[m]PLATFORM Privacy Notice - Lithuanian

Įsigaliojimo data 2018 m. gegužės 25 d.

„[m]PLATFORM“ privatumo pranešimas

Šiame privatumo pranešime aprašoma informacija, kurią „[m]PLATFORM“ renka iš žiniatinklio svetainių, programų ir kitų skaitmeninių priemonių, kurias kartu vadiname „svetainėmis“. Paaiškiname, kaip naudojame šią informaciją savo „platformoje“ ir teikdami „paslaugas“ savo klientams. Taip pat paaiškiname, kaip galite tvarkyti savo privatumo pasirinktis ir naudotis savo teisėmis dėl tam tikrų jūsų duomenų, kuriuos surinko ir naudoja „[m]PLATFORM“.

Kas mes esame?

„[m]PLATFORM“ yra pasaulinė bendrovė, priklausanti „GroupM“ įmonių grupei. Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje „[m]PLATFORM“ juridinis asmuo, atsakingas už duomenis, kuriuos renka „[m]PLATFORM“, yra „[m]PLATFORM Ltd.“. Už EEE ir Šveicarijos ribų atsakingas juridinis asmuo yra „mPlatform, LLC“.

„[m]PLATFORM“ yra „GroupM“ auditorijos žvalgybos ir aktyvinimo sprendimas, kuris reikalingu mastu sukuria individualizuotus vartotojo santykius. Be technologijų paketo ji yra pasaulinė paslaugų teikimo organizacija, kurią sudaro analitikai, duomenų strategai, paieškos bei socialinių tinklų specialistai ir žiniasklaidos ekspertai, užtikrinantys nuoseklų pristatymą visose rinkose, kuriose mūsų klientai vykdo verslą.

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų dėl šio privatumo pranešimo, žr. šio privatumo pranešimo pabaigoje esantį skyrelį „Susisiekite su mumis“. Atkreipkite dėmesį, kad šis pranešimas apie privatumą buvo išverstas iš anglų į kelias skirtingas kalbas. Kilus bet kokiems konfliktams ar neatitikimams tarp šio privatumo pranešimo versijų skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

Kokios yra mūsų paslaugos?

„[m]PLATFORM“ priklauso ir ji valdo technologijų platformą (toliau – „Platforma“), teikiančią įvairias su reklamavimu susijusias paslaugas (toliau kartu – „Paslaugos“) savo klientams, kuriuos sudaro kitos „GroupM“ agentūros bei įmonės ir kitos bendrovės, priklausančios „WPP plc“ įmonių grupei. „[m]PLATFORM“ paslaugų vartotojams tiesiogiai neteikia, mūsų klientai yra verslo įmonės, kurios bendradarbiauja su „GroupM“ agentūromis, kad suplanuotų ir įsigytų žiniasklaidos kampanijas (reklamą).

„GroupM“ agentūros naudoja mūsų Platformą ir Paslaugas dėl savo klientų, kad geriau suprastų reklamą, kurią klientai pateikia internete (pvz., kokiose svetainėse ji buvo pateikta, kas ją matė ir ar kas nors į ją reagavo), ir kad pagerintų tos reklamos efektyvumą, o mes taip pat padedame joms pabandyti pateikti reklamą vartotojams, kurie yra labiau linkę domėtis jų produktais ir paslaugomis.

Kai padedame klientams pasirinkti auditorijas savo reklamai pateikti, naudojame tam tikrą demografinę informaciją (amžių, lytį, išsilavinimą, pajamas bei šeiminę padėtį (pvz., vaikų skaičių)), geografinius duomenis, informaciją apie pomėgius, užsiėmimus ir panašią informaciją (toliau – „Informacija apie naudotoją“). Toliau paaiškiname, kur ši informacija gaunama. Tokio tipo reklamavimą vadiname „reklamavimu pagal pomėgius“.

Kokią informaciją renka ir naudoja „[m]PLATFORM“?

Platforma skirta rinkti ir (arba) naudoti informacijai apie tai, kokiuose tinklalapiuose asmenys lankosi, ir apie jų sąveiką su Svetainėmis bei su mūsų klientų skelbimais. Taip pat renkame informaciją, identifikuojančią mūsų klientų reklamą peržiūrėjusių asmenų naršykles ir įrenginius. Ši informacija apima toliau nurodytas duomenų kategorijas.

Techniniai identifikatoriai

Jie gali būti naudojami identifikuoti vartotojo naršyklę, mobiliosios reklamos aplinką ir (arba) įrenginį ir tokie identifikatoriai paprastai yra:

 • slapukų ID;
 • mobiliosios reklamos ID (pvz., IDFA ir „Google“ reklamos ID);
 • „[m]PLATFORM“ tarpinio serverio identifikatorius „[mP]ID“ pirmiau minėtiems ID.

Papildoma techninė informacija

 • Interneto protokolo adresas („IP adresas“) ir duomenys, gauti iš IP adreso, pavyzdžiui, netikslūs geografinės padėties duomenys, nurodantys įrenginio šalį, regioną, miestą ir (arba) pašto kodą
 • Interneto naršyklės tipas, naršyklės kalba ir operacinė sistema
 • Ryšio tipas (laidinis arba belaidis), tinklas, prie kurio įrenginys prijungtas, ir mobiliojo ryšio operatorius (jei yra)
 • (Mobiliojo) įrenginio platuma / ilguma  (šiame privatumo pranešime „mobilusis įrenginys“ apima išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius)

Informacija apie veiklą internete

„[m]PLATFORM“ renka toliau aprašytą informaciją apie jūsų naršymo internete veiklą, kad nustatytų, kokių tipų veikla, paslaugos ir produktai jums bei kitiems naudotojams gali būti įdomūs ir kokia jūsų bei kitų naudotojų sąveika su tam tikrais skelbimais. Tokia informacija apima:

 • įrašus apie peržiūrėtų Svetainių ir puslapių tipus (t. y. siekiant nustatyti pomėgius);
 • Svetainę / puslapį, iš kurio atėjote prieš ir apsilankėte po skelbimo peržiūros;
 • veiklos internete datą ir laiką;
 • apsilankymų Svetainėje dažnumą;
 • paieškos terminus, vartojamus Svetainėje;
 • sąveiką su skelbimu (pvz., ar naudotojas paspaudžia ant skelbimo).

Iš trečiųjų šalių gauta Informacija apie naudotoją

Mes taip pat gauname internete ir neprisijungus trečiųjų šalių surinktą Informaciją apie naudotoją, įskaitant demografinę informaciją ir informaciją apie pomėgius, skirtą naudoti mūsų Paslaugoms. Trečiosios šalys apima mūsų klientus ir atidžiai atrinktus paslaugų teikėjus.  Kai gauname Informaciją apie naudotoją, surinktą neprisijungus, ši informacija mums teikiama per paslaugų teikėją kartu su slapukų ID, reklamavimo ID arba panašiu naudotojo ID, kuris mums, klientui ar paslaugų teikėjui identifikuoja užsakovą ar vartotoją, bet mes negauname jokių vardų bei pavardžių, pašto adresų, telefonų numerių, el. pašto adresų ar panašių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkretų asmenį, susietą su šiais ID.

Kaip mes renkame informaciją?

Mes renkame informaciją ir gauname informaciją mūsų klientų vardu apie asmenis, kai lankotės mūsų klientų, kuriems „[m]PLATFORM“ teikia paslaugas, ar trečiųjų šalių leidėjų (pvz., naujienų svetainių) interneto priemonėse. Tam mes naudojame slapukus, reklamavimo ID, pikselius ir kitas technologijas. Toliau pateikiami keleto šių terminų paaiškinimai.

Slapukas yra mažas raidinis ir skaitinis tekstinis failas, kurį naršyklėje saugo žiniatinklio svetainė ar trečiosios šalies skelbimų serveris arba kita trečioji šalis, leidžianti tai žiniatinklio svetainei ar trečiajai šaliai atpažinti tą naršyklę ir prisiminti Informaciją apie naudotoją bei kitą informaciją. Mūsų suasmeninimo slapukai, kurie vadinami „Mookie“ ir veikia mookie1.com domene, yra nuolatiniai slapukai, kuriuose yra unikalių atsitiktinai sugeneruotų verčių, leidžiančių mūsų Paslaugoms atskirti naršykles bei įrenginius, ir kurie yra susieti su Informacija apie naudotoją ir kita informacija. „Mookie“ slapukai kartu su šia susieta informacija naudojami vykdant mūsų Paslaugas, ypač reklamavimo pagal pomėgius veiklą. Daugiau informacijos apie mūsų „Mookie“ slapukus rasite lentelėje, esančioje po šiais terminų paaiškinimais.
Reklamavimo ID yra raidinis ir skaitinis identifikatorius, kurį suteikia platforma ar operacinė sistema (pvz., „Apple iOS“ arba „Google Android“) ir kuris leidžia taikomųjų programų kūrėjams ir trečiosioms šalims pripažinti konkretų įrenginį taikomosios programos aplinkoje. Jis susijęs su Informacija apie naudotoją bei kita informacija ir kartu su šia susieta informacija naudojamas vykdant mūsų Paslaugas, ypač reklamavimo pagal pomėgius veiklą.
Pikselis yra kodo, kurį Svetainė arba trečioji šalis naudoja, kad priskirtų veiklą internete įrenginiui arba naršyklei, ar konkrečiau, taikomam slapukui arba reklamavimo ID, eilutė. Naudodami pikselį galime, pavyzdžiui, užregistruoti, kad įrenginys ar naršyklė apsilankė tam tikroje Svetainėje ar puslapyje.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma informacija apie mūsų „Mookie“ slapukus, kurie visi yra „nuolatiniai“ slapukai (tai reiškia, kad jie saugomi tol, kol jų galiojimas baigiasi arba juos panaikina / pašalina naudotojas), susieti su mookie1.com domenu.

Slapuko pavadinimas Slapuko elgesio gebėjimas Slapuke laikoma informacija Galiojimo laikas (dienos)
Suasmeninimas (kliento duomenų) Suasmeninimas ir optimizavimas (kliento duomenų) Ataskaitų teikimas ir priskyrimas
id Taip Taip Taip Unikalus serijos numeris 395 dienos
mdata Taip Ne Ne Unikalus serijos numeris, kūrimo laiko žyma, slapuko versija 395 dienos
syncdata_<PARTNER> Taip Ne Ne Unikalus serijos numeris, kūrimo laiko žyma, duomenų partnerio lankytojo ID 10 dienų

Kaip naudojame šią informaciją?

„[m]PLATFORM“ apdoroja informaciją, kurią ji renka ir gauna siekdama klientams teikti Paslaugas, kurias mes paaiškinome anksčiau, taip pat administraciniais, saugumo ir atitikties tikslais. Konkrečiai mes vykdome toliau nurodytą veiklą.

Skelbimų parinkimas, pateikimas, ataskaitų teikimas

Mes analizuojame informaciją, surinktą, kai kliento reklama teikiama per „[m]PLATFORM“, ir informaciją, gautą iš mūsų partnerių. Šią informaciją mes sisteminame į ID rinkinius (kuriuos vadiname segmentais) pagal įvairius anksčiau paaiškintus Informacijos apie naudotoją komponentus.  Pavyzdžiui, galime turėti ID, kurie lankosi sporto žiniatinklio svetainėse, segmentų. Tada „GroupM“ agentūros naudoja šiuos segmentus mūsų platformoje, siekdamos pristatyti reklamas pagal pomėgius savo klientams, besinaudojantiems mūsų partnerių ir paslaugų teikėjų paslaugomis. Šios reklamos gali būti pristatomos kompiuteriuose, telefonuose ir kituose mobiliuosiuose įrenginiuose.

Mes taip pat galime integruoti (ir naudoti tais pačiais tikslais) Informaciją apie naudotoją, gautą iš kitų atidžiai atrinktų bendrovių (įskaitant Svetainių savininkus, duomenų teikėjus ir duomenų rinkėjus).

Mes taip pat laikome savo vidinį identifikatorių, kurį vadiname „[mP]ID“. „[mP]ID“ naudojame norėdami susieti informaciją, susijusią su naršyklėmis, aplinkomis ir (arba) įrenginiais, kurie, kaip mes pagrįstai manome, priklauso tam pačiam naudotojui. Tai padeda mums pristatyti naudingesnę ir aktualesnę reklamą konkrečiam naudotojui, nepriklausomai nuo naršyklės, įrenginio ar aplinkos.

Personalizavimas

Kad galėtume teikti savo klientams pritaikytas personalizavimo Paslaugas, mes:

 • renkame informaciją apie kiekvieno kliento Svetaines (įskaitant žiniatinklio svetaines, programėles ir kitas skaitmenines priemones), kaip aprašyta anksčiau skyrelyje „Kaip mes renkame informaciją“;
 • šią informaciją pasiekiame arba saugome įrenginiuose (naudodami slapukų ID ir reklamavimo ID, jei taikytina); ir
 • analizuojame surinktą informaciją, kartais kartu su kita iš kliento gauta informacija, ir sisteminame ją į ID segmentus pagal įvairią savo turimą Informaciją apie naudotoją.

Tada mūsų klientai gali naudoti šiuos segmentus siekdami savo arba savo klientų vardu pristatyti reklamas pagal pomėgius naudotojams jų kompiuteriuose, telefonuose ir kituose mobiliuosiuose įrenginiuose (tai atliekama įvairiomis priemonėmis).

Kai teikiame šias klientui pritaikytas personalizavimo paslaugas, segmentai, kuriuos sukuriame vienam klientui, yra logiškai atskirti nuo kitų klientų segmentų ir duomenų. Tokiu būdu surinkti duomenys ir sukurti segmentai gali būti naudojami tik konkretaus kliento vardu.

Matavimas

Mes apdorojame Informaciją apie naudotoją, kad pateiktume skelbimus, išmatuotume šių skelbimų pristatymą bei sužinotume, kokie veiksniai reklamuotojams padaro reklamavimą sėkmingą ar nesėkmingą, ir generuojame ataskaitas, kad suprastume ir pagerintume Paslaugų naudojimo bei reklamavimo efektyvumą.

Informacijos laikymas ir prieiga

Kad galėtume teikti savo Paslaugas, mes laikome „Mookie“ slapukus asmenų, kuriems pristatėme reklamą, naršyklėje (-se), o tada atpažįstame „Mookie“ slapukus, kai jūsų naršyklė naudojama pasiekti mūsų klientų ir leidėjų, su kuriais dirbame, žiniatinklio svetainėms.  Svetainės, kuriose mes paliekame ir (arba) skaitome ar bandome palikti ir (arba) skaityti „Mookie“ slapukus, turėtų jus informuoti apie trečiųjų šalių slapukų, ypač „Mookie“ slapukų, naudojimą tose Svetainėse, kai to reikalaujama pagal įstatymus. Duomenų informacijos santraukose, kurias gauname iš savo partnerių dėl skaitmeninės reklamos pristatymo mobiliųjų taikomųjų programų aplinkose, taip pat gauname reklamavimo ID, susietus su naudotojų mobiliųjų įrenginių platformomis / operacinėmis sistemomis, ir atpažįstame šiuos reklamavimo ID.

Renkamą ir gaunamą informaciją naudojame reklamai pagal pomėgius teikti, pavyzdžiui, toliau nurodytiems veiksmams atlikti.

 • Duomenų derinimas prie ne interneto šaltinių – kaip nurodyta anksčiau skyrelyje „Iš trečiųjų šalių gauta Informacija apie naudotoją”.

o   Iš kitų bendrovių, įskaitant mūsų klientus, partnerius ir paslaugų teikėjus, mes gauname ne internete teikiamą Informaciją apie naudotoją, įskaitant demografinę informaciją ir informaciją apie pomėgius, kuri yra renkama už Platformos ribų ir pateikiama mums naudoti teikiant mūsų Paslaugas.  Tuos duomenis renkančios bendrovės yra atsakingos už duomenų surinkimą tinkamai ir teisėtai bei už leidimą dalytis šia informacija su mumis mūsų tikslais.

o   Kai gauname ne internete teikiamą Informaciją apie naudotoją, ši informacija mums teikiama per paslaugų teikėją kartu su slapuko ID, reklamavimo ID ar panašiu naudotojo ID, identifikuojančiu užsakovą ar vartotoją klientui ar paslaugų teikėjui.

o   Mes negauname vardų bei pavardžių, pašto adresų, telefonų numerių, el. pašto adresų ar panašių duomenų, kurie leistų identifikuoti konkretų asmenį, susietą su mūsų gaunamais ID.

 • Įrenginių susiejimas – mes naudojame savo „[mP]ID“ identifikatorių siekdami susieti informaciją, susijusią su naršyklėmis, aplinkomis ir (arba) įrenginiais, kurie, kaip mes pagrįstai manome, priklauso tam pačiam naudotojui, kad galėtume teikti naudingesnę ir tinkamesnę reklamą, nepriklausomai nuo naršyklės, aplinkos, ar įrenginio.
 • Tikslūs duomenys apie geografinę vietovę – kai turime reikiamas teises tai padaryti, galime gauti ir (arba) naudoti duomenis apie tikslią naudotojo geografinę vietovę savo Paslaugų teikimo tikslais.  Kai renkame tokio tipo duomenis, jie pateikiami duomenų informacijos santraukoje, kurią gauname iš savo partnerių dėl skaitmeninės reklamos pristatymo.

Su kuo mes dalijamės duomenimis?

„[m]PLATFORM“ dalijasi duomenimis su „GroupM“ agentūromis ir jų klientais, siekdama teikti reklamą pagal pomėgius, analizę ir kitas anksčiau aprašytas Paslaugas. Mes taip pat dalijamės duomenimis su rečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie teikiant Paslaugas atlieka paslaugas ir vykdo funkcijas mūsų vardu ir (arba) mūsų klientų vardu, pavyzdžiui, su bendrovėmis, kurios yra atsakingos už faktinį reklamos pagal pomėgius pristatymą, įskaitant paklausos platformas, reklamos tinklus, reklamos mainus ir skelbimų serverius.

Jei pagrįstai manysime, kad pagal įstatymą ar teisinį procesą privalome atskleisti informaciją trečiajai šaliai (įskaitant teisėsaugą), mes tai padarysime. Be to, galime atskleisti informaciją trečiajai šaliai (įskaitant auditorių ar kitą paslaugų teikėją), kad galėtume ištirti, užkirsti kelią arba imtis veiksmų dėl įtariamų ar faktinių draudžiamų veiksmų ir (arba) peržiūrėti, įvertinti ar spręsti savo Platformos ir paslaugų vientisumą ar saugumą.

Narystė

Mes esame Skaitmeninės reklamos aljanso (DAA), Europos skaitmeninės reklamos aljanso (EDAA) ir Kanados skaitmeninės reklamos aljanso (DAAC) narė. Atsižvelgdami į šias narystes, atitinkamai laikomės DAA savireguliavimo sistemos, „IAB Europe“ ES sistemos dėl vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos ir DAAC Kanados savireguliavimo principų dėl vartotojų elgesiu grindžiamos reklamos tose rinkose, kuriose taikoma savireguliavimo sistema, ir palaikome reklamos pasirinkimo piktogramų („AdChoices“ ir, kai galima, „AppChoices“) diegimą. Po reklamomis, kurias teikia organizacijos, dalyvaujančios šiose sistemose, piktogramos pateikiamos, kai tai yra technologiškai įmanoma. Spustelėjus piktogramą, pateikiama informacija apie reklamavimą pagal pomėgius.

Kai bus baigta „IAB Europe“ Skaidrumo ir sutikimo sistema, planuojame dalyvauti sistemoje kaip „pasaulinė tiekėja“.

Atsisakymas / teisė atšaukti sutikimą

„[m]PLATFORM“ reklamavimo pagal pomėgius galite atsisakyti naudodami keletą mechanizmų.

Galite pasirinkti nepriimti individualizuotos trečiųjų šalių reklamos per „[m]PLATFORM“ suasmeninimo slapukus savo naudojamoje naršyklėje spustelėję žemiau. Jei tai padarysite, „[m]PLATFORM“suasmeninimo slapukai bus pakeisti „atsisakymo“ slapuku. Visi reklamavimo pagal pomėgius duomenys, susieti su pakeistais „[m]PLATFORM“ suasmeninimo slapukais, nebus naudojami reklamai pagal pomėgius jokiame įrenginyje ar naršyklėje, kurį pagrįstai susiejome su naršykle, kurioje informacija buvo surinkta. Be to, jei turėsime faktinės informacijos apie tai, kad kitas įrenginys ar naršyklė yra susietas su naršykle, kurioje atsisakėte, tame kitame įrenginyje ar naršyklėje taip pat bus nutrauktas reklamos pagal pomėgius per „[m]PLATFORM“ gavimas.

Norėdami atsisakyti duomenų rinkimo slapukais iš „[m]PLATFORM“, spustelėkite čia.

Mūsų atsisakymo slapukai užprogramuoti taip, kad jų galiojimas baigtųsi praėjus dešimčiai metų nuo jų išleidimo. Jei nusipirksite naują įrenginį, atnaujinsite ar pakeisite žiniatinklio naršykles arba panaikinsite šį atsisakymo slapuką, turėsite dar kartą atlikti atsisakymo procesą. Kad atsisakymo procesas veiktų, jūsų naršyklė turi būti nustatyta taip, kad priimtų trečiųjų šalių slapukus.

Naršyklės aplinkoje taip pat galite atsisakyti arba pašalinti slapukus iš „[m]PLATFORM“ ir kitų paslaugų teikėjų toliau nurodytais būdais.

 • Pakoreguodami savo naršyklės nustatymus, kad atsisakytumėte arba pašalintumėte slapukus. Taip būtų nutraukiamas reklamavimas pagal pomėgius naudojant slapukus iš „[m]PLATFORM“ ir kitų teikėjų. Tačiau tai padarę galite nebeturėti galimybės naudotis tam tikromis funkcijomis tam tikrose žiniatinklio svetainėse arba gauti visapusiškos naudos iš visų svetainių pasiūlymų ir reklamos pagal pomėgius. Slapukų galite atsisakyti arba juos pašalinti, vykdydami savo naršyklės nustatymuose pateiktus nurodymus. Daugiau informacijos apie slapukus pateikiama adresais www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com ir www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Pakoreguodami slapukų nustatymus žiniatinklio svetainės savininko lygiu, kai suteikėte mums sutikimą dėl mūsų slapukų naudojimo. Slapukų nustatymų parinktys gali skirtis priklausomai nuo svetainės savininko.
 • Atsisakydami reklamavimo pagal pomėgius naudojant mūsų suasmeninimo slapukus, taip pat kitų paslaugų teikėjų suasmeninimo slapukus, šiose žiniatinklio svetainėse:

o   www.aboutads.info/choices/;

o   www.youradchoices.ca/choices/;

o   www.youronlinechoices.com (paspaudus nuorodą „Jūsų skelbimų pasirinktys“, kai pasirenkama atitinkama šalis).

Mobiliųjų taikomųjų programų aplinkoje reklamavimo pagal pomėgius tik iš „[m]PLATFORM“ arba iš „[m]PLATFORM“ ir kitų paslaugų teikėjų galite atsisakyti toliau nurodytais būdais.

 • Nueidami į savo įrenginio privatumo nustatymus ir pasirinkdami „Apriboti skelbimų stebėjimą“ savo įrenginio nustatymuose. Dėl to bus pašalintas reklamavimas pagal pomėgius per taikomą reklamavimo ID iš „[m]PLATFORM“ ir kitų teikėjų.
 • Atsisakydami reklamavimo pagal pomėgius per taikomą reklamavimo ID iš „[m]PLATFORM“ ir (arba) kitų teikėjų per „AppChoices“ mobiliojoje programėlėje. Atkreipkite dėmesį, kad norint, jog „AppChoices“ programėlė veiktų tinkamai, nereikia pasirinkti įrenginio nustatymo „Apriboti skelbimų stebėjimą“. Reklamavimo pagal pomėgius duomenys, anksčiau surinkti ar gauti kartu su pakeistu reklamavimo ID, nebus naudojami per „[m]PLATFORM“ reklamai pagal pomėgius kituose įrenginiuose ar naršyklėse, kuriuos pagrįstai susiejome su mobiliosios programėlės aplinka, kurioje informacija buvo surinkta. Be to, jei turėsime faktinės informacijos apie tai, kad kita naršyklė ar įrenginys yra susietas su mobiliosios programėlės aplinka, kurioje atsisakyta, tam kitam įrenginiui ar naršyklei taip pat nebus leidžiama gauti reklamos pagal pomėgius per „[m]PLATFORM“. Papildomos informacijos apie „AppChoices“ programėlę rasite adresais http://www.aboutads.info/consumers ir http://www.youradchoices.ca/choices/.

Vaikų privatumas

„[m]PLATFORM“ paslaugos nėra nukreiptos į vaikus (kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose) arba neteikiamos Svetainėse, kurios visų pirma skirtos vaikams. „[m]PLATFORM“ sąmoningai nerenka informacijos iš vaikų (apibrėžtų pagal taikytinos šalies amžiaus reikalavimus). Jei manote, kad vaikas pateikė mums asmeninius duomenis ir norėtume, kad informacija būtų pašalinta, susisiekite su mumis.

Duomenų perdavimas įsigijimo metu

Jei kita bendrovė įsigis visą ar iš esmės visą mūsų turtą arba visą ar iš esmės visą mūsų Platformos verslo turtą per konsolidavimą, susijungimą, turto įsigijimą, įmonių reorganizavimą ar kitą sandorį, mes pasiliekame teisę perduoti visą savo turimą arba kontroliuojamą informaciją arba visą Platformos informaciją, kaip taikytina, įsigyjančiai šaliai.

Informacijos saugumas ir duomenų perdavimas visame pasaulyje

Mes laikomės visuotinai priimtų internetinės reklamos pramonės standartų, kad apsaugotume nuo neteisėtos prieigos prie duomenų, neteisėto jų tvarkymo, neleistino jų saugojimo ir neteisėto atskleidimo. Šie standartai apima būtiną fizinę, elektroninę ir valdymo veiklą, reikalingą duomenų vientisumui, prieigai ir naudojimui apsaugoti. Tačiau turėkite omenyje, kad nepaisant šių pastangų apsaugoti duomenis mūsų serveriuose, negarantuojamas nei vieno duomenų perdavimo internetu būdo saugumas.

„[m]PLATFORM“ Paslaugos ir Platforma yra naudojamos visame pasaulyje, todėl mes galime perduoti duomenis į viso pasaulio šalis, įskaitant šalis, esančias už jūsų šalies ribų. Prireikus imsimės atitinkamų apsaugos priemonių, kad tie duomenys būtų apsaugoti. Kai perduodame asmeninius duomenis iš EEE ar Šveicarijos į filialą už EEE ar Šveicarijos ribų, su gavėju susitariame dėl standartinių („modelinių“) sutarties sąlygų, kad užtikrintume tinkamą duomenų apsaugos lygį.  Kai perduodame asmeninius duomenis iš EEE ar Šveicarijos nepriklausomam subjektui (pvz., paslaugų teikėjui, teikiančiam paslaugas mūsų vardu) už EEE ar Šveicarijos ribų, susitariame dėl standartinių („modelinių“) sutarties sąlygų ar iš esmės lygiaverčių sąlygų arba užtikriname, kad perdavimas būtų atliekamas pagal kitą patvirtintą mechanizmą, pavyzdžiui, paslaugų teikėjas turi turėti sertifikatą pagal ES-JAV privatumo skydo sistemą.

Duomenų saugojimas

Mes laikome informaciją, kurią renkame teikdami savo Paslaugas, neapibendrinta forma ne ilgesnį nei 13 mėnesių laikotarpį. Šie duomenys apima aplankytas Svetaines, peržiūrėtą turinį, sąveikas su skelbimais, IP adresus, naršyklės tipą ir kalbos nustatymus.  Šią informaciją mes laikome 13 mėnesių laikotarpį, kad mūsų klientai galėtų atlikti metų analizę. Pavyzdžiui, mažmenininkas gali norėti palyginti savo internetinės reklamos efektyvumą per einamųjų metų Kalėdas su ankstesnių metų efektyvumu. Dėl 13 mėnesių saugojimo laikotarpio klientas gali atlikti tokį palyginimą.

Mes laikome informaciją, kurią renkame teikdami savo Paslaugas, apibendrinta forma ilgiau nei 13 mėnesių laikotarpį.

EEE ir Šveicarija

Teisiniai informacijos tvarkymo pagrindai

Mes renkame, naudojame, bendriname ir (arba) perduodame asmeninius duomenis EEE ribose tik tada, kai turime teisėtą pagrindą tai daryti, o tai paprastai reiškia naudotojo sutikimą ar mūsų teisėtus interesus.

Tais atvejais, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, savo „Mookie“ slapukus paliekame tik tų asmenų, kurie suteikė tokiems slapukams sutikimą, naršyklėse, ir pristatome reklamą pagal pomėgius tik tiems asmenims, kurie suteikė sutikimą tokiai veiklai.

Tiek, kiek remsimės jūsų sutikimu, kurį mums galima suteikti tiesiogiai arba per trečiąją šalį (pvz., „sutikimų tvarkymo paslaugų teikėją“), naudoti jūsų informaciją tam tikrais būdais, mes tvarkysime jūsų asmeninius to sutikimo apimtimi.

Vadovaudamiesi „IAB Europe“ skaidrumo ir sutikimo sistema, minėta skyrelyje „Narystė“, kaip duomenų valdytoja ketiname remtis sutikimu kaip teisėtu pagrindu visiems kitiems „Tikslams“, išskyrus „Matavimą“ (kurio Tikslas apima taikytinų asmeninių duomenų matavimą, analizę ir ataskaitų apie juos teikimą).  Dėl tokio Tikslo, kai apdorojame duomenis siekdami išmatuoti reklamos pristatymą ar analizuoti jos efektyvumą, turime teisėtą interesą suprasti, kad mūsų tiekėjai pristatė reklamą, dėl kurios pristatymo jie sudarė sutartį. Be to, manome, kad reklamuojantys klientai turi teisėtą interesą suprasti, ar jų reklama yra pristatyta, ar ji yra efektyvi. Manome, kad ši veikla yra internetinės reklamos pagrindas, bet dėl jos nepriimami jokie sprendimai, kurie paveiktų individualius asmenis.

Jei esate Europos Sąjungoje, turite teisę prieštarauti bet kokiam tokiam tvarkymui. Jei norite prieštarauti, spustelėkite čia.

Žmonių EEE ir Šveicarijoje teisės

Asmenys EEE ir Šveicarijoje turi daug teisių, susijusių su jų asmens duomenimis, įskaitant prieigos prie savo informacijos teisę. Kaip tokie naudotojai daugeliu atvejų, kai tvarkome jūsų asmeninius duomenis, taip pat galite turėti teisę apriboti ar apriboti būdus, kuriais mes naudojame tuos asmeninius duomenis.

Tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai apdorojame jūsų asmeninius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba remdamiesi savo teisėtais interesais, jūs taip pat turite teisę prieštarauti dėl mūsų atliekamo jūsų asmeninių duomenų tvarkymo ir galite pareikalauti panaikinti jūsų asmeninius duomenis.  Jūs taip pat turite teisę gauti savo asmeninių duomenų kopiją lengvai prieinama forma, ir tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite paprašyti mūsų perduoti jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims.  Mes neišsaugome ir neįrašome jūsų faktinės naršymo veiklos istorijos kartu su „Mookie“ slapuko ID, mobiliosios reklamos ID ar „[mP]ID“. Vietoje to mes naudojame „apibendrinamo balų skaičiavimo“ metodiką, pagal kurią jūsų naršomos Svetainės skirstomos į kategorijas, o tada šių kategorijų deriniai naudojami segmentams kurti ir reklamai pagal pomėgius pristatyti.  Todėl mes techniškai negalime pasiūlyti jums galimybės keisti atskirus duomenų elementus, dėl kurių paskiriami segmentai, nes jų nesaugome.  Jei manote, kad mes laikome arba panaudojome netikslius jūsų asmens duomenų elementus, atkreipkite dėmesį, kad turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Jei turite klausimų apie bet kurią iš šių teisių, susisiekite su mumis adresu [email protected]. Taip pat turėtumėte susisiekti su mumis šiuo el. pašto adresu, jei pasikeitė jūsų asmeniniai duomenys ar prioritetai, jei nenorite, kad mes siųstume jums anksčiau jūsų paprašytą informaciją, arba jei turite klausimų apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis.

Neapribojant jokių kitų teisių, kurias galite turėti, taip pat turite teisę pateikti skundą prieš mus priežiūros institucijai ES valstybėje narėje, kurioje esate įsikūrę arba kurioje mes esame įsikūrę.  Spustelėkite čia norėdami rasti vietinę priežiūros instituciją.

Informacija, gauta iš rinkos tyrimų bendrovių Nyderlanduose

Jei suteikėte sutikimą Nyderlandų rinkos tyrimų bendrovėms atskleisti jūsų panelinius duomenis „[m]PLATFORM“, remdamiesi tokio sutikimo apimtimi, iš tokių bendrovių galime gauti Informaciją apie naudotoją ir kitą informaciją, įskaitant panelinius ID, ir galime naudoti šią informaciją tik tyrimų bei analizės, kampanijos optimizavimo, reklamos individualizavimo ir ataskaitų apie internetinių reklamos kampanijų efektyvumą teikimo tikslais.

Kalifornija

Pagal Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 skyrių Kalifornijos gyventojai gali gauti tam tikrą informaciją apie asmeninės informacijos rūšis, kuriomis įmonės, su kuriomis jie turi verslo ryšių, per praėjusius kalendorinius metus pasidalijo su trečiosiomis šalimis tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami paprašyti įmonių, kurioms „[m]PLATFORM“ suteikė asmeninę informaciją savo rinkodaros tikslais, sąrašo, jei toks yra, parašykite mums el. paštu adresu [email protected] arba paštu adresu Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy. Prašome palaukti atsakymo iki 30 dienų.

Pagal Kalifornijos įstatymus turime atskleisti, kaip mes reaguojame į naršyklės signalus „Nestebėti“ ar kitus pasirinkimo mechanizmus, susijusius su reklamavimu pagal pomėgius. Mes dar nesukūrėme atsakymo į naršyklės signalus „Nestebėti“ ir nesikeičiame jokios savo duomenų rinkimo praktikos, kai gauname tokius signalus. Mes ir toliau vertinsime potencialius atsakus į signalus „Nesekite“ vystantis pramonei ar vykstant teisiniams pokyčiams.

Mes įsipareigoję gerbti privatumo pasirinktis. Jei norite gauti daugiau informacijos apie reklamos pagal pomėgius atsisakymą, žr. anksčiau pateiktą poskyrį „Atsisakymas / teisė atšaukti sutikimą“.

Šio privatumo pranešimo pakeitimai

Atkreipkite dėmesį, kad dėl privatumo įstatymų bei reglamentų, skaitmeninių technologijų ir mūsų verslo besikeičiančio pobūdžio mes galime laikas nuo laiko keisti šį privatumo pranešimą. Periodiškai peržiūrėkite šį privatumo pranešimą, kad sužinotumėte apie bet kokius pakeitimus, kurie galėjo būti atlikti (puslapio viršuje atnaujinsime įsigaliojimo datą, kad žinotumėte, kada pakeitimai buvo atlikti).

Apie mus

Išskyrus tada, kai veikia pagal kliento arba trečiosios šalies nurodymus, „[m]PLATFORM“ yra duomenų valdytoja, atsakinga už jūsų asmeninius duomenis (remiantis tuo, kaip šis terminas ar panašus terminas apibrėžiamas pagal taikytinus įstatymus), kai vyksta jūsų sąveika su mūsų Paslaugomis.

Susisiekite su mumis

Europa (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Kitos šalys (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy