[m]PLATFORM Privacy Notice - Norwegian

Trer i kraft den: 25. mai 2018

[m]PLATFORM Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen [m]PLATFORM innhenter fra nettsider, applikasjoner, og andre digitale eiendommer vi referer til alle disse som “nettsteder“. Vi forklarer hvordan vi bruker denne informasjonen i vår «plattform» og for å yte “tjenester” til våre kunder. Vi forklarer også hvordan du kan administrere dine personvernvalg og utøve dine rettigheter i forbindelse med enkelte data om deg som er innhentet og brukt av [m]PLATFORM.

Hvem er vi?

[m]PLATFORM er en bedrift som opererer globalt som en del av GroupM-gruppen av selskaper. Innenfor det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS) og Sveits er [m]PLATFORM Ltd den [m]PLATFORM-enheten som er juridisk ansvarlig for informasjon som [m]PLATFORM innhenter. Utenfor EØS og Sveits er den juridisk ansvarlige enheten mPLATFORM, LLC.

[m]PLATFORM er GroupMs løsning for overvåkning og aktivering av kundegrupper som bygger tilrettelagte kundeforhold i stor skala. I tillegg til teknologienheten er det en verdensomspennende tjenesteorganisasjon som består av analytikere, datastrateger, søke- og sosiale spesialister, produkt- og mediaeksperter som fokuserer på å sikre konsekvent levering til alle markeder der våre klienter driver forretninger.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, kan du se «Kontakt oss»-delen nederst i denne personvernerklæringen. Vennligst vær klar over at denne personvernerklæringen har blitt oversatt fra engelsk til en rekke ulike språk. Dersom det er noen ulikheter eller uoverensstemmelser mellom de ulike språkversjonene av denne personvernerklæringen, skal den engelske versjonen gjelde.

Hvilke tjenester yter vi?

[m]PLATFORM eier og driver en teknologi-plattform («plattformen») som gir ulike annonse-relaterte tjenester (felles kalt, «tjenester») til sine klienter, som består av andre GroupM-byråer og forretninger, så vel som andre selskaper innen WPP plc-selskapsgruppen. [m]PLATFORM yter ikke tjenester direkte til forbrukere, våre kunder er forretninger som jobber med GroupM-byråer for å planlegge og kjøpe mediekampanjer (annonsering).

GroupM-byråer bruker vår plattform og tjenester til sine egne klienter for å hjelpe dem til å forstå den annonseringen som klienten leverer online (f.eks. hvilke nettsteder den ble levert til, hvem som så den og hvorvidt noen responderte på den) og til å forbedre effektiviteten til den annonseringen, og vi hjelper dem også med å prøve å levere annonsering til forbrukere som det er mer sannsynlig at er interessert i deres produkter og tjenester.

Når vi hjelper klienter med å velge kundegrupper å levere annonsering til, bruker vi utvalgt demografisk informasjon (slik som alder, kjønn, utdannelse, inntekt og husholdningsstatus (f.eks. antall barn)), geografi, interesser, aktiviteter og lignende informasjon («brukerinformasjon»). Vi forklarer nedenfor hvor denne informasjonen kommer fra. Vi kaller denne typen annonsering «interessebasert annonsering».

Hvilken informasjon blir innhentet og benyttet av [m]PLATFORM?

Plattformen er designet for å plassere og/eller bruke informasjon om den typer nettsider som enkeltpersoner besøker, og om interaksjonene deres med nettsteder og annonser fra våre klienter. Vi innhenter også informasjon som identifiserer nettleseren og enheten til enkeltpersoner som har sett på vår klients annonser. Denne informasjonen inkluderer følgende datakategorier:

Tekniske identifikatorer

Disse kan brukes til å identifisere en enkeltpersons nettleser, mobilt annonsemiljø og/eller enhet, og det vil typisk inkludere:

 • Informasjonskapsel ID-er
 • Mobilannonse-ID-er(f.eks. IDFA-er og Google Advertising ID-er)
 • [m]PLATFORM’s «[mP]ID» proxy-identifiserer for ID-ene over

Mer teknisk informasjon

 • Internett-protokolladresser («IP-adresser») og data innhentet fra en IP-adresse, slik som ikke-presise geolokaliserings-data som indikerer land, region, by, og/eller postnummer til en enhet
 • Hvilken type nettleser, nettleserspråk, og operativsystem
 • Tilkoblingstype (kablet eller WiFi), nettverk som enheten er koblet til, og mobiloperatør (hvis tilgjengelig)
 • Breddegrad/lengdegrad til en (mobil) enhet.  Når det gjelder denne personvernerklæringen, vil «mobile enheter» inkludere smarttelefoner og nettbrett.

Informasjon om nettaktivitet

[m]PLATFORM innhenter informasjonen beskrevet under om din surfe-aktivitet på nett for å fastslå hvilken type aktiviteter, tjenester og produkter du og andre brukere kan være interessert i, og hvordan du og andre brukere samhandler med bestemte annonser. Denne informasjonen inkluderer:

 • Registreringer av typen nettsteder og sider som besøkes (f.eks. for å fastslå interesser)
 • Nettsted/side du kom fra før og besøker etter at du har sett på annonsen
 • Dato og tidspunkt for nettaktivitet
 • Hyppighet av besøk på et nettsted
 • Søkeord bruk på et nettsted
 • Samhandling med en annonse (f.eks. hvorvidt en bruker klikker på en annonse)

Brukerinformasjon mottatt fra tredjeparter

Vi mottar også både online og offline brukerinformasjon innhentet fra tredjeparter, inkludert demografisk og interesseinformasjon for bruk i våre tjenester. Tredjeparter inkluderer våre klienter og nøye utvalgte tjenesteytere.  Når vi mottar offline brukerinformasjon, blir denne informasjonen gitt oss via en tjenesteyter i forbindelse med en informasjonskapsel-ID, annonserings-ID, eller lignende ID som identifiserer en kunde eller forbruker for oss, klienten eller tjenesteyteren, men vi mottar ikke noen navn, postadresser, telefonnummer, e-postadresser eller lignende data som ville gjøre det mulig å identifisere en enkeltperson tilknyttet disse ID-ene.

 

Hvordan innhenter vi informasjon?

Vi innhenter informasjon og mottar informasjon på vegne av våre klienter om personer når du besøker online-eiendommene til våre klienter, som [m]PLATFORM yter tjenester til, eller tredjeparts utgivere (for eksempel nyhetssider). For å gjøre dette benytter vi informasjonskapsler, annonse-ID-er, piksler og andre teknologier. Her er noen forklaringer på disse begrepene:

Informasjonskapsel er en liten alfanumerisk tekstfil som lagres i en nettleser av en nettside eller av en tredjeparts annonseserver eller annen tredjepart, som lar den nettsiden eller tredjeparten gjenkjenne den nettleseren og huske brukerinformasjonen og annen informasjon. Våre målrettede informasjonskapsler, som kalles «Mookie» og opererer på mookie1.com-domenet, er vedvarende informasjonskapsler som inneholder unike tilfeldig genererte verdier som lar våre tjenester skille mellom nettlesere og enheter som er assosiert med brukerinformasjon og annen informasjon. Mookie-informasjonskapsler, sammen med den assosierte informasjonen, brukes i utøvelsen av våre tjenester, spesielt i Interessebaserte annonseaktiviteter. Mer informasjon om våre Mookie-informasjonskapsler kommer fram i tabellen rett under denne ordforklaringen.
Annonserings-ID er en alfanumerisk identifikator gjort tilgjengelig med en plattform eller operasjonssystem (slik som Apple iOS eller Google Android) som tillater applikasjonsutviklere og tredjeparter å gjenkjenne en bestemt enhet i et applikasjonsmiljø. Det er assosiert med brukerinformasjon og annen informasjon, og er, sammen med denne assosierte informasjonen, brukt i utøvelsen av våre tjenester, og spesielt innen interessebaserte annonseaktiviteter.
Piksel er en kodelinje som brukes av et nettsted eller en tredjepart til å tildele nettaktiviteter til en enhet eller nettleser, eller mer spesifikt til den gjeldende informasjonskapselen eller annonserings-ID-en. Bruken av piksel gjør oss i stand til å registrere, for eksempel, at en enhet eller nettleser har besøkt et bestemt nettsted eller en bestemt side.

Følgende oversikt gir informasjon om Mookie-informasjonskapsler, alle er «vedvarende» informasjonskapsler (det betyr at de er lagret til de utløper eller blir slettet/fjernet av en bruker) som er tilknyttet mookie1.com-domenet:

Navn på informasjonskapsel Informasjonskapselens adferdskapasitet Informasjon oppbevart i informasjonskapselen Utløpsdag(er)
Målretting (klientdata) Målretting og optimalisering (brukerdata) Rapportering og attribusjon
id Y Y Y Unikt serienummer 395 dager
mdata Y N N Unikt serienummer, opprettelsestidsstempel, informasjonskapsel-versjon 395 dager
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikt serienummer, opprettelses-tidsstempel, datapartners besøks-id 10 dager

Hvordan bruker vi denne informasjonen?

[m]PLATFORM behandler informasjonen de innhenter og mottar med den hensikt å yte tjenester til klienter slik vi har beskrevet ovenfor, så vel som til administrative, sikkerhetsmessige og pålagte hensyn. I særdeleshet utfører vi følgende aktiviteter:

Annonse-utvelgelse, levering og rapportering

Vi analyserer informasjonen som er innhentet når en klientannonse leveres via [m]PLATFORM og informasjon mottatt fra våre partnere. Vi organiserer denne informasjonen i samlinger av ID-er (som vi kaller segmenter), basert på ulike komponenter ved brukerinformasjonen, som vi har forklart over.  For eksempel: Vi kan ha deler av ID-er som besøker sportsnettsider. GroupM-byråer bruker så disse segmentene innen vår plattform for å levere interessebasert annonsering for sine klienter ved å bruke våre partnere og tjenesteytere. Denne annonseringen kan leveres gjennom datamaskiner, telefoner og andre mobile enheter.

Vi kan også integrere (og bruke til de samme formål) brukerinformasjon mottatt fra andre nøye utvalgte selskaper (inkludert eiere av nettsteder, dataleverandører og datasamlere).

Vi kan også opprettholde vår egen interne identifikator, som vi kaller «[mP]ID». Vi benytter [mP]ID-en til å assosiere informasjon relatert til nettlesere, miljøer, og/eller enheter som vi rimeligvis antar tilhører samme bruker. Dette hjelper oss til å yte mer nyttig og relevant annonsering til en bestemt bruker, uavhengig av nettleser, enhet eller miljø.

Tilpassing

For å yte våre klientspesifikke personlig tilpassede tjenester gjør vi følgende:

 • innhenter informasjon på hvert av klientens nettsteder (dette inkluderer nettsteder, apper, og andre digitale eiendommer) – som beskrevet over i «Hvordan vi innhenter informasjon»;
 • gir tilgang til eller lagrer denne informasjonen på enheter (via informasjonskapsel-ID-er og annonserings-ID-er, etter hva som er aktuelt); og
 • analyserer den innhentede informasjonen, noen ganger sammen med annen informasjon mottatt fra våre klienter, og organiserer det inn i segmenter med ID-er, basert på ulik brukerinformasjon som vi har

Våre klienter kan så benytte disse segmentene til å levere, på sine vegne eller på vegne av deres klienter, interessebasert annonsering til brukere og deres datamaskiner, telefoner, og andre mobile enheter (dette gjøres på ulike måter).

Vi yter klientspesifikk tilpassing, delene som vi bygger opp for en klient, er logisk segregert fra segmentene og dataene til andre klienter. Data innhentet på denne måten, og delene som produseres, kan kun bli brukt på vegne av den spesifikke klienten.

Målinger

Vi behandler brukerinformasjon for å levere annonsering og måler leveringen av disse annonseringene, for å lære om hvilke faktorer som gjør annonsering vellykket eller ikke vellykket for annonsøren, og for å generere rapporter for å forstå og forbedre tjenestebruk og annonseeffektivitet.

Lagring og tilgang til informasjon

For å yte våre tjenester lagrer vi våre Mookie-informasjonskapsler på nettleseren(e) til personer som vi har levert annonser til, og som så gjenkjenner Mookie-informasjonskapslene når din nettleser brukes for å få tilgang til nettsidene til våre klienter og utgiverne vi jobber med.  På nettsteder som vi leverer på og/eller leser, eller forsøker å levere på og/eller lese, skal Mookie-informasjonskapsler fortelle deg om bruken av tredjeparts-informasjonskapsler, og spesielt Mookie-informasjonskapslene når det kreves i henhold til loven på de nettstedene. I datastrømmen vi mottar fra våre partnere i forbindelse med leveringen av digital annonsering på mobile applikasjoner, mottar vi også annonserings-ID assosiert med brukerens mobile enhets plattform/operativsystem, og gjenkjenner disse annonserings-ID-ene.

Vi benytter informasjonen innhentet og mottatt for interessebasert annonsering, slik som:

 • Matchende data til offline kilder – som indikert over, under «Brukerinformasjon mottatt fra tredjeparter»:

o   Vi mottar offline brukerinformasjon, inkludert demografisk og interesseinformasjon, fra andre selskaper, inkludert våre klienter, partnere og tjenesteytere, som er innhentet utenfor plattformen og som er gitt oss for bruk i våre tjenester.  Det er ansvaret til de selskapene som innhenter den informasjonen å gjøre det på en hensiktsmessig og lovlig måte, og å tillate deling av den informasjonen for våre formål.

o   Når vi mottar offline brukerinformasjon blir denne informasjonen gitt oss via en tjenesteyter i forbindelse med en informasjonskapsel-ID, annonserings-ID, eller lignende ID som identifiserer en kunde eller en kunde for oss, klienten eller tjenesteyteren.

o   Vi mottar ikke noen navn, postadresser, telefonnummer, e-postadresser eller lignende data som ville gjøre det mulig å identifisere en enkeltperson tilknyttet disse ID-ene.

 • Koble sammen enheter – vi benytter vår egen [mP]ID-identifikator for å assosiere informasjon relatert til nettlesere, miljøer, og/eller enheter som vi rimeligvis antar tilhører samme bruker for å hjelpe med å gi mer nyttig og relevant annonsering uavhengig av nettleser, miljø eller enhet.
 • Presis geografisk lokaliseringsdata – når vi har de nødvendige tillatelser til å gjøre det, kan vi motta og/eller benytte en brukers presise geografiske lokaliseringsdata i forbindelse med våre tjenester.  Når vi innhenter denne type data, er det gitt oss i datastrømmen vi mottar fra våre partnere i forbindelse med levering av digital annonsering.

Hvem deler vi data med?

[m]PLATFORM deler data med GroupM-byråer og deres klienter med den hensikt å levere interessebasert annonsering, analyser, og andre tjenester som beskrevet over. Vi deler også data med tredjeparts tjenesteytere som utøver tjenester og funksjoner på våre vegne og/eller på vegne av våre klienter, i ytelsen av tjenestene, slik som selskaper som er ansvarlig for den faktiske leveringen av interessebasert annonsering – inkludert etterspørselsidens plattformer, annonsenettverk, annonsebørser, og annonseservere.

Dersom vi rimeligvis antar at vi er pålagt i henhold til loven og juridiske prosedyrer å oppgi informasjon til en tredjepart (inkludert rettslige utøvende myndigheter), så vil vi gjøre det. I tillegg kan vi også oppgi informasjon til en tredjepart (inkludert en revisor eller annen tjenesteyter) for å etterforske, forhindre, eller handle i forhold til suspekt eller direkte forbudt aktivitet og/eller for å se på, evaluere, eller adressere integriteten eller sikkerheten til vår plattform og tjenestene.

Medlemskap

Vi er medlem av Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), og Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). I forbindelse med disse medlemskapene følger vi DAAs selvregulerende rammeverk, IAB Europe EUs rammeverk for nettbasert adferdsannonsering, og DAAC’s Canadian selvregulerende rammeverk for nettbasert adferdsannonsering, respektivt, i de markedene hvor de selvregulerende rammeverkene gjelder, og vi støtter anvendelsen av Advertising Option-ikoner (AdChoices og, når det gjelder, AppChoices). Annonser som er levert av organisasjoner som deltar i disse rammeverkene viser ikonet vist under når det er teknisk mulig. Ved å klikke på det ikonet får du informasjon om adferdsbasert annonsering.

Når IAB Europe’s Transparency & Consent Framework er ferdigstilt, planlegger vi å delta i rammeverket som en «global aktør».

Velge bort / rett til å trekke tilbake godkjennelse

Du kan melde deg av [m]PLATFORM’s interessebaserte annonsering på flere måter.

Du kan velge å ikke motta tilrettelagt tredjeparts annonsering via [m]PLATFORM’s målrettede informasjonskapsler på nettleseren du bruker ved å klikke nedenfor. Hvis du gjør dette, vil [m]PLATFORM’s målrettede informasjonskapsel bli erstattet av en «avmeldings»-informasjonskapsel. Ikke noe av informasjonen fra den interessebaserte annonseringen tilknyttet de erstattede [m]PLATFORM målrettede informasjonskapslene vil bli brukt til interessebasert annonsering på noen enhet eller nettleser som vi har rimelig knyttet til nettleseren hvor den informasjonen ble innhentet. I tillegg, dersom vi har faktisk kunnskap om at en annen enhet eller nettleser er koblet til din avmeldte nettleser, vil den andre enheten eller nettleseren også bli avmeldt fra å motta interessebasert annonsering via [m]PLATFORM.

For å melde deg av datainnhenting via informasjonskapsler fra [m]PLATFORM, kan du klikke her.

Våre avmeldings-informasjonskapsler er programmert til å utløpe ti år etter at de først ble utstedt. Dersom du kjøper en ny enhet, oppgraderer eller endrer nettleser, eller sletter denne avmeldings-informasjonskapselen, må du gjennomføre avmeldingsprosessen på nytt. For at avmeldingsprosessen skal fungere, må nettleseren din være innstilt til å godta tredjeparts informasjonskapsler.

I nettlesermiljøer kan du også avvise eller fjerne informasjonskapsler fra både [m]PLATFORM og andre tjenesteytere, via følgende metoder:

 • Endre innstillingene på nettleseren din for å fjerne informasjonskapsler. Det vil resultere at interessebasert annonsering via informasjonskapsler fra [m]PLATFORM og andre tilbydere stopper. Men ved å gjøre dette, kan det hende du ikke kan benytte deg av enkelte funksjoner på enkelte nettsteder, eller får full utnyttelse av alle tilbud på nettsteder og interessebasert annonsering. Du kan avvise eller fjerne, informasjonskapsler ved å følge anvisningene i innstillingene på din nettleser. Mer informasjon er tilgjengelig på www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com, and www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Justere innstillingene for informasjonskapsler hos eieren av nettstedet der du ga oss tillatelse til å bruke våre informasjonskapsler; kan variere mellom du ulike nettstedeierne.
 • Velge bort interessebasert annonsering via våre målrettede informasjonskapsler, så vel som de målrettede informasjonskapslene til våre tjenesteytere, på følgende nettsteder:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (ved å klikke på «dine annonsevalg»-koblingen, etter at du har valgt korrekt land)

I mobile app-miljøer kan du velge bort interessebasert annonsering fra kun [m]PLATFORM eller fra både [m]PLATFORM og andre tjenesteytere, via følgende metoder:

 • Gå til personvern-innstillinger på enheten din og velg «Begrens annonsesporing» via enhetens innstillinger. Det vil resultere i fjerning av interessebasert annonsering via aktuelle annonse-ID-er fra [m]PLATFORM og andre tilbydere.
 • Velge bort interessebasert annonsering via de aktuelle annonse-ID-ene fra [m]PLATFORM og/eller andre tilbydere via AppChoice sin app. Merk at for at AppChoices-app-en skal fungere korrekt, må «Begrens annonsesporing» ikke være valgt i enhetens innstillinger. Interessebasert annonseringsdata som er innhentet tidligere eller mottatt i forbindelse med den erstattede annonse-ID-en vil ikke bli benyttet via [m]PLATFORM til interessebasert annonsering eller noen annen enhet eller nettleser som vi har rimelig knyttet til det mobile app-miljøet hvor informasjonen ble innhentet. I tillegg, dersom vi har faktisk kunnskap om at en annen enhet eller nettleser er koblet til den avmeldte nettleseren, vil den andre enheten eller nettleseren også bli valgt bort fra å motta interessebasert annonsering via [m]PLATFORM . Mer informasjon om AppChoices-appen er tilgjengelig på http://www.aboutads.info/consumers og http://www.youradchoices.ca/choices/.

Barns personvern

[m]PLATFORM’s tjenester er ikke rettet mot barn (som definert i loven) eller mot nettsteder primært rettet mot barn. [m]PLATFORM innhenter ikke vitende informasjon fra barn (som definert i henhold til aldersbestemmelser i det gjeldende land). Dersom du tror at et barn har gitt oss personlig informasjon og ønsker å få det fjernet, ber vi deg om å kontakte oss.

Overføring av informasjon ved et oppkjøp

Dersom et annet selskap tar over all eller en vesentlig del av vår eiendom, eller all eller en vesentlig del av eiendommen til vår plattform-forretning, gjennom konsolidering, sammenslåing, verdioppkjøp, bedrifts-omorganisering eller andre transaksjoner, forbeholder vi oss retten til å overføre all informasjon eller all plattform-informasjon, etter det som er aktuelt, som er i vårt eie eller under vår kontroll, til den overtagende part.

Informasjonsikkerhet og global dataoverføring

Vi følger generelt aksepterte standarder for den nettbaserte annonsebransjen for å beskytte mot uautorisert tilgang til, ulovlig behandling av, uautorisert lagring av og uautorisert formidling av informasjon. Disse standardene inkluderer å gjennomføre nødvendig fysiske, elektroniske og administrative tiltak påkrevd for å beskytte dataintegritet, tilgang og bruk. Imidlertid bør du være klar over at til tross for disse tiltakene for å beskytte våre servere, er ingen overføringsmetode over Internett garantert sikker.

[m]PLATFORM’s tjenester og plattform brukes globalt, og derfor kan vi overføre data til land omkring i verden, inkludert land utenfor ditt eget. Vi vil, når nødvendig, iverksette passende sikkerhetstiltak for å sikre at slik data er beskyttet. Når vi overfører personlig data fra EØS eller Sveits til en enhet utenfor EØS eller Sveits går vi over i standard («modell») kontraktklausuler med mottakeren for å sikre en tilstrekkelig grad av databeskyttelse.  Når vi overfører personlig data fra EØS eller Sveits til en ikke-tilknyttet enhet (slik som tjenesteyter som utfører tjenester på våre vegne) utenfor EØS eller Sveits, vil vi enten inngå standard («modell») kontraktklausuler, eller grunnleggende like vilkår og forhold for å sikre at overføringen følger solide mekanismer, slik som at tjenesteyteren er sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Datalagring

Vi beholder informasjonen vi innhenter gjennom våre tjenester i ikke-aggregert form i en periode på ikke mer enn 13 måneder. Denne informasjonen inkluderer nettsteder som er besøkt, innhold som er sett, annonse-samhandling, IP-adresser, nettlesertype og språkinnstillinger.  Vi beholder denne informasjonen i 13-måneders-perioden for å gjøre våre klienter i stand til å utføre analyser år for år. For eksempel, en forhandler kan ønske å sammenligne effektiviteten til sin annonseaktivitet for julen inneværende år vs. effektiviteten for foregående år. En 13-måneders lagringsperiode setter klienten i stand til å utføre en slik sammenligning.

Vi beholder informasjonen vi innhenter gjennom våre tjenester i en aggregert form i en periode på ikke mer enn 13 måneder.

EØS og Sveits

Juridiske grunnlag for å behandle informasjon

Vi innhenter, bruker, deler og/eller overfører personlig informasjon fra personer i EØS kun når vi har juridisk grunnlag for å gjøre det, noe som vanligvis krever brukergodkjennelse eller våre legitime interesser.

Når det kreves i henhold til gjeldende lov vil vi kun plassere våre Mookie-informasjonskapsler på nettleseren til enkeltpersoner som har gitt oss tillatelse til å utplassere slike informasjonskapsler, og vi vil kun levere interessebasert annonsering til enkeltpersoner som har gitt tillatelse til den aktiviteten.

I den grad vi er avhengig av din tillatelse, som kan gis oss enten direkte eller via en tredjepart (slik som en «tillatelse-administrasjonstilbyder»), til å benytte din informasjon på enkelte måter, vil vi behandle din informasjon innenfor omfanget av den tillatelsen.

I henhold til IAB Europe’s Transparency & Consent Framework nevnt under «Medlemskap», i vår kapasitet som datakontrollør har vi til hensikt å bruke tillatelser som lovmessig grunnlag for alle «formål» annet enn «målinger» (hvis hensikt inkluderer målinger, analyser, og rapportering med tanke på den gjeldende personlige informasjonen).  I forbindelse med slik hensikt, når vi behandler data for å måle levering av annonser eller analyse effektiviteten deres, har vi en legitim interesse av å forstå at våre leverandører har levert annonsene som de har en kontrakt på å levere. I tillegg, vi mener at annonseklientene har en legitim interesse av å forstå hvorvidt deres annonsering har blitt levert og hvorvidt den har vært effektiv. Vi mener disse aktivitetene er fundamentale for nettbasert annonsering, men resulterer ikke i noen avgjørelse som påvirker enkeltpersoner.

Hvis du befinner deg i EU, har du rett til å gjøre innsigelser mot all denne behandlingen. Dersom du ønsker å gjøre en innsigelse, kan du klikke her.

Rettigheter til personer innen EØS og i Sveits

Enkeltpersoner innen EØS og i Sveits har en rekke rettigheter med hensyn til sin personlige informasjon, inkludert retten til å få tilgang til sin informasjon. For disse brukerne, kan du også ha rett til å hindre eller begrense måten vi benytter den personlige informasjonen på i mange tilfeller når vi behandler din personlige informasjon

I enkelte tilfeller – for eksempel, når vi behandler din personlige informasjon til direkte markedsføringsøyemed eller forfølger våre legitime interesser – kan du også ha rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av din personlige informasjon av oss, og du kan også be om at vi sletter din personlige informasjon. Du har også en rett til å motta en kopi av din personlige informasjon i et lett tilgjengelig format, og i noen tilfeller kan du også be om at vi overfører din personlige informasjon til tredjeparter. Vi beholder og lagrer ikke din faktiske nettleser-historikk i forbindelse med en Mookie-informasjonskapsel-ID, en mobil annonserings-ID eller en [mP]ID. I stedet benytter vi en «aggregert scoring»-metode som kategoriserer nettstedene du besøker og deretter bruker kombinasjoner av disse kategoriene for å opprette segmenter og levere Internettbasert annonsering.  Som en konsekvens av dette, er vi teknisk ikke i stand til å tilby deg muligheten til å endre individuelle elementer i dataene som fører til segment-plasseringen fordi vi ikke lagrer dem.  Hvis du tror vi har eller har benyttet uriktig personlige dataelementer om deg, bør du være klar over at du har rett til å trekke tilbake din godkjennelse til å behandle dine personlige data når som helst.

Hvis du har spørsmål om noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på [email protected]. Du bør også kontakte oss på den e-posten dersom dine personlige datapreferanser endres, hvis du ikke vil at vi skal sende deg informasjonen du tidligere ba om eller hvis du har noen spørsmål omkring hvordan vi benytter din personlige informasjon.

Uten at det begrenser andre rettigheter du har, så har du også rett til å sende inn en klage mot oss til en kontrollerende myndighet i det EU-medlemslandet hvor du bor, eller hvor vi er basert.  Klikk her for å finne din lokale kontrollerende myndighet.

Informasjon mottatt fra markedsundersøkelsesselskaper i Nederland

Hvis du har gitt godkjennelse til markedsundersøkelsesselskaper i Nederland til å oppgi dine panel-data til [m]PLATFORM, kan vi , basert på omfanget av slik godkjennelse, motta brukerinformasjon og annen informasjon, inkludert panel-ID-er fra slike selskaper; og vi kan bruke denne informasjonen kun til undersøkelser og analyser, optimalisering av kampanjer, kundetilpassing av annonsering, og rapportering av effektiviteten til online annonsekampanjer.

California

Som følge av del 1798.83 i California Civil Code, kan innbyggere i California motta en viss informasjon om den typen personlig informasjon som selskaper som de har et etablert forretningsforhold med har delt med tredjeparter for direkte markedsføringshensikter gjennom foregående kalenderår. For å be om en liste over selskaper, hvis noen, som [m]PLATFORM har gitt personlig informasjon til for egen markedsføringshensikt, kan du sende oss en e-post på [email protected] eller skriv til oss: Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA,  Attn: Personvern. Vennligst vent 30 dager for å få svar.

Loven i California krever at vi oppgir hvordan vi svarer på nettleseres «Ikke spor»-signaler, eller andre valgte mekanismer relatert til interessebasert annonsering. Vi har ennå ikke utviklet et svar på nettleseres «Ikke spor»-signaler, og endrer ikke noe av vår data-innhenting når vi mottar slike signaler. Vi vil fortsette å evaluere potensielle svar på «Ikke spor»-signaler i lys av bransjeutviklinger eller juridiske endringer.

Vi er forpliktet til å ta hensyn til personvernvalg. For mer informasjon om å velge bort interessebasert annonsering, kan du lese «Avmelding / rett til å trekke tilbake godkjennelse»-delen ovenfor.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vennligst vær klar over at på grunn av den foranderlige naturen til personvernlover og reguleringer, digitale teknologier, og vår forretning, kan vi endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vennligst les denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å være klar over enhver endring som kan ha skjedd (vi vil oppdatere datoen den trer i kraft fra på toppen av siden, for å hjelpe deg til å se når endringer har blitt gjort).

Om oss

Annet enn på oppdrag fra en klient eller annen tredjepart, er [m]PLATFORM en datakontrollør som er ansvarlig for din personlige informasjon (som dette begrepet eller lignende begreper er definert av gjeldende lov) når du bruker våre tjenester.

Kontakt oss

Europa (Choreograph Limited )

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Globalt (Choreograph LLC)

 • By email to [email protected]
 • By post to Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy