[m]PLATFORM Privacy Notice - Latvian

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 25. maijs

[m]PLATFORM privātuma paziņojums

Šajā Privātuma paziņojumā aprakstīta informācija, ko [m]PLATFORM iegūst no tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām un citiem digitāliem īpašumiem, mēs tās visas saucam par “Vietnēm”. Mēs izskaidrojam, kā šī informācija tiek izmantota mūsu “Platformā” un nodrošinot “Pakalpojumus” mūsu klientiem. Šeit sniegts arī skaidrojums, kā varat pārvaldīt savas privātuma aizsardzības izvēles un īstenot savas tiesības saistībā ar konkrētiem datiem par jums, kas tiek iegūti un izmantoti [m]PLATFORM.

Kas mēs esam?

[m]PLATFORM ir globāls uzņēmums, kas darbojas GroupM uzņēmumu grupas ietvaros. Eiropas Ekonomiskajā Zonā (EEZ) un Šveicē [m]PLATFORM juridiskā struktūrvienība, kas ir atbildīga par [m]PLATFORM iegūtajiem datiem, ir [m]PLATFORM Ltd. Ārpus EEZ un Šveices atbildīgā juridiskā struktūrvienība ir mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM ir GroupM auditorijas izpētes un piesaistes risinājums, kas plašā mērogā palīdz veidot personalizētas attiecības ar klientiem. Papildus tehnoloģiju komplektam tā ir globāla pakalpojumu organizācija, ko veido analītiķi, datu stratēģi, meklēšanas un sociālie speciālisti, kā arī produktu un mediju speciālisti, kas rūpējas par nemainīgu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti visās valstīs, kur mūsu klienti veic uzņēmējdarbību.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri saistībā ar šo Privātuma paziņojumu, lūdzu, skatiet sadaļu “Kontaktinformācija” šī Privātuma paziņojuma beigās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis Privātuma paziņojums ir tulkots no angļu valodas citās valodās. Ja pastāv neatbilstība starp šī Privātuma paziņojuma dažādu valodu versijām, priekšroka ir angļu valodas versijai.

Kādi ir mūsu Pakalpojumi?

[m]PLATFORM pārvalda un izmanto tehnoloģiju platformu (“Platforma”), kas nodrošina dažādus ar reklāmu saistītus pakalpojumus (kopā “Pakalpojumi”) uzņēmuma klientiem, kas ir citas GroupM aģentūras un uzņēmumi, kā arī citi uzņēmumi, kas ietilpst WPP plc uzņēmumu grupā. [m]PLATFORM nesniedz pakalpojumus klientiem tiešā veidā, mūsu klienti ir uzņēmumi, kas sadarbojas ar GroupM aģentūrām, lai plānotu un iegādātos mediju kampaņas (reklāmu).

GroupM aģentūras izmanto mūsu Platformu un Pakalpojumus savu klientu vajadzībām, lai palīdzētu iegūt informāciju par klientu tiešsaistē izplatīto reklāmu (piemēram, kādās vietnēs tā tika izplatīta, kas to ir redzējis un vai kāds veica mijiedarbību ar šo reklāmu) un uzlabotu šīs reklāmas efektivitāti, kā arī mēs palīdzam nogādāt šo reklāmu patērētājiem, kuriem varētu būt lielāka interese par attiecīgajiem produktiem un pakalpojumiem.

Kad mēs palīdzam klientiem izvēlēties mērķa auditoriju, kurai piegādāt reklāmu, mēs izmantojam noteiktu demogrāfisko informāciju (piemēram, vecumu, dzimumu, izglītību, ienākumus un ģimenes stāvokli (piemēram, bērnu skaitu)), atrašanās vietu, intereses, aktivitātes un līdzīgu informāciju (“Lietotāja informācija”). Tālāk sniegts skaidrojums par šīs informācijas ieguves avotiem. Šādu reklāmu mēs devējam par “uz interesēm balstītu reklāmu”.

Kādu informāciju iegūst un izmanto [m]PLATFORM?

Platforma ir izstrādāta, lai iegūtu un/vai izmantotu informāciju par cilvēku apmeklētajām tīmekļa lapām un viņu veiktajām darbībām šajās Vietnēs un ar mūsu klientu reklāmām. Mēs iegūstam arī informāciju, kas identificē to cilvēku pārlūkprogrammas un ierīces, kuri aplūkojuši mūsu klientu reklāmas. Šī informācija ietver tālāk norādītās datu kategorijas.

Tehniskie identifikatori

Tos ir iespējams izmantot, lai identificētu personas pārlūkprogrammu, mobilās reklāmas vidi un/vai ierīci, un parasti ietver:

 • sīkfailu identifikatorus;
 • mobilo reklāmu identifikatorus (piemēram, IDFA un Google Advertising identifikatorus);
 • [m]PLATFORM “[mP]ID” starpniekservera identifikatoru iepriekš minētajiem identifikatoriem.

Papildu tehniskā informācija

 • Interneta protokola adrese (“IP adrese”) un no IP adreses atvasinātie dati, piemēram, neprecīzi ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati, kas norāda ierīces atrašanās valsti, reģionu, pilsētu un/vai pasta indeksu
 • Interneta pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas valoda un operētājsistēma
 • Savienojuma tips (vadu vai Wi-Fi), tīkls, ar kuru ierīce ir savienota, un mobilā tīkla operators (ja pieejams)
 • (Mobilās) ierīces platuma/garuma koordinātas.  Šajā Privātuma paziņojumā jēdziens “mobilā ierīce” ietver viedtālruņus un planšetdatorus.

Informācija par aktivitāti tiešsaistē

[m]PLATFORM iegūst tālāk aprakstīto informāciju par jūsu pārlūkošanas aktivitāti tiešsaistē, lai noteiktu, kāda veida aktivitātes, pakalpojumi un produkti varētu interesēt jūs un citus lietotājus un kā jūs un citi lietotāji mijiedarbojaties ar konkrētām reklāmām. Šī informācija ietver:

 • ierakstus par skatīto Vietņu tipu un lapām (t.i., lai noskaidrotu intereses);
 • vietni/lapu, no kuras ieradāties un kuru apmeklējāt pēc reklāmas skatīšanas;
 • aktivitātes tiešsaistē datumu un laiku;
 • Vietnes apmeklējumu biežumu;
 • Vietnē izmantotos meklējamos vārdus;
 • mijiedarbību ar reklāmu (piemēram, vai lietotājs noklikšķina uz reklāmas).

No Trešajām pusēm saņemta lietotāja informācija

Mēs saņemam arī trešo pušu iegūtu tiešsaistes un bezsaistes Lietotāju informāciju, tostarp demogrāfisko informāciju un informāciju par interesēm, lai izmantotu mūsu Pakalpojumos. Trešās puses ietver mūsu klientus un rūpīgi izvēlētus pakalpojumu sniedzējus.  Kad mēs saņemam bezsaistes Lietotāju informāciju, šo informāciju mums sniedz pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar sīkfailu ID, reklāmas ID vai līdzīgu lietotāja ID, kas identificē klientu vai patērētāju mums, klientam vai pakalpojumu sniedzējam, taču mēs nesaņemamvārdus, adreses, tālruņa numurus, e-pasta adreses vai līdzīgus datus, kas ļautu identificēt konkrētu personu, kura saistīta ar šiem identifikatoriem.

Kā mēs iegūstam informāciju?

Mēs iegūstam informāciju un saņemam informāciju mūsu klientu vārdā par atsevišķām personām, kad jūs apmeklējat mūsu klientu tiešsaistes īpašumus, kurās [m]PLATFORM sniedz pakalpojumus, vai trešo pušu izdevēju vietnes un lapas (piemēram, ziņu vietnes). Šim nolūkam mēs izmantojam sīkfailus, reklāmu identifikatorus, pikseļus un citas tehnoloģijas. Tālāk sniegti dažu minēto jēdzienu skaidrojumi.

Sīkfails ir neliels burtciparu teksta fails, ko tīmekļa vietne vai trešās puses reklāmas serveris, vai cita trešā puse glabā pārlūkprogrammā, un kas ļauj šai tīmekļa vietnei vai trešajai pusei atpazīt šo pārlūkprogrammu un atcerēties Lietotāja informāciju un citu informāciju. Mūsu adresēšanas sīkfaili, ko sauc “Mookie” un kas darbojas domēnā mookie1.com, ir pastāvīgi sīkfaili, kas satur unikālas nejauši ģenerētas vērtības, kas ļauj mūsu Pakalpojumiem atšķirt pārlūkprogrammas un ierīces un ir saistīti ar Lietotāja informāciju un citu informāciju. Mookie sīkfaili kopā ar šo saistīto informāciju tiek izmantoti mūsu Pakalpojumu nodrošināšanai un atsevišķās uz interesēm balstītās reklāmas aktivitātēs. Papildinformācija par mūsu Mookie sīkfailiem ir norādīta tabulā tūlīt pēc šī jēdzienu skaidrojuma.
Reklāmas ID ir burtciparu identifikators, ko padara pieejamu platforma vai operētājsistēma (piemēram, Apple iOS vai Google Android), un tas ļauj lietojumprogrammu izstrādātājiem un trešajām pusēm atpazīt konkrētu ierīci lietojumprogrammas vidē. Tas ir saistīts ar Lietotāja informāciju un citu informāciju, un kopā ar šo saistīto informāciju tiek izmantots mūsu Pakalpojumu nodrošināšanai un atsevišķās uz interesēm balstītās reklāmas aktivitātēs.
Pikselis ir koda rindiņa, ko izmanto Vietne vai trešā puse, lai piešķirtu tiešsaistes aktivitātes ierīcei vai pārlūkprogrammai, vai, precīzāk sakot, attiecīgajam sīkfailam vai reklāmas identifikatoram. Pikseļa izmantošana mums ļauj reģistrēt, piemēram, ka ierīce vai pārlūkprogramma ir apmeklējusi konkrētu Vietni vai lapu.

Tālāk diagrammā sniegta informācija par mūsu Mookie sīkfailiem, un tie visi ir “pastāvīgi” sīkfaili (tas nozīmē, ka tie tiek glabāti, līdz beidzas to derīgums vai tos izdzēš/noņem lietotājs), kas kartēti uz domēnu mookie1.com.

<strong”>Sīkfaila nosaukums <strong”>Sīkfaila darbības spēja <strong”>Sīkfailā ietvertā informācija <strong”>Derīgums (dienās)
<strong”>Virzīšana (klienta dati) <strong”>Virzīšana un optimizēšana (lietotāja dati) <strong”>Atskaites un piedēvēšana
id Y Y Y Unikālais sērijas numurs 395 dienas
mdata Y N N Unikālais sērijas numurs, izveides laikspiedols, sīkfaila versija 395 dienas
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikālais sērijas numurs, izveides laikspiedols, datu partnera apmeklētāja id 10 dienas

Kā mēs izmantojam šo informāciju?

[m]PLATFORM apstrādā informāciju, kas tiek iegūta un saņemta Pakalpojumu sniegšanas nolūkā, kā izskaidrots iepriekš, kā arī administratīviem, drošības un atbilstības nolūkiem. Konkrēti mēs veicam tālāk norādītās aktivitātes.

Reklāmu izvēle, piegāde, atskaišu izveide

Mēs analizējam informāciju, kas tiek iegūta, kad klienta reklāma tiek piegādāta, izmantojot [m]PLATFORM, un informāciju, kas tiek saņemta no mūsu partneriem. Mēs organizējam šo informāciju identifikatoru kolekcijās (ko mēs dēvējam par segmentiem), pamatojoties uz dažādiem Lietotāja informācijas komponentiem, ko izskaidrojām iepriekš.  Piemēram, mums var būt tādu identifikatoru segmenti, kas apmeklē sporta tīmekļa vietnes. GroupM aģentūras izmanto šos segmentus mūsu platformā, lai sniegtu uz interesēm balstītu reklāmu saviem klientiem, izmantojot mūsu partnerus un pakalpojumu sniedzējus. Šīs reklāmas var tikt piegādātas datoros, tālruņos un citās mobilajās ierīcēs.

Mēs varam arī integrēt (un izmantot identiskiem nolūkiem) Lietotāja informāciju, kas iegūta no citiem rūpīgi izvēlētiem uzņēmumiem (tostarp Vietņu īpašniekiem, datu sniedzējiem un datu apkopotājiem).

Mēs arī uzturam mūsu iekšējo identifikatoru, ko dēvējam par “[mP]ID”. Mēs izmantojam [mP]ID, lai piesaistītu informāciju, kas attiecas uz pārlūkprogrammām, vidi un/vai ierīcēm, kuras uzskatām par piederīgām tam pašam lietotājam. Tas palīdz mums sniegt noderīgākas un interesēm atbilstošas reklāmas konkrētam lietotājam neatkarīgi no pārlūkprogrammas, ierīces vai vides.

 

 

Personalizācija

Lai nodrošinātu mūsu klientiem pielāgotos personalizētos Pakalpojumus, mēs:

 • iegūstam informāciju katrā klienta Vietnē (tas ietver tīmekļa vietnes, lietotnes un citus digitālos īpašumus) – kā aprakstīts iepriekš sadaļā “Kā mēs vācam informāciju”;
 • piekļūstam šai informācijai vai glabājam to ierīcēs (izmantojot sīkfailu identifikatorus un reklāmu identifikatorus, kā nepieciešams); un
 • analizējam iegūto informāciju, dažreiz kopā ar citu informāciju, ko esam saņēmuši no klienta, un organizējam to identifikatoru segmentos, pamatojoties uz dažādo Lietotāju informāciju, kas ir mūsu rīcībā.

Mūsu klienti pēc tam var izmantot šos segmentus, lai sniegtu savā vārdā vai savu klientu vārdā uz interesēm balstītu reklāmu lietotāju datoros, tālruņos un citās mobilajās ierīcēs (tas tiek veikts ar dažādiem līdzekļiem).

Gadījumos, kad mēs nodrošinām šo konkrēta klienta personalizāciju, vienam klientam izveidotie segmenti tiek loģiski atdalīti no citu klientu segmentiem un datiem. Šādā veidā iegūtie dati un izveidotie segmenti var tikt izmantoti tikai šī konkrētā klienta vārdā.

Mērījumi

Mēs apstrādājam Lietotāja informāciju, lai sniegtu reklāmas un izmērītu šo reklāmu piegādi, lai uzzinātu, kādi faktori padara reklāmas veiksmīgas vai neveiksmīgas to reklāmdevējiem, un izveidotu atskaites, lai izprastu un uzlabotu Pakalpojumu lietojumu un reklāmu efektivitāti.

Informācijas glabāšana un piekļuve informācijai

Lai nodrošinātu mūsu Pakalpojumus, mēs glabājam savus Mookie sīkfailus lietotāju pārlūkprogrammās, kuriem esam snieguši reklāmas, un pēc tam atpazīstam Mookie sīkfailus, kad jūsu pārlūkprogramma tiek izmantota, lai piekļūtu mūsu klientu un izdevēju tīmekļa vietnēm, ar kuriem mēs sadarbojamies.  Vietnēs, kurās mēs izvietojam un/vai nolasām, vai arī meklējam iespēju izvietot un/vai nolasīt Mookie sīkfailus, ir sniegta informācija par trešo pušu sīkfailu izmantošanu šajā Vietnēs, un īpaši Mookie sīkfailiem, ja to nosaka likums. Datu plūsmā, ko mēs saņemam no saviem partneriem saistībā ar digitālo reklāmu sniegšanu mobilo lietojumprogrammu vidē, mēs saņemam arī Reklāmu identifikatorus, kas saistīti ar lietotāju mobilo ierīču platformām/operētājsistēmām, un atpazīstam šos Reklāmu identifikatorus.

Mēs izmantojam iegūto un saņemto informāciju uz interesēm balstītu reklāmu sniegšanai, piemēram:

 • Datu atbilstības meklēšana ar avotiem bezsaistē – kā norādīts iepriekš sadaļā “No trešajām pusēm saņemtā Lietotāju informācija”:

o   mēs saņemam bezsaistes Lietotāju informāciju, tostarp demogrāfisko informāciju un informāciju par interesēm, no citiem uzņēmumiem, ieskaitot mūsu klientus, partnerus un pakalpojumu sniedzējus, kas tiek iegūta ārpus Platformas un tiek sniegta mums izmantošanai mūsu Pakalpojumos.  Šie uzņēmumi ir atbildīgi par šo datu iegūšanu atbilstošā un likumīgā veidā un par atļauju iegūšanu, lai koplietotu šo informāciju ar mums mūsu vajadzībām;

o   kad mēs saņemam bezsaistes Lietotāju informāciju, šo informāciju mums sniedz pakalpojumu sniedzējs kopā ar sīkfaila ID, reklāmas ID vai līdzīgu lietotāja ID, kas identificē pircēju vai patērētāju mūsu klientam vai pakalpojumu sniedzējam;

o   mēs nesaņemam vārdus, adreses, tālruņa numurus, e-pasta adreses vai līdzīgus datus, kas ļauj identificēt konkrētu personu saistībā ar mūsu saņemtajiem identifikatoriem.

 • Ierīču saistīšana – mēs izmantojam mūsu [mP]ID identifikatoru, lai piesaistītu informāciju par pārlūkprogrammām, vidi un/vai ierīcēm, ko mēs uzskatām par piederīgām tam pašam lietotājam, lai sniegtu noderīgāku un atbilstošāku reklāmu neatkarīgi no pārlūkprogrammas, vides vai ierīces.
 • Precīzas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati – kad mums ir atbilstošās tiesības, varam saņemt un/vai izmantot lietotāja precīzas ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus saistībā ar mūsu Pakalpojumiem.  Gadījumos, kad mēs iegūstam šāda tipa datus, tie tiek sniegti datu plūsmā, ko saņemam no mūsu partneriem saistībā ar digitālo reklāmu piegādi.

Ar ko mēs koplietojam datus?

[m]PLATFORM koplieto datus ar GroupM aģentūrām un to klientiem, lai sniegtu uz interesēm balstītu reklāmu, analīzi un citus iepriekš aprakstītos Pakalpojumus. Mēs arī koplietojam datus ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus un funkcijas mūsu vārdā un/vai mūsu klientu vārdā, lai sniegtu Pakalpojumus, piemēram, uzņēmumi, kas ir atbildīgi par faktisko uz interesēm balstītas reklāmas piegādi, tostarp pieprasījuma platformas, reklāmas tīkli, reklāmu apmaiņas vietnes un reklāmu serveri.

Ja mēs uzskatām, ka saskaņā ar likumu vai tiesvedības procesu mums ir jānodod informācija trešajai pusei (tostarp likumsargiem), tad mēs to darīsim. Bez tam mēs varam atklāt informāciju trešajai pusei (tostarp auditoram vai citam pakalpojumu sniedzējam), lai veiktu izmeklēšanu, veiktu preventīvu darbību vai rīkotos saistībā ar aizdomīgām vai aizliegtām darbībām un/vai pārskatītu, izvērtētu vai nodrošinātu mūsu Platformas un Pakalpojumu integritāti vai drošību.

Dalība

Mēs esam Digitālās reklāmas alianses (Digital Advertising Alliance – DAA), Eiropas interaktīvās digitālās reklāmas alianses (European Interactive Digital Advertising Alliance – EDAA) un Kanādas digitālās reklāmas alianses (Digital Advertising Alliance of Canada – DAAC) dalībnieki. Saistībā ar šo līdzdalību mēs ievērojam DAA principus, IAB Eiropas ES principus saistībā ar tiešsaistes reklāmu sniegšanu un DAAC Kanādas principus saistībā ar tiešsaistes reklāmu sniegšanu attiecīgajās valstīs, kur šie noteikumi ir spēkā, un mēs atbalstām reklāmas opciju ikonu izvietošanu (AdChoices un, ja pieejams, AppChoices). Reklāmās, ko sniedz minētajās aliansēs iesaistītās organizācijas, tiek attēlota tālāk redzamā ikona, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Noklikšķinot uz ikonas, tiek sniegta informācija par uz interesēm balstītu reklāmu.

Kad būs pabeigta IAB Eiropas caurspīdīguma un piekrišanas principu izstrāde, mēs plānojam piedalīties šo principu ievērošanā kā globāls pakalpojumu sniedzējs.

Atteikšanās/tiesības atteikties no piekrišanas

Varat atteikties no [m]PLATFORM uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot vairākus mehānismus.

Varat izvēlēties nesaņemt pielāgotas trešo pušu reklāmas, kas tiek sniegtas, izmantojot [m]PLATFORM adresēšanas sīkfailus jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā, noklikšķinot apakšā. Šādā gadījumā [m]PLATFORM adresēšanas sīkfaili tiks aizstāti ar “atteikšanās” sīkfailu. Visi uz interesēm balstītas reklāmas dati, kas saistīti ar aizstātajiem [m]PLATFORM adresēšanas sīkfailiem, netiks izmantoti uz interesēm balstītai reklāmai nevienā ierīcē vai pārlūkprogrammā, ko esam saistījuši ar to pārlūkprogrammu, no kuras tika iegūta informācija. Papildus, ja mums ir informācija, ka ar jūsu pārlūkprogrammu, kurā veikta atteikšanās, ir saistīta cita ierīce vai pārlūkprogramma, šai citai ierīcei vai pārlūkprogrammai arī tiks piemērota atteikšanās no uz interesēm balstītas reklāmas saņemšanas, izmantojot [m]PLATFORM.

Lai atteiktos no datu iegūšanas, izmantojot sīkfailus no [m]PLATFORM, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Mūsu atteikšanās sīkfaili ir programmēti, lai to derīgums beigtos desmit gadus pēc to izlaišanas. Ja iegādājaties jaunu ierīci, jaunināt vai maināt tīmekļa pārlūkprogrammu vai dzēšat šo atteikšanās sīkfailu, atteikšanās process ir jāveic vēlreiz. Lai atteikšanās process darbotos, jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos jābūt iespējotai trešo pušu sīkfailu pieņemšanai.

Pārlūkprogrammas vidē varat arī noraidīt vai noņemt sīkfailus no [m]PLATFORM un citiem pakalpojumu sniedzējiem, rīkojoties, kā norādīts tālāk.

 • Pielāgojiet pārlūkprogrammas iestatījumus, lai noraidītu vai noņemtu sīkfailus, kas pārtrauks uz interesēm balstītas reklāmas piegādi, izmantojot sīkfailus no [m]PLATFORM un citiem pakalpojumu sniedzējiem. Taču šādā gadījumā, iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas funkcijas atsevišķās tīmekļa vietnēs vai pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes iespējas un uz interesēm balstītas reklāmas piedāvājumus. Varat noraidīt vai noņemt sīkfailus, veicot pārlūkprogrammas iestatījumos sniegtos norādījumus. Papildinformācija par sīkfailiem ir pieejama vietnē www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com un www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Sīkfailu iestatījumu pielāgošana tīmekļa vietnes īpašnieka līmenī, kurā esat sniedzis savu piekrišanu mūsu sīkfailu izmantošanai; sīkfailu iestatījumu opcijas var atšķirties atkarībā no tīmekļa vietnes īpašnieka.
 • Atteikšanās no mūsu uz interesēm balstītas reklāmas, ko sniedz mūsu adresēšanas sīkfaili, kā arī citu pakalpojumu sniedzēju adresēšanas sīkfailiem tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (noklikšķinot uz saites “Your ad choices” (Jūsu reklāmas izvēles) pēc atbilstošās valsts izvēles)

Mobilo programmu vidē varat atteikties no uz interesēm balstītas reklāmas tikai no [m]PLATFORM vai no [m]PLATFORM un citiem pakalpojumu sniedzējiem, rīkojoties, kā norādīts tālāk.

 • Dodieties uz savas ierīces privātuma iestatījumiem un atlasiet “Limit Ad Tracking” (Ierobežot reklāmu izsekošanu) savas ierīces iestatījumos, un rezultātā tiks pārtraukta uz interesēm balstītas reklāmas sniegšana, izmantojot attiecīgo reklāmas ID no [m]PLATFORM un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
 • Atsakieties no uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot attiecīgo reklāmas ID no [m]PLATFORM un/vai citiem pakalpojumu sniedzējiem, atverot programmu AppChoices. Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmas AppChoices pareizai darbībai nedrīkst atlasīt iestatījumu “Limit Ad Tracking” (Ierobežot reklāmu izsekošanu). Uz interesēm balstītas reklāmas datus, kas iepriekš iegūti vai saņemti saistībā ar aizstāto reklāmas ID, [m]PLATFORM neizmantos, lai sniegtu uz interesēm balstītu reklāmu nevienā citā ierīcē un pārlūkprogrammā, ko esam saistījuši ar to mobilās programmas vidi, kurā šī informācija tika iegūta. Papildus, ja mums ir informācija, ka ar jūsu mobilās programmas vidi, kurā veikta atteikšanās, ir saistīta cita ierīce vai pārlūkprogramma, šajā citā ierīcē vai pārlūkprogrammā arī tiks piemērota atteikšanās no uz interesēm balstītas reklāmas saņemšanas, izmantojot [m]PLATFORM Papildinformācija par lietotni AppChoices ir pieejama vietnē http://www.aboutads.info/consumers un http://www.youradchoices.ca/choices/.

Bērnu privātums

[m]PLATFORM Pakalpojumi nav vērsti uz bērniem (atbilstoši piemērojamam likumam) vai Vietnēm, kas primāri paredzētas bērniem. [m]PLATFORM apzināti neiegūst informāciju no bērniem (nosakot to saskaņā ar attiecīgās valsts vecuma prasībām). Ja uzskatāt, ka bērns mums ir sniedzis personas datus un vēlaties šo informāciju noņemt, lūdzu, sazinieties ar mums.

Datu nodošana uzņēmuma īpašnieka maiņas gadījumā

Ja cits uzņēmums iegādājas visus vai lielāko daļu no mūsu līdzekļiem, vai arī visus vai lielāko daļu no mūsu Platformas uzņēmuma līdzekļiem, veicot konsolidāciju, apvienošanos, līdzekļu iegādi, korporatīvo reorganizāciju vai citu darījumu, mēs paturam tiesības nodot visu informāciju vai visu Platformas informāciju, kā nepieciešams, kas atrodas mūsu īpašumā vai mūsu kontrolē šai ieguvēja pusei.

Informācijas drošība un globāla datu pārsūtīšana

Mēs ievērojam vispārīgi pieņemtus tiešsaistes reklāmas nozares standartus, lai nodrošinātu aizsardzību pret neatļautu piekļuvi datiem, nelikumīgu datu apstrādi, neatļautu datu aizturēšanu vai atklāšanu. Šie standarti ietver nepieciešamo fizisko, elektronisko un vadības aktivitāšu veikšanu, lai aizsargātu datu integritāti, piekļuvi datiem un to izmantošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie centieni aizsargāt datus mūsu serveros nesniedz drošības garantijas attiecībā uz datu pārraides metodēm internetā.

[m]PLATFORM Pakalpojumi un Platforma tiek izmantoti globālā līmenī, tāpēc mēs varam pārsūtīt datus uz valstīm visā pasaulē, tostarp ārpus jūsu valsts. Ja nepieciešams, mēs nodrošināsim atbilstošus drošības līdzekļus, lai aizsargātu šos datus. Pārsūtot personas datus no EEZ vai Šveices uz filiāli ārpus EEZ vai Šveices, mēs vienojamies par standarta (“modeļa”) līguma nosacījumiem ar saņēmēju, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzību.  Pārsūtot personas datus no EEZ vai Šveices struktūrvienībai ārpus mūsu uzņēmuma (piemēram, pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā) ārpus EEZ vai Šveices, mēs vienojamies par standarta (“modeļa”) līguma nosacījumiem vai līdzvērtīgiem noteikumiem un nosacījumiem, vai arī pārliecināmies, ka pārsūtīšana atbilst citam derīgam mehānismam, piemēram, pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis ES-ASV privātuma vairoga atbilstības sertifikāciju.

Datu saglabāšana

Informāciju, ko iegūstam, izmantojot mūsu Pakalpojumus, mēs saglabājam neapkopotā veidā ne ilgāk par 13 mēnešiem. Šie dati ietver apmeklētās Vietnes, skatīto saturu, mijiedarbību ar reklāmām, IP adreses, pārlūkprogrammas veidu un valodas iestatījumus.  Mēs saglabājam šo informāciju 13 mēnešus, lai mūsu klienti varētu veikt vairāku gadu salīdzinošo analīzi. Piemēram, mazumtirgotājs vēlas salīdzināt tiešsaistes reklāmu aktivitāšu efektivitāti šī gada Ziemassvētkos un pagājušā gada Ziemassvētkos. 13 mēnešu saglabāšanas periods sniedz klientiem iespēju veikt šādu salīdzinājumu.

Informāciju, ko iegūstam, izmantojot mūsu Pakalpojumus, mēs saglabājam apkopotā veidā ilgāk par 13 mēnešiem.

EEZ un Šveice

Informācijas apstrādes juridiskais pamats

Mēs iegūstam, izmantojam, koplietojam un/vai pārsūtam privātpersonu personas datus EEZ valstīs tikai tad, ja mums ir likumīgs pamats šādu darbību veikšanai, kas parasti ietver lietotāja piekrišanu vai mūsu leģitīmās intereses.

Ja to pieprasa likums, mēs izvietojam savus Mookie sīkfailus tikai to personu pārlūkprogrammās, kas ir sniegušas piekrišanu šādiem sīkfailiem, un mēs sniedzam uz interesēm balstītu reklāmu tikai tām personām, kas ir piekritušas šādai aktivitātei.

Mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu, ko varat sniegt tieši mums vai ar trešās puses starpniecību (piemēram, “piekrišanas pārvaldības pakalpojumu sniedzēju”), lai izmantotu jūsu informāciju noteiktā veidā, un mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai ar šo piekrišanu sniegto atļauju mērogā.

Saskaņā ar IAB Eiropas caurspīdīguma un piekrišanas principiem, kas minēti iepriekš sadaļā “Dalība”, mūsu iespēju robežās kā datu pārzinis mēs paļaujamies uz piekrišanu kā likumīgu pamatu visiem “Nolūkiem”, izņemot “Mērīšanu” (kuras Nolūks ietver mērīšanu, analīzi un atskaišu izveidi, ņemot vērā attiecīgos personas datus).  Saistībā ar šādu Nolūku, kad apstrādājam datus, lai mērītu reklāmas piegādi vai analizētu tās efektivitāti, mums ir leģitīma interese uzzināt, vai mūsu piegādātāji ir snieguši reklāmas, kuras viņiem bija jāsniedz saskaņā ar līgumu. Papildus mēs uzskatām, ka reklāmdevējiem ir leģitīma interese uzzināt, vai viņu reklāma tiek piegādāta un vai tā ir efektīva. Mēs uzskatām ka šīs aktivitātes ir būtiski svarīgas tiešsaistes reklāmā, taču no tām neizriet lēmumi, kas ietekmē atsevišķas personas.

Ja dzīvojat Eiropas Savienībā, jums ir tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi. Ja vēlaties iebilst, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

 Cilvēku tiesības EEZ un Šveicē

Privātpersonām EEZ un Šveicē ir dažādas tiesības attiecībā uz viņu personas datiem, tostarp tiesības piekļūt savai informācijai. Šiem lietotājiem daudzos gadījumos, kad mēs apstrādājam viņu personas datus, viņiem, iespējams, ir tiesības ierobežot veidu, kā mēs izmantojam šos personas datus.

Atsevišķos gadījumos, piemēram, ja apstrādājam jūsu personas datus adresēta mārketinga nolūkiem vai saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm, jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, un jūs arī varat pieprasīt, lai dzēšam jūsu personas datus.  Jums ir arī tiesības iegūt savu personas datu kopiju viegli pieejamā formātā un atsevišķos gadījumos, iespējams, jūs varat pieprasīt, lai mēs nododam jūsu personas datus trešajām pusēm. Mēs nesaglabājam jūsu faktisko pārlūkošanas darbību vēsturi saistībā ar Mookie sīkfaila ID, mobilās reklāmas ID vai [mP]ID. Tā vietā mēs izmantojam “apkopotas skaitīšanas” metodoloģiju, kas iedala jūsu pārlūkotās Vietnes kategorijās un pēc tam izmanto šo kategoriju kombinācijas, lai izveidotu segmentus un sniegtu uz interesēm balstītu reklāmu.  Rezultātā mēs tehniski nevaram piedāvāt jums iespēju mainīt atsevišķus datu elementus, kas tiek izmantoti segmentu piešķiršanai, jo mēs tos nesaglabājam.  Ja uzskatāt, ka esam saglabājuši vai izmantojuši neatbilstošus jūsu personas datu elementus, lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no savas piekrišanas jūsu personas datu apstrādei.

Ja jums ir jautājumi par šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected]. Jums ir jāsazinās ar mums, rakstot uz minēto e-pasta adresi, arī tādā gadījumā, ja jūsu personas dati vai izvēle mainās, ja nevēlaties, lai mēs sūtām jums iepriekš pieprasītu informāciju, vai tad, ja jums ir jautājumi par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.

Neierobežojot citas jūsu tiesības, jums ir arī tiesības iesniegt par mums sūdzību uzraugošajai iestādei attiecīgajā ES dalībvalstī, kurā dzīvojat vai kurā mēs veicam savu darbību.  Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vietējo uzraugošo iestādi.

Informācija, kas saņemta no tirgus izpētes uzņēmumiem Nīderlandē

Ja esat sniedzis piekrišanu tirgus izpētes uzņēmumiem Nīderlandē atklāt jūsu paneļa datus [m]PLATFORM, pamatojoties uz šādas piekrišanas apjomu: mēs varam saņemt Lietotāja informāciju un citu informāciju, ieskaitot paneļa identifikatorus, no šādiem uzņēmumiem; un mēs varam izmantot šo informāciju tikai izpētes un analīzes nolūkiem, kampaņas optimizēšanai, reklāmas pielāgošanai un atskaišu izveidei par tiešsaistes reklāmas kampaņu efektivitāti.

Kalifornija

Saskaņā ar Kalifornijas civiltiesību kodeksa 1798.83 pantu Kalifornijas štata iedzīvotāji var iegūt noteiktu informāciju par personas informāciju, ko uzņēmumi, ar kuriem viņiem ir noslēgtas darījumu attiecības, ir koplietojuši ar trešajām pusēm tiešā mārketinga nolūkiem iepriekšējā kalendārā gada laikā. Lai pieprasītu uzņēmumu sarakstu, ja tādi ir, kuriem [m]PLATFORM ir sniegusi personu informāciju mārketinga nolūkos, lūdzu, rakstiet mums e-pastu uz adresi [email protected] vai rakstiet uz Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privātums. Lūdzu, ievērojiet, ka atbildi saņemsiet pēc 30 dienām.

Likumdošana Kalifornijā nosaka, ka mums jāatklāj, kā mēs reaģējam uz pārlūkprogrammas izsekošanas novēršanas signāliem vai citiem izvēles mehānismiem saistībā ar uz interesēm balstītu reklāmu. Mēs vēl neesam izstrādājuši atbildi uz pārlūkprogrammas izsekošanas novēršanas signāliem un nemainām savu datu iegūšanas metodi, ja saņemam šādus signālus. Mēs turpināsim izvērtēt potenciālās atbildes uz izsekošanas novēršanas signāliem saistībā ar nozares attīstību vai izmaiņām likumos.

Mēs esam apņēmušies ievērot privātuma aizsardzības izvēles. Lai iegūtu papildinformāciju par atteikšanos no mūsu uz interesēm balstītas reklāmas, lūdzu, skatiet apakšsadaļu “Atteikšanās/tiesības atteikties no piekrišanas” iepriekš.

Izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dēļ izmaiņām privātuma likumos un noteikumos, digitālajās tehnoloģijās un mūsu uzņēmuma darbā, laiku pa laikam mēs varam mainīt šo Privātuma paziņojumu. Lūdzu, regulāri pārskatiet šo Privātuma paziņojumu, lai uzzinātu par izmaiņām (mēs atjaunināsim spēkā stāšanās datumu lapas augšā, lai palīdzētu jums saprast, kad ir veiktas izmaiņas).

Par mums

Izņemot gadījumus, kad rīkojamies pēc klienta vai citas trešās puses norādījumiem, [m]PLATFORM ir datu pārzinis, kas atbildīgs par jūsu personas datiem (saskaņā ar to, kā šis jēdziens vai līdzīgs jēdziens ir definēts piemērojamajā likumā), kad jūs veicat mijiedarbību ar mūsu Pakalpojumiem.

Kontaktinformācija

Eiropā (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Visā pasaulē (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy