[m]PLATFORM Privacy Notice - Slovenian

Datum začetka veljavnosti: 25. maj 2018

Obvestilo o varstvu zasebnosti družbe [m]PLATFORM 

To obvestilo o varstvu zasebnosti opisuje podatke, ki jih družba [m]PLATFORM zbira na spletnih mestih, aplikacijah in drugih digitalnih medijih, ki jih skupno imenujemo “spletna mesta“. Razložimo, kako te podatke uporabljamo na svoji “platformi” in za zagotavljanje storitev svojim naročnikom. Razložimo tudi, kako lahko sami upravljate možnosti glede zasebnosti in uveljavljate svoje pravice v zvezi z določenimi podatki o vas, ki jih zbira in uporablja družba [m]PLATFORM.

Kdo smo?

[m]PLATFORM je podjetje, ki posluje globalno znotraj skupine družb GroupM. V Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in Švici je pravna oseba družbe [m]PLATFORM, odgovorna za podatke, ki jih zbira družba [m]PLATFORM, družba [m]PLATFORM Ltd. Zunaj EGP in Švice je odgovorna pravna oseba družba mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM je rešitev skupine GroupM za zbiranje informacij o občinstvu in njegovo vključevanje, ki gradi prilagojene odnose s potrošniki v velikem obsegu. Poleg tehnološkega paketa je tudi svetovna storitvena organizacija, ki jo sestavljajo analitiki, podatkovni strategi, strokovnjaki za raziskavo in družbene zadeve in medijski strokovnjaki, ki se osredotočajo na dosledno dostavo na vseh trgih, kjer naši naročniki poslujejo.

Za vprašanja ali opombe glede obvestila o varstvu zasebnosti glejte razdelek “Stik z nami” na dnu tega obvestila o varstvu zasebnosti. Opozarjamo, da je to obvestilo o varstvu zasebnosti prevedeno iz angleščine v več jezikov. V primeru nasprotovanja ali nedoslednosti vsebine v različnih jezikovnih različicah tega obvestila o varstvu zasebnosti velja angleška različica.

Katere so naše storitve?

[m]PLATFORM ima v lasti in upravlja tehnološko platformo (“platforma“), ki svojim naročnikom, ki so druge agencije in podjetja znotraj skupine GroupM kot tudi druge družbe znotraj skupine družb WPP Plc, nudi različne storitve, povezane z oglaševanjem (s skupnim poimenovanjem “storitve“). [m]PLATFORM storitev ne nudi neposredno potrošnikom, naši naročniki so podjetja, ki poslujejo z agencijami GroupM pri načrtovanju in nakupu medijskih kampanj (oglaševanja).

Agencije skupine GroupM uporabljajo našo platformo in storitve za lastne naročnike, da jim pomagajo razumeti oglaševanje, ki ga naročniki izvajajo na spletu (npr., na katerih spletnih straneh je bilo oglaševanje, kdo je videl oglase, ali se je kdo odzval), in za izboljšanje učinkovitosti tovrstnega oglaševanja. Prav tako jim pomagamo usmeriti oglaševanje v potrošnike, za katere je bolj verjetno, da jih storitve in proizvodi zanimajo.

Ko naročnikom pomagamo izbrati občinstvo za izvedbo oglaševanja, uporabimo določene demografske podatke (kot so starost, spol, izobrazba, dohodek, stanje gospodinjstva (npr. število otrok)), geografske podatke, interese, dejavnosti in podobne podatke (“podatki o uporabnikih“). V nadaljevanju je razloženo, od kod so ti podatki. Tovrstno oglaševanje se imenuje “oglaševanje na podlagi interesov”.

Katere podatke zbira in uporablja [m]PLATFORM?

Platforma je zasnovana za zbiranje in uporabo podatkov o vrstah spletnih mest, ki jih posamezniki obiščejo, in o interakciji posameznikov s spletnimi mesti in z oglasi naših naročnikov. Prav tako zbiramo podatke, ki identificirajo brskalnike in napravo posameznikov, ki so pogledali oglas našega naročnika. Te informacije vključujejo naslednje kategorije podatkov:

Tehnični identifikatorji

Ti se lahko uporabijo za identifikacijo posameznikovega brskalnika, okolja mobilnega oglaševanja in/ali naprave ter običajno vključujejo:

 • identifikacijsko oznako piškotkov;
 • identifikacijsko oznako mobilnega oglaševanja (npr. identifikacijsko oznako IDFA in Googlovega oglaševanja);
 • proksi identifikator “[mP]ID” družbe [m]PLATFORM za zgornje identifikacijske oznake.

Dodatni tehnični podatki

 • Naslov internetnega protokola (IP-naslov) in podatki, pridobljeni iz tega IP-naslova, kot so nenatančni podatki za določanje geografskega položaja, ki označuje državo, regijo, kraj in/ali poštno številko naprave;
 • vrsta spletnega brskalnika, jezik brskalnika in operativni sistem;
 • vrsta povezave (žična ali brezžična), omrežje, preko katerega je naprava povezana, ponudnik mobilnih storitve (če je na voljo);
 • zemljepisna dolžina/širina (mobilne) naprave.  Za namene tega obvestila o varstvu zasebnosti “mobilna naprava” vključuje pametne telefone in tablične računalnike.

Podatki o spletni dejavnosti

[m]PLATFORM zbira spodaj navedene podatke o dejavnosti vašega brskanja po spletu, da opredeli vrsto dejavnosti, storitev in proizvodov, ki bi vam in drugim uporabniku lahko bili zanimivi, ter kako se vi in drugi uporabniki odzovete na določene oglase. Ti podatki vključujejo:

 • zapise o vrsti ogledanih spletnih mest in strani (za ugotovitev interesov);
 • spletno mesto/stran, s katere ste prišli pred ogledom oglasa in ki ste jo obiskali za njim;
 • datum in uro spletne dejavnosti;
 • pogostost obiskov spletnega mesta;
 • uporabljene iskalne izraze na spletnem mestu;
 • odziv na oglas (npr. ali je uporabnik kliknil na oglas).

Podatki o uporabniku, prejeti od tretjih oseb

Prav tako prejmemo spletne in nespletne podatke o uporabniku, ki so jih zbrale tretje osebe, vključno z demografskimi podatki in interesi, za uporabo v naših storitvah. Tretje osebe vključujejo naše naročnike in skrbno izbrane ponudnike storitev.  Ko prejmemo nespletne podatke o uporabniku, so nam ti podatki posredovani preko ponudnikov spletnih storitev, skupaj z identifikacijsko oznako piškotkov, identifikacijsko oznako oglaševanja in podobnimi identifikacijskimi oznakami uporabnika, s katerimi identificiramo stranko ali potrošnika, naročnika ali ponudnika storitev, ne prejmemo pa  kakršnih koli  imen, poštnih naslovov, telefonskih številk, e-poštnih naslovov ali podobnih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo določenega posameznika s temi identifikacijskimi oznakami.

Kako izbiramo podatke?

Podatke o posameznikih zbiramo in prejmemo v imenu svojih naročnikov, ko obiščete spletno lastnino naših naročnikov, ki jim družba [m]PLATFORM nudi storitve, ali izdajateljev kot tretjih oseb (na primer strani z novicami). Da lahko to izvedemo, uporabljamo piškotke, identifikacijske oznake oglaševanja, slikovne točke in druge tehnologije. Tukaj je nekaj obrazložitve teh izrazov:

Piškotek je majhna alfanumerična besedilna datoteka, ki jo v brskalniku shrani spletno mesto ali strežnik oglasa tretje osebe ali druga tretja oseba, ki temu spletnemu mestu ali tretji osebi omogoča, da prepozna brskalnik in zabeleži podatke o uporabniku in druge podatke. Naši ciljni piškotki, ki jih imenujemo ‘mookie’ in delujejo na domeni mookie1.com, so stalni piškotki, ki vsebujejo edinstvene, naključno ustvarjene vrednosti, ki našim storitvam omogočajo razlikovanje med brskalniki in napravami, in so povezani s podatki o uporabniku in drugimi podatki. Piškotki mookie se skupaj s povezanimi podatki uporabljajo pri izvajanju naših storitev, še zlasti za dejavnosti oglaševanja na podlagi interesov. Več informacij o naših piškotkih mookie najdete v tabeli, ki se nahaja takoj za to obrazložitvijo izrazov.
Identifikacijska oznaka oglaševanja je alfanumerični identifikator, ki ga da na voljo platforma ali operativni sistem (kot je Apple iOS ali Google Android), ki razvijalcem aplikacij in tretjim osebam omogoča prepoznavanje določenih naprav v okolju aplikacije. Povezana je s podatki o uporabniku in drugimi podatki, skupaj s temi povezanimi podatki pa se uporabi za izvajanje naših storitev, še zlasti za dejavnosti oglaševanja na podlagi interesov.
Slikovna točka je vrstica kode, ki jo spletno mesto ali tretja oseba uporablja pri dodelitvi spletnih dejavnosti napravi ali brskalniku oz. natančneje ustreznemu piškotku ali identifikacijski oznaki oglaševanja. Uporaba slikovnih točk nam omogoča zabeležiti, na primer, da je naprava ali brskalnik obiskal določeno spletno mesto ali stran.

Naslednja tabela vsebuje podatke o piškotkih mookie, ki so vsi stalni piškotki (torej se hranijo, dokler ne potečejo ali jih uporabnik ne izbriše ali odstrani) in so nastavljeni za domeno mookie1.com:

Naziv piškotka Vedenjske zmogljivost piškotka Podatki, shranjeni v piškotku Rok trajanja (dni)
Ciljanje (podatki naročnika) Ciljanje in optimizacija (podatki o uporabniku Poročanje in dodelitev
identifikacijska oznaka D D D Unikatna serijska številka 395 dni
mdata D N N Unikatna serijska številka, časovna oznaka ustvaritve, verzija piškotka 395 dni
syncdata_<PARTNER> D N N Unikatna serijska številka, časovna oznaka ustvaritve, identifikacijska oznaka obiskovalca podatkovnega partnerja 10 dni

Kako uporabimo te podatke?

[m]PLATFORM obdeluje podatke, ki jih zbira in prejme, za izvajanje storitev za naročnike, kot je pojasnjeno zgoraj, in za namene upravljanja, varnosti in skladnosti. Izvajamo naslednje dejavnosti:

Izbira, izvršitev, poročanje za oglas

Analiziramo podatke, ki jih zberemo, ko je oglas naročnikov izvršen preko [m]PLATFORM, kot tudi podatke, ki jih prejmemo od naših partnerjev. Te podatke organiziramo v zbirke identifikacijskih oznak (ki jih imenujemo segmenti) na podlagi različnih komponent podatkov o uporabniku, ki smo jih pojasnili zgoraj.  Na primer, lahko imamo segmente identifikacijskih oznak, ki obiskujejo športna spletna mesta. Agencije skupine GroupM nato znotraj naše platforme uporabijo te segmente za izvajanje oglaševanja na podlagi interesov za svoje naročnike, ob uporabi naših partnerjev in ponudnikov storitev. Oglaševanje se lahko izvede na različnih računalnikih, telefonih in drugih mobilnih napravah.

Prav tako lahko strnemo podatke o uporabniku (in jih uporabimo za iste namene), ki jih pridobimo od skrbno izbranih družb (vključno z lastniki spletnih mest, ponudniki podatkov in podatkovnimi agregatorji).

Prav tako vzdržujemo lastne interne identifikatorje, ki jih imenujemo ‘[mP]ID’. [mP]ID uporabljamo za povezovanje podatkov, ki se nanašajo na brskalnike, okolja in/ali naprav, za katere razumno sklepamo, da so last istega uporabnika. To nam pomaga pridobiti uporabnejše in ustreznejše podatke o določenem uporabniku ne glede na brskalnik, napravo ali okolje.

Personalizacija

Da lahko zagotovimo storitve personalizacije za vsakega naročnika:

 • zbiramo podatke na spletnem mestu vsakega naročnika (to vključuje spletna mesta, aplikacije in drugo digitalno lastnino), kot je že opisano v razdelku “Kako zbiramo podatke?” zgoraj;
 • dostopamo in hranimo te podatke na napravi (preko identifikacijskih oznak piškotka in identifikacijskih oznak oglaševanja, kot je primerno) in
 • analiziramo zbrane podatke, občasno z drugimi podatki, ki smo jih prejeli od naročnika, in jih organiziramo v segmente identifikacijskih oznak na podlagi različnih podatkov o uporabniku, ki jih imamo.

Naši naročniki lahko te segmente uporabijo v lastnem imenu ali imenu tretjih oseb za izvajanje oglaševanja na podlagi interesov pri uporabnikih na njihovih računalnikih, telefonih in drugih mobilnih napravah (z različnimi sredstev).

Ko izvajamo to personalizacijo za vsakega naročnika, so segmenti, ki jih zgradimo za enega naročnika, logično ločeni od segmentov in podatkov drugih naročnikov. Podatki, zbrani na takšen način, in iz njih ustvarjeni segmenti se lahko uporabijo le v imenu tega določenega naročnika.

Merjenje

Podatke o uporabniku obdelujemo za izvajanje oglaševanja in za merjenje izvedbe teh oglasov, da se poučimo o dejavnikih uspešnega in neuspešnega oglaševanja, da ustvarimo poročila za razumevanje in izboljšanje uporabe storitev in učinkovitosti oglaševanja.

Hramba in dostop do podatkov

Da lahko izvajamo storitve, hranimo piškotke mookie na brskalnikih posameznikov, pri katerih smo izvajali oglaševanje, in nato prepoznamo te piškotke mookie, ko se vaš brskalnik uporabi za dostop do spletnih mest naših naročnikov in izdajateljev, s katerimi sodelujemo.  Spletna mesta, na katerih smo pustili in/ali beremo oz. želimo pustiti in/ali brati piškotke mookie, vas obvestijo o uporabi piškotkov tretjih oseb in podrobneje o piškotkih mookie, kadar to zahtev zakon. V viru podatkov, ki ga prejmemo od svojih naročnikov v zvezi z izvajanjem digitalnega oglaševanja v okolju mobilne aplikacije, prejmemo tudi identifikacijsko oznako oglaševanja, ki se nanaša na platformo/operativni sistem mobilne naprave uporabnika, in prepoznamo te identifikacijske oznake oglaševanja.

Za oglaševanje na podlagi interesov uporabljamo zbrane in prejete podatke, kot je:

 • ujemanje podatkov z nespletnimi viri, kot je navedeno v razdelku “Podatki o uporabniku, prejeti od tretjih oseb”:

o   Od drugih družb, vključno s svojimi naročniki, partnerji in ponudniki storitev, prejmemo nespletne podatke o uporabniku, vključno z demografskimi podatki in podatki o interesih, ki so bili zbrani zunaj Platforme in so nam posredovani za uporabo v naših storitvah.  Družbe, ki zbirajo te podatke, so odgovorne za to, da to storijo na primeren in zakonit način, in da dovolijo delitev teh podatkov z nami za naše namene.

o   Ko prejmemo nespletne podatke o uporabniku, so ti podatki posredovani preko ponudnika storitev, skupaj z identifikacijsko oznako piškotka, identifikacijsko oznako oglaševanja in drugimi podobnimi identifikacijskimi oznakami uporabnika, ki identificirajo stranko oz. potrošnika naročniku ali ponudniku storitev.

o   Ne prejmemo imen, poštnih naslovov, telefonskih številk, e-poštnih naslovov ali podobnih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo določenega posameznika, povezanega s prejetimi identifikacijskimi oznakami.

 • Povezovanje naprav – uporabimo lasten identifikator [mP]ID, da združimo podatke o brskalnikih, okoljih in/ali napravah, za katere razumno verjamemo, da pripadajo istemu uporabniku, da priskrbimo bolj koristno in primerno oglaševanje ne glede na brskalnik, okolje in napravo.
 • Natančni podatki o lokaciji – kadar imamo za to potrebne pravice, lahko prejemamo in/ali uporabljamo natančne podatke o lokaciji uporabnika v povezavi s svojimi storitvami.  Kadar zbiramo tovrstne podatke, so ti posredovani v viru podatkov, ki jih prejmemo od svojih partnerjev v povezavi z izvedbo digitalnega oglaševanja.

S kom delimo podatke?

[m]PLATFORM deli podatke z agencijami skupine GroupM in njihovimi naročniki za namene izvajanja oglaševanja na podlagi interesov, analiz in drugih storitev, opisanih zgoraj. Prav tako podatke delimo za zagotavljanje storitev s ponudniki storitev kot tretjimi osebami, ki opravljajo storitve in funkcije v našem imenu in/ali v imenu naših naročnikov, kot so družbe, ki so odgovorne za dejansko izvedbo oglaševanja na podlagi interesov – vključno s platformami za povpraševanje, oglaševalnimi mrežami, oglaševalskimi izmenjavami in strežniki oglasov.

Če smo razumno prepričani, da moramo po zakonu ali postopku razkriti podatke tretjim osebam (vključno z organi pregona), bomo to storili. Poleg tega lahko podatke razkrijemo tretjim osebam (vključno z revizorji ali drugim ponudniki storitev) za namene preiskave, preprečevanja ali ukrepanja v zvezi z domnevnimi ali dejanskimi prepovedanimi dejavnostmi in/ali za namene pregleda, ocene ali obravnave celovitosti in varnosti naše platforme in storitev.

Članstva

Smo člani Digitalne oglaševalske zveze (Digital Advertising Alliance – DAA), Evropske zveze za interaktivno digitalno oglaševanje (European Interactive Digital Advertising Alliance – EDAA) in kanadske Digitalne oglaševalske zveze (Digital Advertising Alliance of Canada – DAAC). V zvezi s temi članstvi spoštujemo samoregulativni okvir DDA, EU-okvir za spletno vedenjsko oglaševanje IAB Europe in kanadska samoregulativna načela za spletno vedenjsko oglaševanje DAAC na teh trgih, na katerih ti samoregulativni okvirji veljajo. Podpiramo tudi uporabo oglaševalnih opcijskih ikon (AdChoices in AppChoices, kjer je na voljo). Oglasi, ki jih ponujajo organizacije, ki sodelujejo v teh okvirih, prikažejo spodnjo ikono, kadar je to tehnično izvedljivo. Ob kliku na ikono se prikažejo informacije o oglaševanju na podlagi interesov.

Ko bo evropski okvir za preglednost in privolitev IBA Europe dokončan, načrtujemo sodelovati v okviru, in sicer kot “globalni prodajalec”.

Izstop (t. i. opt-out)/Pravica do preklica privolitve

Preko različnih mehanizmov lahko izstopite iz oglaševanja družbe [m]PLATFORM na podlagi interesov.

S klikom spodaj lahko izberete, da ne prejemate prirejenih oglaševanj tretjih oseb preko ciljnih piškotkov [m]PLATFORM na brskalniku, ki ga uporabljate. V tem primeru bodo ciljne piškotke [m]PLATFORM nadomestili piškotki za izstop. Vsi podatki za oglaševanje na podlagi interesa, povezani z nadomeščenimi ciljnimi piškotki [m]PLATFORM, ne bodo uporabljeni za oglaševanje na podlagi interesa na kateri koli napravi ali brskalniku, za katerega razumno sklepamo, da se nanaša na brskalnik, s katerim so bili podatki zbrani. Če imamo dejanske informacije, da sta druga naprava ali brskalnik povezna z vašim brskalnikom z izbranim izstopom, bo tudi za to drugo napravo ali brskalnik veljala izbira izstopa glede prejema oglaševanja na podlagi interesov prek družbe [m]PLATFORM.

Kliknitetukaj za izbiro izstopa iz zbiranja podatkov preko piškotkov družbe [m]PLATFORM.

Vaši piškotki za izstop so programirani, da se potečejo deset let po izdaji. Če kupite novo napravo, posodobite ali spremenite spletni brskalnik ali izbrišete ta piškotek za izstop, morate ponovno opraviti postopek izbire za izstop. Da bi postopek izbire za izstop deloval, morajo nastavitve vašega brskalnika dovoljevati sprejem piškotkov tretjih oseb.

V okolju brskalnika lahko zavrnete ali odstranite piškotke družbe [m]PLATFORM in drugih ponudnikov storitev na naslednje načine:

 • S prilagoditvijo nastavitev svojega brskalnika, da zavrne ali odstrani piškotke, s čimer pride do prekinitve oglaševanja na podlagi interesov preko piškotkov družbe [m]PLATFORM in drugih ponudnikov. Toda zaradi tega morda več ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na določenih spletnih mestih ali v celoti izkoristiti vseh ponudb spletnega mesta in oglaševanja na podlagi interesov. Piškotke lahko zavrnete ali odstranite po navodilih v nastavitvah vašega brskalnika. Dodatne informacije o piškotkih so na voljo na www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com in www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • S prilagoditvijo nastavitev piškotkov na nivoju lastnika spletnega mesta, kjer ste nam dali privolitev za uporabo piškotkov; možnosti nastavitev piškotkov se lahko razlikujejo pri različnih lastnikih spletnega mesta.
 • Z izstopom iz oglaševanja na podlagi interesov preko naših ciljnih piškotkov kot tudi ciljnih piškotkov drugih ponudnikov storitev na naslednjih spletnih mestih:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (s klikom na povezavo “Vaše izbire za oglaševanje”, potem ko ste izbrali ustrezno državo)

V okolju mobilne aplikacije lahko izstopite iz oglaševanja na podlagi interesov samo za družbo [m]PLATFORM ali za družbo [m]PLATFORM in druge ponudnike storitev, in sicer na naslednje načine:

 • V nastavitvah zasebnosti na svoji napravi izberite “Limit Ad Tracking”, s čimer se bo izključilo oglaševanje na podlagi interesov preko ustrezne identifikacijske oznake oglaševanja družbe [m]PLATFORM in drugih ponudnikov storitev.
 • Z izstopom iz oglaševanja na podlagi interesov preko ustrezne identifikacijske oznake oglaševanja družbe [m]PLATFORM in/ali drugih ponudnikov preko aplikacije AppChoices. Upoštevajte, da v nastavitvah naprave ne sme biti izbrana možnost “Limit Ad Tracking”, da bi aplikacija AppChoice lahko delovala pravilno. Podatkov za oglaševanje na podlagi interesov, ki so že bili zbrani in prejeti v povezavi z nadomeščeno identifikacijsko oznako oglaševanja, družba [m]PLATFORM ne bo uporabljala za oglaševanje na podlagi interesov na kateri koli napravi ali brskalniku, ki smo ga razumno povezali z okoljem mobilne aplikacije, kjer so bili podatki zbrani. Če imamo dejanske informacije, da sta druga naprava ali brskalnik povezana z okoljem mobilne aplikacije z izbranim izstopom, bo tudi za to drugo napravo ali brskalnik veljala izbira izstopa glede prejema oglaševanja na podlagi interesov prek družbe [m]PLATFORM. Dodatne informacije o aplikaciji AppChoices so na voljo na http://www.aboutads.info/consumers in http://www.youradchoices.ca/choices/.

Zasebnost otrok

Storitve družbe [m]PLATFORM niso namenjene otrokom (kot je to določeno v veljavnem zakonu) ali spletnim mestom, namenjenim otrokom. Družba [m]PLATFORM zavestno ne zbira podatkov otrok (glede na starostne zahteve v zadevni državi). Če menite, da nam je otrok posredoval osebne podatke, in želite, da se ti odstranijo, stopite v stik z nami.

Prenos podatkov v primeru prevzema

V primeru, da druga družba prevzame vse ali bistven del našega premoženja oz. vse ali bistven del našega premoženja v zvezi s poslovanjem naše platforme, bodisi preko konsolidacije, združitve, odkupa premoženja, gospodarske reorganizacije ali druge transakcije, si pridružujemo pravico, da vse podatke oz. vse podatke s platforme, kot je ustrezno, ki jih imamo v posesti ali nadzoru, prenesemo na prevzemno stran.

Varnost podatkov in globalni prenosi podatkov

Za varstvo pred neupravičenim dostopom do podatkov, njihovo nezakonito obdelavo, nepooblaščeno hrambo ali razkritje spoštujemo splošno sprejete standarde sektorja za spletno oglaševanje. Ti standardi vključujejo zaveze o potrebnih fizičnih, elektronskih in upravljavskih dejavnostih za varovanje celovitosti in uporabe podatkov ter dostopa do njih. Upoštevati je treba, da kljub prizadevanjem za varstvo podatkov na naših strežnikih za nobeno metodo prenosa preko Interneta ni zagotovljena varnost.

Storitve družbe [m]PLATFORM in platforma se uporabljajo globalno in tako lahko podatke prenesemo državam po svetu, vključno z državami, ki so zunaj vaše države. Po potrebi bomo uporabili ustrezne varnostne ukrepe, da zagotovimo varstvo podatkov. Ob prenosu osebnih podatkov iz EGP ali Švice na povezane družbe zunaj EGP ali Švice sklenemo s prejemnikom standardna (“vzorčno”) pogodbena določila, da zagotovimo ustrezno raven varstva podatkov.  Ob prenosu osebnih podatkov iz EGP in Švice nepovezanemu subjektu (kot je izvajalec storitev, ki izvaja storitve v našem imenu) zunaj EGP ali Švice, bodisi sklenemo standardno (“vzorčno”) pogodbeno določilo ali bistveno enakovredne pogoje oz. zagotovimo, da je prenos v skladu z drugim veljavnim mehanizmom kot je certifikat ponudnika storitev v skladu z okvirjem ščita zasebnosti za EU–ZDA.

Hramba podatkov

Podatke, ki jih zberemo preko svojih storitev v nezdruženi obliki, hranimo za obdobje, ki ni daljše od 13 mesecev. Ti podatki vključujejo obiskana spletna mesta, ogledane vsebine, odziv na oglase, IP-naslove, vrsto brskalnika in jezikovne nastavitve.  Te podatke hranimo 13 mesecev, da svojim naročnikom omogočimo izdelavo letnih analiz. Na primer, trgovec lahko želi primerjati učinkovitost spletnih oglaševalskih dejavnosti ob božiču v tekočem letu v primerjavi z učinkovitostjo v preteklem letu. 13-mesečno obdobje naročnikom omogoča, da izvedejo takšne analize.

Podatke, ki smo jih zbrali preko naših storitev v združeni obliki, hranimo za obdobje, ki je daljše od 13 mesecev.

EGP in Švica

Pravne podlage za obdelavo podatkov

Osebne podatke posameznikov v EGP zbiramo, uporabljamo, delimo in/ali prenesemo samo takrat, ko imamo za to zakonsko podlago, ki običajno pomeni privolitev uporabnika oz. naš zakoniti interes.

Kadar veljavni zakon tako zahteva, nastavimo piškotke mookie le na brskalnikih posameznikov, ki so podali privolitev za takšne piškotke, in oglaševanje na podlagi interesa zagotovimo le posameznikom, ki so podali privolitev za to dejavnost.

Ko se zanašamo na vašo privolitev, ki je lahko dana neposredno nam ali preko tretjih oseb (kot je “ponudnik upravljanja privolitve”) za uporabo vaših podatkov na določene načine, vaše osebne podatke obdelujemo v obsegu vaše privolitve.

V skladu z okvirom preglednosti in privolitve IAB Europe, omenjenim zgoraj pod razdelkom “Članstva”, se kot upravljavec podatkov nameravamo zanašati na vašo privolitev kot zakonsko podlago za vse “namene” razen “meritve” (namen vključuje meritve, analize in poročanje v zvezi z zadevnimi osebnimi podatki).  V zvezi s takšnimi nameni, ko obdelujemo podatke za merjenje izvedbe oglaševanje ali analiziranje učinkovitosti oglaševanja, imamo legitimen interes za razumevanje, da so naši dobavitelji izvedli oglaševanje, za katerega so se zavezali, da ga bodo izvedli. Poleg tega verjamemo, da imajo oglaševalski naročniki legitimen interes za razumevanje, ali je njihovo oglaševanje bilo izvedeno in ali je bilo učinkovito. Verjamemo, da so te dejavnosti osnovne za spletno oglaševanje, ampak ne vodijo k odločitvam, ki vplivajo na posameznike.

Če ste v Evropski uniji, imate pravico ugovarjati tovrstni obliki obdelave podatkov. Če želite ugovarjati, kliknite tukaj.

Pravice oseb v EGP in Švici

Osebe v EGP in Švici imajo vrsto pravic glede svojih osebnih podatkov, vključno s pravico do dostopa do lastnih podatkov. Ti uporabniki imajo v veliko primerih, ko obdelujemo vaše osebne podatke, tudi pravico omejiti načine, kako se osebni podatki uporabljajo.

V določenih primerih, na primer, ko obdelujemo vaše osebne podatke za namene ciljanega oglaševanja ali v skladu s svojimi legitimnimi interesi, imate tudi pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkovin lahko tudi zahtevate, da se vaši osebni podatki izbrišejo.  Prav tako imate pravico pridobiti kopijo svojih osebnih podatkov v lahko dostopni obliki in pod določenimi pogoji lahko tudi zahtevate od nas, da vaše osebne podatke prenesemo na tretjim osebam.  Vaših dejanskih iskanj v povezavi z identifikacijsko oznako piškotka mookie, identifikacijsko oznako mobilnega oglaševanja ali [mP]ID ne hranimo. Namesto tega uporabljamo metodologijo “agregatne ocene”, ki kategorizira spletna mesta, po katerih brskate, in nato uporabimo kombinacije tovrstnih kategorizacij za ustvarjanje segmentov in izvajanje oglaševanja na podlagi interesa.  Posledično je tehnično neizvedljivo, da ponudimo možnost spreminjanja posameznih elemente podatkov, ki so privedli do dodelitve segmentov, saj jih ne hranimo.  Če menite, da hranimo ali smo uporabili netočne osebne podatke o vas, upoštevajte, da imate pravico kadar koli preklicati svojo privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov.

Če imate vprašanja o teh pravicah, se obrnite na nas na [email protected]. Prav tako stopite z nami v stik preko navedenega e-poštnega naslova, če se vaši osebni podatki ali preference spremenijo, če ne želite, da vam pošljemo predhodno zahtevane informacije, ali če imate vprašanja o uporabi svojih osebnih podatkov.

Brez omejevanja drugih pravic, ki jih lahko imate, imate tudi pravico, da vložite pritožbo zoper nas pri nadzornem organu v državi članici EU, v kateri imate prebivališče ali v kateri imamo sedež.  Klikni tukaj za vaš lokalni nadzorni organ.

Podatki, prejeti od družb za raziskovanje trga iz Nizozemske

Če ste družbam na Nizozemskem za raziskovanje trga dali privolitev, da se vaši podatki lahko razkrijejo družbi [m]PLATFORM, lahko na podlagi tovrstne privolitve od teh družb prejmemo podatke o uporabniku in druge podatke, kot so identifikacijske oznake foruma, in lahko te podatke uporabljamo samo za namene raziskave in analize, optimizacije oglaševanja, prirejanje oglaševanja po meri in poročanja o učinkovitosti spletnega oglaševanja.

Kalifornija

V skladu s členom 1798.83 kalifornijskega civilnega zakonika lahko rezidenti Kalifornije pridobijo določene podatke o vrstah osebnih podatkov, ki so jih družbe, s katerimi imajo vzpostavljene poslovne vezi, posredovale tretjim osebam za namene neposrednega oglaševanja v preteklem koledarskem letu. Za seznam družb, ki jim je družba [m]PLATFORM posredovala osebne podatke za lastne oglaševalske namene, pošljite e-poštno sporočilo na [email protected] oz. nam pišete na Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC,New York, NY 10007, ZDA, Za: Zaasebnost. Odgovorili bomo v 30 dneh.

Kalifornijska zakonodaja zahteva od nas razkritje, kako se odzovemo na brskalnik s signalom “ne sledi” in na druge mehanizme izbire, ki se nanašajo na oglaševanje na podlagi interesov. Za zdaj še nismo razvili odziva na brskalnik s signalom “ne sledi” in ne spreminjamo svojih praks zbiranja podatkov, ko prejmemo takšne signale. Ocenjevanje morebitnih odzivov na signale “ne sledi” bomo nadaljevali v luči razvoja v sektorju in zakonskih sprememb.

Zavezani smo spoštovati izbire zasebnosti. Za več informacij o izstopu glede oglaševanja na podlagi interesa glejte zgornji podrazdelek Izstop/Pravica do preklica privolitve

Spremembe tega obvestila o varstvu zasebnosti

Zaradi neprestanih sprememb zakonov in predpisov o varstvu zasebnosti, digitalnih tehnologij in našega poslovanja lahko to obvestilo o varstvu zasebnosti občasno spremenimo. Redno preverjajte to obvestilo o varstvu zasebnosti, da se seznanite s spremembami,do katerih je prišlo (datum začetka veljavnosti na vrhu strani bo ob vsaki spremembi posodobljen, da boste lažje sledili, kdaj so bile narejene spremembe).

O nas

Razen kadar poslujemo po navodilu naročnika ali druge tretje osebe, je družba [m]PLATFORM upravljavec podatkov, ki je odgovoren za vaše osebne podatke (glede na definicijo tega ali podobnega izraza v veljavnem pravu), ko ste v stiku z našimi storitvami.

Stik z nami

Evropa (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Globalno (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy