[m]PLATFORM Privacy Notice - Dutch

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Privacyverklaring [m]PLATFORM

In deze privacyverklaring staat welke informatie [m]PLATFORM verzamelt via websites, applicaties en andere digitale producten. Samen noemen we dit ‘locaties‘. We leggen uit hoe we deze informatie gebruiken in ons ‘Platform‘ en om ‘diensten‘ aan onze cliënten te verlenen. We leggen ook uit hoe u uw privacykeuzes kunt beheren en uw rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die over u verzameld en gebruikt worden door [m]PLATFORM kunt uitoefenen.

Wie zijn wij?

[m]PLATFORM is een bedrijf dat wereldwijd actief is als onderdeel van de GroupM-bedrijvengroep. Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland is de juridische entiteit [m]PLATFORM Ltd. verantwoordelijk voor de gegevens die [m]PLATFORM verzamelt. Buiten de EER en Zwitserland is de juridische entiteit is mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM is GroupM’s oplossing voor publieksinformatie en -activatie en het op schaal opbouwen van gepersonaliseerde klantrelaties. Deze globale dienstverlener heeft niet alleen technologische oplossingen, maar heeft ook eigen analisten, datastrategen, zoekmachine- en sociale specialisten en product- en media-experts die zich inzetten voor een consequente dienstverlening in alle markten waarin onze cliënten actief zijn.

Lees ‘Contact‘ onderaan deze privacyverklaring als u vragen of opmerkingen heeft. Let op: deze privacyverklaring is vanuit het Engels naar meerdere talen vertaald. Als er tegenstrijdigheden of inconsistenties zijn tussen de verschillende taalversies van deze privacyverklaring, dan prevaleert de Engelstalige versie.

Wat zijn onze diensten?

[m]PLATFORM bezit en exploiteert een technologieplatform (het ‘platform‘) dat verschillende reclamegerelateerde diensten levert (samen ‘diensten‘) aan cliënten. Deze cliënten bestaan uit andere GroupM-bureaus en -bedrijven en andere bedrijven binnen de WPP plc-bedrijvengroep. [m]PLATFORM levert geen diensten rechtstreeks aan consumenten. Onze cliënten zijn bedrijven die met GroupM-bureaus samenwerken om mediacampagnes (reclame) te plannen en te kopen.

GroupM-bureaus gebruiken ons platform en onze diensten voor hun eigen cliënten, voor meer inzicht in de advertenties die cliënten online leveren (bijv. op welke websites ze worden uitgeserveerd, wie ze zien en of iemand erop geklikt heeft) en om de effectiviteit van die advertenties te verbeteren. Ook helpen we hen ervoor te zorgen dat hun advertenties terechtkomen bij de mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in hun producten en diensten.

Bij het helpen van cliënten met het selecteren van doelgroepen om hun advertenties aan te vertonen, gebruiken we bepaalde demografische informatie (zoals leeftijd, geslacht, educatie, inkomen en status van het huishouden (bijv. aantal kinderen)) geografie, interesses, activiteiten en gelijksoortige informatie (‘gebruikersinformatie‘). Hieronder leggen we uit waar deze informatie vandaan komt. We noemen dit soort advertenties ‘op interesses gebaseerde advertenties’.

Welke informatie wordt door [m]PLATFORM verzameld en gebruikt?

Het platform is ontworpen om informatie over de soorten webpagina’s die mensen bezoeken te verzamelen en/of te gebruiken. Ook wordt informatie over interacties die ze hebben met websites en advertenties van onze cliënten verzameld en/of gebruikt. Daarnaast verzamelen we informatie over de browsers en apparaten van mensen die de advertenties van onze cliënten hebben bekeken. Deze informatie bevat de volgende soorten gegevens:

Technische identificatiemiddelen

Deze kunnen gebruikt worden voor het identificeren van iemands browser, mobiele advertentieomgeving en/of apparaat en omvatten meestal:

 • Cookie-ID’s
 • Mobiele advertentie-ID’s (bijv. IDFA’s en Google Advertising-ID’s)
 • [m]PLATFORM’s ‘[mP]ID’-proxy identificatiemiddelen voor de bovenstaande ID’s

Extra technische informatie

 • Internet protocol adres (‘IP-adres’) en gegevens die worden afgeleid van een IP-adres, zoals een niet-exacte geolocatie die het land, de regio, stad en/of postcode van een apparaat weergeeft
 • Type internetbrowser, browsertaal en besturingssysteem
 • Type verbinding (bedraad of draadloos), netwerk waarmee het apparaat verbonden is en mobiele provider (indien beschikbaar)
 • Breedtegraad/lengtegraad van een (mobiel) apparaat.  In deze privacyverklaring omvat ‘mobiel apparaat’ ook smartphones en tablets.

Informatie online activiteit

[m]PLATFORM verzamelt de hieronder aangegeven informatie over uw online surfactiviteiten om te bepalen welke soorten activiteiten, diensten en producten u en andere gebruikers interessant kunnen vinden en over hoe u en andere gebruikers omgaan met bepaalde advertenties. Deze informatie omvat:

 • Gegevens van de soorten websites en pagina’s die bekeken worden (bijv. om interesses vast te stellen)
 • Website/pagina die u bezocht voor en na het bekijken van een advertentie
 • Datum en tijd van online activiteit
 • Frequentie van bezoeken aan een website
 • Gebruikte zoektermen op een website
 • Interactie met een advertentie (bijv. of een gebruiker op een advertentie klikt)

Gebruikersinformatie die ontvangen wordt van derden

Wij ontvangen zowel online als offline gebruikersinformatie die door derden wordt verzameld. Dit betreft ook demografische informatie en informatie over interesses. Wij gebruiken deze informatie voor onze diensten. De derden zijn onder meer onze cliënten en zorgvuldig geselecteerde dienstverleners.  Als wij offline gebruikersinformatie ontvangen, dan wordt deze informatie aan ons geleverd via een dienstverlener. Deze informatie is gekoppeld aan een cookie-ID, een advertentie-ID of een soortgelijke gebruikers-ID, aan de hand waarvan wij een klant of consument en de cliënt of dienstverlener kunnen herkennen. Wij ontvangen echter geen namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere gegevens waarmee we de persoon achter deze ID’s zouden kunnen identificeren.

Hoe verzamelen wij informatie?

We verzamelen informatie en ontvangen informatie namens onze cliënten over mensen als u de online producten van onze cliënten bezoekt. Dit zijn cliënten voor wie [m]PLATFORM diensten verzorgt of andere uitgevers (bijvoorbeeld nieuwswebsites). Om dit te kunnen doen, gebruiken we cookies, advertentie-ID’s, pixels en andere technologieën. Hier volgt enige uitleg van deze termen:

Cookie is een klein alfanumeriek tekstbestand dat door een website of een reclameserver van derden of een andere derde partij wordt opgeslagen in een browser. Hiermee kan die website of derde partij die browser herkennen en gebruikersinformatie en andere informatie onthouden. Onze targeting cookies, ‘Mookie’, zijn actief op het domein mookie1.com. Dit zijn blijvende cookies met unieke en willekeurige gegenereerde waarden, waarmee onze diensten onderscheid kunnen maken tussen browsers en apparaten. Deze cookies worden gecombineerd met gebruikersinformatie en andere informatie. Mookie-cookies en deze informatie worden samen gebruikt in de uitvoering van onze diensten, met name voor de op interesses gebaseerde advertenties. Meer informatie over onze Mookie-cookies staat in de tabel direct onder deze uitleg van termen.
Advertentie-ID is een alfanumeriek identificatiemiddel dat beschikbaar wordt gesteld door een platform of besturingssysteem (zoals Apple iOS of Google Android). Hiermee kunnen applicatieontwikkelaars of derden een bepaald apparaat in een applicatie-omgeving herkennen. Gebruikersinformatie en andere informatie worden samen met deze informatie gebruikt in de uitvoering van onze diensten, met name voor de op interesses gebaseerde advertenties.
Pixel is een regel code die een website of derde partij gebruikt om online activiteiten toe te schrijven aan een apparaat of browser, of specifieke aan een toepasselijke cookie- of advertentie-ID. Door een pixel te gebruiken, kunnen wij bijvoorbeeld registreren dat een apparaat of browser een bepaalde website of pagina bezocht heeft.

Het volgende overzicht geeft informatie over onze Mookie-cookies. Dit zijn allemaal ‘permanente’ cookies (dat wil zeggen: ze worden opgeslagen tot ze verlopen of door een gebruiker worden gewist/verwijderd), gekoppeld aan het mookie1.com-domein:

Naam cookie Gedrag cookie Informatie die de cookie bevat Vervalt (dagen)
Targeting (cliëntgegevens) Targeting en optimalisatie (gebruikersgegevens) Rapportage en toewijzing
id J J J Uniek serienummer 395 dagen
mdata J N N Uniek serienummer, aanmaakdatum, cookie-versie 395 dagen
syncdata_<PARTNER> J N N Uniek serienummer, aanmaakdatum, bezoekers-ID gegevenspartner 10 dagen

Hoe gebruiken we deze informatie?

[m]PLATFORM verwerkt de informatie die het verzamelt en ontvangt om de hierboven beschreven diensten aan cliënten te verlenen en om administratieve redenen, voor beveiliging en voor naleving. Wij voeren met name de volgende activiteiten uit:

Advertentieselectie, levering, rapportage

We analyseren de informatie die we verzamelen als de reclames van de cliënt via [m]PLATFORM worden geleverd en de informatie die we van onze partners ontvangen. We organiseren deze informatie in verzamelingen van ID’s (die wij segmenten noemen), op basis van de verschillende onderdelen van de gebruikersinformatie die we hierboven uiteen hebben gezet.  We kunnen bijvoorbeeld segmenten met ID’s hebben die sportwebsites bezoeken. GroupM-bureaus gebruiken deze segmenten vervolgens binnen ons platform om via onze partners en dienstverleners op interesses gebaseerde advertenties aan onze cliënten te leveren. Deze advertenties kunnen worden uitgeserveerd via computers, telefoons en andere mobiele apparaten.

We kunnen ook gebruikersinformatie integreren (en voor dezelfde doeleinden gebruiken) die we hebben verkregen van andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven (waaronder eigenaars van websites, gegevensleveranciers en gegevensaggregatoren).

We onderhouden ook ons eigen interne identificatiemiddel, dat noemen we ‘pmP]ID’. We gebruiken de [mP]ID om informatie met betrekking tot bepaalde browsers, omgevingen en/of apparaten waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze van dezelfde gebruiker zijn, te combineren. Hierdoor kunnen we nuttigere en relevantere advertenties bieden aan een specifieke gebruiker, ongeacht de browser, het apparaat of de omgeving.

Personalisatie

Om cliëntspecifieke personalisatiediensten te leveren, zullen we:

 • informatie verzamelen over de locaties van elke cliënt (inclusief websites, apps en andere digitale producten) – zoals hierboven beschreven in ‘Hoe we informatie verzamelen’;
 • toegang krijgen tot deze informatie of deze opslaan op apparaten (via cookie-ID’s en advertentie-ID’s, voor zover van toepassing); en
 • de verzamelde informatie analyseren, soms in combinatie met andere informatie die we hebben ontvangen van de cliënt. Deze ordenen we, op basis van de verschillende gebruikersinformatie die we hebben, in segmenten met ID’s

Onze cliënten kunnen deze segmenten vervolgens gebruiken om, namens zichzelf of namens hun cliënten, op interesses gebaseerde advertenties te bieden aan gebruikers via hun computers, telefoons en andere mobiele apparaten (dit gebeurt via verschillende middelen).

Als we deze cliëntspecifieke personalisatie bieden, dan worden de segmenten die we voor één cliënt bouwen logisch gescheiden van de segmenten en gegevens van andere cliënten. Gegevens die op deze manier verzameld worden en de segmenten die geproduceerd worden, kunnen alleen gebruikt worden namens die specifieke cliënt.

Meting

We verwerken gebruikersinformatie om advertenties uit te serveren en de levering van deze advertenties te meten, om meer te weten te komen over welke factoren advertenties succesvol of onsuccesvol maken voor adverteerders. Ook maken we rapporten om het gebruik van onze dienstverlening en de effectiviteit van de advertenties te begrijpen en te verbeteren.

Opslag van en toegang tot informatie

Om onze diensten te leveren, bewaren we Mookie-cookies op de browser(s) van de personen aan wie we de advertenties hebben vertoond. Vervolgens worden de Mookie-cookies herkend als uw browser gebruikt wordt om toegang te krijgen tot websites van onze cliënten en uitgevers waarmee we werken.  Op de locaties waar we (willen) publiceren en/of lezen vertellen Mookie-cookies meer over het gebruik van cookies van derden, met name als dat wettelijk verplicht is. De gegevens die we van onze partners ontvangen met betrekking tot de vertoning van digitale reclame in mobiele applicaties bevatten ook advertentie-ID’s die horen bij de mobiele platformen/besturingssystemen van gebruikers en als zodanig herkend worden.

We gebruiken de verzamelde en ontvangen informatie voor op interesses gebaseerde advertenties, zoals:

 • Gegevens vergelijken met offline bronnen – zoals hierboven aangegeven onder ‘Gebruikersinformatie ontvangen van derden’:

o   Wij ontvangen offline gebruikersinformatie, inclusief informatie over demografie en interesses, van andere bedrijven, waaronder onze cliënten, partners en dienstverleners. Deze informatie wordt verzameld buiten het platform en wordt aan ons geleverd om in onze diensten te gebruiken.  De bedrijven die gegevens verzamelen zijn ervoor verantwoordelijk om dit te doen op een passende en legale manier, zodat ze deze informatie met ons kunnen delen voor onze doeleinden.

o   Als we offline gebruikersinformatie ontvangen, dan wordt deze informatie geleverd via een dienstverlener. De informatie gaat gepaard met een cookie-ID, een advertentie-ID of een gelijksoortig gebruikers-ID waarmee een klant of consument door de cliënt of dienstverlener herkend kan worden.

o   Wij ontvangen geen namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere gegevens waarmee we de persoon achter deze ID’s zouden kunnen identificeren.

 • Apparaten koppelen – we gebruiken ons eigen [mp}ID-identificatiemiddel voor het combineren van informatie over browsers, omgevingen en/of de apparaten waarvan we redelijkerwijs denken dat deze van dezelfde gebruiker zijn, te combineren. Hierdoor kunnen we nuttigere en relevantere advertenties bieden, ongeacht de browser, omgeving of het apparaat.
 • Exacte geografische locatiegegevens – als we hiervoor de benodigde rechten hebben, dan kunnen we de exacte geografische locatiegegevens van een gebruiker ontvangen en/of gebruiken voor onze diensten.  Als we dit type gegevens ontvangen, dan zijn deze gegevens opgenomen in de gegevens die we ontvangen van onze partners in relatie tot de levering van digitale reclame.

Met wie delen we gegevens?

[m]PLATFORM deelt gegevens met GroupM-bureaus en hun cliënten om op interesses gebaseerde advertenties, statistieken en andere diensten zoals hierboven beschreven te leveren. We delen ook gegevens met andere dienstverleners die diensten en taken uitvoeren namens ons en/of onze cliënten. Het gaat daarin dan om bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke levering van op interesses gebaseerde advertenties, waaronder platforms aan de vraagzijde, advertentienetwerken, advertentie-uitwisselingen en advertentieservers.

Als wij redelijkerwijs geloven dat wij wettelijk of juridisch verplicht zijn om informatie vrij te geven aan een derde partij (waaronder wetshandhaving), dan doen we dat. Daarnaast kunnen we informatie vrijgeven aan een derde partij (waaronder een controleur of andere dienstverlener) om te onderzoeken, voorkomen of actie te ondernemen richting verwachte of daadwerkelijke verboden activiteiten en/of om de integriteit of beveiliging van ons platform en onze diensten te beoordelen, evalueren of aan te pakken.

Lidmaatschappen

Wij zijn lid van de Digital Advertising Alliance (DAA), de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) en de Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). In relatie tot deze lidmaatschappen volgen we het zelfregulerende kader van de DAA, het IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising en de Canadese zelfregulerende principes voor online gedragsreclame van de DAAC. Dit doen we in de markten waar het toepasselijke zelfregulerende kader van toepassing is. We ondersteunen de inzet van advertentie-optiepictogrammen (AdChoices en – waar beschikbaar – AppChoices). Advertenties die door organisaties worden geleverd die deelnemen aan deze kaders geven, als dit technologisch haalbaar is, het onderstaande pictogram weer. Klik op het pictogram voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties.

Als het Transparency & Consent Framework van de IAB afgerond is, dan zijn we van plan daaraan deel te nemen als ‘wereldwijde leverancier’.

Opt-out/recht om toestemming in te trekken

U kunt zich op verschillende manieren afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties [m]PLATFORM.

U kunt ervoor kiezen om geen advertenties te ontvangen van derden via de targeting-cookies van [m]PLATFORM in de browser die u gebruikt. Klik hieronder om dat te doen. Als u dit doet, dan worden de targeting-cookies van [m]PLATFORM vervangen door een ‘opt-out’-cookie. Gegevens met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties, gekoppeld aan de vervangen [m]PLATFORM-targeting cookies worden niet gebruikt voor onze op interesses gebaseerde advertenties, op geen enkel apparaat of browser die we redelijkerwijs gekoppeld hebben aan de browser waarin de informatie werd verzameld. Als we weten dat een ander apparaat of een andere browser gekoppeld is aan de browser waarvoor u een opt-out hebt aangegeven, dan zal dit ook worden doorgevoerd voor het andere apparaat of de andere browser. Hierop worden dan ook geen op interesses gebaseerde advertenties meer ontvangen via [m]PLATFORM.

Klik hier. om ervoor te kiezen geen gegevens meer te laten verzamelen via cookies van [m]PLATFORM.

Onze opt-out-cookies zijn geprogrammeerd om tien jaar na de oorspronkelijke uitgave te vervallen. Als u een nieuw apparaat koopt, de webbrowsers bijwerkt of wijzigt, of deze opt-out-cookie verwijdert, dan moet u het opt-out-proces opnieuw uitvoeren. Het opt-out-proces werkt alleen als uw browser ingesteld is op de acceptatie van cookies van derden.

In browsers kunt u cookies van zowel [m]PLATFORM en andere dienstverleners op de volgende manier weigeren of verwijderen:

 • Uw browser instellen dat deze cookies weigert of verwijdert. Dit zou leiden tot de stopzetting van op interesses gebaseerde advertenties via cookies van [m]PLATFORM en van andere dienstverleners. Als u dit doet, dan kan het echter ook voorkomen dat u bepaalde functies op bepaalde websites niet kunt gebruiken of niet volledig gebruik kunt maken van alle websiteaanbiedingen en reclames op basis van interesses. U kunt via uw browserinstellingen cookies weigeren of verwijderen. Meer informatie over cookies is beschikbaar via www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com en www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Het instellen van de cookie-instellingen op het niveau van de website-eigenaar, waarbij u ons toestemming geeft om cookies te gebruiken; cookie-instellingen kunnen per website-eigenaar verschillen.
 • Ervoor kiezen om geen op interesses gebaseerde advertenties meer te ontvangen via onze targeting cookies of die van andere dienstverleners via de volgende websites:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (selecteer eerst uw land en klik dan op ‘Uw advertentiekeuzes’)

In mobiele apps kunt u ervoor kiezen om geen reclames op basis van interesse meer te ontvangen van alleen [m]PLATFORM of van zowel [m]PLATFORM als van andere dienstverleners. Dit kan op de volgende manieren:

 • Ga naar de privacyinstellingen op uw apparaat en selecteer ‘Beperk reclametracking’ via uw apparaatinstellingen. Hierdoor is op interesses gebaseerde advertenties via de toepasselijke advertentie-ID van [m]PLATFORM en andere dienstverleners niet meer mogelijk.
 • Ervoor kiezen om geen op interesses gebaseerde advertenties meer te ontvangen via het toepasselijke advertentie-ID van [m]PLATFORM en/of andere dienstverleners via de AppChoices-app. Let op: als u wilt dat AppChoices goed functioneert, dan mag de instelling ‘Beperk reclametracking’ niet geselecteerd zijn. Eerder via het vervangen advertentie-ID verzamelde of ontvangen gegevens van op interesses gebaseerde advertenties worden niet via [m]PLATFORM gebruikt voor op interesses gebaseerde advertenties op een ander apparaat of andere browser die wij gekoppeld hebben aan de mobiele app-omgeving waarin de informatie verzameld was. Als we weten dat een ander apparaat of een andere browser gekoppeld is aan de browser waarvoor een opt-out is aangegeven, dan zal dit ook worden doorgevoerd voor het andere apparaat of de andere browser. Hierop worden dan ook geen op interesse gebaseerde advertenties meer ontvangen via [m]PLATFORM. Meer informatie over de app AppChoices is beschikbaar viahttp://www.aboutads.info/consumers en http://www.youradchoices.ca/choices/.

Privacy van kinderen

De diensten van [m]PLATFORM zijn niet gericht op kinderen (zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving) en worden niet gebruikt op websites die primair gericht zijn op kinderen. [m]PLATFORM verzamelt niet bewust informatie over kinderen (dit wordt bepaald volgens de leeftijdsgrenzen van het desbetreffende land). Als u denkt dat een kind ons voorzien heeft van persoonsgegevens en u wilt dat deze informatie verwijderd wordt, neem dan contact met ons op.

Gegevensoverdracht bij een overname

Als een ander bedrijf al onze of een groot deel van onze activa of al onze of een groot deel van onze activa van ons platform overneemt via een consolidatie, fusie, activaovername, reorganisatie of andere transactie, dan behouden we ons het recht voor om alle informatie of alle platform-informatie – voor zover van toepassing – die we hebben of beheren over te dragen aan de aankopende partij.

Informatiebeveiliging en wereldwijde gegevensoverdracht

Wij volgen de algemeen geaccepteerde branchestandaarden voor online reclame voor bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofde verwerking van, ongeoorloofd bewaren van en ongeoorloofde vrijgave van gegevens. Deze standaarden omvatten ook de noodzakelijke fysieke, elektronische en beheeractiviteiten die nodig zijn om de gegevensintegriteit, toegang en gebruik te beschermen. Ongeacht deze inspanningen om de gegevens op onze servers te beschermen, is het belangrijk om te onthouden dat geen enkele vorm van gegevensoverdracht via internet gegarandeerd veilig is.

[m]PLATFORM-diensten en het platform worden wereldwijd gebruikt en daarom kunnen we gegevens overdragen naar andere landen waarin u niet woont. We zullen, waar nodig, passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens beveiligd worden. Als we persoonsgegevens vanuit de EER of Zwitserland overdragen aan een dochterbedrijf buiten de EER of Zwitserland, dan gaan we met de ontvanger standaard (‘model’) contractclausules aan, om te zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming.  Als we persoonsgegevens vanuit de EER of Zwitserland overdragen aan een niet aan ons gelieerd bedrijf (zoals een dienstverlener die diensten namens ons verricht) buiten de EER of Zwitserland, dan gaan we met de ontvanger standaard (‘model’) contractclausules aan of zorgen we voor gelijksoortige algemene voorwaarden of een andere geldige methode, zoals ervoor zorgen dat de dienstverlener gecertificeerd is volgens het EU-VS Privacy ShieldFramework.

Dataretentie

We bewaren de niet-geaggregeerde gegevens die we via onze diensten verzamelen maximaal 13 maanden. Dit gaat om bezochte websites, bekeken content, klikken op advertenties, IP-adressen, browsertypes en taalinstellingen.  We bewaren deze informatie gedurende 13 maanden, zodat onze cliënten jaar-op-jaaranalyses kunnen uitvoeren. Een winkelier kan bijvoorbeeld de effectiviteit van online advertenties rond kerst voor het huidige jaar willen vergelijken met het vorig jaar. Met een dataretentieperiode van 13 maanden kan die cliënt dat doen.

Geaggregeerde informatie die we via onze diensten verzamelen, bewaren we langer dan 13 maanden.

EER en Zwitserland

Juridische grondslagen voor het verwerken van gegevens

We verzamelen, gebruiken, delen en/of dragen persoonsgegevens van mensen in de EER alleen over als we hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit betreft dan meestal toestemming van de gebruiker of onze rechtmatige belangen.

Als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, dan plaatsen we onze Mookie-cookies alleen in browsers van mensen die toestemming hebben gegeven voor dergelijke cookies en leveren we alleen op interesses gebaseerde advertenties aan mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Als we uw toestemming nodig hebben, direct van u of via een derde partij (zoals een ‘toestemmingsbeheerder’), om uw gegevens op bepaalde manieren te gebruiken, dan verwerken we uw persoonsgegevens alleen binnen dat bereik.

Voor het hierboven onder ‘Lidmaatschappen’ genoemde Transparency & Consent Framework van IAB Europe vertrouwen wij als gegevensbeheerder op toestemming als juridische grondslag voor alle ‘doelen’ anders dan ‘meting’ (waarvoor het doel onder meer meting, analyse en rapporteren is voor wat betreft de toepasselijke persoonsgegevens).  Als we gegevens verwerken voor het meten van de levering van advertenties of het analyseren van de effectiviteit ervan, hebben we vanwege dit doel een legitiem belang in inzicht in de mate waarin onze leveranciers ook de advertenties hebben geleverd die ze moesten leveren. Daarnaast zijn wij van mening we dat adverteerders een rechtmatig belang hebben in inzicht rondom de levering van advertenties en de effectiviteit daarvan. We geloven dat deze activiteiten ten grondslag liggen aan online adverteren, maar niet resulteren in beslissingen die invloed hebben op personen.

Als u zich in de Europese Unie bevindt, dan hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke verwerking. Als u bezwaar wilt aantekenen, klik dan hier.

Rechten van mensen in de EER en Zwitserland

Mensen in de EER en Zwitserland hebben verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang tot hun gegevens. Deze gebruikers hebben in veel gevallen ook het recht om de manier waarop we die persoonsgegevens gebruiken te beperken.

In bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing of voor onze rechtmatige belangen – hebt u ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en u kunt ons vragen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.  U hebt ook het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gemakkelijk toegankelijk formaat en, in bepaalde omstandigheden, kunt u ons ook vragen om persoonsgegevens over u aan derden over te dragen.  Uw browsergeschiedenis wordt niet door ons bewaard en opgeslagen in combinatie met een Mookie-cookie-ID, een mobiele advertentie-ID of een [mP]ID. In plaats daarvan gebruiken we een ‘geaggregeerde score’-methode waarmee de websites die u bezoekt in categorieën worden geplaatst. Vervolgens worden combinaties van deze categorieën gebruikt om segmenten te maken en op interesses gebaseerde advertenties te bieden.  Daardoor zijn we technisch gezien niet in staat om individuele elementen van de gegevens die leiden tot de segmenttoewijzing te wijzigen. Deze bewaren we namelijk niet.  Als u denkt dat we onjuiste persoonsgegevens van u hebben of gebruiken, weet dan dat u het recht heeft om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als u vragen hebt over deze rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Neem ook contact met ons op via dat e-mailadres als uw persoonsgegevens of voorkeuren wijzigen, als u niet wilt dat we u de informatie die u eerder hebt aangevraagd sturen of als u vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Los van de andere rechten die u mogelijk hebt, hebt u ook het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waarin u of wij gevestigd zijn.  Klik hier om uw lokale toezichthoudende autoriteit te vinden.

Informatie ontvangen van marktonderzoeksbureaus in Nederland

Als u marktonderzoeksbureaus in Nederland toestemming hebt gegeven om uw panelgegevens te verstrekken aan [m]PLATFORM, dan kunnen we, afhankelijk van het bereik van een dergelijke toestemming, gebruikers- en andere informatie ontvangen, waaronder panel-ID’s, van dergelijke bedrijven. We kunnen deze informatie gebruiken voor onderzoek en analyses, campagneoptimalisatie, advertentie-aanpassing en rapportages over de effectiviteit van online advertentiecampagnes.

Californië

Volgens hoofdstuk 1798.83 van het Californische burgerlijk wetboek, kunnen inwoners van Californië bepaalde gegevens ontvangen over de soorten persoonsgegevens die bedrijven waarmee ze in het voorgaande jaar een zakelijke relatie hadden, delen met derden voor direct marketing. Stuur ons een e-mail om een lijst te krijgen van eventuele bedrijven waaraan [m]PLATFORM persoonsgegevens heeft verstrekt voor eigen marketingdoeleinden. Dit kan via [email protected] of door ons een brief te sturen via Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord.

Volgens de Californische wetgeving zijn wij verplicht om aan te geven hoe wij reageren op ‘Niet volgen’-signalen of andere keuzemechanismen die gerelateerd zijn aan op interesses gebaseerde advertenties. We hebben nog geen reactie ontwikkeld op ‘Niet volgen’-signalen van browsers en veranderen onze processen voor gegevensverzameling niet als we dergelijke signalen ontvangen. We blijven mogelijke reacties op ‘Niet volgen’-signalen bekijken in het licht van brancheontwikkelingen of juridische veranderingen.

We vinden het belangrijk om privacykeuzes te accepteren. Voor meer informatie over het kiezen voor niet langer ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties lees het onderdeel ‘Opt-out/recht om toestemming in te trekken‘ hierboven.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Let op: de privacywet- en regelgeving, digitale technologieën en ons bedrijf zijn in beweging. Daarom kan deze privacyverklaring af en toe gewijzigd worden. Bekijk deze privacyverklaring regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen (we zullen de bijwerkdatum bovenaan de pagina bijwerken, zodat u weet wanneer wijzigingen zijn doorgevoerd).

Over ons

Behalve in situaties waarin we handelen op aanwijzing van een cliënt of derde partij, is [m]PLATFORM een gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens (zoals deze term of een gelijksoortige term is opgenomen in de toepasselijke wetgeving) op het moment dat u interacteert met onze diensten.

Contact

Europa (Choreograph Limited )

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Wereldwijd (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy