[m]PLATFORM Privacy Notice - Estonian

Jõustumiskuupäev: 25. mai 2018

[m]PLATFORMi privaatsusteatis

See privaatsusteatis kirjeldab, millist teavet kogub [m]PLATFORMi  veebisaitidel, rakendustes ja muudes digivaldustes, mida nimetatakse ühiselt saitideks. Selgitame, kuidas meie platvorm kogutud teavet klientidele teenuste osutamiseks kasutab. Samuti selgitame, kuidas saate oma privaatsussätteid hallata ning kasutada oma õigust otsustamaks, millist teie kohta käivat teavet [m]PLATFORMis kogutakse ja kasutatakse.

Kes me oleme?

[m]PLATFORM on globaalne ettevõtte, mis kuulub GroupM-i ettevõtete gruppi. Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Šveitsis on [m]PLATFORM juriidiline isik, kes vastutab, et kogutavaid andmeid kasutab ainult [m]PLATFROM Ltd. Väljaspool EMP-d ja Šveitsi on juriidiline isik mPlatform LLC.

[m]PLATFORMi on GroupM-i klientuuri teabe- ja aktiveerimislahendus, mis arendab mastaapseid isikupärastatud kliendisuhteid. See pole ainult tehnoloogiline lahendus, vaid ülemaailmne teenuseorganisatsioon, kuhu kuuluvad analüütikud, andmestrateegid, otsingu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid ning toote- ja meediaeksperdid, kes keskenduvad järjepidevale teenuse osutamisele kõigis valdkondades, millega meie kliendid tegelevad.

Kui teil on seoses selle privaatsusteatisega küsimusi või kommentaare, leiate meie kontaktandmed selle privaatsusteatise alt. Juhime tähelepanu, et privaatsusteatis on tõlgitud inglise keelest paljudesse eri keeltesse. Kui selle privaatsusteatise eri keeltes leidub ebakõlasid või vasturääkivusi, tuleb lähtuda ingliskeelsest versioonist.

Millised on meie teenused?

[m]PLATFORMi omab ja haldab tehnoloogilist platvormi (platvorm), millega osutatakse oma klientidele mitmeid reklaamindusega seotud teenuseid (ühiselt: teenused). Klientide seas on nii teised GroupM-i agentuurid ja ärid, aga ka WPP PLC gruppi kuuluvad ettevõtted. [m]PLATFORMi ei osuta teenuseid otse tarbijatele, meie kliendiks on äriettevõtted, kes teevad koostööd GroupM-i agentuuridega, kes planeerivad ja ostavad meediakampaaniaid (reklaame).

GroupM-i agentuurid kasutavad meie platvormi ja teenuseid oma klientide hüvanguks, et aidata neil mõista veebi vahendusel edastatava reklaami tõhusust (sh mis saitidel reklaam avaldatakse, kes seda näevad ja kas keegi reageerib sellele) ning parandada selle tõhusust. Samuti aitame neil edastada reklaami tarbijatele, kes on suurema tõenäosusega nende toodetest ja teenustest huvitatud.

Kui me aitame oma klientidel reklaami sihtrühma tuvastada, kasutame teatud demograafilisi näitajaid (nt vanus, sugu, haridus, sissetulek, perekonnaseis (sh laste arv), geograafilist asukohta, huve, tegevusi ja muud sarnast teavet (kasutajaandmed). Allpool selgitame, kust need andmed tulevad. Nimetame seda tüüpi reklaami huvipõhiseks reklaamiks.

Millist infot [m]PLATFORMi kogub ja kasutab?

Platvorm on kujundatud nii, et see kogub ja/või kasutab teavet selle kohta, milliseid veebilehti inimesed külastavad, ning selle kohta, kuidas nad meie saitidele ja meie klientide reklaamidele reageerivad. Samuti kogume teavet, mis tuvastab meie klientide reklaame vaadanud inimeste brauserid ja seadmed. Kogutava teabe hulka kuuluvad järgnevad andmekategooriad.

Tehnilised näitajad

Neid kasutatakse inimese brauseri, mobiilreklaamikeskkonna ja/või seadme tuvastamiseks ja nende hulka kuuluvad tavaliselt järgmised näitajad.

 • Küpsise ID-d
 • Mobiilreklaami ID-d (nt IDFA-d, Google’i reklaami ID-d)
 • [m]PLATFORMi [mP]ID puhverserveri tuvastaja ülalnimetatute tuvastamiseks

Täiendav tehniline info

 • Interneti-protokolli aadress (IP-aadress) ja sellelt saadavad andmed, nt mittetäpsed asukohaandmed, mis tuvastavad kasutatava seadme riigi, regiooni, linna ja/või postiindeksi.
 • Veebibrauseri tüüp, brauseri keel ja operatsioonisüsteem.
 • Ühenduse tüüp (kaabel või Wi-Fi), võrk, kuhu seade on ühendatud, ja mobiilsideoperaator (kui olemas)
 • (Mobiilse) seadme pikkus- ja laiuskraad. Selle privaatsusteatise raames mõeldakse mobiilse seadme all nutitelefone ja tahvelarvuteid.

Võrguaktiivsuse teave

[m]PLATFORMi kogub allpool nimetatud teavet teie veebis brausimise kohta, et kindlaks määrata, mis tüüpi tegevused, teenused ja tooted teile ja teistele kasutajatele huvi võivad pakkuda, ning kuidas teie ja teised kasutajad teatud reklaamidele reageerite. Selle teabe hulka kuulub järgmine teave.

 • Külastatud saitide ja lehtede andmed (et huvid kindlaks määrata)
 • Saidid/lehed, mida külastasite enne ja pärast reklaami nägemist
 • Võrguaktiivsuse kuupäev ja kellaaeg
 • Saidi külastamise sagedus
 • Saidil kasutatud otsingusõnad
 • Reklaamile reageerimine (nt kas kasutaja klõpsab reklaamil)

Kasutajainfo kolmandatelt osapooltelt

Saame ka nii võrguühendusega kui ka -ühenduseta kasutajainfot, mida koguvad kolmandad osapooled, sealhulgas demograafilist ja huvi puudutavat teavet meie teenustes kasutamiseks. Kolmandate osapoolte hulka kuuluvad meie kliendid ja hoolikalt valitud teenusepakkujad. Kui saame võrguühenduseta tarbijainfot, tuleb see meile teenusepakkujalt seoses küpsiste ID, reklaami ID või muud sarnase tarbija ID-ga, mis tuvastab kliendi või tarbija meile, kliendile või teenusepakkujale, kuid me ei saa mingit infot seoses nimede, postiaadresside, telefoninumbrite, meiliaadressidega või muu sarnase infoga, mille järgi saaks tuvastada nende ID-dega seotud konkreetse isiku.

Kuidas me andmeid kogume?

Kogume ja saame klientide nimel andmeid isikute kohta siis, kui te külastate meie klientide veebivaldusi, kellele [m]PLATFORMi pakub teenuseid, või kolmandate osapoolte avaldajaid (nt uudistesaidid). Selleks kasutame küpsiseid, reklaami ID-sid, piksleid ja muid lahendusi. Siin on mõned selgitused nende terminite kohta.

Küpsis on väike tähtnumbriline tekstifail, mida talletatakse veebisaidi brauseris või kolmanda osapoole serveris või mõne muu kolmanda osapoole poolt, mis võimaldab sellel veebisaidil või kolmandal osapoolel seda brauserit ära tunda ja meeles pidada kasutajateavet ja muud teavet. Meie sihtküpsiste nimi on Mookie; need toimivad mookie1.com domeenis ja on püsiküpsised, mis sisaldavad unikaalseid juhuslikult genereeritud väärtusi, mis võimaldavad meie teenustel brausereid ja seadmeid eristada, ning on seotud kasutaja teabe ja muu teabega. Mookie küpsiseid kasutatakse koos selle seotud teabega meie teenuste (eriti huvipõhise reklaami) pakkumiseks. Lisateave meie Mookie küpsiste kohta on esitatud tabelis, mis asub kohe terminite selgituste all.
Reklaami ID on tähtnumbriline identifikaator, mida pakuvad platvorm või operatsioonisüsteem (nt Apple iOS või Google Android), ja mis võimaldab rakenduse arendajatel ja kolmandatel osapooltel mõne konkreetse seadme tuvastamist rakenduskeskkonnas. See on seotud kasutajaandmete ja muude andmetega ning seda kasutatakse koos selle seotud teabega meie teenuste ja eriti huvipõhise reklaami pakkumisel.
Piksel on koodiliin, mida sait või kolmas osapool kasutab veebitegevuste määramiseks seadmele või brauserile või täpsemalt kohaldatavale küpsisele või reklaamidentifikaatorile. Piksli kasutamine võimaldab meil registreerida näiteks seda, et seade või brauser on külastanud konkreetset saiti või lehte.

Järgmises tabelis on toodud teave meie Mookie küpsiste kohta, mis kõik on püsivad küpsised (st need on salvestatud kuni nende aegumiseni või kasutajapoolse kustutamiseni/kustutamiseni) mookie1.com domeenil:

Küpsise nimetus Küpsise toimimine Küpsises hoitav info Aegumistähtaeg (päevades)
Sihtotstarve (kliendi andmed) Sihtotstarve ja optimeerimine (kasutaja andmed) Analüüs ja määramine
id Y Y Y Individuaalne seerianumber 395 päeva
mdata Y N N Individuaalne seerianumber, loomise ajatempel, küpsise versioon 395 päeva
syncdata_<PARTNER> Y N N Individuaalne seerianumber, loomise ajatempel, andmepartneri külastaja ID 10 päeva

Kuidas me neid andmeid kasutame?

[m]PLATFORMi töötleb kogutud ja saadud andmeid klientidele teenuse osutamiseks, nagu eespool on kirjeldatud. Samuti kasutame andmeid haldamise, turvalisuse ja vastavuse eesmärgil. Täpsemalt teostame järgmisi tegevusi.

Reklaami valik, tarne, aruandlus

Analüüsime kogutud andmeid, kui kliendi reklaam edastatakse [m]PLATFORMi kaudu ja partneritelt saadud info põhjal. Jaotame selle teabe ID-kogudeks (mida me nimetame segmentideks), tuginedes ülakirjeldatud kasutajaandmete erinevatele komponentidele. Näiteks võib meil olla ID-segmente, mis külastavad spordi veebisaite. GroupM-i agentuurid kasutavad seejärel neid segmente meie platvormil, et pakkuda oma klientidele huvipõhist reklaami, kasutades meie partnereid ja teenusepakkujaid. Seda reklaami võidakse edastada arvutite, telefonide ja muude mobiilseadmete kaudu.

Me võime ka teistel hoolikalt valitud ettevõtetelt (sh saidiomanikud, andmepakkujad ja andmekoondajad) saadud kasutajateabe integreerida (ja kasutada seda samadel eesmärkidel).

Samuti haldame oma siseidentifikaatorit, mida nimetame [mP]ID-ks. Me kasutame [mP]ID-d, et seostada andmeid, mis on seotud brauserite, keskkonna ja/või seadmetega, mille kohta me usume, et need kuuluvad samale kasutajale. See aitab meil konkreetsele kasutajale pakkuda kasulikumat ja asjakohasemat reklaami sõltumata brauserist, seadmest või keskkonnast.

Isikupärastamine

Meie kliendispetsiifiliste isikupärastamise teenuste pakkumiseks pakume me järgmist:

 • kogume teavet igal kliendi saidil (see hõlmab veebisaite, rakendusi ja teisi digitaalseid rakendusi), nagu on kirjeldatud jaotises „Kuidas me infot kogume?“;
 • pääseme andmetele seadmetes juurde või salvestame need (kas küpsiste ID-de või reklaami ID-de kaudu); ja
 • analüüsime kogutud andmeid, mõnikord koos muude kliendilt saadud andmetega, ja jagame need kliendiandmete põhjal ID-segmentidesse.

Seejärel saavad meie kliendid neid segmente enda nimel või oma klientide nimel kasutada, et edastada kasutajate arvutitesse, telefonidesse ja muudesse mobiilseadmetesse (eri viisil) huvipõhist reklaami.

Kliendispetsiifilisel isikupärastamisel eraldatakse ühele kliendile loodavad segmendid teiste klientide segmentidest ja andmetest. Sel viisil kogutud andmeid ja loodud segmente saab kasutada ainult selle konkreetse kliendi nimel.

Mõõtmine

Töötleme kasutajainfot, et pakkuda reklaame ja mõõta nende reklaamide edastamist, et teada saada, millised tegurid muudavad reklaami edukaks või ebaõnnestunuks, ning loome aruandeid, et mõista ja parandada teenusekasutust ja reklaami tõhusust.

Andmete salvestamine ja neile ligipääs

Meie teenuste pakkumiseks salvestame Mookie küpsised reklaami näinud inimeste brauseri(te)sse ja tuvastame seejärel Mookie küpsised, kui teie brauserit kasutatakse meie klientide või avaldajate veebisaitide külastamiseks. Saidid, kuhu me kukutame Mookie küpsised ja/või kus me neid loeme, või kuhu me püüame kukutada Mookie küpsiseid ja/või neid lugeda, peaksid teid neil saitidel teavitama kolmandate osapoolte küpsiste ja eelkõige Mookie küpsiste kasutamisest neil saitidel vastavalt seadusele. Andmevoos, mida me oma partneritelt seoses digitaalse reklaami edastamisega mobiilirakenduste keskkonnas saame, saame teada ka reklaami ID-d, mis on seotud kasutajate mobiilseadme platvormi või operatsioonisüsteemiga, ning suudame need tuvastada.

Kasutame kogutud ja saadud andmeid huvipõhiseks reklaamiks, näiteks järgmiseks.

 • Andmete sobitamine võrguväliste allikatega – nagu on viidatud kolmandatelt osapooltelt saadud kasutajainfo all.

o   Saame võrguvälist kasutajateavet, sealhulgas demograafilist ja huvipõhist teavet teistelt ettevõtetelt, sealhulgas meie klientidelt, partneritelt ja teenusepakkujatelt; see teave on kogutud väljaspool platvormi ja seda pakutakse meile teenuste kasutamiseks. Andmeid koguvad ettevõtted kohustuvad seda tegema asjakohasel ja seaduslikul viisil ning jagama seda teavet meiega meie eesmärkidel.

o   Kui me saame võrguvälise kasutajateabe, saame need andmed teenusepakkuja kaudu koos küpsise ID, reklaami ID või sarnase kasutajatunnusega, mis tuvastab kliendi või teenusepakkuja kliendi või tarbija.

o   Me ei saa mis tahes nimesid, postiaadresse, telefoninumbreid, meiliaadresse ega muid sarnaseid andmeid, mis võimaldaksid tuvastada konkreetset isikut, kes on seotud saadud ID-dega.

 • Seadmete ühendamine – kasutame oma [mP]ID-d, et seostada teavet, mis on seotud brauserite, keskkonna ja/või seadmetega, mille kohta me usume, et need kuuluvad samale kasutajale, et aidata pakkuda kasulikumat ja asjakohasemat reklaami olenemata brauserist, keskkonnast või seadmest.
 • Täpsed geograafilised asukohaandmed – kui meil on selleks vajalikud õigused, võime saada ja/või kasutada meie teenustega seotud kasutaja täpset geograafilist asukohateavet. Kui me seda tüüpi andmeid kogume, esitatakse see meie partneritelt saadud andmevoos seoses digitaalse reklaami edastamisega.

Kellega me infot jagame?

[m]PLATFORMi jagab andmeid GroupM-i agentuuride ja nende klientidega huvipõhise reklaami, analüüsi ja muude eespool kirjeldatud teenuste osutamiseks. Samuti jagame andmeid kolmandate osapoolte teenusepakkujatega, kes pakuvad teenuseid ja funktsioone meie nimel ja/või meie klientide nimel nende teenuste pakkumisel, näiteks ettevõtted, mis vastutavad huvipõhise reklaamimise tegeliku edastamise eest – sealhulgas nõudluspõhised platvormid, reklaamivõrgud, reklaamivahetus ja reklaamiserverid.

Kui meil on põhjust uskuda, et oleme seaduse või õigusliku protsessiga seoses kohustatud avalikustama teavet kolmandale isikule (sh õiguskaitseasutustele), siis me teeme seda. Lisaks võime avalikustada andmeid kolmandale osapoolele (sealhulgas audiitorile või muule teenuseosutajale), et uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses kahtlustatavate või tegelike keelatud tegevustega ja/või selleks, et meie platvormi ja teenuste terviklikkust või turvalisust üle vaadata, hinnata või sellega tegeleda.

Liikmesus

Oleme Digital Advertising Alliance’i (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance’i (EDAA) ning Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) liige. Seoses liikmesusega järgime DAA isereguleerivat raamistikku, IAB Euroopa EL-i raamistikku seoses võrgupõhise käitumisreklaamiga ning DAACi vastavaid põhimõtteid kõigil turgudel, kus raamistik kehtib. Me toetame reklaamivaliku ikoonide rakendamist (Adchoices ja AppChoices, kus võimalik). Sellistes raamistikes osalevate organisatsioonide poolt pakutavad reklaamides kuvatakse alltoodud ikoon, kui see on tehniliselt teostatav. Ikoonile klõpsates saate teavet huvipõhise reklaamimise kohta.

Kui IAB Euroopa läbipaistvuse ja nõusoleku raamistik on lõpule viidud, kavatseme raamistikus osaleda globaalse müüjana.

Loobumine/õigus nõusolekut tühistada

Võite [m]PLATFORM-i huvipõhisest reklaamist mitmel moel loobuda.

Võite valida mitte saada kohandatud kolmanda osapoole reklaame [m]PLATFORMi sihitud küpsiste kaudu brauseris, mida te kasutate, klõpsates allpool. Kui te seda teete, siis asendatakse [m]PLATFORMi sihtküpsised loobumisküpsisega. Mis tahes huvipõhise reklaamiga seotud andmeid, mis on seotud asendatud [m]PLATFORMi suihtküpsistega, ei kasutata huvipõhiseks reklaamiks mis tahes seadmel või brauseris, mille oleme mõistlikult sidunud brauseriga, kust info koguti. Lisaks, kui meile teadaolevalt on teie teine seade või brauser lingitud teie loobutud brauseriga, siis loobutakse ka teisest seadmest või brauserist huvipõhise reklaami hankimisesesr [m]PLATFORMi kaudu.

Küpsiste kaudu [m]PLATFORMis andmete kogumisest klõpsake siin.

Meie loobumisküpsised on programmeeritud aeguma kümme aastat pärast nende esialgse väljastamist. Kui ostate uue seadme, uuendate või muudate veebibrauserit või kustutate selle loobumisküpsise, peate loobumisprotsessi uuesti sooritama. Loobumisprotsessi toimimiseks peab teie brauser olema seatud nii, et see aktsepteeriks kolmanda osapoole küpsiseid.

Brauserikeskkonnas võite ka keelduda nii [m]PLATFORMi kui ka teiste teenusepakkujate küpsistest või need eemaldada järgmiste meetodite abil.

 • Kohandate brauserisätteid küpsistest keeldumiseks või nende eemaldamiseks, mille tulemus on [m]PLATFORMi ja teiste teenusepakkujate küpsiste kaudu pakutava huvipõhise reklaami katkestamine. Nii talitades ei pruugi te saada teatud veebisaitidel teatud funktsioone kasutada või kasutada kõiki veebisaitide pakkumisi ja huvipõhist reklaami. Võite keelduda või eemaldada küpsised, järgides brauseri sätetes esitatud juhiseid Rohkem infot küpsiste kohta leiate saitidel www.aboutcookies.org, www.youronlinechoices.com, ja www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Korrigeerite küpsisesätteid veebisaidi omaniku tasandil, kui andsite meile nõusoleku meie küpsiste kasutamiseks; küpsiste sätete valik võib olenevalt veebisaidi omanikust erineda.
 • Loobute meie sihtimisküpsiste ja teiste teenusepakkujate sihtimisküpsiste kaudu pakutavat huvipõhisest reklaamist järgmistel veebisaitidel.

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (klõpsates lingil „Omad valikud” (Your ad choices) pärast asjakohase riigi valimist)

Mobiilirakenduste keskkondades võite loobuda ainult [m]PLATFORMi või nii [m]PLATFORMi kui ka teistest teenusepakkujate huvipõhisest reklaamist järgmiste meetodite abil.

 • Avage oma seadme privaatsussätted ja valige seadme sätetes „Piira reklaami jälgimist“, sellega eemaldate reklaamidentifikaatori kaudu edastatava huvipõhise reklaami [m]PLATFORMi ja teiste teenusepakkujate kaudu.
 • [m]PLATFORMi ja/või teiste pakkujate huvipõhisest reklaamist loobumisel kohalduva reklaamiidentifikaatori kaudu, kasutades rakendust AppChoices. Pidage meeles, et selleks, et rakendus AppChoices korralikult toimik, ei tohi valida seadme sätet „Piira reklaami jälgimist“. Varasemalt kogutud või saadud huvipõhise reklaami andmeid, mis on seotud asendatud reklaamiidentifikaatoriga, ei kasutata [m]PLATFORMi kaudu huvipõhiseks reklaamiks mis tahes muul seadmel või brauseris, mille oleme mõistlikult linkinud mobiilse rakenduse keskkonnaga, kust andmed koguti. Lisaks, kui meil on tegelikke andmeid, et mõni muu seade või brauser on loobunud mobiilirakenduste keskkonnaga lingitud, loobutakse ka teiss seadmes või brauseris huvipõhise reklaamimise saamisest [m]PLATFORMi kaudu. Lisateavet rakenduse AppChoices kohta leiate aadressilt http://www.aboutads.info/consumers ja http://www.youradchoices.ca/choices/.

Laste privaatsus

[m]PLATFORMi teenused ei ole suunatud lastele (vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele) või lastele mõeldud saitidele. [m]PLATFORMei kogu teadvalt andmeid laste kohta (määratakse vastavalt kohalduvate riikide vanusepiirangule). Kui arvate, et laps on meile andnud meile isikuandmeid, ja soovite andmed eemaldada võtke meiega palun ühendust.

Andmete edastamine omandamise korral

Juhul, kui muu ettevõte omandab peaaegu kõik meie või meie platvormi varad kas ühinemise, ostu, ümberstruktureerimise või muu tehingu kaudu, on meil õigus kanda kogu meie kasutuses olev platvormiga seonduv info üle sellele omandavale ettevõttele.

Infoturve ja globaalsed andmeedastused

Järgime üldtunnustatud veebireklaamide tööstuse standardeid, et kaitsta andmetele loata juurdepääsu, nende ebaseaduslikku töötlemist, volitamata säilitamist ja volitamata avaldamist. Need standardid hõlmavad vajalike füüsiliste, elektrooniliste ja juhtimistegevuste läbiviimist, mis on vajalikud andmete terviklikkuse, neile juurdepääsu ja nende kasutamise kaitsmiseks. Pidage aga meeles, et hoolimata nendest jõupingutustest kaitsta meie serverite andmeid, ei saa garanteerida ühegi interneti teel toimuva andmeedastuse turvalisust.

[m]PLATFORMi teenuseid ja platvormi kasutatakse kogu maailmas, mistõttu võime andmeid edasta üle kogu maailma, sealhulgas väljaspool teie riiki asuvatesse riikidesse. Vajadusel kasutame asjakohaseid meetmeid, et tagada selliste andmete kaitstus Kui me edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi asuvasse sidusettevõttesse, sõlmime saajaga standardsed (mudeli) lepingutingimused, et tagada asjakohane andmekaitse tase. Kui me edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast või Šveitsist väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi asuvasse mitteliitunud ettevõttele, sõlmime kas standardsed (mudeli) lepingutingimused või sisuliselt samaväärsed tingimused või tagame, et üleandmine toimub mõne muu kehtiva mehhanismi kaudu, näiteks et teenusepakkuja on sertifitseeritud vastavalt ELi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield.

Andmete säilitamine

Säilitame oma teenuste kaudu kogutud teabe koondamata kujul kuni 13 kuud. Need andmed hõlmavad külastatud saite, vaadatud sisu, reklaami koostoimeid, IP-aadresse, brauseri tüüpi ja keele seadeid. Säilitame need andmed 13-kuulise perioodi vältel, et võimaldada meie klientidel teostada iga-aastaseid analüüse. Näiteks võib jaemüüja soovida võrrelda oma veebireklaamide tõhusust jooksva aasta jõulude ajal võrreldes eelmise aastaga. 13-kuuline säilitamisaeg võimaldab kliendil sellist võrdlust teostada.

Säilitame teenuste kaudu kogutud teabe pikemaks ajaks kui 13 kuud.

EMP ja Šveits

Andmetöötlemise õiguslikud alused

Me kogume, kasutame, jagame ja/või edastame üksikisikute isikuandmeid EMP-s ainult siis, kui selleks on õiguslik alus, mis tavaliselt sisaldab kasutaja nõusolekut või meie õigustatud huve.

Kui kehtivad seadused seda nõuavad, kukutame meie Mookie küpsised ainult nende inimeste brauseritesse, kes on selliste küpsistega nõustunud, ja pakume huvipõhist reklaami ainult üksikisikutele, kes on sellele tegevusele nõusoleku andnud.

Kui me tugineme teie nõusolekule, mida võib anda otse meile või kolmanda osapoole kaudu (näiteks nõusoleku haldamise teenuse pakkuja kaudu), et kasutada teie teavet teatud viisil, töötleme teie isikuandmeid selle nõusoleku ulatuses.

Vastavalt IAB Euroopa läbipaistvuse ja nõusoleku raamistikule, mida on eespool mainitud jaotises „Liikmesus”, toetume oma suutlikkuses andmekontrollijana nõusolekul kui seaduslikul alusel kõigiks „eesmärkideks”, va „mõõtmine” (mille eesmärgiks on kohaldatavate isikuandmetega seotud mõõtmine, analüüsimine ja aruandlus). Seoses sellise eesmärgiga, kui me töötleme andmeid reklaami edastamise mõõtmiseks või selle tõhususe analüüsimiseks, on meil õigustatud huvi mõista, et meie tarnijad on edastanud reklaami, mille edastamise kohta nad on lepingu sõlminud. Lisaks oleme veendunud, et reklaami klientidel on õigustatud huvi mõista, kas nende reklaamid on esitatud ja kas need on tõhusad. Usume, et need tegevused on veebireklaamide jaoks olulised, kuid nende tulemuseks ei ole üksikisikuid mõjutavad otsused.

Kui asute Euroopa Liidus, siis on teil õigus mis tahes töötlemisest keelduda. Kui soovite seda teha, klõpsake siia.

EMP-i ja Šveitsi kodanike õigused

EMP-i ja Šveitsi üksikisikutel on oma isikuandmetega seoses mitmeid õigusi, sealhulgas õigus oma teabele juurde pääseda. Nendel kasutajatel võib paljudel juhtudel, kui me töötleme teie isikuandmeid, olla samuti õigus kitsendada või piirata nende isikuandmete kasutamist.

Teatavatel asjaoludel – näiteks, kui töötleme teie isikuandmeid turunduseesmärkide juhtimiseks või meie õigustatud huvide järgi, on teil õigus oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada ning te saate samuti taotleda oma isikuandmete kustutamist. Teil on kaõigus saada koopia oma isikuandmetest kergesti loetavas vormingus, ning mõnel juhul võitenõuda oma andmete edastamist kolmandale osapoolele. Me ei säilita ega salvesta teie tegelikku sirvimisaktiivsuse ajalugu koos Mookie küpsise ID, mobiilireklaamide ID ega [mP]-ga. Selle asemel kasutame koondamishindamise metoodikat, mis liigitab teie poolt sirvitud saidid, ning kasutab seejärel segmentide loomiseks ja huvipõhiste reklaamide pakkumiseks nende liigituste kombinatsioone. Selle tulemusel ei saa me tehniliselt pakkuda teile võimalust muuta üksikute andmete elemente, mis viivad segmenteerimiseni, lihtsalt sellepärast, et me ei säilita neid. Kui usute, et hoiame või olete kasutanud teie kohta valeandmeid, võtke arvesse, et teil on õigus oma isikuandmete töötlemisest igal ajal loobuda .

Kui teil on küsimusi nende õiguste kohta, võtke meiega ühendust aadressil [email protected]. Samuti peaksite meiega selle e-posti aadressil ühendust võtma, kui teie isikuandmed või eelistused muutuvad, kui te ei soovi, et me saadame teile eelnevalt soovitud teavet, või kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta.

Piiramata teie teisi õigusi on teil ka õigus esitada kaebus meie kohta EL-i liikmesriigi järelevalveasutusele vastavalt teie või meie asukohale. Klõpsake siin, et leida oma kohalik järelevalveasutus.

Madalmaade turu-uuringute instituutidest saadud teave

Kui olete andnud nõusoleku oma andmete kasutamiseks Madalmaades loaga edastada see info [m]PLATFORMile, siis vastavalt selle nõusoleku ulatusele võime saada kasutajaandmeid ja muud seotud andmeid, sealhulgas paneeliidentifikaatoreid sellistelt ettevõtetelt. Saadud infot kasutame ainult uuringuteks ja analüüsiks, kampaaniate optimeerimiseks, reklaamide kohandamiseks ja veebireklaami tõhususe analüüsimiseks.

California

Vastavalt California tsiviilseadustiku jaotisele 1798.83 võivad California elanikud saada teatavat teavet isikuandmete tüüpide kohta, mida ettevõtted, kellega neil on ärisuhe, on eelneva kalendriaasta jooksul otseturunduse eesmärgil kolmandate isikutega jaganud. Et taotleda nimekirja ettevõtetest, kellele [m]PLATFORMi on esitanud isiklikke andmeid oma turunduseesmärkidel, saatke palun meile kiri meiliaadressil [email protected] oi Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA,  Attn: Privaatsus. Päringule vastamine võib võtta kuni 30 päeva.

California seadus nõuab, et me avalikustaksime, kuidas me reageerime brauseris „mitte jälitada“ signaalidele või muudele valiksätetele, mis on seotud huvipõhise reklaami edastamisega. Me pole veel välja töötanud reaktsiooni „mitte jälitada“ signaalidele ega muuda oma andmekogumismeetodeid selliseid signaale vastu võttes. Küll aga hindame pidevalt võimalikke reaktsioone „mitte jälitada“ signaalidele lähtuvalt tööstuse arengust või seadusemuudatustest.

Me oleme pühendunud privaatsuse valikute austamisele. Lisateavet huvipõhise reklaamide loobumise kohta leiate üleval esitatud alajaotisest „Loobumine/õigus nõusolekut tühistada“.

Privaatsusteatise muudatused

Pidage meeles, et eraelu puutumatust reguleerivate seaduste ja eeskirjade, digitaaltehnoloogiate ja meie äri muutumise tõttu võime me seda privaatsusteatist aeg-ajalt muuta. Palun vaadake see privaatsusteatis regulaarselt üle, et saada teada võimalikest muudatustest (ajakohastame lehekülje ülaosas kehtivat kuupäeva, et saaksite teada, millal muudatused on tehtud).

Meist

[m]PLATFORMi on andmekontrollija ja vastutab teie isikuandmete (kuna see termin või sarnane termin on määratletud kohaldatavas seaduses) eest välja arvatud juhul, kui teenus on suunatud kliendile või kolmandale osapoolele, kui kasutate meie teenuseid.

Meie kontaktandmed

Euroopa (Choreograph Limited )

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Ülemaailmne (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy