[m]PLATFORM Privacy Notice - Polish

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Informacja o przestrzeganiu prawa do prywatności przez [m]PLATFORM 

W niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności zawarto informacje, które [m]PLATFORM gromadzi poprzez strony internetowe, aplikacje oraz inne zasoby cyfrowe, łącznie nazywane przez nas „Stronami”. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobu, w jaki wykorzystujemy te informacje na naszej „Platformie” oraz w celu realizacji „Usług” na rzecz naszych klientów. Ponadto w dokumencie tym tłumaczymy, w jaki sposób użytkownik może zarządzać prywatnością oraz wykonywać swoje prawa w zakresie niektórych danych gromadzonych i wykorzystywanych przez [m]PLATFORM.

Kim jesteśmy?

[m]PLATFORM to globalny podmiot należący do grupy spółek GroupM. W obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii, podmiotem [m]PLATFORM odpowiedzialnym za dane gromadzone przez [m]PLATFORM jest spółka [m]PLATFORM Ltd, natomiast poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Szwajcarią podmiotem odpowiedzialnym w tym zakresie jest spółka mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM to rozwiązanie grupy GroupM, którego celem jest pozyskiwanie informacji na temat odbiorców, ich aktywizacja oraz kształtowanie spersonalizowanych relacji z klientem na szeroką skalę. [m]PLATFORM to nie tylko szereg technologii, ale również działający w skali globalnej podmiot usługowy zatrudniający analityków, strategów ds. danych, specjalistów ds. wyszukiwania oraz spraw społecznych, a także ekspertów ds. produktu oraz mediów, których celem jest konsekwentna realizacja usług w obrębie wszystkich rynków, na których działają nasi klienci.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności, prosimy zapoznać się z zakładką „Kontakt” na końcu niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności. Pragniemy zauważyć, iż niniejsza Informacja o przestrzeganiu prawa do prywatności została przetłumaczona z języka angielskiego na inne języki. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między wersjami językowymi niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności, wersja angielska ma znaczenie nadrzędne.

Charakter naszych usług

[m]PLATFORM posiada i prowadzi platformę technologiczną („Platforma”), której celem jest realizacja rozmaitych usług związanych z reklamą (łącznie zwanych, „Usługami”) na rzecz klientów, tj. klientów innych agencji i spółek grupy GroupM, a także innych spółek wchodzących w skład grupy WPP plc. [m]PLATFORM nie świadczy usług bezpośrednio na rzecz konsumentów, obsługując wyłącznie klientów korporacyjnych współpracujących z agencjami grupy GroupM w zakresie planowania i zakupu kampanii medialnych (reklam).

Agencje grupy GroupM korzystają z naszej Platformy oraz Usług na potrzeby własnych klientów, pomagając im w lepszym zrozumieniu reklam, które klienci ci realizują w sieci (np. to na jakich stronach internetowych reklama została wyświetlona, kto ją zobaczył, kto zareagował bądź nie zareagował na reklamę) oraz poprawić skuteczność reklamy. Ponadto pomagamy klientom kierować reklamy do konsumentów, którzy będą bardziej zainteresowani ich produktami i usługami.

Pomagając klientom w doborze odbiorców ich reklam, korzystamy z pewnych informacji demograficznych takich jak wiek, płeć, wykształcenie, dochody oraz dane dotyczące gospodarstwa domowego (np. liczba dzieci zamieszkujących gospodarstwo domowe), dane geograficzne, zainteresowania, regularne zajęcia i podobne informacje („Informacje o użytkowniku”). Poniżej wyjaśniamy, skąd czerpiemy te dane. Ten rodzaj reklamy określamy mianem „Reklamy opartej na zainteresowaniach”.

Jakie informacje są gromadzone i wykorzystywane przez [m]PLATFORM?

Platformę stworzono w celu gromadzenia i/lub wykorzystywania informacji o rodzajach stron internetowych odwiedzanych przez poszczególnych użytkowników oraz ich interakcji ze Stronami oraz reklamami naszych klientów. Gromadzimy również informacje umożliwiające identyfikację przeglądarki oraz urządzeń użytkowników oglądających reklamy naszych klientów. Informacje te obejmują następujące kategorie danych:

Identyfikatory techniczne

Identyfikatory te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika, środowiska reklamy mobilnej, i/lub urządzenia użytkownika. Najczęściej stosowanymi identyfikatorami technicznymi są:

 • Identyfikatory ciasteczek
 • Identyfikatory reklam w urządzeniach mobilnych (np. IDFA oraz identyfikatory Google Advertising ID)
 • Pośredni identyfikator „[mP]ID” [m]PLATFORM przypisany do powyższych identyfikatorów

Dodatkowe informacje techniczne

 • Adres protokołu internetowego („Adres IP”) oraz dane uzyskane na podstawie adresu IP takie jak ogólne dane geolokalizacyjne (kraj, województwo, miasto, i/lub kod pocztowy miejsca w jakim znajduje się urządzenie)
 • Rodzaj przeglądarki internetowej, język przeglądarki oraz system operacyjny
 • Rodzaj łącza internetowego (kablowe lub Wi-Fi), sieć, do której podłączone jest urządzenie, operator sieci komórkowej (pod warunkiem dostępności tej informacji)
 • Szerokość/długość geograficzna, w jakiej znajduje się użytkownik urządzenia (mobilnego).  Na potrzeby niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności, „urządzenia mobilne” oznaczają smartfony oraz tablety.

Informacje o działaniach sieciowych użytkownika

[m]PLATFORM gromadzi niżej opisane informacje na temat sposobów, w jakie użytkownik przegląda Internet w celu określenia aktywności, usług oraz produktów, jakimi może być zainteresowany użytkownik oraz sposobów reagowania użytkownika na określone reklamy. Informacje te obejmują:

 • Zapis kategorii przeglądanych przez użytkownika stron internetowych (w celu określenia zainteresowań)
 • Stronę, którą użytkownik przegląda przed obejrzeniem reklamy oraz po jej obejrzeniu
 • Datę i godzinę korzystania z Internetu
 • Częstotliwość korzystania z danej Strony
 • Hasła wyszukiwania wpisywane na danej Stronie
 • Interakcję z daną reklamą (np. to, czy użytkownik kliknął reklamę)

Informacje o użytkowniku otrzymane od podmiotów trzecich

Dla potrzeb realizacji naszych Usług, korzystamy również z Informacji o użytkowniku dotyczących zarówno sfery online, jak i offline, w tym danych demograficznych i informacji o zainteresowaniach, które otrzymujemy od podmiotów trzecich. Podmioty trzecie obejmują naszych klientów oraz starannie dobranych usługodawców.  Usługodawcy przekazują nam Informacje typu offline o użytkowniku w powiązaniu z identyfikatorami ciasteczek, reklam oraz innymi, podobnymi identyfikatorami, które pozwalają nam, naszemu klientowi lub usługodawcy zidentyfikować klienta lub konsumenta; nie otrzymujemy jednak takich informacji jak nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ani żadnych innych podobnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby przypisanej do tych identyfikatorów.

W jaki sposób gromadzimy informacje?

Gromadzimy informacje na temat użytkowników oraz pozyskujemy je na rzecz naszych klientów w momencie, gdy użytkownik korzysta z zasobów sieciowych klientów będących beneficjentami usług [m]PLATFORM lub zasobów sieciowych należących do innych wydawców (np. portali informacyjnych). Do tego celu służą ciasteczka, identyfikatory reklam, piksele, oraz inne technologie. Poniżej znajdują się definicje tych terminów:

Ciasteczko to niewielki, alfanumeryczny plik tekstowy zapisywany w przeglądarce przez stronę internetową lub serwer reklamowy należący do podmiotu trzeciego, aby umożliwić rozpoznawanie przeglądarki oraz zapamiętanie Informacji o użytkowniku i innych informacji. Stosowane przez nas ciasteczka do targetowania („Mookie”) działają w ramach domeny mookie1.com i są ciasteczkami stałymi, obejmującymi unikalne, losowo generowane wartości, pozwalające nam odróżnić od siebie poszczególne przeglądarki oraz urządzenia. Są powiązane z Informacjami o użytkowniku oraz innymi informacjami. Ciasteczka Mookie wraz z powiązanymi z nimi informacjami stosujemy w celu świadczenia naszych Usług, w szczególności w celu realizacji działalności dotyczącej Reklam opartych na zainteresowaniach. Szersze informacje na temat ciasteczek Mookie znajdują się w poniższej tabeli.
Identyfikator reklamy Alfanumeryczny identyfikator udostępniany przez platformę lub system operacyjny (taki jak Apple iOS lub Google Android), który umożliwia deweloperom aplikacji oraz podmiotom trzecim rozpoznanie urządzenia w określonym środowisku aplikacyjnym. Jest on powiązany z Informacjami o użytkowniku oraz innymi informacjami i, wraz z tymi informacjami, jest wykorzystywany do realizacji naszych Usług, w szczególności usług dotyczących Reklam opartych na zainteresowaniach.
Piksel Wiersz kodu wykorzystywany przez Stronę lub podmiot trzeci w celu skojarzenia działań użytkownika w sieci z danym urządzeniem lub przeglądarką internetową, czyli właściwym identyfikatorem ciasteczka lub reklamy. Stosowanie pikseli pozwala nam na przykład ustalić, że określona Strona została odwiedzona przez użytkownika korzystającego z danego urządzenia lub przeglądarki.

Poniższa tabela zawiera informacje o ciasteczkach Mookie, z których wszystkie mają charakter „stały” (co oznacza, że są przechowywane do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez użytkownika) i są mapowane do domeny mookie1.com:

Nazwa ciasteczka Zachowanie ciasteczka Informacje przechowywane przez ciasteczko Termin ważności (dni)
Targetowanie (dane klienta) Targetowanie i optymalizacja (dane użytkownika) Raportowanie i odniesienia do źródła danych
id Y Y Y Unikalny numer seryjny 395 dni
mdata Y N N Unikalny numer seryjny, znacznik czasu utworzenia, wersja ciasteczka 395 dni
syncdata_<PARTNER> Y N N Unikalny numer seryjny, znacznik czasu utworzenia, identyfikator przypisany do użytkownika (należący do naszego partnera) 10 dni

W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?

[m]PLATFORM przetwarza gromadzone oraz otrzymywane informacje w celu realizacji wyżej opisanych Usług na rzecz klientów, jak również w celach administracyjnych, celach związanych z bezpieczeństwem oraz zapewnieniem zgodności z przepisami prawa. Realizujemy następujące usługi:

Dobór i wyświetlenie reklamy, raportowanie

Analizujemy informacje zgromadzone w czasie wyświetlania reklam klienta za pośrednictwem platformy [m]PLATFORM oraz informacje uzyskane od naszych partnerów. Grupujemy te informacje w zbiory identyfikatorów (które określamy mianem segmentów) na podstawie różnych składowych Informacji o użytkowniku opisanych powyżej.  Dla przykładu, niektóre z naszych segmentów dotyczą identyfikatorów użytkowników odwiedzających sportowe strony internetowe. Agencje grupy GroupM następnie korzystają z tych segmentów w ramach naszej platformy w celu realizacji Reklam opartych na zainteresowaniach na rzecz swoich klientów, bazując na usługach swoich partnerów oraz usługodawców. Reklamy te są wyświetlane za pomocą komputerów, telefonów oraz innych urządzeń mobilnych.

Możemy również uwzględnić (w związku z tymi samymi celami) Informacje o użytkowniku otrzymane od innych, starannie dobranych podmiotów (w tym właścicieli Stron, dostawców danych oraz podmiotów zajmujących się agregacją danych).

Stosujemy również własny, wewnętrzny identyfikator, który nazwaliśmy „[mP]ID”. Identyfikator [mP]ID stosujemy w celu powiązania ze sobą informacji dotyczących przeglądarki, systemu operacyjnego i/lub urządzenia, które w naszej uzasadnionej opinii należą do jednego użytkownika. Dzięki temu jesteśmy w stanie kierować do określonego użytkownika reklamy, które mu bardziej odpowiadają, bez względu na przeglądarkę, urządzenie oraz środowisko aplikacyjne.

Personalizacja

W celu zapewnienia Usług spersonalizowanych pod kątem określonego klienta:

 • gromadzimy informacje na każdej Stronie klienta (na stronach internetowych, w aplikacjach oraz innych zasobach cyfrowych) – zgodnie z opisem w dziale „W jaki sposób gromadzimy informacje”,
 • przechowujemy te informacje na urządzeniach lub uzyskujemy dostęp do tych informacji, znajdujących się na urządzeniach (za pomocą identyfikatorów ciasteczek oraz reklam), oraz
 • analizujemy gromadzone informacje, czasami uwzględniając również inne informacje otrzymywane od klientów oraz grupujemy je w segmenty identyfikatorów w oparciu o posiadane przez nas Informacje o użytkowniku

Nasi klienci mogą wówczas skorzystać z tych segmentów w celu przesłania Reklam opartych na zainteresowaniach, we własnym imieniu lub na rzecz swoich klientów, na komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne użytkownika (wykorzystując w tym celu rozmaite środki).

Realizując dostosowaną do klienta usługę personalizacji, zapewniamy logiczną separację między segmentami tworzonymi dla danego klienta a segmentami i danymi innych klientów. Gromadzone w ten sposób dane oraz tworzone segmenty mogą zostać wykorzystane wyłącznie na rzecz skojarzonego z nimi klienta.

Pomiar efektywności

Przetwarzamy Informacje o użytkowniku w celu wyświetlenia oraz oceny reklam, aby dowiedzieć się, jakie czynniki sprawiają, że reklamy są skuteczne z punktu widzenia reklamujących się organizacji oraz opracować raporty pozwalające nam przeanalizować i usprawnić wykorzystanie Usługi oraz efektywność reklamy.

Przechowywanie informacji i dostęp do nich

W celu realizacji naszych Usług, w przeglądarkach użytkowników, do których skierowano reklamy, przechowujemy ciasteczka Mookie. Ciasteczka Mookie rozpoznajemy w momencie, gdy użytkownik za pomocą swojej przeglądarki odwiedza strony internetowe naszych klientów oraz reklamujących się podmiotów, które z nami współpracują.  Strony w ramach których zapisujemy i/lub odczytujemy lub staramy się zapisać i/lub odczytać ciasteczka Mookie informują użytkowników o ciasteczkach podmiotów trzecich, w szczególności, jeśli jest to wymagane prawnie, o ciasteczkach Mookie stosowanych w ramach tych Stron. Dane, które otrzymujemy od naszych partnerów w związku z przesyłaniem reklam cyfrowych na urządzenia mobilne obejmują również identyfikatory reklam powiązane z platformą/systemem operacyjnym urządzenia mobilnego użytkownika, które jesteśmy w stanie rozpoznać.

Przykłady wykorzystania informacji gromadzonych oraz otrzymywanych w celu wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach:

 • Skojarzenie danych ze źródłem offline – zgodnie z informacjami podanymi powyżej, w dziale „Informacje o użytkowniku otrzymywane od podmiotów trzecich”:

o   Od innych firm, w tym naszych klientów, partnerów oraz usługodawców otrzymujemy informacje typu offline o użytkowniku, w tym informacje demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach, które są gromadzone poza Platformą i przekazywane nam, abyśmy mogli je wykorzystać do realizacji naszych Usług.  Po stronie wspomnianych podmiotów gromadzących dane leży odpowiedzialność za realizację tego zadania w należyty sposób oraz zgodnie z prawem, a także za uzyskanie zgody na udostępnienie nam tych informacji do naszych celów.

o   Informacje offline otrzymywane od usługodawców są powiązane z identyfikatorami ciasteczek, reklam lub innymi, podobnymi identyfikatorami, które pozwalają nam, naszemu klientowi bądź usługodawcy zidentyfikować klienta lub konsumenta.

o   Nie otrzymujemy takich informacji jak nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail ani żadnych innych, podobnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację danej osoby przypisanej do otrzymywanych przez nas identyfikatorów.

 • Kojarzenie urządzeń – Własny identyfikator [mP]ID stosujemy w celu skojarzenia informacji dotyczących przeglądarki, środowiska aplikacyjnego i/lub urządzenia, które w naszej uzasadnionej opinii należą do tego samego użytkownika, w celu kierowania do określonego użytkownika reklam, które są przydatniejsze i lepiej do niego dobrane, bez względu na przeglądarkę, urządzenie oraz środowisko aplikacyjne.
 • Dokładne dane geograficzne lokalizacji – posiadając stosowne uprawnienia, możemy otrzymywać i/lub wykorzystywać w ramach świadczenia naszych Usług precyzyjne dane geograficzne odnośnie lokalizacji użytkownika.  W przypadku, gdy gromadzimy tego typu dane, otrzymujemy je w postaci zestawienia przesłanego przez partnerów realizujących reklamy cyfrowe.

Komu udostępniamy dane?

[m]PLATFORM udostępnia dane agencjom grupy GroupM oraz jej klientom w celu realizacji Reklam opartych na zainteresowaniach, analiz oraz innych, wyżej opisanych Usług. W związku z realizacją naszych Usług, udostępniamy również dane zewnętrznym usługodawcom, którzy realizują usługi oraz pełnią określone funkcje na naszą rzecz lub na rzecz naszych klientów. Podmioty te obejmują między innymi firmy odpowiedzialne za faktyczne wyświetlanie Reklam opartych na zainteresowaniach – w tym za platformy DSP, sieci reklamowe, wymiany reklamowe oraz serwery reklamowe.

Jeżeli, opierając się na zasadnych przesłankach, uznamy, że z uwagi na obowiązujące przepisy lub postępowanie prawne mamy obowiązek ujawnienia informacji zewnętrznemu podmiotowi (w tym organom nadzorującym wykonywanie prawa), zdecydujemy się je ujawnić. Ponadto możemy również postanowić o ujawnieniu informacji podmiotom trzecim (w tym audytorom oraz innymi usługodawcom), aby przeprowadzić śledztwo w związku z domniemanymi lub faktycznymi czynami zabronionymi, uniemożliwić ich popełnienie lub podjąć związane z nimi działania prawne, a także w celu weryfikacji, oceny lub zwiększenia integralności lub bezpieczeństwa naszej Platformy lub Usług.

Członkostwa

Jesteśmy członkiem organizacji Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) oraz Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). W związku z członkostwem w powyższych organizacjach, postępujemy zgodnie z ramami regulacyjnymi DAA, IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising oraz Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising DAAC w ramach rynków, do których stosują się te regulacje. Ponadto wspieramy stosowanie ikon Advertising Option (AdChoices oraz, w stosownych przypadkach, AppChoices). Reklamy realizowane przez organizacje uczestniczące w wyżej wymienionych inicjatywach regulacyjnych zawierają, w miarę możliwości technicznych, stosowny logotyp. Klikając Reklamę opartą na zainteresowaniach odbiorca otrzymuje informację o tym rodzaju przekazu.

W momencie zakończenia prac nad ramami regulacyjnymi Transparency & Consent Framework IAB Europe, dołączymy do tego programu w charakterze „globalnego dostawcy”.

Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie Reklam opartych na zainteresowaniach [m]PLATFORM za pomocą jednego z dostępnych mechanizmów.

Użytkownik może anulować otrzymywanie spersonalizowanych reklam stron trzecich za pomocą ciasteczek targetujących [m]PLATFORM w swojej przeglądarce internetowej, klikając poniżej. W ten sposób ciasteczka targetujące [m]PLATFORM zostaną zastąpione ciasteczkami informującymi o rezygnacji. Dane dotyczące Reklam opartych na zainteresowaniach powiązane z zastąpionymi ciasteczkami targetującymi [m]PLATFORM nie będą stosowane do celów wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach na urządzeniach i w przeglądarkach, które, w oparciu o zasadne przesłanki, skojarzyliśmy z przeglądarką, w której informacje te były gromadzone. Ponadto, dysponując faktyczną wiedzą o innych urządzeniach oraz przeglądarkach powiązanych z wykluczoną przeglądarką, w przypadku tych przeglądarek oraz urządzeń również nie będziemy wyświetlać Reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem [m]PLATFORM.

Aby wycofać zgodę na gromadzenie danych za pomocą ciasteczek [m]PLATFORM, należy kliknąćtutaj.

Nasze ciasteczka umożliwiające wycofanie zgody wygasają automatycznie po upływie dzieięciu lat od ich pierwotnego utworzenia. W przypadku nabycia nowego urządzenia, aktualizacji lub zmiany przeglądarki internetowej lub usunięcia ciasteczka umożliwiającego wycofanie zgody, użytkownik będzie musiał ponownie przeprowadzić proces wycofania zgody. Aby procesy związane z wycofaniem zgody zadziałały prawidłowo, w ustawieniach przeglądarki należy umożliwić obsługę ciasteczek należących do osób trzecich.

W środowisku przeglądarki użytkownik może zablokować obsługę ciasteczek zarówno [m]PLATFORM, jak i innych usługodawców, a także usunąć je, stosując następujące metody:

 • Zmiana ustawień przeglądarki w celu zablokowania lub usunięcia ciasteczek, czego rezultatem będzie zaprzestanie wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach, realizowanych na podstawie ciasteczek [m]PLATFORM oraz ciasteczek innych dostawców. Jednakże w przypadku takich ustawień, użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji pewnych stron internetowych bądź w pełni korzystać z oferty niektórych stron internetowych, a także Reklam opartych na zainteresowaniach. Ciasteczka można zablokować lub usunąć, postępując zgodnie z instrukcją obsługi dotyczącą ustawień przeglądarki. Szersze informacje na temat ciasteczek znajdują się na stronach: www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com, oraz www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Zmiana ustawień dotyczących ciasteczek z poziomu właściciela strony internetowej w przypadku użytkownika, który udzielił nam zgody na korzystanie z ciasteczek; ustawienia dotyczące ciasteczek mogą się różnić w zależności od przeglądarki.
 • Rezygnacja z Reklam opartych na zainteresowaniach przesyłanych na podstawie naszych ciasteczek targetujących, jak również ciasteczek targetujących innych usługodawców, na następujących stronach internetowych:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (należy kliknąć łącze „Opcje reklamowe użytkownika” po wybraniu odpowiedniego kraju)

Aplikacje mobilne pozwalają na zrezygnowanie z otrzymywania Reklam opartych na zainteresowaniach przesyłanych zarówno przez [m]PLATFORM, jak i innych usługodawców za pomocą następujących metod:

 • Przejście do ustawień urządzenia i wybranie opcji „Ogranicz śledzenie na potrzeby reklam”, czego rezultatem będzie zaprzestanie wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach bazujących na identyfikatorach reklamowych [m]PLATFORM oraz innych dostawców.
 • Rezygnacja z wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie identyfikatorów reklamowych [m]PLATFORM oraz innych dostawców za pomocą aplikacji AppChoices. Prosimy zauważyć, że aplikacja AppChoices będzie funkcjonować poprawnie pod warunkiem, że użytkownik nie wybrał w urządzeniu opcji „Ogranicz śledzenie na potrzeby reklam”. Dane gromadzone oraz otrzymywane na potrzeby Reklam opartych na zainteresowaniach w związku z zastąpionym identyfikatorem reklamowym nie będą stosowane przez [m]PLATFORM do celów wyświetlania Reklam opartych na zainteresowaniach na żadnych innych urządzeniach bądź przeglądarkach, które, w oparciu o zasadne przesłanki, skojarzyliśmy ze środowiskiem danej aplikacji mobilnej, w kontekście której informacje te były gromadzone. Ponadto, dysponując faktyczną wiedzą o innych urządzeniach oraz przeglądarkach powiązanych z wykluczonym środowiskiem aplikacji mobilnej, na określone inne urządzenia bądź przeglądarki również nie będą trafiać Reklamy oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem [m]PLATFORM. Szersze informacje na temat aplikacji AppChoices znajdują się na stronach: http://www.aboutads.info/consumers oraz http://www.youradchoices.ca/choices/.

Prywatność dzieci

Usługi [m]PLATFORM nie są skierowane do dzieci (zgodnie z prawną definicją) ani Stron zasadniczo skierowanych do dzieci. [m]PLATFORM w sposób świadomy nie gromadzi informacji dotyczących dzieci (definiowanych zgodnie z wymogami wiekowymi danego kraju). Jeżeli użytkownik uważa, że dane, które otrzymaliśmy zostały przekazane przez dzieci i chciałby zażądać ich usunięcia, prosimy o kontakt.

Przekazanie danych w przypadku przejęcia

W przypadku, gdy inna spółka nabędzie całość lub przeważającą część naszych aktywów bądź całość lub przeważającą część aktywów związanych z naszą Platformą na drodze konsolidacji, fuzji, nabycia aktywów, restrukturyzacji spółki lub innej transakcji, zastrzegamy sobie prawo do przekazania, odpowiednio, wszystkich posiadanych informacji lub wszystkich posiadanych informacji związanych z Platformą podmiotowi odpowiedzialnemu za przejęcie.

Bezpieczeństwo informacji oraz globalne procesy przesyłu informacji

Postępujemy zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami branży reklamy internetowej w zakresie zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do danych oraz ich nieuprawnionym przetwarzaniem, przechowywaniem i ujawnianiem. Standardy te obejmują niezbędne środki fizyczne i elektroniczne, a także działania administracyjne wymagane w celu zapewnienia ochrony integralności danych, jak również dostępu do danych i ich eksploatacji. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż mimo wszelkich starań mających na celu ochronę danych na naszych serwerach, żadna metoda przesyłu danych przez Internet nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

Usługi oraz Platforma [m]PLATFORM są wykorzystywane na całym świecie, zatem przesył danych może odbywać się na całym świecie, w tym poza krajem użytkownika. W uzasadnionych przypadkach zapewnimy szczególne zabezpieczenia w celu ochrony takich danych. W przypadku przesyłu danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do jednostki powiązanej znajdującej się poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („modelowe”) porozumienia z podmiotem otrzymującym dane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.  W przypadku przesyłu danych osobowych z terytorium EOG lub Szwajcarii do podmiotu niebędącego jednostką powiązaną (np. usługodawcy świadczącego usługi na naszą rzecz) znajdującego się poza terytorium EOG lub Szwajcarii, podpisujemy standardowe („modelowe”) porozumienia lub w znaczącej mierze równoważne Warunki i zasady współpracy bądź zapewniamy, aby przesył danych był realizowany na podstawie innego należytego rozwiązania, np. certyfikatu zgodnego z porozumieniem UE-USAPrivacy Shield.

Przechowywanie danych

Informacje gromadzone w ramach naszych Usług w formie niezagregowanej przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż 13 miesięcy. Dane te obejmują odwiedzone Strony, oglądane treści, reakcje na reklamy, adresy IP, rodzaje stosowanych przeglądarek oraz ustawienia językowe.  Przechowujemy te informacje przez okres 13 miesięcy, aby umożliwić naszym klientom realizację porównawczych analiz rocznych. Przykładem może być sprzedawca detaliczny chcący porównać efektywność internetowych działań reklamowych podczas tegorocznych oraz zeszłorocznych Świąt Bożego Narodzenia. 13-miesięczny okres przechowywania danych pozwala klientom realizować takie porównania.

Informacje gromadzone w ramach naszych Usług w formie zagregowanej przechowujemy przez okres przekraczający 13 miesięcy.

EOG oraz Szwajcaria

Prawne podstawy przetwarzania informacji

Gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i/lub przesyłamy dane osobowe osób z EOG wyłącznie jeśli mamy ku temu prawne podstawy, zazwyczaj zgodę użytkownika lub uzasadniony interes.

Jeśli obowiązujące przepisy prawne tego wymagają, ciasteczka Mookie zapisujemy wyłącznie w przeglądarkach osób, które wyraziły zgodę na stosowanie takich ciasteczek oraz kierujemy Reklamy oparte na zainteresowaniach wyłącznie do osób, które wyraziły na to zgodę.

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie zgodnie z zakresem zgody na przetwarzanie danych osobowych w określony sposób, której użytkownik udzielił nam bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich (np. „podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie treściami”).

Zgodnie z warunkami Transparency & Consent Framework organizacji IAB Europe, wspomnianymi powyżej w dziale „Członkostwa”, podstawą prawną, na jaką będziemy się powoływać jako administrator danych w celu przetwarzania danych osobowych do wszelkich „Celów” innych, niż „Pomiar efektywności” (który obejmuje pomiar efektywności, analizę oraz tworzenie raportów w odniesieniu do stosownych danych osobowych) będzie zgoda użytkownika.  W przypadku tego ostatniego, jeżeli przetwarzamy dane w celu pomiaru lub analizy efektywności reklamy, naszym uzasadnionym interesem jest możliwość stwierdzenia, czy nasi dostawcy zrealizowali reklamę zgodnie z odpowiednią umową. Uważamy ponadto, że nasi klienci reklamowi posiadają uzasadniony interes, aby wiedzieć, czy ich reklama została faktycznie zrealizowana oraz czy była skuteczna. Uważamy, że działania te mają zasadnicze znaczenie dla reklam internetowych, nie skutkując żadnymi decyzjami, które mogłyby mieć wpływ na użytkowników.

Użytkownicy z Unii Europejskiej mają prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych. Użytkownik może zgłosić sprzeciw, klikająctutaj.

Prawa osób z terytorium EOG oraz Szwajcarii

Osoby z EOG oraz Szwajcarii mają szereg praw dotyczących ich danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych. Wobec wielu aspektów procesu przetwarzania przez nas danych osobowych, użytkownicy ci mają, między innymi, prawo ograniczenia sposobów, w jakie wykorzystujemy ich dane osobowe.

W niektórych przypadkach, np. w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego lub w związku z naszymi uzasadnionymi interesami – użytkownik ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, a także prawo, aby zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych.  Użytkownik ma równieżprawo, aby otrzymać zestawienie swoich danych osobowych w pliku o powszechnie stosowanym formacieoraz, w niektórych okolicznościach, aby zażądać przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim. Nie zachowujemy ani nie przechowujemy faktycznej historii wyszukiwania użytkownika w powiązaniu z identyfikatorem ciasteczka Mookie, identyfikatorem mobilnej reklamy czy też identyfikatorem [mP]ID. Zamiast tego stosujemy metodę „oceny zagregowanej”, zgodnie z którą kategoryzujemy Strony przeglądane przez użytkownika, a następnie na podstawie kombinacji kategorii tworzymy segmenty oraz realizujemy Reklamy oparte na zainteresowaniach.  W związku z tym nie mamy technicznej możliwości, aby umożliwić użytkownikowi wprowadzenie zmiany w elementach danych, które skutkują przypisaniem użytkownika do danego segmentu, gdyż nie zapisujemy tych elementów.  Podejrzewając, iż posiadamy lub wykorzystaliśmy elementy danych osobowych użytkownika, użytkownik ma prawo, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych praw, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: [email protected]. Użytkownik powinien się z nami również skontaktować, korzystając z powyższego adresu mailowego w przypadku zmian w jego danych osobowych lub preferencjach, jeżeli nie chce, abyśmy przesyłali mu informacje, których wcześniej zażądał, a także w przypadku pytań dotyczących wykorzystania przez nas jego danych osobowych.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych swoich praw, użytkownik może skorzystać z prawa do złożenia skargi przed właściwym organem nadzoru Państwa Członkowskiego UE, który zamieszkuje lub w którym znajduje się nasza siedziba.  Kliknij tutaj , aby wyszukać siedzibę miejscowego organu nadzoru.

Informacje otrzymywane od firm zajmujących się badaniami rynkowymi na terytorium Holandii

Jeżeli użytkownik udzielił zgody firmom zajmującym się badaniami rynkowymi na terytorium Holandii na ujawnianie [m]PLATFORM danych panelowych, zgodnie z zakresem takiej zgody mamy prawo, aby otrzymywać od takich firm informacje o użytkowniku oraz inne informacje, w tym identyfikatory panelowe. Możemy wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu realizacji badań i analiz, optymalizacji kampanii reklamowych, personalizacji reklam oraz tworzenia raportów na temat efektywności internetowych kampanii reklamowych.

Kalifornia

W oparciu o art. 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zażądać przekazania pewnych informacji na temat danych osobowych udostępnionych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego przez firmy, z którymi posiadają oni ugruntowaną relację biznesową. Aby uzyskać listę podmiotów, którym [m]PLATFORM przekazało dane osobowe w celu realizacji własnych działań marketingowych, należy przesłać wiadomość na adres: [email protected] lub przesłać pismo na adres Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, 30th Floor, New York, NY 10007, USA, z dopiskiem: Privacy. Na wiadomość/pismo odpowiadamy w terminie do 30 dni.

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia mamy obowiązek ujawnić, w jaki sposób reagujemy na sygnały „Nie śledź danych” bądź inne mechanizmy wyboru dotyczące Reklam opartych na zainteresowaniach. Nie opracowaliśmy jeszcze odpowiedzi na sygnały „Nie śledź danych”; tego rodzaju sygnały nie mają wpływu na nasze praktyki w zakresie gromadzenia danych. Uwzględniając zmieniającą się sytuację branżową oraz zmiany prawne, w dalszym ciągu prowadzimy badania nad potencjalnymi reakcjami na sygnały „Nie śledź danych”.

Naszą nadrzędną wartością jest poszanowanie wyborów użytkownika w zakresie prywatności. Szersze informacje na temat możliwości rezygnacji z Reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć w powyższym podrozdziale „Rezygnacja/Prawo do wycofania zgody”.

Zmiany niniejszej Informacji o przestrzeganiu prawa do prywatności

Ze względu na zmienną naturę prawa w zakresie prywatności, regulacji, technologii cyfrowych oraz naszej działalności, możemy co pewien czas wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji. Prosimy regularnie zapoznawać się z treścią niniejszej Informacji, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami (u góry strony znajduje się aktualna data wejścia w życie niniejszego dokumentu; dzięki niej każdy użytkownik może poznać termin wprowadzenia zmian).

O nas

Za wyjątkiem sytuacji, w których działamy na żądanie klienta lub strony trzeciej, w zakresie kontaktu użytkownika z naszymi Usługami, [m]PLATFORM pełni rolę administratora danych odpowiedzialnego za dane osobowe użytkownika (zgodnie z ustawową definicją tego lub zbliżonego znaczeniowo terminu).

Kontakt

Europa (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Cały świat (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy