[m]PLATFORM Privacy Notice - Danish

Meddelelse fra [m]PLATFORM om databeskyttelse

Denne meddelelse om databeskyttelse beskriver de oplysninger, som [m]PLATFORM indsamler fra websites, applikationer og andre digitale ejendomme, som vi henviser til som “Sites “. Vi forklarer, hvordan vi anvender disse oplysninger på vores “Platform” og for at yde “Servicer” til vores kunder. Vi forklarer også, hvordan du kan administrere dine privatlivsvalg og udøve dine rettigheder, hvad angår visse oplysninger om dig indsamlet og anvendt af [m]PLATFORM.

Hvem er vi?

[m]PLATFORM er en virksomhed, der opererer globalt som del af virksomhedsgruppen GroupM. I Det Europæiske Økonomiske Område (EØS) og Schweiz er det den juridiske enhed [m]PLATFORM Ltd, som er ansvarlig for de oplysninger, som [m]PLATFORM indsamler. Udenfor EØS og Schweiz er den ansvarlige juridiske enhed mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM er GroupM’s publikumsintelligens og aktiveringsløsning, der bygger personaliserede forbrugerforhold i målestoksforhold. Udover teknologien er det en verdensomspændende serviceorganisation bestående af analytikere, datastrateger, søge- og socialspecialister, og produkt- og medieeksperter med fokus på sikring af konsistent levering på alle markeder, hvor vores kunder fører forretning.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne meddelelse om databeskyttelse, kan du gå til sektionen “Kontakt os” nederst i denne meddelelse. Bemærk venligst, at denne meddelelse om databeskyttelse er blevet oversat fra engelsk til mange forskellige sprog. Hvis de forskellige sprogversioner af denne meddelelse om databeskyttelse er modstridende, vil den engelske version have forrang.

Hvad er vores Servicer?

[m]PLATFORM ejer og driver en teknologiplatform (“Platformen“), der yder annoncerelaterede servicer (samlet “Servicerne“) til sine kunder, der består af andre GroupM-bureauer og -virksomheder samt andre virksomheder inden for virksomhedsgruppen WPP plc. [m]PLATFORM yder ikke servicer direkte til forbrugere, vores kunder er virksomheder, der arbejder sammen med GroupM-bureauer om at planlægge og købe mediekampagner (annoncering).

GroupM-bureauer bruger vores Platform og Servicer til deres egne kunder for at hjælpe dem med at forstå den annoncering, som kunderne leverer online (fx hvilke sites det blev leveret på, hvem der så det og hvorvidt nogen interagerede med dem) og for at forbedre effektiviteten af annoncerne, og vi hjælper dem også med at forsøge at annoncere til forbrugere, der måtte være interesseret i deres produkter og servicer.

Når vi hjælper kunder med at vælge målgrupper til deres annoncering, bruger vi visse demografiske oplysninger (som alder, køn, uddannelse, indkomst og husholdningsstatus (fx antal børn), geografi, interesser, aktiviteter og lignende oplysninger) (“Brugeroplysninger“). Vi forklarer nedenfor, hvor disse oplysninger kommer fra. Vi kalder denne type af annoncering for “Interesse-baseret annoncering”.

Hvilke oplysninger indsamles og anvendes af [m]PLATFORM?

Platformen er designet til at indsamle og/eller bruge oplysninger om den type af websider, som enkeltpersoner besøger, og om interaktioner, som de har med Sites og med vores kunders annoncer. Vi indsamler også oplysninger, der identificerer browsere og enheder, der tilhører de enkeltpersoner, som har set vores kunders annoncer. Disse oplysninger inkluderer de følgende kategorier af data:

Tekniske identifikatorer

Disse kan bruges til at identificere en enkeltpersons browser, mobilannoncemiljø og/eller enhed, og inkluderer typisk:

 • Cookie-ID’er
 • Mobilannonce-ID’er (fx IDF’er og Google Annoncerings-ID’er)
 • [m]PLATFORM’s “[mP]ID” proxy identifikator for de ovenstående ID’er

Yderligere tekniske oplysninger

 • Internetprotokoladresse (“IP-adresse”) og data udledt af en IP-adresse, som ikke-præcis geolokation, der indikerer land, region, by og/eller postnummer på enhed
 • Type af internetbrowser, browsersprog og operativsystem
 • Forbindelsestype (lan eller WiFi), netværk hvortil enhed er forbundet og mobilselskab (hvis tilgængelig)
 • Breddegrad/længdegrad på en (mobil)enhed.  Til formålet med denne meddelelse om databeskyttelse består “mobilenhed” af smartphones og tabletcomputere.

Online Aktivitetsinformation

[m]PLATFORM indsamler oplysningerne forklaret nedenfor om din online browsingaktivitet for at bestemme, hvilke typer af aktiviteter, servicer og produkter du og andre brugere kan være interesserede i, og hvordan du og andre brugere interagerer med visse annoncer. Disse oplysninger inkluderer:

 • Optegnelser af den type sites og sider, der er blevet set (fx for at klarlægge interesser)
 • Site/side, som du kom fra før, og besøgte efter, du så en annonce
 • Dato og tidspunkt for online aktivitet
 • Hyppighed af besøg på et Site
 • Søgeord brugt på et Site
 • Interaktion med en annonce (fx hvorvidt en bruger klikker på en annonce)

Brugeroplysninger modtaget af tredjeparter

Vi modtager også både online og offline brugeroplysninger indsamlet af tredjeparter, herunder demografiske oplysninger og interesseoplysninger til brug i vores Servicer. Tredjeparterne inkluderer vores kunder og omhyggeligt udvalgte serviceudbydere.  Når vi modtager online brugeroplysninger, gives disse oplysninger til os via en serviceudbyder sammen med et cookie-ID, annonce-ID eller lignende bruger-ID, der identificerer en kunde eller forbruger til os, kunden eller serviceudbyderen, men vi modtager ikke nogen navne, postadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller lignende data, der kan muliggøre identifikation af en bestemt enkeltperson med disse ID’er

 

Hvordan vi indsamler oplysninger

Vi indsamler oplysninger og modtager oplysninger på vegne af vores kunder om enkeltpersoner, når du besøger vores kunders online ejendom, som [m]PLATFORM yder servicer til, eller tredjepartsudgivere (for eksempel nyhedssider). For at kunne gøre dette, bruger vi cookies, annonce-ID’er, pixels og andre teknologier. Her er nogle forklaringer af disse termer:

Cookie er en lille alfanumerisk tekstfil, der gemmes i en browser af et website eller af en tredjepartsannonceserver, der giver det website eller en tredjepart mulighed for at genkende den browser og huske brugeroplysninger og andre oplysninger. Vores målretningscookies, der er navngivet “Mookie” og opererer på domænet mookie1.com, er vedvarende cookies, der indeholder unikke tilfældigt genererede værdier, der giver vores Servicer mulighed for at kende forskel på browsere og enheder, og er associeret med brugeroplysninger og andre oplysninger. Mookie-cookies, sammen med disse associerede oplysninger, bruges til ydeevnen af vores Servicer, og særligt interessebaserede annonceaktiviteter. Yderligere oplysninger om vores Mookie-cookies er fremsat i tabellen lige under denne forklaring af termer.
Annonce-ID er en alfanumerisk identifikator, der gøres tilgængelig af en platform eller operativsystem (som Apple iOS eller Google Android), der giver app-udviklere og tredjeparter mulighed for at genkende en særlig enhed i et app-miljø. Det er associeret med brugeroplysninger og andre oplysninger, og, sammen med disse associerede oplysninger, anvendes de til ydeevnen af vores Servicer, og særligt interessebaserede annonceaktiviteter.
Pixel er en kodelinje, der bruges af et Site eller en tredjepart til at tildele online aktiviteter til en enhed eller browser, eller mere specifikt til den/det tilgængelige cookie eller annonce-ID. Anvendelsen af en pixel giver os mulighed for at registrere, for eksempel, at en enhed eller browser har besøgt en/et bestemt Site eller side.

Det følgende chart giver oplysninger om vores Mookie-cookies, der alle er “vedvarende” cookies (hvilket betyder, at de gemmes, indtil de udløber eller slettes/fjernes af en bruger) kortlagt til domænet mookie1.com:

Cookie-navn Cookie-adfærdskapabilitet Oplysninger i cookies Udløb (dage)
Målretning (kundedata) Målretning og Optimering (brugerdata) Rapportering og tillæggelse
id Y Y Y Unikt serienummer 395 dage
mdata Y N N Unikt serienummer, oprettelsestidsstempel, cookieversion 395 dage
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikt serienummer, oprettelsestidsstempel, datapartners besøgs-ID 10 dage

Hvordan vi bruger disse oplysninger

[m]PLATFORM behandler de oplysninger, som de indsamler og modtager med det formål at yde Servicer til kunder, som vi har forklaret ovenfor, samt til administrative formål og sikkerheds- og overholdelsesformål. Specifikt udfører vi de følgende aktiviteter:

Annoncevalg, levering, rapportering

Vi analyserer de indsamlede oplysninger, når kundeannoncer leveres gennem [m]PLATFORM og oplysninger modtages fra vores partnere. Vi organiserer disse oplysninger i ID-samlinger (som vi kalder segmenter) baseret på forskellige komponenter af brugeroplysninger, som vi forklarede ovenfor.  For eksempel kan vi have segmenter af ID’er, der besøger sportswebsites. GroupM-bureauer bruger derefter disse segmenter i vores platform til at levere interessebaseret annoncering til deres kunder ved at bruge vores partnere og serviceudbydere. Denne annoncering kan leveres på tværs af computere, telefoner og andre mobilenheder.

Vi kan også integrere (og bruge til de samme formål) brugeroplysninger indhentet fra andre omhyggeligt udvalgte virksomheder (herunder Site-ejere, dataudbydere og RSS-datalæsere).

Vi opretholder også vores egen interne identifikator, som vi kalder “[mP}ID”. Vi anvender [mP]ID til at associere oplysninger relateret til browsere, miljøer og/eller enheder, som vi rimeligt mener hører til den samme bruger. Dette hjælper os med at yde mere brugbar og relevant annoncering til en specifik bruger uafhængigt af browser, enhed eller miljø.

Personalisering

For at yde vores kundespecifikke personaliseringsservicer:

 • indsamler vi oplysninger om hver kundes Sites (dette inkluderer websites, apps og andre digitale ejendomme) – som beskrevet ovenfor i “Hvordan vi indsamler oplysninger”;
 • tilgår eller opbevarer vi oplysninger om enheder (via cookie-ID’er og annonce-ID’er, som tilgængelig); og
 • analyserer vi de indsamlede oplysninger, nogle gange sammen med andre oplysninger, som vi har modtaget fra kunden, og organiserer dem i segmenter af ID’er baseret på de forskellige brugeroplysninger, som vi har

Vores kunder kan derefter bruge disse segmenter til at levere, på deres egne vegne eller på vegne af deres kunder, interessebaseret annoncering til brugere på deres computere, telefoner og andre mobilenheder (dette er gennem forskellige måder).

Hvor vi yder denne kundespecifikke personalisering, adskilles segmenterne, som vi bygger til en kunde, logisk fra andre kunders segmenter og data. Oplysninger, der indsamles på denne måde, og de segmenter, der produceres, kan kun bruges på vegne af den specifikke kunde.

Måling

Vi behandler brugeroplysninger for at levere annoncering og måle leveringen af disse annoncer, så vi kan lære, hvilke faktorer der gør annonceringen en succes eller ikke en succes for annoncører, og genererer rapporter for at forstå og forbedre brugen af Service og effektiviteten af annonceringen.

Opbevaring og adgang til oplysninger

For at yde vores Servicer opbevarer vi vores Mookie-cookies på browsere tilhørende enkeltpersoner, som vi har leveret annoncer til og derefter genkender Mookie-cookiene, når din browser bruges til at tilgå websites hørende til vores kunder og de udgivere, vi arbejder sammen med.  Sites, hvorpå vi efterlader og/eller læser eller forsøger at efterlade og/eller læse Mookie-cookies, bør fortælle dig om brugen på disse Sites af tredjepartscookies og særligt Mookie-cookies, hvor det kræves af loven. I det datafeed, som vi modtager fra vores partnere i forbindelse med levering af digital annoncering i mobilapplikationer, modtager vi også annonce-ID’er knyttet til brugeres mobilenhedsplatforme/-operativsystemer, der genkender disse annonce-ID’er.

Vi anvender oplysninger, der er indsamlet og modtaget til interessebaseret annoncering, som:

 • Matcher data til offline kilder – som indikeret ovenfor under “Brugeroplysninger modtaget fra tredjeparter”.

o   Vi modtager offline brugeroplysninger, herunder demografiske oplysninger og interesseoplysninger, fra andre virksomheder, herunder vores kunder, partnere og serviceudbydere, som bliver indsamlet uden for Platformen, og som ydes til os til brug i vores Servicer.  De virksomheder, der indsamler disse oplysninger, har ansvaret for at gøre dette på en passende og lovlig måde, og at give tilladelse til deling af oplysningerne med os til vores formål.

o   Når vi modtager online brugeroplysninger, gives disse oplysninger til os via en serviceudbyder sammen med et cookie-ID, annonce-ID eller lignende bruger-ID, der identificerer en kunde eller forbruger til kunden eller serviceudbyderen.

o   Vi modtager ikke nogen navne, postadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller lignende data, der kan muliggøre identifikation af en bestemt enkeltperson forbundet med disse ID’er, som vi modtager.

 • Linkende enheder – vi anvender vores egen [mP]ID-identifikator til at associere oplysninger relateret til browsere, miljøer og/eller enheder, som vi rimeligt mener hører til den samme bruger, for at kunne yde en mere brugbar og relevant annoncering uafhængigt af browser, miljø eller enhed.
 • Præcis geografisk lokation af data – når vi har de nødvendige rettigheder til at gøre dette, kan vi modtage og/eller bruge en brugers præcise geografiske lokationsoplysninger i forbindelse med vores Servicer.  Hvor vi indsamler denne type af data, er angivet i det datafeed, som vi modtager fra vores partnere i forbindelse med levering af digital annoncering.

Hvem vi deler data med?

[m]PLATFORM deler data med GroupM-bureauer og deres kunder til formål med at levere interessebaseret annoncering, analyser og andre Servicer, som beskrevet ovenfor. Vi deler også data med tredjepartsserviceudbydere, der yder servicer og funktioner på vores vegne og/eller på vegne af vores kunder, i bestemmelserne for Servicerne, som virksomheder, der er ansvarlige for den faktiske levering af interessebaseret annoncering – herunder demand-side platforms, annoncenetværk, annonceudveksling og annonceservere.

Hvis vi rimeligt mener, at vi er forpligtede efter lov eller juridisk proces til at videregive oplysninger til en tredjepart (herunder retshåndhævelse), vil vi gøre dette. Derudover kan vi videregive oplysninger til en tredjepart (herunder en revisor eller anden serviceudbyder) for at undersøge, forhindre eller handle vedrørende mistænkte eller faktiske forbudte aktiviteter og/eller for at se, evaluere eller adressere integriteten eller sikkerheden af vores Platform og Servicer.

Medlemsskaber

Vi er medlem af DAA (Digital Advertising Alliance), EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance ) og DAAC (Digital Advertising Alliance of Canada). I forbindelse med disse medlemskaber overholder vi DAA’s selvregulerende struktur, IAB Europe’s EU-struktur for online adfærdsrelateret reklame og DAAC’s canadiske selvregulerende principper for online adfærdsrelateret reklame på de markeder, hvor den relevante selvregulerende ramme gælder, og vi understøtter implementering af Advertising Option-ikonerne (AdChoices og AppChoices, hvor dette er tilgængeligt). Annoncering, der ydes af organisationer, der deltager i disse rammeaftaler, viser ikonet nedenfor, når det er teknisk muligt. Ved at klikke på ikonet får du oplysninger om interessebaseret annoncering.

Når IAB Europe’s Transparency & Consent Framework er afsluttet, planlægger vi at deltage i rammeaftalen som “global vendor”.

Frameldelse/Ret til at tilbagetrække samtykke

Du kan framelde [m]PLATFORM’s interessebaserede annoncering gennem flere mekanismer.

Du kan vælge ikke at modtage tilpasset annoncering fra tredjepart gennem [m]PLATFORM ved at målrette cookies i den browser, som du bruger, ved at klikke nedenfor. Hvis du gør dette, vil [m]PLATFORM, der målretter cookies, blive erstattet af en “frameldelses”-cookie. Alle interessebaserede annonceoplysninger, der er linket til de erstattede [m]PLATFORM-målrettede cookies, vil ikke blive anvendt til interessebaseret annoncering på nogen enhed eller browser, som vi rimeligt har linket til browseren, hvor oplysningerne blev indsamlet. Derudover, hvis vi har faktisk viden om, at en anden enhed eller browser er linket til din frameldelsesbrowser, vil den enhed eller browser også blive frameldt fra at modtage interessebaseret annoncering via [m]PLATFORM.

For at framelde dataindsamling via cookies fra [m]PLATFORM skal du klikke her.

Vores frameldelsescookies er programmeret til at udløbe ti år efter, de oprindeligt blev udstedt. Hvis du køber en ny enhed, opgraderer eller skifter webbrowser eller sletter denne frameldelsescookie, skal du udføre frameldelsesprocessen igen. For at frameldelsesprocessen virker skal din browser indstilles til at acceptere cookies fra tredjeparter.

I browsermiljøer kan du også afvise eller fjerne cookies fra både [m]PLATFORM og andre serviceudbydere via de følgende metoder:

 • Justering af dine browserindstillinger ved at afvise eller fjerne cookies, der ville resultere i ophør af interessebaseret annoncering via cookies fra [m]PLATFORM og andre udbydere. Ved at gøre dette kan der dog være visse funktioner, som du ikke vil være i stand til at bruge på visse websites eller drage fuld nytte af alle websites og interessebaseret annoncering. Du kan afvise eller fjerne cookies ved at følge anvisningerne i dine browserindstillinger. Yderlige oplysninger om cookies kan fås på www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com og www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Justering af cookie-indstillingerne på niveauet for websiteejer, hvor du gav os dit samtykke til at bruge cookies; mulighed for cookie-indstillinger kan variere fra websiteejer til websiteejer.
 • Frameldelse af interessebaseret annoncering via vores målretningscookies, samt andre serviceudbyderes målretningscookies, på de følgende websites:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (ved at klikke på linket “Dine annoncevalg” efter at have valgt land)

I mobilappmiljøer kan du framelde interessebaseret annoncering fra [m]PLATFORM eller fra både [m]PLATFORM og andre serviceudbydere via de følgende metoder:

 • Gå til privatindstillinger på din enhed, og vælg “Begræns annoncesporing” via indstillingerne på din enhed, hvilket vil resultere i eliminering af interessebaseret annoncering via det tilgængelige annonce-ID fra [m]PLATFORM og fra andre udbydere.
 • Frameldelse af interessebaseret annoncering via det tilgængelige annonce-ID fra [m]PLATFORM og/eller andre udbydere via appen AppChoices. Bemærk venligst, at enhedsindstillingen “Begræns annoncesporing” ikke må slettes, hvis appen AppChoices skal fungere ordentligt. Interessebaseret annoncedata, der tidligere er blevet indsamlet eller modtaget i forbindelse med det erstattede annonce-ID, vil ikke blive brugt via [m]PLATFORM til interessebaseret annoncering på nogen anden enhed eller browser, som vi har linket til mobilappmiljøet, hvor oplysningerne blev indsamlet. Derudover, hvis vi har faktisk viden om, at en anden enhed eller browser er linket til det frameldte mobilappmiljø, vil denne enhed eller browser også blive frameldt interessebaseret annoncering via [m]PLATFORM. Yderligere oplysninger vedrørende appen AppChoices er tilgængelig på http://www.aboutads.info/consumers og http://www.youradchoices.ca/choices/

For further information about what data [m]PLATFORM holds about you, please click here.

Børns privatliv

[m]PLATFORM’s Servicer er ikke målrettet børn (som defineret under gældende lovgivning) eller sider, der er direkte målrettet til børn. [m]PLATFORM indsamler ikke forsætligt oplysninger fra børn (i henhold til alderskravet i det gældende land). Hvis du mener, at et barn har givet os personoplysninger og ønsker disse oplysninger fjernet, kan du kontakte os.

Overførsel af data ved virksomhedsoverdragelse

I tilfælde af at en anden virksomhed overtager alle eller dele af vores aktiver, eller alle eller dele af aktiverne i vores Platform-virksomhed, gennem en konsolidering, fusion, køb af aktiver, omorganisering i virksomheden eller en anden transaktion, forbeholder vi os ret til at overføre alle oplysninger eller alle Platform-oplysninger, som tilgængelig, der er i vores besiddelse eller under vores kontrol til tilegnende part.

Informationssikkerhed og global dataoverførsel

Vi følger generelt accepterede industristandarder for online annoncering for at beskytte mod uautoriseret adgang, uretmæssig behandling af, uautoriseret tilbageholdelse af eller uautoriseret videregivelse af data. Disse standarder inkluderer at tage nødvendige fysiske, elektroniske og administrative foranstaltninger, der er krævet for at beskytte integritet, adgang og brug. Husk venligst på, at på trods af vores bestræbelser på at beskytte data på vores servere, er ingen transmission på internettet garanteret at være sikker.

[m]PLATFORM Servicer og Platformen bruges globalt, og derfor kan vi overføre data til lande i hele verdenen, herunder lande uden for dit land. Vi vil, hvor det er nødvendigt, iværksætte passende sikkerhed til at sikre, at sådan data er beskyttet. Når vi overfører personoplysninger fra EØS eller Schweiz til et datterselskab uden for EØS eller Schweiz, indgår vi i standardkontraktbestemmelser med modtageren for at sikre et passende niveau af databeskyttelse.  Når vi overfører personoplysninger fra EØS eller Schweiz til et ikke-associeret selskab (som en serviceudbyder, der udfører servicer på vores vegne) uden for EØS eller Schweiz, indgår vi enten standardkontraktbestemmelser eller betydeligt tilsvarende betingelser og vilkår, eller sikrer, at overførslen er i henhold til andre gyldige mekanismer, som fx at serviceudbyderen er certificeret under EU’s og USA’s værn om privatlivets fred.

Opbevaring af data

Vi opretholder de oplysninger, vi indsamler gennem vores Servicer i ikke-aggregeret form i en periode på ikke mere end 13 måneder. Disse data inkluderer besøgte Sites, set indhold, annonceinteraktioner, IP-adresser, browsertype og sprogindstillinger.  Vi opretholder disse oplysninger i perioden på 13 måneder for at give vores kunder mulighed for at udføre år-til-år analyser. For eksempel kan en detailhandler ønske at sammenligne effekten af sine online annonceringsaktiviteter til jul i det aktuelle år vs. effektiviteten i det forrige år. En opbevaringsperiode på 13 måneder giver kunden mulighed for at udføre sådan en sammenligning.

Vi opretholder oplysninger, som vi indsamler gennem vores Servicer i en aggregeret form i en periode, der er længere end 13 måneder.

EØS og Schweiz

Juridisk grundlag for at behandle oplysninger

Vi indsamler, bruger, deler og/eller overfører kun personoplysninger om fysiske personer i EØS, når vi har juridisk grundlag til at gøre dette, hvilket typisk indebærer samtykke fra brugeren eller vores juridiske interesser.

Når det er krævet ved lov, lægger vi kun vores Mookie-cookies i browsere, når der er blevet givet samtykke til sådanne cookies, og vi leverer kun interessebaseret annoncering til fysiske personer, der har givet samtykke til denne aktivitet.

I det omfang vi er afhængige af dit samtykke, som kan gives direkte til os eller via en tredjepart (fx en “udbyder af samtykkeadministration”), til at bruge dine oplysninger på forskellige måder, behandler vi dine personoplysninger inden for omfanget af dette samtykke.

Under IAB Europe’s Transparency & Consent Framework, son nævnt ovenfor under “Medlemsskaber”, er vi i vores kapacitet som dataansvarlige afhængige af samtykke som juridisk grundlag til alle “Formål” udover “Måling” (hvis formål inkluderer måling, analyse og rapportering med hensyn til gældende personoplysninger).  I forbindelse med dette Formål, har vi, når vi behandler data til at måle levering af annoncering eller analyse af dens effektivitet, en retmæssig interesse i at forstå, at vores leverandører har leveret annoncering, som de har indgået kontrakt til at levere. Derudover mener vi, at annonceringskunder har en retmæssig interesse i at forstå, hvorvidt deres annoncering leveres, og hvorvidt den er effektiv. Vi mener, at disse aktiviteter er fundamentale for online annoncering, men de resulterer ikke i beslutninger, som påvirker fysiske personer.

Hvis du er i Den Europæiske Union, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du klikke her.

Rettigheder for personer i EØS og Schweiz

Fysiske personer i EØS og Schweiz har et antal rettigheder med hensyn til deres personoplysninger, herunder retten til at få adgang til deres oplysninger. I mange tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger, kan du have ret til at begrænse måderne, hvorpå vi anvender dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder – for eksempel når vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål eller i henhold til vores retmæssige interesser – har du også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og du kan også anmode om, at vi sletter dine personoplysninger.  Du har også ret til at indhente en kopi af dine personoplysninger i et lettilgængeligt format, og under visse omstændigheder kan du også anmode os om at overføre personoplysninger om dig til tredjeparter. Vi opbevarer og gemmer ikke din faktiske browsinghistorik i forbindelse med et Mookie-cookie-ID, et mobilt annonce-ID eller et [mP]ID. I stedet bruger vi en “aggregeret scoring”-metode, der kategoriserer de Sites, du browser, og derefter kombinationer af disse kategorier for at oprette segmenter til at levere interessebaseret annoncering.  Som konsekvens er vi ikke i stand til teknisk at tilbyde muligheden for, at du kan ændre individuelle elementer af data, der leder til segmentallokering, udelukkende fordi vi ikke opbevarer dem.  Hvis du mener, at vi har eller har brugt unøjagtige persondataelementer om dig, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger til enhver tid.

Hvis du har spørgsmål om nogen af disse rettigheder, kan du kontakte os på [email protected]. Du bør også kontakte os på den e-mailadresse, hvis dine personoplysninger eller præferencer ændrer sig, hvis du ikke ønsker, at vi sender den information, som du tidligere har anmodet om, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Uden at begrænse nogen af de rettigheder du måtte have, har du også ret til at indgive en klage mod os hos en tilsynsmyndighed i det EU-medlemsland, som du er baseret i, eller hvor vi er baseret.  Klik her for at finde din lokale tilsynsmyndighed.

Information modtaget fra markedsundersøgelsesvirksomheder i Holland

Hvis du har givet dit samtykke til markedsundersøgelsesvirksomheder i Holland til, at de kan videregive dine paneldata til [m]PLATFORM, baseret på omfanget af dette samtykke, kan vi derefter modtage brugeroplysninger og andre oplysninger, herunder panel-ID, fra disse virksomheder; og vi må bruge disse oplysninger kun til undersøgelses- og analyseformål, kampagneoptimering, annoncetilpasning og rapportering af effektiviteten af online annoncekampagner.

Californien

I henhold til Sektion 1798.83 af California Civil Code kan borgere i Californien indhente visse oplysninger om de typer af personoplysninger, som virksomheder, de har etableret et forretningsforhold med, har delt med tredjeparter til direkte markedsføringsformål igennem det foregående kalenderår. For at anmode om en liste over virksomheder, som [m]PLATFORM har givet personoplysninger til sine egne markedsføringsformål, kan du sende en e-mail til os på [email protected] eller  skrive til os på følgende adresse: Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Att.: Privatlivets fred. Vent venligst i op til 30 dage på svar.

Den californiske lov kræver, at vi videregiver, hvordan vi svarer på “Spor ikke”-signaler i browseren eller andre valgmekanismer vedrørende interessebaseret annoncering. Vi har endnu ikke udviklet et svar til “Spor-ikke”-signaler i browseren, og vi ændrer ikke vores dataindsamlingspraksis, når vi modtager sådanne signaler. Vi vil fortsætte med at evaluere potentielle svar til “Spor ikke”-signaler i lyset af industriudviklinger eller juridiske ændringer.

Vi er forpligtede til at følge privatlivsvalg. For flere oplysninger om frameldelse af interessebaseret annoncering kan du læse mere i ovenstående undersektion Frameldelse/Ret til at tilbagetrække samtykke.

Ændringer i denne meddelelse om databeskyttelse

Vær opmærksom på, at på grund af den ændrende karakter af databeskyttelseslovgivningen, digitale teknologier og vores forretning, kan vi ændre denne meddelelse om databeskyttelse fra tid til anden. Gennemse venligst denne meddelelse om databeskyttelse fra tid til anden for at blive opmærksom på ændringer, der kan være sket (vi vil opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst på siden, så du ved, hvornår ændringerne er blevet foretaget).

Om os

Udover at handle på anvisning af en kunde eller anden tredjepart er [m]PLATFORM dataansvarlig for dine personoplysninger (som denne term eller lignende term er defineret af gældende lov), når du interagerer med vores Servicer.

Kontakt os

Europe (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Worldwide (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy