[m]PLATFORM Privacy Notice - Swedish

Datum för ikraftträdande: 25 maj 2018

[m]PLATFORM, integritetsmeddelande

I detta integritetsmeddelande beskrivs den information som [m]PLATFORM samlar in från webbplatser, applikationer och andra digitala kanaler. Vi hänvisar till dem gemensamt som ”webbplatser”. Vi förklarar hur vi använder denna information i vår ”plattform” och för att tillhandahålla””tjänster” till våra kunder. Vi förklarar också hur du kan hantera dina integritetsval och utöva dina rättigheter i samband med vissa uppgifter som samlats in om dig och som används av [m]PLATFORM.

Vilka är vi?

[m]PLATFORM är ett företag som drivs globalt som en del av GroupM-koncernen. I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i Schweiz är den juridiska enheten ansvarig för uppgifter som [m]PLATFORM samlar in [m]PLATFORM Ltd. Utanför EES och Schweiz är den ansvariga juridiska enheten mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM yär GroupM:s målgruppsmeddelande- och aktiveringslösning som bygger upp individualiserade kundförhållanden i stor skala. Utöver sitt tekniksortiment är det en världsomfattande tjänsteorganisation bestående av analytiker, datastrateger, söknings- och socialspecialister samt produkt- och mediaexperter som fokuserar på att säkerställa konsekventa leveranser på samtliga marknader där våra kunder gör affärer.

Se avsnittet ”Kontakta oss” i slutet av detta integritetsmeddelande om du har några frågor eller vill kommentera integritetsmeddelandet. Observera att detta integritetsmeddelande har översatts från engelska till flera olika språk. Vid motstridiga uppgifter eller bristande överensstämmelse mellan olika språkversioner av detta integritetsmeddelande är den engelska versionen den rådande.

Våra tjänster

[m]PLATFORM äger och driver en teknikplattform (”plattformen”) som tillhandahåller olika reklamrelaterade tjänster (gemensamt ”tjänster”) till sina kunder, vilka utgörs av såväl andra byråer och affärsverksamheter inom GroupM som andra företag inom WPP plc-koncernen. [m]PLATFORM tillhandahåller inte tjänster direkt till konsumenter. Våra kunder är företag som arbetar med GroupM:s byråer för att planera och köpa mediakampanjer (annonsering).

Byråer inom GroupM använder vår plattform och våra tjänster för sina egna kunder för att ge dem en bättre förståelse för kundernas annonsering online (t.ex. vilka webbplatser det annonserar på, vilka som såg annonserna och om någon interagerade med den eller inte) och för att förbättra genomslagskraften för denna annonsering. Vi hjälper dem även att rikta sina annonser till konsumenter som vi tror med större sannolikhet är intresserade av deras produkter och tjänster.

När vi hjälper våra kunder att välja målgrupper för annonserna använder vi viss demografisk information (såsom ålder, kön, utbildning, inkomst och hushållsuppgifter (t.ex. antal barn )), geografisk plats, intressen, fritidsaktiviteter och liknande information (”användaruppgifter”). Vi förklarar nedan var denna information kommer ifrån. Vi kallar den här typen av annonsering för ”intressebaserad annonsering”.

Vilka uppgifter samlar [m]PLATFORM in och använder?

Plattformen är utformad för att samla in och/eller använda information om vilken sorts webbplatser individer besöker och om interaktioner de har med webbplatserna och med våra kunders annonser. Vi samlar även in information som identifierar webbläsare och enheter för personer som har granskat våra kunders annonsering. Denna information inkluderar följande datakategorier:

Tekniska identifierare

Dessa kan användas för att identifiera en individs webbläsare, mobilannonsmiljö och/eller enhet och inkluderar normalt:

 • Kak-ID:n
 • Mobilannons-ID:n (t.ex. IDFA- och Googles annonserings-ID:n)
 • [m]PLATFORM’s ”[mP]ID” proxyidentifierare för dessa ID:n

Ytterligare teknisk information

 • IP-adress (”IP-adress”) och data som härrör från en IP-adress, såsom icke-exakta lokaliseringsuppgifter som anger en enhets land, region, ort och/eller postnummer
 • Typ av webbläsare, webbläsarprogram och operativsystem
 • Anslutningstyp (trådansluten eller Wi-Fi), nätverk till vilken enheten är ansluten och mobiloperatör (om tillgänglig)
 • En (mobil) enhets latitud/longitud.  För detta integritetsmedelandets ändamål inkluderar ”mobil enhet ” smartmobiler och surfplattor.

Information om onlineaktivitet

[m]PLATFORM samlar in informationen som beskrivs nedan om dina webbsökningsaktiviteter för att fastställa vilka typer av aktiviteter, tjänster och produkter du och andra användare kan vara intresserade av och hur du och andra användare interagerar med vissa annonser. Denna information inkluderar:

 • Dokumentering av typen av webbplatser och webbsidor som besöks (för att fastställa intresse)
 • Webbplatser/-sidor du besökte innan och efter att en annons visats
 • Datum och tidpunkt för onlineaktivitet
 • Besöksfrekvens till en webbplats
 • Sökord som används på en webbplats
 • Interaktioner med en annons (t.ex. om en användare klickar på en annons)

Användaruppgifter från tredje part

Vi tar även emot såväl användaruppgifter som samlats in av tredje part online som offline, inklusive demografiska uppgifter och information om intressen som vi kan använda i våra tjänster. Tredje part omfattar våra kunder och noggrant utvalda tjänsteleverantörer.  När vi tar emot användaruppgifter offline får vi denna information via en tjänsteleverantör, tillsammans med ett kak-ID, ett annons-ID eller ett liknande användar-ID som identifierar en kund, konsument, klient eller tjänsteleverantör för oss men vi får inte  några namn, postadresser, telefonnummer, e-postadresser eller liknande uppgifter som skulle möjliggöra identifiering av en särskild individ kopplad till dessa ID:n.

 

Hur samlas informationen in?

Vi samlar in och tar emot information på våra kunders vägnar om personer när du besöker våra kunders onlinekanaler för vilka [m]PLATFORM tillhandahåller tjänster, eller tredjepartutgivare (t.ex. nyhetssidor). För att kunna göra detta använder vi kakor (cookies), annons-ID:n, pixlar och andra tekniker. Nedan förklaras några av dessa termer:

Kaka är en liten alfanumerisk textfil som lagras på en webbläsare av en webbplats eller en tredjeparts annonsserver eller annan tredje part, som gör att webbplatsen eller tredje part känner igen webbläsaren och kommer ihåg användaruppgifterna och annan information. Vår målriktade kakor, som kallas ”mookies” och drivs på domänen mookie1.com, är beständiga kakor som innehåller unika slumpvis genererade värden som gör att våra tjänster kan särskilja webbläsare och enheter och är kopplad till användaruppgifterna och annan information. Mookie-kakor, tillsammans med den tillhörande informationen, används vid genomförandet av våra tjänster och in synnerhet intressebaserade annonsaktiviteter. Mer information om våra mookie-kakor presenteras i tabellen strax under denna förklaring av termer.
Annons-ID är en alfanumerisk identifierare som gjorts tillgänglig av en plattform eller ett operativsystem (t.ex. Apple iOS eller Google Android) som gör det möjligt för applikationsutvecklare och tredje man att känna igen en särskild enhet i en applikationsmiljö. Den är förbunden med användaruppgifter och annan information och, tillsammans med den tillhörande informationen, används den vid genomförandet av våra tjänster och i samband med synnerhet intressebaserade annonsaktiviteter.
Pixel är en rad kod som används av en webbplats eller en tredje part för att tilldela onlineaktiviteter till en enhet eller webbläsare, eller mer specifikt tillämplig kaka eller annons-ID. Genom att använda en pixel kan vi till exempel registrera att enheten eller webbläsaren har besökt en särskild webbplats eller webbsida.

Följande tabell innehåller information om våra mookie-kakor, av vilka samtliga är s.k. beständiga kakor (vilket innebär att de lagras tills de förfaller eller raderas/tas bort av en användare) som tilldelats mookie1.com-domänen:

Kakans namn Kakans beteendemöjlighet Uppgifter som finns i kakan Förfallotid (i dagar)
Målinriktning (kunddata) Målinriktning och optimering (användardata) Rapportering och tilldelning
id J J J Unikt serienummer 395 dagar
mdata J N N Unikt serienummer, tidsangivelse (skapad), version 395 dagar
syncdata_<PARTNER> J N N Unikt serienummer, tidsangivelse (skapad), datapartners besöks-ID 10 dagar

Hur använder vi uppgifterna?

[m]PLATFORM behandlar insamlad och mottagen informationen för att såväl tillhandahålla tjänsterna till kunder enligt vad som beskrivits ovan, som av administrativa, säkerhetsmässiga och efterlevnadsmässiga skäl. Vi kan särskilt utföra följande aktiviteter:

Annonsval, leverans, rapportering

Vi analyserar den insamlade informationen när kundannonser tillhandahålls via [m]PLATFORM och uppgifter mottas från våra partners. Vi delar in denna information i samlingar med ID:n (som vi kallar segment) baserat på olika delar av användaruppgifterna som vi beskrev ovan.  Till exempel kan vi ha segment av ID:n som besöker sportwebbplatser. Byråer inom GroupM använder sedan dessa segment inom vår plattform för att tillhandahålla intressebaserad annonsering till sina kunder med hjälp av våra partners och tjänsteleverantörer. Denna annonsering kan tillhandahållas över datorer, mobiltelefoner och andra mobila enheter.

Vi kan också integrera (och för samma ändamål använda) användaruppgifter från andra noggrant utvalda företag (inklusive webbplatsägare, dataleverantörer och datasammanställare).

Vi upprätthåller även vår interna identifierare som vi kallar ”[mP]ID”. Vi använder [mP]ID för att sammankoppla information som relaterar till webbläsare, miljöer och/eller enheter som vi skäligen antar tillhör samma användare. Detta gör att vi kan tillhandahålla annonsering som är mer användbar och relevant för en särskild användare oavsett webbläsare, enhet eller miljö.

Individualisering

För att kunna tillhandahålla våra kundspecifika individualiseringslösningar måste vi:

 • samla in formation om varje kunds webbplatser (detta inkluderar webbplatser, appar och andra digitala kanaler) – enligt vad som beskrivs ovan i ”Hur vi samlar in information”
 • få åtkomst till eller lagra denna information på enheter (via kak-ID:n och annons-ID:n där så är tillämpligt) och
 • analysera informationen som samlas in, ibland tillsammans med annan information mottagen från kunden, och organisera den i ID-segment baserat på de olika typer av användaruppgifter vi har.

Våra kunder kan sedan använda dessa segment för att, för sin egen räkning eller på sina kunders vägnar, tillhandahålla intressebaserad annonsering till användare på sina egna datorer, mobiltelefoner eller andra mobila enheter (på en rad olika sätt).

Då vi tillhandahåller denna kundspecifika individualisering avdelas logiskt segment som vi bygger till en kund från anda kunders segment och data. Data insamlade på detta sätt och de segment som framställs kan endast användas för den specifika kundens räkning.

Mätning

Vi behandlar användaruppgifter för att tillhandahålla annonser och mäter hur dessa annonser tillhandahållas för att skaffa oss kunskaper om vilka faktorer som gör annonsen framgångsrik eller inte för annonsörer. Vi framställer även rapporter för att få en bättre förståelse för och förbättra vår användning av serviceanvändningen och annonsernas genomslagskraft.

Lagring och åtkomst till information

För att kunna tillhanda våra tjänster lagrar vi våra mookie-kakor på den/de webbläsare som används av individer till vilka vi har tillhandahållit annonsering. Mookie-kakorna känns sedan igen när din webbläsare används för att öppna webbplatser som tillhör kunder och utgivare som vi samarbetar med.  På de webbplatser där vi lämnar (drop) och/eller läser av (read) innehåll bör mookie-kakor tala om för dig att du använder tredjepartskakor på dessa webbplatser och särskilt mookie-kakor där det krävs enligt lag. I dataflödet vi får från våra partners i samband med leverans av digital annonsering i mobila applikationsmiljöer kan vi även ta emot annons-ID:n förbundna med användares mobila enhetsplattformar/operativsystem och känna igen dessa annons-ID:n.

Vi använder informationen som samlas in och tas emot för intressebaserad annonsering, såsom:

 • Matcha data till offline-källor – enligt vad som anges ovan under ”Användaruppgifter mottagen från tredje part”:

o   Vi tar emot användaruppgifter offline, inklusive demografiska uppgifter och information om intressen, från andra företag, inklusive våra kunder, partners och tjänsteleverantörer, som samlas in utanför plattformen och som överlämnas till oss för användning inom ramen för våra tjänster.  Det är företagen som samlar in dessa uppgifter som ansvarar för att detta görs på ett lämpligt och rättsenligt sätt och för att tillåta att information delas med oss för våra ändamål.

o   När vi tar emot användaruppgifter offline, levereras de via en tjänsteleverantör tillsammans med kak-ID, annons-ID eller liknande användar-ID som identifierar en kund eller konsument för klienten eller tjänsteleverantören.

o   Vi får inte några namn, postadresser, telefonnummer, e-postadresser eller liknande uppgifter som skulle möjliggöra identifiering av en särskild individ kopplad till de ID:n vi tar emot.

 • Länkningsenheter – Vi använder våra egna [mP]ID-identifierare för att sammankoppla information som relaterar till webbläsare, miljöer och/eller enheter som vi skäligen antar tillhör samma användare för att kunna leverera mer användbara och mer relevanta annonser, oavsett webbläsare, miljö eller enhet.
 • Exakta lokaliseringsuppgifter – i de fall vi har de rättigheter so krävs kan vi ta emot och/eller använda en användares exakta lokaliseringsuppgifter i samband med våra tjänster.  Där vi samlar in denna typ av uppgifter tillhandahålls de i de datainflöden som vi tar emot från våra partners i samband med leverans av digital annonsering.

Vilka delar vi uppgifterna med?

[m]PLATFORM delar uppgifter med byråer inom GroupM och deras kunder i syfte att tillhandahålla intressebaserad annonsering, analyser och de andra tjänster som beskrivs ovan. Vi delar även uppgifter med tredjeparts tjänsteleverantörer som utför tjänster och funktioner för vår och/eller våra kunders räkning vid tillhandahållande av tjänsterna, såsom företag som ansvarar för den egentliga leveransen av intressebaserad annonsering – inklusive efterfrågeplattformar, annonsnätverk, annonsutbyten och annonsservrar.

Om vi skäligen antar att vi enligt lag eller rättsliga processer är skyldiga att lämna ut information till en tredje part (inklusive rättsvårdande instanser) kommer vi att göra det. Vi kan dessutom komma att lämna ut information till tredjepart (inklusive en revisor eller annan tjänsteleverantör) för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot misstänkt eller konstaterat förbjudna aktiviteter och/eller för att granska, utvärdera eller inrikta sig på integriteten för vår plattforms och våra tjänsters säkerhet.

Medlemskap

Vi är medlem i Digital Advertising Alliance (DAA), European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) och Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC). I samband med dessa medlemskap följer vi DAA:s självreglerande ramverk, IAB Europes EU-ramverk för beteendestyrd annonsering online och kanadensiska DAAC:s självreglerande principer for beteendestyrd annonsering online, på de marknader där tillämpliga självreglerande ramverk gäller och vi stödjer placering av ikoner för annonsval (AdChoices) Annonser som tillhandahålls av organisationer som verkar inom dessa ramverk visar nedanstående ikon när det är tekniskt möjligt. Genom att klicka på ikonen får du information om intressebaserad annonsering.

När IAB Europes ramverk Transparency & Consent Framework slutligen fastställs planerar vi att delta i ramverket som en ”global säljare”.

Avstå/Rätt att återkalla samtycke

Du kan välja att avstå från [m]PLATFORM’s intressebaserade annonsering på flera sätt.

Du kan välja att inte ta emot anpassade tredjepartsannonser via [m]PLATFORM målriktade kakor på din webbläsare genom att klicka nedan. Om du gör det kommer [m]PLATFORM’s målsökande kakor att bytas ut mot en s.k. opt out-kaka som anger att du inte vill att sådana kakor används. Eventuella intressebaserade annonseringsdata kopplade till [m]PLATFORM’s utbytta målsökande kakor kommer inte att användas för intressebaserad annonsering på någon enhet eller webbläsare som vi på skälig grund har länkat till webbläsaren varifrån informationen samlades in. Om vi har faktiskt kännedom om att en annan enhet eller webbläsare är kopplad till din webbläsare med ett opt out-tillägg, kommer detta opt out-tillägg dessutom att tillämpas på den andra enheten eller webbläsare via [m]PLATFORM.

För att svara nej på (sk. nej-krav) datainsamling via kakor från [m]PLATFORM klicka här.

Våra opt out-kakor är programmerade för att löpa ut tio år efter att de lagrades för första gången. Om du köper en ny enhet, uppgraderar eller byter webbläsare eller radera opt out-kakan kommer du att behöva utföra processen på nytt. För att opt out-processen ska fungerar måste din webbläsare vara inställd på att godkänna tredjepartskakor.

I webbläsarmiljöer kan du även välja att inte acceptera eller att ta bort kakor, både från [m]PLATFORM och från andra tjänsteleverantörer, på följande sätt:

 • Genom att ändra inställningarna i webbläsaren så att kakor inte accepteras eller tas bort, vilket då innebär att intressebaserad annonsering via kakor från [m]PLATFORM och andra leverantörer upphör. Om du gör det är det dock möjligt att du inte kan använda vissa funktioner på vissa webbplatser eller fullt ut utnyttja alla webberbjudanden och intressebaserad annonsering. Du kan välja att inte acceptera eller att ta bort kakor genom att följa anvisningarna i webbläsarens inställningar. Läs mer om kakor på www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com och www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Ändra inställningar för kakor på webbplatsägarens nivå där du gav ditt medgivande till användning av kakor; inställningsalternativ för kakor kan variera beroende på vem som äger webbplatsen.
 • Genom att inte acceptera intressebaserad annonsering både via våra målsökande kakor och andra tjänsteleverantörers målsökande kakor på följande webbplatser:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (genom att klicka på länken ”Dina annonsval” efter att ha valt lämpligt land)

I mobilappmiljöer kan du välja att inte acceptera intressebaserad annonsering från enbart [m]PLATFORM eller från både [m]PLATFORM och andra tjänsteleverantörer på följande sätt:

 • Genom att öppna integritetsinställningarna på din enhet och välja ”Begränsa annonsspårning”, vilket resulterar i att intressebaserad annonsering via tillämpligt annons-ID tas bort från [m]PLATFORM och från andra leverantörer.
 • Genom att välja bort intressebaserad annonsering via det tillämpliga annons-ID:t från m[PLATFORM] och/eller andra leverantörer via appen AppChoices. Observera att för att AppChoices-appen ska fungera som den ska får inställningen ”Begränsa annonsspårning” inte väljas. Intressebaserad annonseringsdata tidigare kopplade till eller mottagen i samband utbytt annons-ID kommer inte att användas via [m]PLATFORM för intressebaserad annonsering på någon annan enhet eller webbläsare som vi skäligen har länkat till mobilappmiljön varifrån informationen samlades in. Om vi har faktisk kännedom om att en annan enhet eller webbläsare är kopplad till mobilappmiljön med ett opt out-tillägg, kommer detta opt out-tillägg dessutom att tillämpas på den andra enheten eller webbläsaren som tar emot intressebaserad annonsering via [m]PLATFORM. Mer information om AppChoices-appen finns på http://www.aboutads.info/consumers och http://www.youradchoices.ca/choices/.

Integritetsskydd för barn

[m]PLATFORM’s tjänster är inte riktade mot barn (enligt gällande definition i nationell lagstiftning) eller på webbplatser primärt riktade mot barn. [m]PLATFORM samlar inte medvetet in information från barn (enligt respektive lands ålderskrav). Kontakta oss om du tror att ett barn har tillhandahållit personuppgifter och vill att dessa uppgifter tas bort.

Överföring av uppgifter i händelse av förvärv

I den händelse ett annat företag förvärvar alla eller delar av våra tillgångar, eller alla eller omfattande tillgångar i vårt plattformsverksamhet, genom konsolidering, sammanslagning, köp av tillgångar, omorganisation eller annan överföring, förbehåller vi oss rätten att till den förvärvande parten överföra all information eller alla plattformsuppgifter, enligt vad som är tillämpligt, som vi äger och som vi kontrollerar.

Informationssäkerhet och globala dataöverföringar

Vi följer allmänt vedertagna industristandarder avseende annonsering online för att skydda mot obehörig åtkomst, olaglig behandling, obehörig kvarhållning och obehörig utlämning av uppgifter. Dessa standarder inkluderar åtagande av nödvändiga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder som krävs för att skydda integritet, åtkomst och användning av uppgifter. Observera emellertid att trots dessa ansträngningar för att skydda uppgifter på våra servrar är ingen överföringsmetod via internet garanterat säker.

[m]PLATFORM tjänster och plattformen används globalt och därför vi kan överföra uppgifter till länder runt om i världen, inklusive andra länder än det där du har din hemvist. Vi kommer, vid behov, att vidta särskilda säkerhetsåtgärder för att se till att sådana uppgifter skyddas. När vi överför personuppgifter från EES eller Schweiz till ett dotterbolag utanför EES eller Schweiz ingår vi i standardavtalsklausuler med mottagaren för att säkerställa en lämplig dataskyddsnivå.  När vi överför personuppgifter från EES eller Schweiz till ett icke anknutet bolag (såsom en tjänsteleverantör som utför tjänster för vår räkning) utanför EES eller Schweiz, ingår vi antingen i standardavtalsklausuler eller i huvudsak motsvarande villkor, eller säkerställer att överföringen sker i enlighet med en annan giltig mekanism, såsom att tjänsteleverantören är certifierad enligt ramverket EU-US Privacy Shield.

Lagring av uppgifter

De uppgifter som vi samlar in genom våra tjänster sparas i ett icke-aggregerat format i högst 13 månader. Dessa uppgifter inkluderar besökta webbplatser, granskat innehåll, interaktioner med annonser, IP-adresser, webbläsartyp och språkinställningar.  Vi sparar denna information i 13 månader för att våra kunder ska kunna utföra analyser från ett år till nästa. Till exempel kan en återförsäljare vilja jämföra genomslagskraften hos en annonsaktivitet online vid jul för det aktuella året jämfört med genomslagskraften året innan. Med en 13 månaders lagringsperiod kan kunden göra en sådan jämförelse.

Informationen vi samlar in genom våra tjänster sparas i ett aggregerat format i högst 13 månader.

EES och Schweiz

Rättsliga grunder för behandling av information

Vi samlar in, använder, delar och/eller överför personuppgifter för personer i EES endast när vi har laglig grund att göra det, vilket normalt kräver användarens samtycke eller att vi har legitima intressen.

I de fall gällande lag kräver det lagrar vi endast mookie-kakor i webbläsare till individer som har lämnat ett samtycke till sådana kakor och vi tillhandahåller endast intressebaserad annonsering till individer som har lämnat samtycke sitt till det.

För att använda dina uppgifter för vissa specifika ändamål kommer vi, i den utsträckning vi förlitar oss på ditt samtycke, vilket kan lämnas direkt till oss eller via en tredje part (såsom ”content management provider” (samtyckeshanteringsleverantör)) att behandla dina personuppgifter inom ramen för detta samtycke.

Enligt IAB Europes Transparency & Consent Framework, som beskrivs i stycket ”Medlemsskap” ovan, avser vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att förlita oss på samtycke som en laglig grund för alla ”ändamål” andra än ”mätning” (där ändamål inkluderar mätning, analys och rapportering avseende tillämpliga personuppgifter).  I samband med ett sådant ändamål har vi, när vi behandlar uppgifter för att mäta tillhandahållandet av annonser eller för att analysera deras genomslagskraft, ett legitimt intresse att veta om att våra leverantörer har levererat de annonser som de har åtagit sig att leverera eller inte. Vi anser dessutom att annonskunder har ett legitimt intresse att ta få veta om deras annons har levererats och om den är effektiv. Vi anser att dessa aktiviteter är fundamentala för annonsering online men att de inte ger upphov till några beslut som påverkar individer.

Om du befinner dig i EU har du rätt att motsätta dig all sådan behandling. Om du vill motsätta dig sådan behandling, klicka här.

Rättigheter för personer i EES eller Schweiz

Personer i EES och Schweiz har ett antal rättigheter vad gäller deras personuppgifter inklusive rätten att få åtkomst till sina uppgifter. I fråga om dessa användare kan du, i många fall där vi behandlar dina personuppgifter, även har rätt att inskränka eller begränsa sätten på vilka vi använder dem.

Under vissa omständigheter – till exempel när vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller i enlighet med våra legitima intressen – har du även rätt att invända mot vår behandlingen av dina personuppgifter och du kan även begära att vi raderar dem. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett lättillgängligt format  och under vissa omständigheter kan du även begära att vi överför personuppgifter som gäller dig till tredje part.  Vi kvarhåller inte och lagrar inte din webbläsarhistorik kopplad till ett mookiekak-ID, mobilannons-ID eller ett [mP]ID. Istället använder vi en metod som kallas aggregate scoring (sammanlagd poängsättning) som kategoriserar de webbplatser som du besöker och sedan använder kombinationer av dessa kategoriseringar för att skapa segment och tillhandahålla intressebaserad annonsering.  På så sätt kan vi tekniskt sett inte ändra dina individuella dataelement som leder till segmenttilldelningen då vi helt enkelt inte sparar dem.  Om du tror att vi har lagrat eller har använt felaktiga personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om någon av dessa rättigheter, kontakta oss på [email protected]. Du bör även kontakta oss på denna detta e-postalias om dina personuppgifter eller preferenser ändras, om du inte vill att vi ska skicka den information du tidigare begärt eller om du har några frågor angående hur vi använder dina personuppgifter.

Utan att begränsa andra eventuella rättigheter har du även rätt att lämna in klagomål om oss till behörig tillsynsmyndighet i det EU-land där du har din hemvist eller där vi har vår hemvist.  Klicka här för att ta reda på vilken din lokala tillsynsmyndighet är.

Information från marknadsundersökningsföretag i Nederländerna

Om du har lämnat ditt samtycke till marknadsundersökningsföretag i Nederländerna att lämna ut dina paneluppgifter till [m]PLATFORM, kan vi, baserat på omfattningen av detta samtycke, ta emot användaruppgifter och annan information inklusive panel-ID från sådana företag; vi kan endast använda denna information för forsknings- och analysändamål, kampanjoptimering, annonsanpassning och rapportering av onlineannonsernas genomslagskraft.

Kalifornien

Enligt sektion 1798.83 i California Civil Code kan invånare i Kalifornien få viss information om vilken sorts personuppgifter som företag med vilka de har ett etablerat affärsförhållande har delat med tredje part för direkta marknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret. För att begära en lista över företag, om något, till vilka [m]PLATFORM har tillhandahållit personuppgifter för sina egna marknadsföringsändamål, kontakta oss via e-post på [email protected] or by mail to Choreograph LLC, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy. Det kan ta upp till 30 dagar innan du får ett svar.

Kalifornisk lag kräver att vi yppar hur vi svarar på ”Spåra inte”-webbsignaler eller andra valmekanismer i samband med intressebaserad annonsering. Vi har ännu inte utvecklat ett svar till ”Spåra inte”-webbsignaler och ändrar inte några datainsamlingsrutiner när vi tar emot sådana signaler. Mot bakgrund av utvecklingar inom branschen och rättsliga juridiska förändringar kommer vi att fortsätta utveckla potentiella svar till ”Spåra inte”-webbsignaler.

Vi förbinder oss att fullgöra åtaganden beträffande integritetsval. Mer information om opt out-alternativet för intressebasrad annonsering finns i underavsnittet ”Opt out/rätt att återkalla samtycke” ovan.

Ändringar till detta integritetsmeddelande

Observera att vi, på grund av den snabba utveckling som präglar sekretesslagar, digital teknik och vår affärsverksamhet, emellanåt kan komma att ändra detta integritetsmeddelande. Granska detta integritetsmeddelande med jämna mellanrum för att se eventuella förändringar som kan ha inträffat (vi kommer att uppdatera datumet för ikraftträdande överst på sidan för att göra det lättare för dig att veta när ändringar har gjorts).

Om oss

Förutom då [m]PLATFORM agerar mot en kund eller annan tredje part, är [m]PLATFORM, i egenskap av personuppgiftsansvarig, den som ansvarar för dina personuppgifter (enligt hur denna term eller liknande termer definieras enligt gällande lag) när du interagerar med våra tjänster.

Kontakta oss

Europa (Choreograph Limited)

[email protected]

Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

Worldwide (Choreograph LLC)

[email protected]

Choreograph, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy