[m]PLATFORM Privacy Notice - Finnish

Voimaantulopäivä: 25. toukokuuta 2018

[m]PLATFORM-tietosuojailmoitus

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan tiedot, joita [m]PLATFORM kerää verkkosivustoista, sovelluksista ja muista digitaalisista kohteista, joihin kaikkiin viittaamme “Sivustoina” Selitämme, kuinka käytämme näitä tietoja “Alustallamme” ja tarjotaksemme “Palveluita” asiakkaillemme. Selitämme myös, miten voit hallita tietosuojavalintojasi ja käyttää oikeuksiasi suhteessa tiettyihin tietoihin, joita [m]PLATFORM on kerännyt ja käyttänyt sinusta.

Keitä me olemme?

[m]PLATFORM on yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti osana GroupM-konsernia. Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä [m]PLATFORM in keräämistä tiedoista vastaava vastuullinen oikeushenkilö on [m]PLATFORM Ltd. ETA:n ja Sveitsin ulkopuolella vastuullinen oikeushenkilö on mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM on GroupM:n yleisöntutkimus- ja aktivointiratkaisu, joka rakentaa skaalautuvia yksilöityjä kuluttajasuhteita. Teknologiakokonaisuuden lisäksi se on maailmanlaajuinen palveluorganisaatio, joka koostuu analyytikoista, datastrategisteista, haku- ja someasiantuntijoista sekä tuote- ja media-asiantuntijoista, jotka keskittyvät varmistamaan tasalaatuisen palvelun kaikilla markkinoilla, joilla asiakkaamme toimivat.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja koskien tätä tietosuojailmoitusta, katso Ota yhteyttä -osio tämän tietosuojailmoituksen alaosassa. Huomaa, että tämä tietosuojailmoitus on käännetty englannista useille eri kielille. Jos tämän tietosuojailmoituksen eri kieliversioiden välillä on ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

Mitä palveluita tarjoamme?

[m]PLATFORM omistaa ja käyttää tietotekniikka-alustan (Alusta), joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia mainospalveluja (yhdessä “Palvelut “) asiakkailleen, joita ovat muut GroupM-konsernin yhtiöt ja toimistot sekä muut WPP plc -konserniin kuuluvat yhtiöt. [m]PLATFORM ei tarjoa palveluja suoraan kuluttajille, vaan asiakkaamme ovat yritysasiakkaita, jotka suunnittelevat ja toteuttavat mediakampanjoita (mainontaa) yhdessä GroupM-toimistojen kanssa.

GroupM-toimistot käyttävät Alustaamme ja Palvelujamme asiakkaidensa puolesta auttaakseen asiakkaitaan ymmärtämään omaa verkkomainontaansa (esim. millä sivustoilla sitä esitettiin, kuka näki sitä ja onko kukaan ollut sen kanssa vuorovaikutuksessa vai ei), parantamaan sen tehokkuutta sekä kohdentamaan mainontansa mahdollisuuksien mukaan kuluttajille, jotka ovat todennäköisemmin kiinnostuneita heidän tuotteistaan ja palveluistaan.

Kun autamme asiakkaita valitsemaan kohdeyleisöä mainonnalleen, käytämme tiettyjä demografisia tietoja (kuten ikä, sukupuoli, koulutus, tulot ja kotitalouden tilanne (esim. lasten määrä)), maantieteellisiä tietoja, kiinnostuksen kohteita, aktiviteetteja, ja vastaavia tietoja (“Käyttäjätiedot“) Selitämme seuraavaksi, mistä nämä tiedot ovat peräisin. Kutsumme tämäntyyppistä mainontaa “kiinnostusperusteiseksi mainonnaksi”.

Mitä tietoja [m]PLATFORM kerää ja käyttää?

Alusta on suunniteltu keräämään ja/tai käyttämään tietoja siitä, minkä tyyppisillä verkkosivuilla ihmiset käyvät ja millaisessa vuorovaikutuksessa he ovat sivustojen ja asiakkaidemme mainosten kanssa. Keräämme myös tietoja, jotka tunnistavat asiakkaidemme mainontaa katselleiden henkilöiden käyttämät selaimet ja laitteet. Nämä tiedot sisältävät seuraavat tietoluokat:

Tekniset tunnisteet

Näitä voidaan käyttää henkilön selaimen, mobiilimainontaympäristön ja/tai laitteen tunnistamiseen, ja tyypillisesti ne sisältävät:

 • Evästetunnisteet
 • Mobiilimainostunnisteet (esim. IDFA-tunnukset ja Google-mainosnumerot)
 • [m]PLATFORM in “[mP]ID”-välityspalvelimen tunniste edellä mainituille tunnuksille

Tekniset lisätiedot

 • Internet-protokollan osoite (IP-osoite) ja IP-osoitteesta peräisin olevat tiedot, kuten epätarkka maantieteellinen sijainti, joka ilmaisee laitteen maan, alueen, kaupungin ja/tai postinumeron
 • Internet-selain, selaimen kieli ja käyttöjärjestelmän tyyppi
 • Yhteystyyppi (langallinen vai langaton), verkko, johon laite on liitetty ja matkapuhelinoperaattori (jos saatavilla)
 • (Mobiili)laitteen leveys-/pituusaste.  Tässä tietosuojailmoituksessa “mobiililaite”  sisältää älypuhelimet ja tablettitietokoneet.

Online-aktiviteettien tiedot

[m]PLATFORM kerää jäljempänä selostetut tiedot online-selausaktiviteeteista määrittääkseen millaisista toiminnoista, palveluista ja tuotteista sinä ja muut käyttäjät saattaisivat olla kiinnostuneita, ja miten sinä ja muut käyttäjät toimit(te) vuorovaikutuksessa tiettyjen mainosten kanssa. Nämä tiedot sisältävät:

 • Tiedot katselluista sivustoista ja sivuista (kiinnostuksen kohteiden selvittämiseksi)
 • Sivusto/sivu, josta tulit ennen mainoksen näkemistä, ja jolla kävit sen jälkeen
 • Online-aktiviteetin päivämäärä ja kellonaika
 • Sivustovierailujen tiheys
 • Sivustolla käytetyt hakutermit
 • Vuorovaikutus mainoksen kanssa (esimerkiksi napsauttaako käyttäjä mainosta)

Kolmansilta osapuolilta saadut käyttäjätiedot

Saamme Palveluissamme käytettäväksi myös kolmansien osapuolten keräämiä online- ja offline-käyttäjätietoja, mukaan lukien demografiset tiedot ja kiinnostustiedot. Kolmannet osapuolet ovat asiakkaitamme ja huolellisesti valittuja palveluntarjoajia.  Palveluntarjoajilta saadut offline-tiedot toimitetaan meille yhdistettynä evästetunnisteisiin, mainostunnisteisiin tai vastaaviin käyttäjätunnisteisiin, joiden avulla me, asiakas tai palveluntarjoaja voimme erottaa asiakkaat tai kuluttajat toisistaan, mutta emme saa haltuumme  mitään  nimiä, postitusosoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai vastaavia tietoja, jotka mahdollistaisivat näihin tunnisteisiin liittyvän tietyn henkilön tunnistamisen.

Miten keräämme tietoja?

Keräämme tietoja ja vastaanotamme asiakkaidemme puolesta tietoja henkilöistä, jotka vierailevat [m]PLATFORM in palveluita käyttävien asiakkaidemme verkkokohteissa tai kolmannen osapuolen julkaisijoiden verkkokohteissa (esimerkiksi uutissivustoilla). Käytämme tähän tarkoitukseen evästeitä, mainostunnisteita, kuvapisteitä ja muita tekniikoita. Seuraavassa on joitain selityksiä näistä termeistä:

Eväste on pieni aakkosnumeerinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tai kolmannen osapuolen mainospalvelin tai muu kolmas osapuoli tallentaa selaimeen voidakseen tunnistaa kyseisen selaimen ja muistaa käyttäjätiedot ja muut tiedot. Kohdistetut evästeemme, joiden yhteydessä käytetään “Mookie”-nimeä ja mookie1.com-verkkotunnusta, ovat pysyviä, käyttäjätietoihin ja muihin tietoihin liittyviä evästeitä, joiden sisältämien satunnaisesti luotujen arvojen avulla palvelut voivat erottaa selaimet ja laitteet toisistaan. Mookie-evästeitä ja niihin liittyviä tietoja käytetään Palvelujemme tuottamiseen ja erityisesti kiinnostusperusteiseen mainontaan. Lisätietoa Mookie-evästeistä löytyy heti tämän termien selitysosan alla olevasta taulukosta.
Mainonnan tunniste on alustan tai käyttöjärjestelmän (kuten Apple iOS tai Google Android) käyttämä aakkosnumeerinen tunniste, jonka avulla sovelluskehittäjät ja kolmannet osapuolet voivat tunnistaa tietyn laitteen sovellusympäristössä. Se liittyy käyttäjätietoihin ja muihin tietoihin, ja yhdessä näiden liitännäistietojen kanssa sitä käytetään Palvelujemme tuottamiseen, erityisesti kiinnostusperusteiseen mainontaan.
Kuvapiste on koodirivi, jota sivusto tai kolmas osapuoli käyttää online-aktiviteettien kohdistamiseen laitteeseen tai selaimeen tai tarkemmin tiettyyn evästeeseen tai mainostunnisteeseen. Kuvapisteen avulla voimme tallentaa esimerkiksi tiedon siitä, että laite tai selain on käynyt tietyllä sivustolla tai sivulla.

Seuraavassa taulukossa on tietoja Mookie-evästeistä, jotka ovat kaikki “pysyviä” evästeitä (eli ne pysyvät tallennettuina, kunnes ne vanhenevat tai käyttäjä poistaa ne), ja jotka on liitetty mookie1.com-verkkotunnukseen:

Evästeen nimi Evästeiden toiminnallisuudet Evästeen sisältämät tiedot Vanhentuminen (päivää)
Kohdistaminen (asiakastiedot) Kohdistaminen ja optimointi (käyttäjätiedot) Raportointi ja attribuutio
tunniste K K K Ainutlaatuinen sarjanumero 395 päivää
mdata K E E Ainutlaatuinen sarjanumero, luomisen aikaleima, evästeen versio 395 päivää
syncdata_<PARTNER> K E E Ainutlaatuinen sarjanumero, luomisen aikaleima, datakumppanin vierailijatunniste 10 päivää

Miten käytämme näitä tietoja?

[m]PLATFORM käsittelee keräämiään ja vastaanottamiaan tietoja tarjotakseen asiakkaille edellä kuvailtuja Palveluja sekä noudattaakseen hallinnollisia, turvallisuuteen liittyviä ja säädösvelvoitteita. Erityisesti suoritamme seuraavia toimintoja:

Mainoksen valinta, toimittaminen, raportointi

Analysoimme tietoja, jotka on kerätty toimitettaessa asiakasmainontaa [m]PLATFORM in kautta tai saatu yhteistyökumppaneiltamme. Järjestelemme nämä tiedot tunnistekokoelmiin (joita kutsumme segmenteiksi) perustuen edellä selostettujen käyttäjätietojen eri osiin.  Meillä voi olla esimerkiksi tunnistetietoja henkilöistä, jotka käyvät urheilusivustoilla. GroupM:n edustajat käyttävät sitten näitä alustallamme olevia segmenttejä tarjotakseen asiakkailleen kiinnostusperusteista mainontaa yhteistyökumppaneidemme ja palveluntarjoajiemme avulla. Tätä mainontaa voidaan toimittaa tietokoneiden, puhelimien ja muiden mobiililaitteiden kautta.

Voimme myös integroida (ja käyttää samaan tarkoitukseen) muilta tarkkaan valituilta yrityksiltä (mukaan lukien sivustojen omistajat, tietotarjoajat ja tiedonkerääjät) saatuja käyttäjätietoja.

Meillä on myös oma sisäinen tunnisteemme, jota kutsumme nimellä “[mP]ID”. Käytämme [mP]ID-tunnistetta yhdistämään selaimiin, ympäristöihin ja/tai laitteisiin liittyviä tietoja, joiden uskomme perustellusti kuuluvan samalle käyttäjälle. Tämä auttaa meitä tarjoamaan käyttäjälle hyödyllisempää ja relevantimpaa mainontaa selaimesta, laitteesta tai ympäristöstä riippumatta.

 

 

Yksilöinti

Jotta voimme tarjota asiakaskohtaisesti yksilöityjä palveluja, me:

 • keräämme tietoja kunkin asiakkaan sivustoista (sisältäen verkkosivustot, sovellukset ja muut digitaaliset ominaisuudet) tavoilla, jotka on kuvattu yllä kohdassa “Miten keräämme tietoja”;
 • käytämme tai tallennamme näitä tietoja laitteilta/laitteille (evästetunnisteiden ja mainostunnisteiden avulla, tapauksesta riippuen), ja
 • analysoimme kerättyjä tietoja, joissain tapauksessa muiden asiakkaalta saamiemme tietojen kanssa, ja järjestelemme ne tunnistesegmenteiksi erilaisten käyttäjätietojen perusteella

Asiakkaamme voivat käyttää näitä segmenttejä toimittaakseen omissa nimissään tai asiakkaidensa puolesta kiinnostusperusteista mainontaa käyttäjille näiden tietokoneissa, puhelimissa ja muissa mobiililaitteissa (tämä tapahtuu monin eri tavoin).

Kun tarjoamme tätä asiakaskohtaista yksilöintiä, yhdelle asiakkaalle rakennettavat segmentit on loogisesti eroteltu muiden asiakkaiden segmenteistä ja tiedoista. Tällä tavalla kerättyjä tietoja ja tuotettuja segmenttejä voidaan käyttää vain kyseisen asiakkaan puolesta.

Mittaus

Käsittelemme käyttäjätietoja mainosten toimittamiseksi ja mitataksemme mainonnan tehokkuutta selvittääksemme, mitkä tekijät saavat mainonnan menestymään tai epäonnistumaan mainostajan kannalta, ja tuottaaksemme raportteja, jotka auttavat ymmärtämään ja parantamaan Palvelun käyttöä ja mainonnan tehokkuutta.

Tietojen tallentaminen ja käyttö

Tallennamme Palveluidemme tarjoamiseksi Mookie-evästeitämme sellaisten henkilöiden selaimeen, joille olemme esittäneet mainoksia, ja jatkossa tunnistamme Mookie-evästeet, kun samaa selainta käytetään asiakkaidemme ja kanssamme yhteistyötä tekevien julkaisijoiden sivustoilla.  Sivustojen, joille tallennamme ja/tai luemme, tai pyrimme tallentamaan ja/tai lukemaan Mookie-evästeitä tulisi kertoa kolmannen osapuolen evästeiden ja erityisesti Mookie-evästeiden käytöstä kyseisillä sivustoilla lain edellyttämällä tavalla. Yhteistyökumppanimme luovuttavat meille mobiilisovellusympäristöissä toimitettuun digitaalisen mainontaan liittyen tietosyötteitä, sisältäen käyttäjien mobiililaitteisiin/käyttöjärjestelmiin liittyvät mainostunnisteet, jotka voimme tunnistaa.

Käytämme kerättyjä ja vastaanotettuja tietoja kiinnostusperusteisen mainonnan tarpeisiin, esimerkiksi:

 • Tietojen kohdentaminen offline-lähteisiin – edeltävässä kohdassa ” Kolmannelta osapuolelta saadut käyttäjätiedot ” kuvaillulla tavalla:

o   Saamme muilta yrityksiltä, kuten asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme ja palveluntarjoajiltamme offline-käyttäjätietoja, mukaan lukien demografiset ja kiinnostustiedot, jotka kerätään alustan ulkopuolella ja toimitetaan meille käytettäväksi Palveluissamme.  Nämä yritykset ovat vastuussa kyseisten tietojen keräämisestä asianmukaisella ja laillisella tavalla sekä näiden tietojen jakamisesta meille käyttötarkoituksiamme varten.

o   Kun saamme offline-käyttäjätietoja, nämä tiedot toimitetaan meille palveluntarjoajan kautta evästetunnisteen, mainostunnisteen tai vastaavan käyttäjätunnuksen yhteydessä, joka yksilöi käyttäjän tai kuluttajan asiakkaalle tai palveluntarjoajalle.

o   Emme saa nimiä, postitusosoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita tai vastaavia tietoja, jotka mahdollistaisivat tietyn tunnistetietoihin liittyvän henkilön tunnistamisen.

 •  Laitteiden yhdistäminen – käytämme omaa [mP]ID-tunnistettamme yhdistämään selaimiin, ympäristöihin ja/tai laitteisiin liittyviä tietoja, joiden meillä on perusteet uskoa kuuluvan samalle käyttäjälle, voidaksemme tarjota hyödyllisempää ja relevantimpaa mainontaa selaimesta, ympäristöstä tai laitteesta riippumatta.
 • Tarkka maantieteellinen sijaintitieto – kun meillä on tarvittavat oikeudet, voimme vastaanottaa ja/tai käyttää käyttäjän tarkkoja maantieteellisiä sijaintitietoja palveluissamme.  Kun keräämme tämäntyyppisiä tietoja, ne toimitetaan kumppaneiltamme saadussa tietosyötteessä digitaalisen mainonnan toimittamisen yhteydessä.

Kenen kanssa jaamme tietoja?

[m]PLATFORM jakaa tietoja GroupM-toimistojen ja heidän asiakkaidensa kanssa kiinnostusperusteisen mainonnan, analytiikan ja muiden edellä kuvattujen Palvelujen tarjoamista varten. Jaamme myös tietoja kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluja ja toimintoja puolestamme ja/tai asiakkaidemme puolesta Palvelujen tarjoamiseksi, esimerkiksi yrityksille, jotka vastaavat varsinaisen kiinnostusperusteisen mainonnan toimittamisesta – mukaan lukien kysyntäpuolen alustat, mainosverkostot, mainospörssit ja mainospalvelimet.

Jos meillä on perusteltu syy uskoa, että laki tai oikeusprosessi velvoittaa meidät luovuttamaan tietoja kolmannelle osapuolelle (lainvalvonta mukaan lukien), teemme niin. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle (tilintarkastaja tai muu palveluntarjoaja mukaan lukien) voidaksemme tutkia, estää tai ryhtyä toimiin epäillyn tai todellisen kielletyn toiminnan suhteen ja/tai tarkistaa, arvioida tai käsitellä Alustamme ja Palvelujemme luotettavuutta tai turvallisuutta.

Jäsenyydet

Olemme jäsenenä Digital Advertising Alliancessa (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliancessa (EDAA) ja Digital Advertising Alliance of Canadassa (DAAC). Näihin jäsenyksiin liittyen noudatamme DAA:n itsesääntelykehystä, IAB Europen online-käyttäytymiseen liittyvän mainonnan EU-kehystä ja DAAC:n online-käyttäytymiseen liittyvän mainonnan kanadalaisia itsesäätelyperiaatteita sen mukaan, millä markkinalla kukin säännöstö pätee, ja tuemme mainontaan liittyvien valintakuvakkeiden (AdChoices ja, jos saatavilla, AppChoices) käyttöönottoa. Näihin säännöstöihin osallistuvien organisaatioiden mainokset näyttävät alla olevan kuvakkeen, kun se on teknisesti mahdollista. Napsauttamalla kuvaketta saat tietoja kiinnostusperusteisesta mainonnasta.

Kun IAB Europen avoimuus- ja suostumuskehys on viimeistelty, aiomme osallistua kehykseen “maailmanlaajuisena toimittajana”.

Kieltäytyminen / oikeus peruuttaa suostumus

Voit estää [m]PLATFORM-kiinnostusperusteisen mainonnan vastaanottamisen usein eri tavoin.

Voit estää [m]PLATFORM-kohdistusevästeiden kautta tapahtuvan, räätälöityjen kolmannen osapuolen mainosten näyttämisen käyttämässäsi selaimessa napsauttamalla alta. Jos teet niin, [m]PLATFORM-kohdistusevästeet korvataan “opt-out”-evästeellä. Korvattuihin [m]PLATFORM-kohdistusevästeisiin linkitettyä kiinnostusperusteista mainontatietoa ei käytetä verkkomainontaan missään laitteessa tai selaimessa, jonka olemme perustellusti liittäneet selaimeen, josta tiedot kerättiin. Lisäksi, jos meillä on tosiasiallinen tieto siitä, että toinen laite tai selain on linkitetty opt-out-selaimeesi, myös toinen laite tai selain poistetaan [m]PLATFORMin kautta tapahtuvan kiinnostusperusteisen mainonnan piiristä.

Jos haluat estää tietojen keräämisen evästeiden kautta [m]PLATFORMista, napsauta tästä.

Opt-out-evästeemme on ohjelmoitu vanhenemaan kymmenen vuotta niiden alkuperäisen käyttöönoton jälkeen. Jos ostat uuden laitteen, päivität tai vaihdat verkkoselaimia tai poistat tämän opt-out-evästeen, sinun on suoritettava opt-out-prosessi uudelleen. Jotta opt-out-prosessi toimisi, selaimesi on asetettava hyväksymään kolmannen osapuolen evästeet.

Selainympäristöissä voit myös kieltäytyä vastaanottamasta tai poistaa sekä [m]PLATFORMin että muiden palveluntarjoajien evästeitä seuraavilla menetelmillä:

 • Selaimen asetusten muuttaminen hylkäämään tai poistamaan evästeet, jolloin et enää saa evästeisiin pohjautuvaa kiinnostuspohjaista mainontaa [m]PLATFORMilta tai muilta palveluntarjoajilta. Tällöin et välttämättä voi käyttää tiettyjä ominaisuuksia tietyillä verkkosivustoilla tai hyödyntää verkkosivustojen täyttä tarjontaa tai kiinnostusperusteista mainontaa. Voit hylätä tai poistaa evästeitä noudattamalla selaimen asetuksissa annettuja ohjeita. Lisätietoja evästeistä on osoitteissa www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com ja www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Evästeasetusten muuttaminen verkkosivuston omistajan tasolla, jossa olet antanut meille suostumuksen evästeiden käyttöön. Evästeasetukset voivat vaihdella verkkosivuston omistajan mukaan.
 • Meidän ja muiden palveluntarjoajien kohdistusevästeitä hyödyntävästä kiinnostusperusteisesta mainonnasta kieltäytyminen seuraavilla verkkosivuilla:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (napsauttamalla “Mainosvalintasi”-linkkiä kyseessä olevan maan valitsemisen jälkeen)

Mobiilisovellusympäristöissä voit estää kiinnostusperusteisen mainonnan vastaanottamisen joko vain [m]PLATFORMilta tai [m]PLATFORMilta ja muilta palveluntarjoajilta seuraavilla tavoilla:

 • Siirtymällä laitteesi tietosuoja-asetuksiin ja valitsemalla “Rajoita mainosten seurantaa” -asetuksen, joka estää tiettyä mainostunnusta käyttävän kiinnostusperusteisen mainonnan vastaanottamisen [m]PLATFORMilta ja muilta palveluntarjoajilta.
 • Tiettyä mainontatunnistetta käyttävän, [m]PLATFORMin tai muiden palveluntarjoajien toimittaman kiinnostusperusteisen mainonnan vastaanottamisen estäminen AppChoices-sovelluksen kautta. Huomaa, että AppChoices-sovellus ei toimi oikein, jos “Rajoita mainosten seurantaa” -laiteasetus on valittuna.  [m]PLATFORM ei käytä korvatun mainontatunnisteen yhteydessä aiemmin kerättyjä tai vastaanotettuja kiinnostusperusteisia mainontatietoja kiinnostusperusteiseen mainontaan missään muussa laitteessa tai selaimessa, jonka olemme perustellusti liittäneet mobiilisovellusympäristöön, josta tiedot kerättiin. Lisäksi jos meillä on tosiasiallinen tieto siitä, että toinen laite tai selain on liitetty opt-out-mobiilisovellusympäristöön, myös toinen laite tai selain lakkaa saamasta kiinnostusperusteista mainontaa [m]PLATFORMin kautta. Lisätietoja AppChoices-sovelluksesta on osoitteissa http://www.aboutads.info/consumers ja http://www.youradchoices.ca/choices/.

Lasten yksityisyyssuoja

[m]PLATFORMin palveluita ei kohdenneta lapsiin (sovellettavan lain määritelmän mukaan) tai ensisijaisesti lapsille suunnatuille sivustoille. [m]PLATFORM ei tietoisesti kerää tietoja lapsilta (sovellettavan maan ikävaatimuksen mukaan määriteltynä). Jos uskot, että lapsi on antanut meille henkilökohtaisia tietoja ja haluat poistaa tiedot, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.

Tietojen siirto yritysjärjestelyn yhteydessä

Jos toinen yritys hankkii koko omaisuutemme tai huomattavan osan siitä, tai alustaliiketoimintamme koko omaisuuden tai huomattavan siitä yhdistymisen, fuusion, omaisuuskaupan, yritysjärjestelyn tai muun liiketoimen kautta, pidätämme oikeuden siirtää kaikki hallussamme tai määräysvallassamme olevat tiedot tai alustatiedot, tilanteesta riippuen, hankkivalle osapuolelle.

Tietoturva ja globaalit tiedonsiirrot

Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä verkkomainosalan käytäntöjä voidaksemme estää luvattoman pääsyn tietoihin, niiden laittoman käsittelyn, luvattoman säilyttämisen ja luvattoman luovuttamisen. Näihin standardeihin sisältyvät fyysiset, sähköiset ja hallinnolliset toimenpiteet, joilla suojellaan tietojen eheyttä, niihin pääsyä ja niiden käyttöä. Muista kuitenkin, että huolimatta näistä pyrkimyksistä suojata palvelimillamme olevia tietoja, mikään Internetin välityksellä tapahtuva lähetystapa ei ole täysin turvallinen.

[m]PLATFORM-palveluja ja alustaa käytetään maailmanlaajuisesti, ja siksi voimme siirtää tietoja eri maihin ympäri maailmaa, mukaan lukien muut kuin asuinmaasi. Otamme tarvittaessa käyttöön asianmukaiset varotoimet tietojen suojaamiseksi. Kun siirrämme henkilötietoja ETA:sta tai Sveitsistä kumppanille, joka on ETA:n tai Sveitsin ulkopuolella, sovimme vastaanottajan kanssa tavanomaiset (“mallin”) sopimuslausekkeet asianmukaisen tietosuojatason varmistamiseksi.  Kun siirrämme Euroopan talousalueelta tai Sveitsistä henkilötietoja meistä riippumattomille yksiköille (kuten palveluntarjoajalle, joka suorittaa palveluja puolestamme), solmimme niiden turvaksi joko tavanomaiset (“mallin”) sopimuslausekkeet tai olennaisesti vastaavat ehdot tai varmistamme, että siirtoa suojaa muu hyväksyttävä mekanismi, kuten esimerkiksi palveluntarjoajan saama  EU-US  Privacy Shield  Framework -sertifikaatti.

Tietojen säilytysaika

Palvelumme kautta keräämiämme tietoja säilytetään yhdistelemättömässä muodossa enintään 13 kuukauden ajan. Nämä tiedot sisältävät vieraillut sivustot, sisällön tarkastelun, mainosten vuorovaikutukset, IP-osoitteet, selaimen tyypin ja kieliasetukset.  Säilytämme näitä tietoja 13 kuukauden ajan, jotta asiakkaamme pystyvät suorittamaan vuositason analyysejä. Esimerkiksi vähittäiskauppias voi haluta verrata online-mainostustoimiensa tehokkuutta kuluvan vuoden jouluna verrattuna edellisvuoden joulun tehokkuuteen. 13 kuukauden säilytysaika mahdollistaa kyseiselle asiakkaalle tällaisen vertailun suorittamisen.

Säilytämme Palvelumme kautta kerättyjä tietoja yhdistetyssä muodossa yli 13 kuukauden ajan.

ETA ja Sveitsi

Tietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Keräämme, käytämme, jaamme ja/tai siirrämme yksityishenkilöiden henkilötietoja ETA-alueelta vain silloin, kun meillä on siihen laillinen perusta, mikä tarkoittaa yleensä käyttäjän suostumusta tai oikeutettuja etujamme.

Sovellettavan lain mukaan tallennamme Mookie-evästeitä vain sellaisten henkilöiden selaimiin, jotka ovat antaneet suostumuksensa tällaisiin evästeisiin, ja toimitamme kiinnostusperusteita mainontaa vain henkilöille, jotka ovat antaneet suostumuksensa kyseiseen toimintaan.

Siltä osin kuin luotamme tietojesi tietynlaiseen käyttöön antamaasi suostumukseen, joka voidaan toimittaa joko suoraan meille tai kolmannelle osapuolelle (kuten “suostumuksen hallinnan tarjoajalle”), käsittelemme henkilötietosi suostumuksesi puitteissa.

IAB Europen avoimuus- ja suostumusjärjestelmän puitteissa, joka mainitaan edellä kohdassa “Jäsenyydet”, katsomme rekisterinpitäjänä suostumuksen käyvän lailliseksi perustaksi kaikkiin muihin “tarkoituksiin” kuin “mittaukseen” (jonka tarkoituksena on mittaus, analysointi ja raportointi sovellettavien henkilötietojen osalta).  Tällaisen tarkoituksen yhteydessä, kun käsittelemme tietoja mainonnan toimittamisen mittaamiseksi tai sen tehokkuuden analysoimiseksi, meillä on oikeutettu etu ymmärtää se, että alihankkijamme ovat toimittaneet mainokset sopimuksen mukaisesti. Lisäksi uskomme, että mainostoimistoilla on oikeutettu etu ymmärtää, onko niiden mainos toimitettu ja onko se ollut tehokas. Uskomme, että nämä toiminnat kuuluvat olennaisesti verkkomainontaan, mutta eivät johda henkilöön vaikuttaviin päätöksiin.

Jos olet Euroopan unionin alueella, sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä miltä tahansa osin. Jos haluat vastustaa käsittelyä, napsauta tästä.

Ihmisten oikeudet Euroopan talousalueella ja Sveitsissä

ETA:n ja Sveitsin kansalaisilla on henkilötietojensa osalta tietyt oikeudet, mukaan lukien oikeus saada käyttää omia tietojaan. Näillä käyttäjillä on monissa tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietoja, myös oikeus kieltää tai rajoittaa tapoja, joilla näitä henkilötietoja käytetään.

Tietyissä olosuhteissa – esimerkiksi silloin, kun käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin tai oikeutettujen etujemme mukaisesti – sinulla on  oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä toimestamme, ja voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi.  Sinulla on myös  oikeus hankkia kopio henkilötiedoistasi helposti saatavilla olevassa muodossa, ja tietyissä olosuhteissa voit myös pyytää meitä siirtämään henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Emme tallenna ja säilytä todellista selaustoimintojesi historiaa yhdessä Mookie-evästetunnisteen, mobiilimainostunnisteen tai [mP]ID-tunnisteen kanssa. Sen sijaan käytämme “yhdistettyä pisteytystä”, joka luokittelee selatut sivustot ja käyttää sitten näiden luokittelujen yhdistelmiä segmenttien luomiseen ja kiinnostusperusteisen mainonnan tuottamiseen.  Tästä johtuen emme voi teknisesti tarjota mahdollisuutta muuttaa yksittäisiä segmenttijakoon vaikuttavia tietoja, koska emme säilytä niitä.  Jos uskot, että meillä on tai käytämme virheellisiä henkilötietoja sinusta, ota huomioon, että sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa.

Jos sinulla on kysyttävää näistä oikeuksista, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected]. Sinun on myös otettava yhteyttä kyseiseen sähköpostiosoitteeseen, jos henkilötietosi tai asetuksesi muuttuvat, jos et halua meidän lähettävän sinulle aiemmin pyytämiäsi tietoja tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käytämme henkilötietojasi.

Sinulla on myös oikeus tehdä muita mahdollisia oikeuksiasi rajoittamatta kantelu meitä vastaan valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa olet tai jossa me olemme.  Napsauta tästä löytääksesi paikallisen valvontaviranomaisen.

Alankomaisilta markkinatutkimusyhtiöiltä saadut tiedot

Jos olet antanut alankomaiselle markkinatutkimusyritykselle suostumuksen luovuttaa paneelitietosi [m]PLATFORMille, niin saatamme tällaisen suostumuksen soveltamisalan puitteissa saada tällaisilta yrityksiltä käyttäjätietoja ja muita tietoja, mukaan lukien paneelitunnukset, ja voimme käyttää näitä tietoja vain tutkimus- ja analysointitarkoituksiin, kampanjan optimointiin, mainonnan räätälöintiin ja online-mainoskampanjoiden tehokkuudesta raportoimiseen.

Kalifornia

Kalifornian siviililain 1798.83 §:n mukaan Kalifornian asukkaat voivat saada tiettyjä tietoja siitä, millaisia henkilötietoja heidän kanssaan tekemisissä olevat yritykset ovat jakaneet kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointitarkoituksiin edellisen kalenterivuoden aikana. Jos haluat pyytää luettelon yrityksistä, joille [m]PLATFORM on luovuttanut henkilötietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai kirjoita meille osoitteeseen Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy. Vastauksen saamiseen voi kulua 30 päivää.

Kalifornian lakien mukaan meidän on ilmoitettava, miten reagoimme selaimen “Älä seuraa” -signaaliin tai muihin valintamekanismeihin, jotka liittyvät kiinnostusperusteiseen mainontaan. Emme ole vielä kehittäneet vastausta selaimen “Älä seuraa” -signaaleihin, emmekä muuta tietojen keräämiskäytäntöjämme, kun saamme tällaisia signaaleja. Jatkamme edelleen mahdollisten “Älä seuraa” -signaalien vasteiden arviointia alan kehityksen tai oikeudellisten muutosten valossa.

Olemme sitoutuneet noudattamaan yksityisyysvalintoja. Lisätietoja kiinnostusperusteisen mainonnan käytöstä poistamisesta on kohdassa “Kieltäytyminen / oikeus peruuttaa suostumus“.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Huomaa, että tietosuojalakien ja -määräyksien, digitaalisten tekniikoiden ja liiketoimintamme muuttuessa voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojailmoitusta. Tarkastele tätä tietosuojailmoitusta säännöllisesti, jotta saisit tietää mahdollisista muutoksista (päivitämme voimaantulon päivämäärän sivun yläreunassa, jotta voit tietää, milloin muutokset on tehty).

Tietoja meistä

Muutoin kuin toimiessaan asiakkaan tai kolmannen osapuolen ohjauksessa, [m]PLATFORM on henkilötiedoistasi vastuussa oleva rekisterinpitäjä (kuten tämä termi tai vastaava termi on määritelty sovellettavassa laissa), kun olet vuorovaikutuksessa Palveluidemme kanssa.

Ota meihin yhteyttä

Euroopassa (Choreograph Limited )

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Maailmanlaajuisesti (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy