se průzkumem trhu v Nizozemsku

Pokud jste svůj souhlas se sdělením panelových dat společnosti [m]PLATFORM poskytli některé ze společností provádějících průzkum trhu v Nizozemsku, pak na základě rozsahu tohoto souhlasu můžeme od takových společností dostávat Uživatelské informace a další informace, včetně panelových identifikátorů. Tyto informace můžeme použít pouze pro účely výzkumu a analýzy, optimalizace kampaní, přizpůsobení reklam a reporting o efektivitě online reklamních kampaní.

Kalifornie

Podle § 1798.83 Kalifornského občanského zákoníku mohou obyvatelé Kalifornie získat určité informace o typech osobních údajů, které společnosti, s nimiž mají obchodní vztah, sdělili v předchozím kalendářním roce třetím stranám pro účely přímého marketingu. Chcete-li si vyžádat případný seznam společností, kterým [m]PLATFORM poskytla osobní údaje pro své vlastní marketingové účely, zašlete nám e-mail na [email protected] nebo nám napište na Choreograph, GroupM, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy. Odpovíme vám do 30 dnů.

Kalifornské zákony vyžadují, abychom zveřejnili, jak reagujeme na signály prohlížeče „Nesledovat“ nebo jiné mechanismy volby týkající se Reklamy založené na zájmech. Na signály prohlížeče „Nesledovat“ jsme dosud nevytvořili odpověď. Když takové signály obdržíme, neměníme nijak žádný z našich postupů shromažďování dat. Potenciální reakce na signály „Nesledovat“ budeme nadále vyhodnocovat s ohledem na vývoj v odvětví nebo právní změny.

Respektování uživatelských voleb ochrany soukromí je naší prioritou. Další informace o zrušení odhlášení z Reklamy založené na zájmech naleznete v bodu „Právo odhlásit se / odvolat souhlas” výše.

Změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu měnící se povahy zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů, digitálních technologií a našeho podnikání jsou změny toto oznámení o ochraně osobních údajů vyhrazeny. Toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujte, abyste si uvědomili případné změny, které nastaly (aktualizujeme datum účinnosti v horní části stránky, abyste snáze poznali, že došlo ke změně).

O nás

S výjimkou případů, kdy [m]PLATFORM jedná na základě pokynu klienta nebo jiné třetí strany, je během vašeho využívání našich služeb [m]PLATFORM správcem údajů odpovědným za zpracování vašich osobních údajů (dle definice tohoto nebo podobného termínu v příslušných zákonech).

Kontaktujte nás

Europe (Choreograph Limited )

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Worldwide (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy